Tác dụng của chính niệm

Tại [tiến trình] Chính Pháp, vũ trụ mới tốt đẹp không gì sánh được và to lớn vô cùng; bởi vì toàn bộ đại khung [i] này là hình thành từ tổ hợp hàng nghìn vạn thể hệ vũ trụ to lớn không gì sánh được; tuyệt đại bộ phận những hệ các thể vũ trụ to lớn mà đã qua Chính Pháp nay đã tiến nhập sang lịch sử mới; tuy nhiên chỗ mà tà ác hiện nay đang làm điều xấu là nơi mà cái thế biến chuyển mạnh mẽ của Chính Pháp rộng khắp chưa động chạm đến; đó chính là nơi mà chính niệm của các đệ tử Đại Pháp khởi tác dụng; mặc dù tình huống ở nơi này cũng hết sức phức tạp và bại hoại.

Trước [tiến trình] Chính Pháp, thế lực cũ đã lấy từ hàng nghìn vạn thể hệ vũ trụ rất xa xôi, mỗi một hệ ấy lấy bộ phận tầng thấp nhất để nhồi nhét vào tam giới là trung tâm của hệ các thể vũ trụ chúng ta đang ở; trên biểu hiện thì đó là để khỏi bị lạc mất trong [tiến trình] Chính Pháp, đồng thời cũng là biểu hiện tham gia Chính Pháp; nhưng trên thực tế đó là mượn việc giúp đỡ Chính Pháp để đạt mục đích cá nhân của chúng. Bởi vì ở nơi rất cao của đại khung thiên thể đang được cái thế của Chính Pháp rộng lớn thanh lý, tiêu huỷ, và đồng hoá một cách cực nhanh; mỗi một phút có vô số các vũ trụ to lớn bị cái thế của Chính Pháp quét sạch, đồng thời cũng được Chính Pháp hoàn tất {đồng hoá}. Tuy nhiên vì thiên thể cấu thành từ vô số vũ trụ, hệ các thể vũ trụ lại cấu thành từ vô số thiên thể to lớn; tầng thấp nhất liên hệ đến chúng được nhồi nhét vào trong tam giới của chúng ta; không gian của chúng sau khi nhồi nhét vào tuy rằng đã bị co lại, nhưng thời gian và kết cấu trong đó không thay đổi; do vậy khi mà ở mặt trên toàn bộ một hệ các thể [vũ trụ] to lớn do vô số các vũ trụ và vô số các đại thiên thể cấu thành nên đã được Chính Pháp hoàn tất, thì mới tiêu trừ được một trong những chỗ cách ly trong tam giới được tạo thành giữa các bộ phận được nhồi nhét vào trong tam giới chúng ta. Tuy rằng tốc độ Chính Pháp cực nhanh; với tốc độ đột phá hết tầng này đến tầng khác; nhưng vì thiên thể đại khung quá to lớn, nên có thực hiện nhanh đến thế, siêu việt hết thảy thời gian và không gian đến thế, cũng cần phải có một quá trình; như thế này đã là nhanh nhất rồi; trừ phi cho nổ tung rồi tổ hợp lại, nhưng làm vậy thì không cần đến Chính Pháp làm gì nữa. Còn vô số những hệ các thể ngoại lai lại hình thành trong tam giới nghìn vạn những chỗ cách ly giữa các không gian, hình thành các phạm vi thế lực khác nhau, mà ở đó giấu kín rất nhiều các sinh mệnh tà ác. Thậm chí có những sinh mệnh và vật thể đã bị phân cách thành rất nhiều tầng, hầu như lạp tử ở mỗi tầng bị phân cách thành một tầng. Nguyên ban đầu trong tam giới đã có vô số không gian; nay lai thêm vào đó hàng nghìn vạn vô số không gian kiểu như thế này nữa; điều ấy làm cho việc Chính Pháp khó khăn hơn rất nhiều, làm tình huống trở nên rất phức tạp. Có những lúc thấy rõ rằng các sinh mệnh tà ác đã vị đệ tử Đại Pháp phát chính niệm diệt trừ rồi, nhưng chúng vẫn xuất hiện giữa những lần phát chính niệm, hơn nữa chúng lại còn tiếp tục làm điều xấu. Vậy là có hiện tượng rằng có những tà ác có thể bị tiêu trừ khi các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm một lần, nhưng cũng có [những tà ác] không dễ bị tiêu trừ trong một lần, thậm chí phải nhiều lần mới trừ được. Bè lũ cầm đầu tà ác tại Trung Quốc chính là trường hợp này. Nhưng dẫu khó đến mức nào thì cũng phải kiên định trong chính niệm trừ ác, bởi vì trừ ác cũng đồng thời trồng cây uy đức vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp trong [tiến trình] Chính Pháp. Mọi người trong khi chính niệm trừ ác đã thật sự có tác dụng rất lớn; một số lượng lớn các sinh mệnh tà ác đã bị thanh trừ, cũng có những [sinh mệnh tà ác] bị thanh trừ một phần; như vậy đã làm tổn thương lớn nguyên khí của thế lực tà ác, đã tiêu trừ hết tà ác tại rất nhiều các không gian mà Chính Pháp chưa đến được, và có tác dụng tiêu trừ, trấn áp và răn đe những người ác. Bất kể không gian phức tạp đến đâu, tà ác tuỳ tiện hoành hành đến đâu, thì đó cũng chỉ là biểu hiện khi mà cái thế của Chính Pháp lớn mạnh không gì sánh nổi kia chưa đến. Một khi cái thế của Chính Pháp đến, thì hết thảy sẽ kết thúc trong nháy mắt.

Tôi dạy các đệ tử phát chính niệm, là vì cái mà gọi là tà ác ấy thực ra không là gì hết; tuy nhiên do [tâm] từ bi của các đệ tử Đại Pháp đã bị thế lực cũ lợi dụng; những sinh mệnh tà ác được chúng bảo hộ đã cố ý bức hại; như vậy những gì đệ tử Đại Pháp phải chịu nhận đã không còn là nghiệp lực của bản thân nữa, mà còn là những thứ đáng ra không phải nhận nhưng bị tà ác bắt phải nhận; hơn nữa những sinh mệnh tà ác ấy là những thứ đồ vô cùng thấp hèn và dơ bẩn, không hề đáng có được tác dụng gì trong [tiến trình] Chính Pháp. Để giảm thiểu những bức hại đối với Đại Pháp cũng như [đối với] đệ tử Đại Pháp, nên tôi mới yêu cầu các đệ tử phát chính niệm, thanh trừ những phá hoại mà chúng cố ý gây ra đối với Chính Pháp; qua đó cũng giảm thiểu những gì mà đệ tử Đại Pháp không đáng phải chịu khi bị bức hại, đồng thời cứu độ chúng sinh và viên mãn thế giới của các đệ tử Đại Pháp.

Lý Hồng Chí
16 tháng Bảy, 2001

 

 

 


Chú thích của người dịch

[i] Đại khung: gầm trời rộng lớn

Bản dịch tháng 7-2001, có thể được chỉnh sửa trong tương lai. Xin đọc giả vui lòng thỉnh thoảng quay lại kiểm tra.