Falundafa.org

Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2000]

Lý Hồng Chí, ngày 21 tháng 10 năm 2000 ở San Francisco

Đã lâu rồi! (Vỗ tay)

Được rồi, bây giờ chúng ta không vỗ tay nữa, nghe Thầy giảng.

Bất kể một sinh mệnh nào trong vũ trụ này, bất luận là tại tầng thứ nào chứng ngộ được Pháp của họ, Pháp lý của họ, chứng ngộ được quả vị của họ, đều phải trải qua một khảo nghiệm thật sự nghiêm khắc, để xác lập xem những thứ họ chứng ngộ có thể đứng vững trong vũ trụ này hay không, dựng lập lên uy đức của họ. Cho nên tất cả mọi sinh mệnh, trong tu luyện đều sẽ gặp phải tình huống giống như chúng ta hôm nay. Mọi người biết rằng, năm đó khi Thích Ca Mâu Ni tại thế, khi Giê-su tại thế, còn có những chính giáo, chính Pháp khác nữa, khi họ chuyển thế đều đã từng gặp sự việc như thế này, sẽ có khảo nghiệm như thế này, đây là Lý của vũ trụ này. Nhưng mà, Đại Pháp của chúng ta, tôi bảo mọi người, bất kể người nào cũng không xứng khảo nghiệm Ông. Bởi vì tất cả các sinh mệnh, bao gồm hết thảy các sinh mệnh bên trong vũ trụ đều là Ông khai sáng, [do] Ông sáng tạo, tạo ra, cho nên không ai xứng khảo nghiệm Ông. (Vỗ tay)

