Thông tin học viên tình nguyện địa phương

Tất cả các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp đều hoàn toàn miễn phí

Tình nguyện viên người Việt trên thế giới

Việt Nam
Sài Gòn Nghĩa 0908294132 (Từ Việt Nam); (+84)908294132 (từ ngoại quốc)
Sương 0906498956 (Từ Việt Nam); (+84)906498956 (từ ngoại quốc)
Lan 0918509730 (Từ Việt Nam); (+84)918509730 (từ ngoại quốc)
Hà Nội Trí 0903434956 (Từ Việt Nam); (+84)903434956 (từ ngoại quốc)
Tùng 01238899387 (Từ Việt Nam); (+84)1238899387 (từ ngoại quốc)
Kiên Giang Linh 0909266992 (Từ Việt Nam); (+84)909266992 (từ ngoại quốc)
Đức
Leipzig-Germany Thành Luân 0341-2425741(từ Đức); 0049-341-2425741(từ ngoại quốc); Email: ducthanhluan@googlemail.com
Östringen-Germany Lý Đức Vĩ 07253-988123(từ Đức); 0049-7253-988123(từ ngoại quốc); Email: lyducvi@gmx.de
Thụy Sỹ
Bern Thiện Tâm 0764816992 (từ Thuỵ Sỹ); 41764816992 (từ ngoại quốc)
Australia (Úc)
Melbourne John (614) 1423-6988
Canberra Canberra Hoa (614) 3337-6888
Brisbane Kerry (614) 3320-8368
Canada
Montréal Thanh (514) 937-2756
Toronto Alice (416) 250-0138
Vancouver Đoãn (604) 873-9220
USA(Mỹ)
Arizona Raymond (480) 239-4769; Sheena (480) 203 4888
Calif., Orange County Andy (714) 401-7373, Nhân (626) 726-1525
Calif., Riverside County Thủy (714) 276-5883
Calif., San Diego Hưng (858) 705-0858
Calif., San José Yến (408) 941-9816; Vinh (408) 368-1564
Colorado Tuan 303-517-5922; Dũng (720) 470-7034
Florida Thao (407) 655-8174
Missouri Dung (636) 458-0247 ( moved to Texas)
Maryland Linh (301) 586-8693
N. Carolina, Durham T Thái (919) 450-0295; Lỗ Tôn (919) 489-6047
Texas Kim Dung (972) 418-8635; BS Quỳnh Giao (713) 655-9083
Texas, Dallas Phước, Kim Thu (972) 517-2664
Utah Phương (801) 897-8865
Washington Tân (206) 760-9588