Falundafa.org

Pháp Luân Đại Pháp - Tinh Tấn Yếu Chỉ III

Lời chúc đến Pháp hội tại New York

Gửi Pháp hội tại New York: Chào tất cả!

Trước hết, chúc Pháp hội thành công!

Lịch sử giao phó cho các đệ tử Đại Pháp là hết thảy những điều vĩ đại nhất. Hết thảy những gì chư vị đang làm hiện nay đều là thần thánh nhất, hết thảy những gì chư vị làm đều là vì chúng sinh, hết thảy những gì chư vị làm đều là vì chúng sinh mà sáng tạo tương lai.

Tại quá khứ của lịch sử, chư vị đã sáng tạo những gì huy hoàng cần có cho nhân loại; hiện tại của lịch sử, Đại Pháp giao phó cho chư vị sứ mệnh cứu độ chúng sinh; [tại] tương lai của lịch sử, hết thảy những gì thuần chính của chư vị chính là điều bảo đảm cho sự thành trụ bất phá của Đại Khung. [Chư vị] hãy đi tốt trên con đường của mình; những sinh mệnh được đắc cứu sẽ là những sinh mệnh của chư vị; hết thảy những gì chư vị làm chính là hết thảy những gì thành tựu cho viên mãn của chư vị.

Lý Hồng Chí
1 tháng Hai, 2002

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích của người dịch

- Đại Khung: gầm trời rộng lớn.

- Thành trụ bất phá: hình thành (thành) ổn định (trụ) không thể phá (bất phá).

Sư phụ chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới!

Lý Hồng Chí
11 tháng Hai, 2002

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú của người dịch: 12-2-2002 là mồng một tết Nhâm Ngọ

Dùng chính niệm mà xét vấn đề

Hiện nay các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc sử dụng truyền hình để giảng rõ chân tướng cho nhân dân, đó là đang vạch trần bức hại của tà ác, là đang cứu độ các chúng sinh vốn chịu độc hại do tà ác lừa dối, là hành động từ bi vĩ đại.

Tập đoàn lưu manh chính trị của tà ác đối với các đệ tử Đại Pháp hoàn toàn không kể gì đến pháp luật nào hết; không được lại vì tâm sợ hãi mà phủ định [hành vi] trong khi giảng thanh chân tướng của các đệ tử Đại Pháp. Bất kể tà ác bức hại thế nào, điều chờ đợi các đệ tử Đại Pháp đều là viên mãn, điều chờ đợi các sinh mệnh tà ác chỉ là ở trong địa ngục mà bồi thường một cách không ngưng nghỉ cho hết thảy những gì họ đã làm để can nhiễu và bức hại đối với Chính Pháp và các đệ tử Đại Pháp.

Lý Hồng Chí
Ngày 8 tháng Ba năm 2002

Phúc của Đại Pháp

Chính Pháp mười năm, tái tạo càn khôn, cứu độ vô lượng chúng sinh khỏi bị hoại diệt, khai sáng vô lượng đại khung, vô lượng trí huệ của Pháp lý viên dung bất diệt. Đây là Phúc cho chúng sinh, là uy đức của đồ đệ Đại Pháp.

Làm Sư truyền Đại Pháp mười năm; số [kiếp vốn] gần như đã định của thế gian nay đã thay đổi rất nhiều: tai hoạ sao chổi định trong lịch sử đã qua, đại [thế] chiến lần thứ ba đã được miễn, lo lắng năm 1999 thiên địa thành trụ hoại diệt đã [qua] không trở lại, Pháp Chính nhân gian đang đến gần kề. Chúng sinh thế gian sẽ hồi báo ân [huệ] cứu độ của Đại Pháp và đồ đệ Đại Pháp. Thiện tai, thiện tai, thiện thiện tai!

Lý Hồng Chí
Ngày 19 tháng Năm năm 2002

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú (của người dịch, chỉ để tham khảo):

Thiện tai: chữ ‘tai’ này là từ cảm thán, không phải chữ tai trong từ tai hoạ. Từ thiện tai có chỗ dịch là lành thay.

Lời bình

Ý kiến này hết sức tốt. Nếu như tất các các học viên người Hoa vào những lúc bình thường đều có thể chú ý hơn một chút đến hành vi [của mình], chỉnh tề sạch sẽ hơn một chút, làm gì cũng phải nghĩ đến người khác, thì thế mới là phong thái mẫu mực của đệ tử Đại Pháp. [Tôi] làm Sư truyền Pháp bấy nhiêu năm, vẫn luôn luôn giữ thái độ có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm với con người mà hành xử.