Thế thì, tại sao chúng ta lại gặp phải sự việc như thế này? Mọi người biết rằng, Lý Hồng Chí là lấy hình thức biểu hiện của người thường, là lấy thân thể của người thường, [dùng] ngôn ngữ thấp nhất của sinh mệnh trong toàn vũ trụ – ngôn ngữ của con người, hơn nữa là ngôn ngữ nông cạn đơn giản nhất của con người hôm nay và hình thức thấp nhất trong tu luyện – phương thức khí công để làm sự việc này, đã làm mê hết thảy chúng sinh trong vũ trụ. Bởi vì phải nhận định vị trí tâm tính sở tại của hết thảy các chúng sinh trong vũ trụ, sắp đặt họ lại từ đầu, nên buộc phải khiến họ biểu hiện ra tiêu chuẩn tâm tính thật sự của họ, vậy thì sẽ không thể để họ biết được chân tướng. Tất cả các sinh mệnh trong toàn bộ vũ trụ đều không biết được chân tướng, họ coi tôi như người tu luyện, cho nên họ mới dám làm như thế này. Trước kia tôi từng giảng cho chư vị, tôi nói rằng quá khứ Pháp trong vũ trụ này thì chúng sinh đều không biết được, cho nên khi tôi đang chính Pháp, họ lại cho rằng tôi cũng là đang sáng lập một bộ các thứ chứng ngộ, chẳng qua là vô cùng thuần chính, tầng thứ vô cùng cao, từ góc độ của họ mà nhìn chỉ vậy mà thôi. Đó chính là nguyên nhân mà hôm nay họ dám mang tới cho chúng ta trường tai họa này, ý [họ] tức là quả vị cao hơn và Pháp lớn nhường này thì phải có khảo nghiệm lớn nhường ấy, nhưng mà, ngược lại mà giảng, nếu như không cho phép nó phát sinh, nó cũng không phát sinh được. Tôi là muốn lợi dụng hết thảy những an bài của chúng để xem xét tâm tính trong những hành vi của chúng. Sự việc này, trong lịch sử chúng đã làm ra những an bài lâu dài. Lịch sử của nhân loại là lặp lại, chúng cũng biết rằng Pháp lớn nhường này mà truyền thì không phải chuyện đùa. Nhân loại thời kỳ trước đã từng trải qua một quá trình thí nghiệm như vậy rồi, hơn nữa nhân loại đã phát triển đến bước còn xa hơn hôm nay, cuối cùng do ô nhiễm môi trường đã tạo nên nhân loại biến dạng, cuối cùng bị tiêu hủy, đó là nhân loại lần trước đó. Lần này là lặp lại của lần trước đó, nhưng mà đây là Chính Pháp thật sự rồi, tức là từ niên đại tương đối xa xưa đã an bài sự kiện này rồi. Chúng vì để khiến nó không đi lệch, vì để khiến việc hôm nay không xuất hiện vấn đề, chúng đã kiến lập nên một bộ hệ thống. Dùng lý niệm của chúng mà giảng, thì những sự việc phát sinh hôm nay, những sự việc xuất hiện, đều là chúng đã an bài cả rồi. Trong quá trình không hề có một sự việc nào ngẫu nhiên cả, cho dù nó biểu hiện là ngẫu nhiên trong người thường, biểu hiện trong người thường hoàn toàn là hình thức người thường, nhưng mà, hết sức xác thực là chúng đã an bài cả rồi. Dùng lời của chúng mà giảng, một vị Thần là đã đủ an bài hết thảy mọi chúng sinh của toàn bộ Trái Đất không xuất hiện sai lệch, [mà] vô số Thần, nhiều Thần đến như vậy đều đang dõi theo sự việc này, chúng có thể xuất hiện sai sót sao? Trong tiến trình bất kể sự việc nào cũng sẽ không [sai sót]. Nhưng mà, đó vẫn [chỉ] là những Thần của cựu vũ trụ mà vừa rồi tôi giảng an bài, chúng không dám hủy đi hết thảy, bởi vì chúng cũng thấy được vấn đề mà vũ trụ sẽ phải đối mặt, chúng cũng biết rằng tôi đang làm sự việc này. Nhưng mà tôi là ai, chúng cũng không biết được, cho nên chúng cứ an bài những việc mà chúng muốn làm. Mọi người nghe đã hiểu chưa? (Vỗ tay) Mục đích mà chúng biểu hiện ra là muốn kiến lập uy đức cho Pháp này của tôi, là muốn để cho Pháp trong vũ trụ có thể khiến sinh mệnh của toàn vũ trụ thật sự kính trọng uy đức của Ông, trên bề mặt đó là mục đích mà chúng an bài hết thảy điều này, nhưng mà đó lại trở thành trở lực trong Chính Pháp, tôi biết chúng nhất định sẽ làm như vậy, vậy thì vừa hay trong hết thảy những gì chúng an bài này tôi lại xem xét tâm tính của chúng, sắp đặt lại từ đầu vị trí của chúng. Đối với những người chúng ta trong quá trình tu luyện thì đều nên nhận thức một cách đúng đắn quan hệ giữa tu luyện cá nhân và Chính Pháp. Nhìn nhận những ma nạn và khảo nghiệm mà chư vị trải qua thế nào đây? Tôi nói với mọi người, nếu như một cá nhân không có nghiệp lực lớn nhường ấy, thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện nạn lớn nhường ấy. Phải phân biệt rõ một cách thanh tỉnh tu luyện cá nhân và tà ác bức hại Pháp là hai chuyện khác nhau. Hết thảy những can nhiễu được an bài gây ra cho Đại Pháp, muốn cưỡng ép cấp lên tôi và Pháp gì đó là tuyệt đối không thể thừa nhận, cho nên chúng phải gánh chịu hết thảy những gì chúng làm. Điều này so với khi Giê-su bị bức hại, đệ tử của Thích Ca Mâu Ni bị hại có gì khác nhau? Chúng sẽ phải chịu trách nhiệm vì hết thảy điều này, chúng cũng ắt phải chịu trách nhiệm vì hết thảy điều này. Tôi từng giảng cho chư vị một câu, tôi nói rằng, Phật là gì? Như Lai là đứng trên chân lý như ý mà tới ấy là danh hiệu của con người thế gian, còn thật sự Phật là người bảo vệ của vũ trụ, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ. Nhưng mà, về sự việc này, chúng cũng đã biểu hiện ra một cách đầy đủ vị trí tâm tính sở tại của chúng sau khi đã lệch rời khỏi Pháp, đã phơi bày một cách đầy đủ phía bất thuần của chúng, cho nên mới khiến cho một số sự việc xuất hiện rất nhiều những thứ [lẽ ra] không nên xuất hiện và các loại can nhiễu, điều này và biểu hiện tâm tính của học viên trong tu luyện cá nhân hiện nay là cực kỳ tương tự. Chúng sinh trong vũ trụ đều đang trong Chính Pháp, hết thảy những gì biểu hiện có thể đều sẽ thể hiện tại nơi con người, bởi vì tôi đang ở nơi con người mà làm. Những thống khổ phải chịu đựng, những ma nạn phải chịu đựng của các đệ tử Đại Pháp chúng ta, tôi bảo mọi người, không chỉ là nhắm vào tu luyện cá nhân, mà là có nhân tố sinh mệnh cao tầng mượn cớ học viên có nghiệp lực và đề cao làm lý do để lợi dụng sinh mệnh tầng thấp đã bại hoại tiến hành bức hại từ đó khảo nghiệm Đại Pháp, kỳ thực đối với Chính Pháp mà giảng đều là phá hoại. Mọi người không chỉ là đang gánh chịu những ma nạn mà con người tạo ra cho chư vị. Bởi vì chư vị có phía mặt đã tu luyện tốt, chư vị là những Thần vĩ đại, [nên] những Thần ở tầng thứ rất cao rất cao đều đang khảo nghiệm chư vị, cho nên sự việc hôm nay mới trở thành không có tiền lệ trong lịch sử, trong lịch sử xưa nay chưa từng có ma nạn nào thế này. Đây là từ góc độ người tu luyện chúng ta mà nhận thức nó như vậy. Nhưng mà, ngược lại mà giảng, tôi nói rằng không ai xứng khảo nghiệm Đại Pháp. Nhưng mà chúng đã làm rồi, vậy thì đó chính là tội của chúng, chúng đều sẽ phải gánh chịu cho hết thảy những gì chúng làm. Tôi chỉ là giảng một cách khái quát cho mọi người tình huống này. Tôi đã giảng tôi chỉ là muốn lợi dụng hành vi của chúng để nhìn rõ tâm tính của chúng và an bài vị trí của chúng, ngược lại kiểm nghiệm đệ tử viên mãn. Hơn nữa chúng là lợi dụng tính phá hoại của sinh mệnh tà ác nhất để làm hết thảy điều này.

