Kinh Sách & Kinh Văn của Sư phụ Lý Hồng Chí

Để mua sách in trực tuyến, click vào đây.

Tên sách Hán Anh Tiếng Việt Hán Việt Cập
nhật
pdf odt:doc pdf odt:doc
Chuyển Pháp Luân

1.6M 281K     9-2015
Pháp Luân Công (bản hiệu chỉnh) 4.8M 3M HTML 2-2014
Chuyển Pháp Luân Pháp giải          
Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải 583K 110K HTML 10-2015
Chuyển Pháp Luân — Quyển II 384K 46K HTML 6-2015
Pháp Luân Phật Pháp - Đại viên mãn Pháp 1.1M  1.2M:1.5M 1.9M 1.3M:1.7M 7-2006
Pháp Luân Đại Pháp - Tinh tấn yếu chỉ 610K 101K     6-2015
Pháp Luân Đại Pháp - Tinh tấn yếu chỉ - 2 770K 846K 1.2M 871K 6-2015
Pháp Luân Đại Pháp - Tinh tấn yếu chỉ - 3 933K 76K     12-6-2015
Hồng Ngâm
    6M 6.7M 11-2014
Hồng Ngâm - II
    2M 2.4M 4-2014
Hồng Ngâm III     6.3M 8.5M 8-2014

Ghi chú: Vì để kính trọng Sư phụ Lý Hồng Chí thì chúng tôi quyết định là: Các bản dịch trên internet của các sách Đại Pháp không có hình tác giả là Sư phụ Lý Hồng Chí. Máy in cá nhân có thể không phù hợp để in ra hình ảnh chất lượng cao, vì vậy quý vị nên in hình Sư phụ độ phân giải cao với thiết bị chuyên nghiệp. Hình Sư phụ độ phân giải cao, hình Sư phụ và đồ hình pháp luân để in sách (8M)