Tất cả các đệ tử tham dự tĩnh toạ trước đại sứ quán Trung Quốc đều xuất sắc; mọi người rất vất vả. Trời quá nóng, mọi người hãy bảo trọng.

Lý Hồng Chí
Ngày 21 tháng Sáu, 2002

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích: Đây là lời bình của Sư phụ về bài viết “Một số ý kiến thảo luận của các học viên tham dự «tĩnh toạ thỉnh nguyện» trước đại sứ quán” đăng trên website Minh Huệ ngày 21-6-2002

Chính niệm

Các đệ tử Đại Pháp vào thời kỳ lịch sử đặc thù này, vì để giảm thiểu bức hại của các sinh mệnh tà ác đối với Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp và chúng sinh, đã phát chính niệm và có tác dụng rất then chốt. Một lượng lớn tà ác vào khi mà cái thế Chính Pháp còn chưa đến đang bị thanh trừ kịp thời, [điều này] đã giảm bớt rất nhiều tổn thất. Tuy nhiên tà ác cũng đã thấy được ngày tàn của mình, biểu hiện của chúng ngày càng điên cuồng hơn nữa. Các đệ tử Đại Pháp đã trở thành hy vọng duy nhất có thể cứu [của] chúng sinh; do đó để có được tác dụng Chính Pháp một cách hữu hiệu hơn nữa, thì mọi người song song với [việc] giảng rõ chân tướng, cũng nhất định cần coi trọng [việc] phát chính niệm, kịp thời thanh lý tà ác và những vấn đề tồn tại của bản thân; tránh không để tà ác dùi vào chỗ sơ hở. Hiện nay có một số học viên không nắm vững yếu lĩnh phát chính niệm; có những học viên [làm] hoàn toàn giống như luyện tĩnh công, mà một số học viên nguyên khi luyện tĩnh công [vốn dĩ] lọt vào trạng thái mê mờ muốn ngủ, hoặc là trạng thái thanh tỉnh không đầy đủ, hoặc trạng thái [bị] tạp niệm can nhiễu nghiêm trọng, như thế không đạt được kết quả tốt lắm. Còn có những học viên khi phát chính niệm thì trong tư tưởng chuyên nghĩ vào một hoặc một vài phần tử tà ác, làm cho công và thần thông xuất ra không phát huy tác dụng tối đại. Tất nhiên, nếu vào [một số] tình huống đặc thù, khi một mình đơn độc hoặc cả tập thể thống nhất nhắm vào một hoặc một vài tà ác mà phát chính niệm thì nên làm như vậy, hơn nữa lực lượng tập trung cũng rất lớn; nhưng bình thường hàng ngày mọi người tập thể phát chính niệm thì cần phải truy tìm tà ác trên phạm vi rộng hơn; chứ không phải mỗi ngày, mỗi lần đều tập trung nhắm vào một hoặc một vài tà ác.

Cách thực hiện: (1) Cần tập trung tinh lực, đầu não tuyệt đối thanh tỉnh, lý trí; niệm lực tập trung, lớn mạnh; có khí thế duy ngã độc tôn tiêu huỷ hết thảy những tà ác trong vũ trụ. (2) Các đệ tử tạm thời chưa nhìn được không gian khác, khi niệm xong khẩu quyết thì tập trung niệm lực lớn mạnh niệm một chữ “diệt” 1 . Chữ “diệt” cần lớn mạnh to lớn như thiên thể vũ trụ, vô sở bất bao vô sở di lậu 2 hết thảy các không gian. (3) Các đệ tử đã nhìn được tà ác tại các không gian khác, có thể căn cứ tình huống mà tự mình nắm vững được để thực hiện; chính niệm phải mạnh, vận dụng đầy đủ trí huệ. Bản thân nhất chính áp bách tà 3 . (4) Khi phát chính niệm thì nhắm mắt hay không nhắm mắt thì hiệu quả cũng như nhau. Mắt cần thực hiện [đến độ dẫu] nhìn hết thảy [mọi thứ] nơi không gian người thường mà không thấy 4 .

Khi phát chính niệm bất kể biểu hiện ra kịch liệt đến đâu, thì biểu diện đều là an hoà; đặc biệt là ở nơi công tác hoặc công sở đặc thù nào đó, không dùng thế tay ‘lập chưởng’ cũng [có] hiệu quả như vậy. Chỉ cần bảo trì chính niệm lớn mạnh, tập trung tư tưởng, đều có thể đạt được hiệu quả tương đồng; nhưng tại các tình huống thông thường cần phải lập chưởng và làm thủ ấn liên hoa.

