Falundafa.org

Pháp Luân Đại Pháp

Tinh Tấn Yếu Chỉ II

 

 

Lý Hồng Chí

 

Bản dịch từ tiếng Hán 4-2002, cập nhật 5-2011