Thư viện Video & Audio - Video hướng dẫn luyện công

Để mua sách in trực tuyến, click vào đây.

Xem trực tuyến

Click vào để xem toàn màn hình
Xem trực tuyến* MP4** MPEG1***
256 Kbps 480 Kbps NTSC
Mở đầu 9 MB   40 MB
Bài 1 23 MB   102 MB
Bài 2 10 MB   45 MB
Bài 3 13 MB   56 MB
Bài 4 11 MB   48 MB
Bài 5 18 MB   80 MB
Năm bài liên tiếp 36 MB 160 MB

Khi xem video trực tuyến mà bị giật do đường truyền không tốt, quý vị vui lòng xem hết sau đó xem lại thì chất luợng sẽ tốt hơn nhiều!

* Xem trực tuyến: Audio: 64 Kbps, 22.05k Hz. Video: 25 fps, 320x240, flv

** Định dạng MP4: Audio: 64 Kbps, 22k Hz acc; Video: 256 Kbps, 25 fps, 320x240, mpeg4

*** MPEG1 Audio: 128 Kbps; 44.1kHz,; Layer 2; Video: 29 fps, 352x240


Lưu ý
  • 1, KHÔNG tập theo hình ảnh ở trong đoạn băng hình (vidéo) “Mở đầu”..
  • 2, Các file hình này đều theo khuôn dạng mpeg (.mpg) đủ chất lượng in đĩa VCD.
  • 3, Băng hình hướng dẫn là để học viên tập theo cho đúng động tác. Khi đã nắm động tác, nên tập theo phần nhạc nền luyện công (xem phần nhạc nền luyện công) để căn thời lượng, và tập cho đều (khi tập theo nhóm).

Tất cả tư liệu trên website này được xác nhận bản quyền và để phục vụ miễn phí cho mọi người, không vì mục đích lợi nhuận. Đối với việc phân phối có tính thương mại quý vị vui lòng liên lạc với Tianti Books, Inc.