Vì để giảm thiểu tổn thất, vì để cứu độ chúng sinh, hãy phát huy chính niệm lớn mạnh của đệ tử Đại Pháp! Hãy hiển hiện ra uy đức của chư vị!

Lý Hồng Chí
13 tháng Mười, 2002

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

1. diệt: từ cuối trong khẩu quyết; đọc là mia hoặc myeh (t. Anh).

2. vô sở bất bao vô sở di lậu: không đâu không bao hàm, không đâu bị rò rỉ; không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót.

3. nhất chính áp bách tà: một [điều] chính áp trăm [điều] tà.

4. Chỗ này dùng chữ thịkiến. Tại đây tạm dịch thị: nhìn, kiến: thấy.Lời Sư phụ chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới!

Chư vị từ trong ma nạn, qua việc cứu độ con người thế giới, khi càng ngày càng thanh tỉnh và thành thục hơn, [như vậy] đã qua một năm nữa. [Đối với] phần con đường còn lại, hãy dùng chính niệm chính hành của chư Thần mà viên mãn đại nguyện từ tiền sử của chư vị!

Lộ mạn mạn dĩ tận,
Vụ mê mê tiệm tản;
Chính niệm hiển Thần uy,
Hồi thiên bất thị phán.

Lý Hồng Chí
Ngày 31 tháng Chạp năm 2002

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo):

chính niệm chính hành: ý niệm chân chính hành xử chân chính;

đại nguyện: ước nguyện lớn;

Thần uy: uy lực, uy đức, uy dũng, cái uy của Thần. Bài thơ (phiên âm) ở trên tạm diễn nghĩa như sau:

Con đường dần dần kết thúc,
Sương mê mờ [cũng] dần dần tản đi;
Chính niệm hiển lộ ra uy [đức] của Thần,
Không [còn phải] trông ngóng về trời nữa

Chúc mừng năm mới đến các đệ tử Đại Pháp năm 2003

Chúc mừng năm mới đến các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

Chúc mừng năm mới đến các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới

Phiên âm:

Hạ trần

Pháp Luân chuyển thời tất hữu cuồng,
Quốc lực khuynh tận vi ngô mang.
Tĩnh quan sửu giác yêu hí tận,
Chỉ thặng tàn thổ phong trung dương.
Luân hồi ngũ thiên vân hoà vũ,
Đản khứ phong trần kiến đoản trường.
Đại hý thuỳ thị phong lưu chủ,
Chỉ vi chúng sinh lai nhất trường.

Lý Hồng Chí
Nhâm Ngọ niên Lạp nguyệt nhị thập bát cửu
2003 niên 1 nguyệt 31 nhật

Diễn nghĩa:

Giáng hạ xuống trần thế (hạ trần)

Khi Pháp Luân [xoay] chuyển thì tất sẽ cuồng,
Tận lực quốc gia vì ta bận tâm.
Lặng lẽ quan sát màn kịch tà ác của tên hề xấu kia kết thúc,
Chỉ còn lại bụi trần tung bay trong gió.
Luân hồi năm nghìn năm trong mây và mưa,
Phủi sạch bụi trần xem hay dở.
Trong màn kịch lớn ấy hỏi ai là chủ đằng sau,
Chỉ vì chúng sinh diễn một màn.

Lý Hồng Chí
Ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Ngọ
31 tháng Giêng năm 2003

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo).

Cũng như các bài thơ khác của Sư phụ, bạn đọc nên đọc thẳng phần nguyên tác để hiểu cho chính xác; phần diễn nghĩa chỉ để tham khảo.

Lời bình

Viết rất tốt. Mỗi cá nhân có đường tu luyện khác nhau, phương thức chứng thực Pháp khác nhau; giai tầng xã hội khác nhau, chức vụ khác nhau, hoàn cảnh khác nhau đều có thể tu luyện; đó chính là con đường mà Đại Pháp triển hiện cho người tu luyện. Các đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, hết thảy những gì làm trong Chính Pháp thì tôi đều khẳng định, đều là đang làm những gì mà đệ tử Đại Pháp nên làm. Cách làm khác nhau chính là phương thức trong khi Pháp đang vận chuyển mà phân công một cách hữu cơ, còn Pháp lực là triển hiện trên chỉnh thể.