Là Sư phụ mà giảng, sự việc này mặc dù ma nạn gặp phải rất lớn, bởi vì chư vị với Pháp này là đồng tại trong thời kỳ Chính Pháp, tại bất kể một thời kỳ lịch sử nào hoặc là trong tu luyện tương lai người ta đều sẽ không gặp phải ma nạn lớn như thế này. Đương nhiên không phải chư vị, mà là người tương lai, bởi vì họ chỉ bất quá là tu luyện cá nhân. Chư vị và Pháp là kết nối lại với nhau.

Một năm qua có nhiều nguyên nhân tôi không nói lời nào, trong khi không nói lời nào tôi đã nhìn thấy các học viên làm được hết sức tốt, cũng tức là trong tình huống mà tôi không có mặt mọi người đều có thể làm tốt. Xuất sắc! Một mặt chư vị coi mình là người tu luyện mặt khác lại kiên định bảo vệ Đại Pháp, thật sự vĩ đại! Đó là bởi vì chư vị ở trong Pháp, đó là bởi vì chư vị coi mình là một người tu luyện. Đó là điều người thường không làm được, người thường tuyệt đối không làm được. Đây là sự việc mà trong lịch sử nhân loại chưa từng gặp phải. Chớ nói đến thế lực tà ác muốn phá hoại chúng ta muốn tiêu diệt chúng ta, trong lịch sử đều chưa từng có sự việc như thế này, con người cũng không có cái bản sự đó. Cho dù ai bức hại Đại Pháp, họ đều là người đang đấu với Thần, kết quả cuối cùng là rõ ràng rồi. Đương nhiên, thông qua một chuỗi các sự việc phát sinh này, giữa học viên của chúng ta với nhau về nhận thức càng thêm minh xác. Đặc biệt là vào thời kỳ đầu của ma nạn, có người bị sốc, có người suy nghĩ: Lý Hồng Chí là người như thế nào? Có người nghĩ Pháp này có chính hay không? Một khảo nghiệm toàn diện nhắm vào tất cả các tâm của con người. Cho dù chư vị ôm giữ bất kể cái tâm nào tiến vào Đại Pháp này, thì đều sẽ nhắm vào cái tâm này của chư vị tiến hành khảo nghiệm. Có người cảm thấy phương diện này của Đại Pháp là tốt, phương diện kia là tốt, nhưng mà, cái khảo nghiệm ngày hôm nay lại vô tình, bởi vì bất kể một loại nhân tâm nào cũng không thể mang đến thiên thượng được.

Cho dù trong lịch sử có loại tu luyện này tu luyện kia, tôi bảo mọi người, con người xưa nay đều chưa từng tu luyện thành công. Bởi vì, phó nguyên thần là không nhập tam giới, mà ở vi quan bên ngoài tam giới thao túng thân thể con người. Một người nếu muốn quay trở về căn bản là không thể. Trong lịch sử xưa nay đều chưa từng có. Còn trong Chính Pháp hôm nay, không chỉ là [vì] chư vị có duyên phận lớn như thế, cũng không chỉ là ngẫu nhiên, nhưng chư vị đã gặp được rồi, chư vị thật sự có thể tu trở về rồi! (Vỗ tay)

Cho dù Thần ở trên tầng thứ nào chỉ cần tiến nhập tam giới thì vĩnh viễn không thể quay về lại được nữa, đây là tuyệt đối. Đó cũng là một sự việc mà trong lịch sử xưa nay đều không có ai dám tiết lộ. Bởi vì nó liên quan đến việc nhân loại sẽ rất nhanh đi đến hủy diệt. Nếu như người ta biết được sự thật, sinh mệnh mà không còn bất kể hy vọng nào sẽ không điều ác nào không làm. Nhưng mà Đại Pháp chúng ta đã làm được, chúng ta cũng có thể làm được, cũng đã khởi được tác dụng này rồi, cho nên tôi đã nói chân tướng cho mọi người. (Vỗ tay)

Các học viên của chúng ta, thật sự là xuất sắc. Một đoạn thời gian trước đây, mọi người vì Chính Pháp đã làm rất nhiều việc mà chư vị nên phải làm, vào thời gian này chúng ta có rất nhiều người về phương diện giảng rõ chân tướng đã làm lượng lớn công việc. Làm một đệ tử Đại Pháp, một lạp tử của Đại Pháp vũ trụ này, chư vị nên làm như vậy. Khi người ta phá hoại Pháp, đương nhiên không ai phá hoại được Pháp này, Pháp của vũ trụ sao có thể bị con người phá hoại chứ? Không ai phá hoại nổi, nhưng mà, khi ai đó tới bức hại Pháp này, vậy thì làm một đệ tử, làm một lạp tử của Đại Pháp, chư vị nên làm như thế nào đây? Chư vị chẳng phải nên đi nói ra chân tướng, để con người biết được là chuyện gì sao? Đó là đứng từ góc độ bản thân chư vị mà giảng, chư vị là một lạp tử của Đại Pháp, thì chư vị nên khởi tác dụng này.

