Falundafa.org
 

Chuyển Pháp Luân Pháp giải

Lý Hồng Chí


Mục lục

  1. Giảng Pháp trong buổi ra mắt cuốn “Chuyển Pháp Luân” tại Bắc Kinh
  2. Trả lời câu hỏi tại buổi giảng Pháp tại Trường Xuân
  3. Trả lời câu hỏi tại buổi giảng Pháp tại Trịnh Châu
  4. Trả lời câu hỏi tại buổi giảng Pháp tại Tế Nam
  5. Trả lời câu hỏi trong buổi giảng Pháp tại Diên Cát
  6. Trả lời câu hỏi tại buổi giảng Pháp tại Quảng Châu


Cuốn “Pháp giải” là lúc mới đầu truyền Pháp, là Pháp giải tương đối nông cạn giải đáp nhắm vào học viên mới, về tầng thứ có tính cuộc hạn, cho nên chỉ dành cho học viên mới dùng làm tham khảo.

Lý Hồng Chí

Ngày 16 tháng 7 năm 1997