Lý Hồng Chí
16 tháng Hai, 2003
chỉnh sửa 8 tháng Mười, 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích: Đây là lời bình của Sư phụ về bài viết “Không phân biệt hạng mục công tác Chính Pháp, Đại Đạo vô hình mà có chỉnh thể” đăng trên website Minh Huệ ngày 16-2-2003

Lời bình

Tư tưởng bài văn này thật sáng sủa, nhận thức về Chính Pháp của Sư phụ và chứng thực Pháp của các đệ tử Đại Pháp thật vô cùng minh xác. Nếu như các đệ tử Đại Pháp đều lý trí, đầu não thanh tỉnh, ‘chính niệm chính hành’ trong chứng thực Pháp được như thế này, thì bức hại đã không tồn tại, tà ác cũng không còn khe hở nào để len vào. Tôi không quan trọng bài này là do ai viết; miễn là những gì phản ánh ở đó có lực chứng thực Pháp tốt cho học viên, thì tôi khích lệ; thậm chí là người phản đối [chúng ta] cũng không sao. Vì được cứu độ là tất cả những chúng sinh; khi bức hại chưa kết thúc, đường tu luyện của học viên Đại Pháp chưa đi hết, thì đó vẫn là cơ hội, là hy vọng của người ta.

Lý Hồng Chí
29 tháng Tám, 2003
hiệu đính 8 tháng Mười, 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích: Đây là lời bình của Sư phụ về bài viết “Ngợi ca Sư phụ và Đại Pháp” đăng trên website Minh Huệ ngày 29-8-2003

Lời bình

Đề nghị các đệ tử Đại Pháp đều đọc bài viết này.

Lý Hồng Chí
1 tháng Mười Một, 2003

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích: Đây là lời bình của Sư phụ về bài viết “Kim Phật” đăng trên website Minh Huệ ngày 1-11-2003.

Lời bình

Vạch trần cảnh sát tà ác và kẻ xấu, công bố ở xã hội những hành vi ác của họ, cách làm đó là có tác dụng làm những kẻ ác không còn lý tính kia phải kinh hãi vô cùng, đồng thời giảng chân tướng tại địa phương [của tà ác] cũng khiến cho dân chúng thấy rõ và nhận thức một cách trực tiếp được bức hại của tà ác, đồng thời cũng là biện pháp rất tốt để cứu độ dân chúng bị vu khống đầu độc và lừa dối. Hy vọng toàn thể đệ tử Đại Pháp cũng như học viên mới ở Trung Quốc đều làm thật tốt việc này.

Lý Hồng Chí
15 tháng Mười Một, 2003
hiệu đính 8 tháng Mười, 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích: Đây là lời bình của Sư phụ về bài viết “Vạch trần tà ác cho dân chúng ngay nơi tà ác sinh sống” đăng trên website Minh Huệ ngày 15-11-2003.Tết Nguyên Đán năm 2004, Sư phụ chúc mừng các đệ tử Đại Pháp

Gửi các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc,

Gửi các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới:

Chúc mừng năm mới!

Thương tang nhất thuấn thị thời gian,
Chính Pháp tạo tựu tân kỷ nguyên;
Du du tuế nguyệt vinh dữ khổ,
Chỉ vi thử thời liễu hồng nguyện.

Vì chúng sinh, vì chứng thực Đại Pháp, hãy tinh tấn trên con đường của chư Thần! Viên dung của tương lai vĩnh viễn là cùng tồn tại với sự vinh diệu của chư vị!

Lý Hồng Chí
Ngày 31 tháng Chạp năm 2003

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú:(của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Bể dâu ( thương tang): chốn xưa là bể rộng nay thành nương dâu, ngụ ý qua bao năm tháng thăng trầm.

Chớp mắt ( thuấn gian): chỉ trong nháy mắt, kể như rất mau chóng vậy.

T uế nguyệt: năm tháng của cuộc đời.

Bài thơ trên tạm dịch như sau:

Bể dâu chớp mắt, là chuyện thời gian,
Chính Pháp tạo thành kỷ nguyên mới;
Đằng đẵng bao đời, quang vinh và đau khổ,
Đều chỉ để giờ đây, [hoàn thành] nguyện lớn.

Cũng như các bài thơ khác của Sư phụ, đọc giả nên đọc phần phiên âm để hiểu rõ nghĩa

Pháp do Sư phụ giảng tại hội nghị qua điện thoại quốc tế

Cuốn sách đó, đối với việc vạch trần bức hại của tà ác với học viên và đối với việc cứu độ con người thế gian, có thể có tác dụng nhất định; nên có thể phát hành tại xã hội người thường, cũng có thể quảng bá thật rộng nơi người thường, [và] đăng dẫn tại một số website đối ngoại nhất định. Tuy nhiên, để tránh tạo ra can nhiễu trong các học viên, [chúng ta] không được lưu truyền [nó] trong các học viên. Bất kể sự việc gì cũng không được để can nhiễu đến hình thức các học viên tiến về viên mãn và chứng thực Pháp.