Còn từ một góc độ khác mà giảng, tôi bảo mọi người, hết thảy mọi việc chư vị làm hôm nay, tất cả các Thần trong vũ trụ, bất kể họ đã được chính lại hay chưa được chính lại, họ đều đang nói chư vị quá từ bi. (Vỗ tay) Chư vị biết không? Trong thời kỳ mà tà ác rợp trời dậy đất mà tới này có bao nhiêu người đã bị lời đồn ác độc, bị những lời dối trá lừa gạt thế gian che mắt, mang theo tâm lý thù hận mà đối đãi với Đại Pháp và đệ tử của tôi, những người như vậy tương lai chắc chắn sẽ bị đào thải. Nhưng ngay cả như vậy, chúng ta thông qua giảng chân tướng đã khiến họ minh bạch sự thực, loại bỏ đi suy nghĩ và ác niệm ban đầu, họ rất có khả năng đã được cứu. (Vỗ tay) Việc chúng ta hướng đến thế gian giảng chân tướng lại không phải là làm đấu tranh chính trị gì cả, nhắm vào những sự việc nào đó mà làm gì. Tôi bảo chư vị, đây là từ bi của chư vị, là chư vị đang thật sự độ con người tương lai! (Vỗ tay) Nếu như tư tưởng của cá nhân đó không xoay chuyển trở lại, mọi người thử nghĩ xem, vậy là xong rồi. Làm một học viên, làm một người tu luyện, tôi nghĩ xuất phát từ góc độ từ bi này cũng nên làm sự việc như vậy. Đem chân tướng giảng cho con người, nói với họ, cũng là đang cứu vãn con người.

Ngoài ra tôi muốn mượn cơ hội này, bày tỏ sự vô cùng cảm ơn đến tất cả các cấp chính phủ Mỹ quốc và Canada đã trao tặng vinh dự cho chúng ta và trao tặng vinh dự cho cá nhân tôi! (Vỗ tay) Trong hoàn cảnh đặc thù này, tôi không thể đi bày tỏ sự cảm ơn đến từng người họ được, nhưng mà, tôi sẽ mang đến cho họ sự tốt đẹp của tương lai. (Vỗ tay) Về biểu hiện chúng ta cầu được sự ủng hộ của thế nhân đối với Đại Pháp, đây là suy nghĩ của thế nhân từ phía mặt biểu hiện ra ở nơi con người đây, còn ở phía mặt khác là ngược lại. Ai ủng hộ cho Đại Pháp, tuyên dương Đại Pháp từ phía chính diện, thì họ chính là đang khai sáng cho bản thân sự tồn tại sinh mệnh trong tương lai và đặt định cơ sở đắc Pháp trong tương lai. (Vỗ tay)

Những lời muốn nói rất nhiều, tôi không muốn giảng quá nhiều. Tôi sẽ chọn một thời gian nhất định bước ra chính thức cùng với mọi người giảng rõ ràng cho mọi người ngọn ngành những sự việc này. (Vỗ tay) Nhưng mà tôi nói với mọi người, tất cả những đệ tử đã bước ra, Sư phụ cảm ơn chư vị! (Vỗ tay) Rất xuất sắc! (Vỗ tay)

Mỗi một người chúng ta, đều đang làm những việc chính Pháp hồng Pháp giảng rõ chân tướng cho Đại Pháp, chúng ta không hề tham dự đấu tranh chính trị. Cho dù chúng ta đi đến Thiên An Môn, hay là đến Trung Nam Hải, hay là hướng đến con người giảng rõ chân tướng trong các hoàn cảnh khác. Bởi vì, [nếu] tà ác không bức hại chúng ta, chúng ta căn bản sẽ không hướng đến con người giảng chân tướng gì cả, chúng ta cũng không cho rằng việc thỉnh nguyện và giảng rõ chân tướng hiện nay là can nhiễu đến bất kỳ ai. Khi bị đối xử bất công phải cho phép người ta nói, đó là quyền lợi cơ bản nhất của con người.