Về ngôn từ nội dung, trong sách có rất nhiều chỗ là lấy tâm người thường mà biểu hiện. Đối với [học viên] dùng tâm chấp trước để viết sách vạch trần tà ác rồi vì thế mà chuyển hoá sang tà ác, thì tuyệt đối không được tuyên dương trong các học viên. [Chư vị] có biết ngụ ý của ‘chuyển hoá’ đó là gì không? Thực ra Thần thấy như sau: ‘[Cô này] đi ra vạch trần bức hại là [vì] không chịu đựng nổi; chính cái tâm [muốn] bước ra ấy mới là chấp trước thật sự chưa dứt bỏ được’. Các đệ tử Đại Pháp dẫu trong tình huống nào đi nữa, cũng không được chuyển hoá hướng sang tà ác, ngay cả vì để vạch trần bức hại; mà bản thân vạch trần bức hại cũng không phải là mục đích tối hậu trong tu luyện của các đệ tử Đại Pháp; do đó không được bắt chước theo các học viên khác vốn chưa hoàn toàn dứt bỏ được các tâm người thường, càng không được tuyên truyền trên các website nội bộ dành cho các học viên.

Tu luyện là [rất] nghiêm túc, điều tôi [dạy] bảo chư vị tu là trở thành Thần, đồng thời có thể chứng thực Pháp; vì thế mới truyền cấp Đại Pháp cho chư vị, cho chư vị vinh diệu vĩnh viễn chưa từng có trước đây. Chứ không phải bảo chư vị đơn thuần trở thành ‘anh hùng’ nơi người thường trong việc phản đối bức hại này; mà là chứng thực Pháp trong khi phủ định an bài của cựu thế lực và trong bức hại, từ đó tiến về Thần.

Lý Hồng Chí
Ngày 19 tháng Giêng năm 2004

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích: cuốn sách được nói đến tại bài kinh văn này, theo hiểu biết riêng của người dịch, là nói về một cuốn sách được xuất bản tại Đài Loan, mang tên «Tĩnh thuỷ lưu thâm» (nước lặng chảy sâu).

Chính niệm ngăn chặn hành vi ác

Hiện nay nhân tố tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp đã vô cùng ít ỏi so với trước kia; vậy mà những kẻ xấu và cảnh sát tà ác vẫn [tiếp tục] hành ác đối với các đệ tử Đại Pháp; điều đó là phạm tội trực tiếp đối với Thần; do vậy, có thể sử dụng các phương thức khác nhau, như phương thức vạch trần tà ác và giảng thanh chân tướng hoặc trực tiếp gọi điện thoại, v.v., để ngăn chặn.

Hết thảy những gì các đệ tử Đại Pháp thực thi hiện nay đều là cứu độ con người thế gian và chúng sinh, đều là vạch trần bức hại, đều là ngăn chặn bức hại; do đó không được thừa nhận các loại hành vi bức hại của tà ác, càng không được để tà ác trong khi bức hại [có thể] tuỳ tâm tuỳ thích bức hại các đệ tử Đại Pháp. Nếu cảnh sát tà ác và kẻ xấu không nghe lời răn dạy mà vẫn tiếp tục hành ác, thì có thể dùng chính niệm để ngăn chặn [chúng]. Khi đệ tử Đại Pháp [phát] chính niệm mạnh mẽ, không có tâm sợ hãi, thì có thể dùng chính niệm để phản lại và khắc chế kẻ hành ác. Bất luận là cảnh sát tà ác dùng dùi cui điện hay là kẻ xấu tiêm thuốc để bức hại, thì đều có thể dùng chính niệm để làm cho điện quay lại và thuốc chuyển sang thân thể của kẻ bạo hành. Lập chưởng hay không đều được, hễ phát chính niệm liền được ngay.

Trong các loại bức hại, vì để ngăn chặn bức hại, đều có thể dùng chính niệm để phản lại và khắc chế kẻ ác, kể cả kẻ đấm đá học viên. Chính niệm mạnh mẽ sẽ làm cú đấm cú đá trở lại chính bản thân họ, hoặc làm cho cảnh sát tà ác và kẻ xấu đánh nhau; cũng có thể chuyển toàn bộ đau đớn và thương tích sang kẻ ác và cảnh sát tà ác đang hành hung; nhưng trước hết chư vị [cần] chính niệm mạnh mẽ, không có tâm sợ hãi, không có chấp trước của con người cũng như tâm lo lắng hay cừu hận, trong trạng thái ấy mới hữu hiệu. Xuất niệm có hiệu quả tức thì. Trong quá trình chính niệm thì không kinh không sợ, kẻ ác hành hung chưa dừng thì chính niệm chưa dừng. Đối với bất kể người nào hay sự việc nào ở thế gian mà nằm ngoài việc bức hại này, thì không được dùng. Đệ tử Đại Pháp lấy cứu nhân hành thiện làm gốc, chính niệm này là để ngăn chặn ác nhân hành ác, cũng là làm thức tỉnh những kẻ xấu, để con người thế gian không phạm tội; mục đích cũng là cứu độ chúng sinh.

Lý Hồng Chí
Ngày 15 tháng Hai năm 2004

Chính niệm trừ hắc thủ

Theo hiện tại mà nói, thì chúng lạn quỷ tham dự vào việc bức hại đệ tử Đại Pháp đã bị thanh trừ [và] còn lại cực kỳ ít, không còn gây tác dụng gì nữa. Trong tình huống này, chúng Thần mà năm xưa cựu thế lực đã đưa vào từ bên ngoài Tam giới — [chúng Thần] đã trở nên [bại] hoại, tầng không cao, mà [cựu thế lực] cũng muốn đào thải; trong đó cũng có một bộ phận mang hình tượng của Phật, Đạo, và Thần khác — đều lẽ ra bị giải thể đào thải từ lâu trong cựu Pháp lý “thành trụ hoại diệt”. Cựu thế lực đã đưa chúng vào trong Tam giới khi Chính Pháp bắt đầu, với mục đích là để chúng can nhiễu Chính Pháp và tham gia bức hại các đệ tử Đại Pháp.

Cựu thế lực biết rằng tội do làm sự việc này rất to lớn. Vì chúng sợ phạm tội trực tiếp đến Chính Pháp [sẽ] bị đánh rớt xuống địa ngục, nên đã ở ngoài Tam giới mà thao túng chúng Thần [bại] hoại [nói trên] (hắc thủ); còn đám hắc thủ ấy chỉ huy lạn quỷ can nhiễu Chính Pháp [và] bức hại các đệ tử Đại Pháp. Mọi bức hại trong những năm qua nhắm vào các đệ tử Đại Pháp thảy đều thực hiện dưới sự chỉ huy trực tiếp của chúng; [tạo] tội to lớn vô biên; chúng đã không thể gánh chịu tội ác mà chúng đã làm ra ấy.

Sự tiêu huỷ toàn thể cựu thế lực và hết thảy các nhân tố tối hậu sẽ cần bị tiêu trừ là có liên quan đến tội ác cực đại của đám hắc thủ. Những hắc thủ ấy đã tham dự vào những tình huống can nhiễu từ khi các đệ tử Đại Pháp nhập môn cho đến hết thảy những việc lớn nhỏ hiện nay cũng như trong tu luyện cá nhân của các đệ tử Đại Pháp; không khe hở nào mà [chúng] không luồn vào. Số lượng hắc thủ rất nhiều; biểu hiện của hình thể [của chúng] tại không gian này rất bé, lớn thì như đồng tiền kim loại, còn nhỏ thì như chấm đầu bút; đa số có kích thước như chấm đầu bút. Pháp mà tôi giảng trong suốt những năm truyền Pháp thì chúng đều nghe được cả, [tôi] vẫn luôn có cơ hội cho chúng; nhưng chúng vẫn luôn một mực làm những việc tà ác nhất. Vì Chính Pháp tiến triển và cũng vì chính niệm của các đệ tử Đại Pháp, nên đám lạn quỷ đã bị tiêu huỷ đến mức không còn đủ để chúng [lợi] dụng nữa, [do đó] đám hắc thủ tự chúng đang làm những việc mà lạn quỷ vẫn làm, trực tiếp bức hại các đệ tử Đại Pháp và can nhiễu Chính Pháp.

Vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, trong khi phát chính niệm thì ngoài những mục tiêu mà [chư vị] khoá chắc vào, hãy nhắm thẳng vào đám hắc thủ kia, [và] triệt để tiêu trừ chúng. Đồng thời yêu cầu rằng mọi người khi phát chính niệm, tư tưởng cần tập trung hơn, thuần tịnh và bình ổn hơn, điều động năng lượng lớn hơn, [để] giải thể hết thảy đám hắc thủ và lạn quỷ, tiêu trừ can nhiễu cuối cùng từ không gian khác.

Không được để tà ác lại dùi vào chỗ sơ hở nữa, không được để chấp trước của con người can nhiễu nữa. Hãy thực hiện tốt các việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm, hãy đi cho tốt đoạn đường cuối cùng, chính niệm chính hành.