Đương nhiên, thông qua sự việc này chúng ta đã triệt để nhìn thấy vị trí tâm tính sở tại của mỗi một học viên, nhưng mà dù thế nào, mọi người lúc bắt đầu sự việc này đã trải qua một quá trình suy xét nghiêm túc, đó đều không tính là sai. Bởi vì cho chư vị cơ hội như vậy để chư vị suy xét: Rốt cuộc ông Lý Hồng Chí là người thế nào? Rốt cuộc Pháp này có chính hay không? Những người có thể vượt ra, đến hôm nay có thể vượt qua, tôi nói với chư vị, chư vị chính là đã vượt qua rồi! (Vỗ tay hồi lâu) Mọi người đã biết rằng, lúc đó thật đúng là thế lực tà ác rợp trời dậy đất, rất là lớn, những thứ này đã bị tiêu hủy hết rồi. (Vỗ tay) Chỉ sót lại những người tà ác đang biểu diễn, hơn nữa tất cả những ai có chính niệm, không phải nói về học viên chúng ta, tất cả những người thường có chính niệm đều đứng lên phản đối sự việc này. Là bởi vì trước kia tà ác ức chế con người, sau khi tà ác này bị thanh trừ đi rồi, người ta đều thanh tỉnh ra, nhìn nhận hết thảy chuyện này, đối đãi với hết thảy lại từ đầu. Dối trá, giả tướng đều sẽ bị vạch trần từng cái một. (Vỗ tay)

Vốn là có rất nhiều lời muốn nói với mọi người, mọi người có thể cũng có rất nhiều lời muốn hỏi tôi: Làm thế này có đúng không? Làm thế kia có đúng không? Tôi nói với mọi người, về chỉnh thể chư vị đều làm đúng rồi. Những chuyện chi tiết kia, còn có một số sự việc cá biệt xử lý không chuẩn, tôi nghĩ trong quá trình bản thân đi về viên mãn chư vị đều sẽ làm được tốt. (Vỗ tay) Bởi vì hơn một năm nay, thực tiễn đã chứng minh, trong tình huống mà tôi không có mặt chư vị xác thực đã làm được rất tốt, xác thực làm được rất tốt, hết sức tốt! (Vỗ tay) Một số vấn đề nhỏ và vấn đề cá nhân xuất hiện không đại biểu được cho Đại Pháp. Đó cũng là có người an bài, nói nó là tất nhiên cũng được, trên thực tế cũng là an bài. Vào thời kỳ nào đó, người nào đó sẽ biểu hiện thế nào, vào thời kỳ nào đó người này sẽ làm gì, kể cả những ai trong nơi giam giữ, họ trước kia vẫn luôn biểu hiện rất tốt, cuối cùng họ lại phản ngược lại, họ không học nữa, họ cũng không luyện nữa, còn động viên những người khác của chúng ta. Mọi người thử nghĩ xem, điều này có thể là ngẫu nhiên sao? Bất kể sự việc gì có thể đều không phải ngẫu nhiên, bởi vì, một người tu luyện trong quá trình chư vị tu luyện liên tục đi cho đến bước cuối cùng đều không tách khỏi khảo nghiệm căn bản đối với chư vị. Còn đệ tử Đại Pháp chân tu của chúng ta trong khảo nghiệm không một ai bị rớt lại.

Tôi giảng bấy nhiêu thôi. Có cơ hội tôi sẽ giảng cho mọi người kỹ lưỡng. (Vỗ tay) Cho dù thế lực tà ác có đoạt đi sinh mệnh, cho dù trong nơi giam giữ, bị kết án, cho dù phải chịu thống khổ trong những tình huống khác nhau, trôi dạt khắp nơi, và các học viên chúng ta ở ngoài nước và các học viên ở trong những hoàn cảnh khác, tất cả những gì chư vị làm cho Đại Pháp đã kiến lập uy đức của chư vị. Đi cho đến hết bước cuối cùng, hy vọng chư vị làm được tốt hơn nữa, thật sự viên mãn! Cảm ơn mọi người! (Vỗ tay)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: //big5.falundafa.org/chibig5/daohang_1.htm

Dịch ngày: 17-10-2016. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.