Lý Hồng Chí
Ngày 16 tháng Ba năm 2004

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích (của người dịch tự soạn, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

hắc thủ: tay đen, nghĩa bóng là bè lũ tay chân xấu xa.

lạn quỷ: quỷ hư nát.

Chỉnh sửa

Gửi Minh Huệ Net:

Từ nay trở đi, trong tất cả các sách của Đại Pháp, chữ “ đích” trong từ “ mục đích” đều đổi trở về chữ “ địa” trong từ “ mục địa”; trong nội hàm của Pháp thì chữ “ đích” này hoàn toàn khác với chữ “ địa”; đây là do con người hiện đại phủ nhận nội hàm của văn hoá Trung Quốc cổ đại mới gây ra như vậy.

Còn cách dùng chữ “ địa” trong các từ kiểu như “ phi thường địa”, “ chân chính địa”, “ lập thể địa”, v.v. đều đã thay đổi nội hàm; [nay] nên đổi thành “ đích” mới đúng; [khi] không có mục đích với ngụ ý chỉ địa điểm và địa phương thì dùng “ đích” tốt hơn.

Lại nữa, chữ “ tiến” [mẫu tự giản thể] trong từ “ tiền tiến”, là có ý đi vào trong cái giếng, do vậy nên sửa trở về chữ “ tiến” theo mẫu tự phồn thể thì hay hơn; càng đi càng tốt đẹp hơn mà!

Đối với các sách Đại Pháp hiện có, đệ tử Đại Pháp có thể chỉnh sửa. Dùng dao nhỏ cạo đi, rồi lấy tay viết, hoặc cầm chữ chì đúc để in lên trên đều được; tốt nhất là đệ tử Đại Pháp chỉnh sửa.

Lý Hồng Chí
Ngày 26 tháng Ba năm 2004

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích (của người dịch tự soạn, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

nội hàm: hàm nghĩa sâu sắc bên trong, trái với biểu diện là cái vỏ hời hợt bên ngoài.

mục đích ( ), mục địa ( ): chữ đích ở đây ngụ ý là cái đích, cái chỗ để ngắm vào; còn chữ địa ngụ ý là địa phương, vị trí. Chữ mục ( ) là mắt, hệ thống thị giác. Hiểu bề ngoài thì hai từ mục đích mục địa đều như nhau, nhưng xét về hàm nghĩa, nội hàm thì khác biệt. Theo nhìn nhận của dịch giả, do từ mục địa trong tiếng Việt không có nghĩa lắm, vậy trong các bản dịch tiếng Việt ta vẫn dùng mục đích như cũ. Đọc giả biết về chỗ gốc là như vậy.

địa ( ), đích ( ): chữ địa này trong tiếng Hán hiện đại được dùng làm trợ từ kết cấu dùng trước động từ hoặc hình dung từ, biểu thị rằng thành phần trước nó là trạng từ tu sức cho động từ hoặc hình dung từ. Ví dụ: phi thường địa (một cách phi thường), chân chính địa (một cách chân chính, đúng đắn).

tiến ( ) theo mẫu tự giản thể, tiến ( ) theo mẫu tự phồn thể: đây là một chữ nhưng có hai cách viết, cũng đọc là tấn (ví dụ: tinh tấn ). Chữ tiến theo mẫu tự phồn thể, tức là theo mẫu tự truyền thống, thuộc về bộ sước ( ) kết với chữ giai ( ). Chữ tiến theo mẫu tự giản thể thay chữ giai bằng chữ tỉnh ( ). Chữ sước ngụ ý là đi; chữ tỉnh nghĩa là cái giếng; chữ giai nghĩa là tốt đẹp. Vậy theo mặt chữ mà luận ý thì chữ tiến theo mẫu tự giản thể là đi vào cái giếng, còn chữ tiến theo lối viết truyền thống thì là đi đến nơi tốt đẹp.

Thanh tỉnh

Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. Cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực. Thực ra trong Chính Pháp cựu thế lực vẫn luôn nhắm vào việc các đệ tử Chính Pháp có thể bước vượt ra hay không, mà thường hay đặt kèm theo đó những cửa ải thống khổ và nạn lớn.

Trải qua ma nạn này, vẫn có học viên chưa thanh tỉnh ra được, thì chư vị sẽ bỏ lỡ tất cả. Chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, mới là đệ tử Đại Pháp đang chứng thực Pháp và tu luyện bản thân mình, [và] mới là đệ tử Đại Pháp chân chính.

Lý Hồng Chí
Ngày 8 tháng Năm, 2004

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích: Đây là lời bình của Sư phụ về bài viết “Nghiêm túc lấy Pháp làm Thầy: Hãy tự giác huỷ bỏ các đĩa VCD có những điều không phải do Sư phụ chính thức cho lưu truyền” đăng trên website Minh Huệ

Lời bình

Vô luận là đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc hay ở địa phương khác trên toàn thế giới, tất cả phương thức phản bức hại được sử dụng trong khi bị bức hại này đều phải chú ý cho an toàn của các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc. Hết thảy hành vi nào bất lợi cho an toàn của đệ tử Đại Pháp đều phải chấm dứt.

Lý Hồng Chí
31 tháng Năm, 2004
chỉnh sửa 8 tháng Mười, 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích: Đây là lời bình của Sư phụ về bài viết “Hãy chấm dứt việc ghi danh các học viên” đăng trên website Minh Huệ

Gửi Pháp hội tại Montreal, Canada

Chào tất cả! Trải qua mấy năm nay các đệ tử Đại Pháp liên tục nỗ lực và giảng thanh chân tướng, qua đó con người thế gian càng ngày càng thanh tỉnh, càng ngày càng có nhiều chúng sinh được cứu độ, đồng thời cũng đang thành tựu tương lai của các đệ tử Đại Pháp. Thật đáng mừng thay!

Pháp hội của chúng ta vẫn luôn liên tục tổng kết [những kinh nghiệm và thể ngộ của chư vị]. Khi chứng thực Pháp, qua triển khai phương thức tu luyện của các đệ tử Đại Pháp, vẫn còn một số điểm chưa hoàn thiện. Cần phát huy những điều tốt mà chư vị trải qua, và tăng cường chính niệm, sao cho thực hiện tốt hơn nữa các việc của các đệ tử Đại Pháp.

Pháp hội lần này cũng là một Pháp hội lớn của các đệ tử Đại Pháp, cũng là thể hiện cho việc gây dựng uy đức của các đệ tử Đại Pháp. Không được buông lơi [việc này], chúng ta hãy thực hiện tốt hơn nữa cho đến tận thời khắc cuối cùng. Chúc mọi người thành công viên mãn!

Lý Hồng Chí
Ngày 20 tháng Sáu năm 2004

Sư phụ gửi Pháp hội Âu châu, tổ chức tại Viên

Gửi Pháp hội Âu châu tổ chức tại Viên:

Chào tất cả!

Chúng ta cần triển khai Pháp hội thành một đại hội lớn để tổng kết kinh nghiệm, tìm những chỗ thiếu sót, nêu cao những thành quả tốt đẹp, cũng như gây dựng chính niệm cho các đệ tử Đại Pháp. Hãy biết trân quý hết thảy những gì chư vị đang làm, sao cho những bước tiếp trên con đường từ nay về sau càng ngày càng tốt đẹp hơn.

Sư phụ vẫn luôn dõi theo chư vị, và luôn đợi tin tức tốt đẹp từ chư vị.

Cuối cùng, chúc Pháp hội thành công viên mãn!

Lý Hồng Chí
Ngày 20 tháng Sáu năm 2004

Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân

Chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp đã vượt qua giai đoạn tu luyện cá nhân; giờ đây, vì sự thúc đẩy cấp tốc của Chính Pháp hồng thế, [nên] giai đoạn chứng thực Pháp của các đệ tử Đại Pháp cũng gần đến [bước] hoàn thành, [và] lịch sử sẽ mau chóng tiến nhập sang giai đoạn mới. Bắt đầu từ nay [trở đi], nhất là [với] các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, học viên mới và cũ, [cần phải] vứt bỏ tâm chấp trước của người thường vốn vẫn giữ từ lâu, và bắt đầu toàn diện khẩn [cấp] cứu độ thế nhân. Một khi giai đoạn hiện nay này qua đi, thì sẽ bắt đầu đợt đại đào thải chúng sinh lần thứ nhất. Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ. Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị đã là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lai được hay không; vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng thanh chân tướng. Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tướng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến. Sau khi giảng chân tướng mà có người muốn học công, thì phải mau chóng an bài [cho họ] học Pháp học công; họ sẽ là các đệ tử tu luyện của lô sau.

Khi giảng thanh chân tướng, thì đồng thời phải coi trọng [việc] học Pháp, không được tiếp tục đọc và [lưu] truyền những thứ kinh văn giả của lạn quỷ loạn Pháp được lưu truyền bởi các học viên đang bị tà lợi dụng vì còn mang nặng tâm con người và học Pháp sai lệch; phải duy trì chính niệm chính hành, đầu não thanh tỉnh, và toàn diện cứu độ thế nhân một cách có lý trí.

Lý Hồng Chí

Ngày 1 tháng Chín năm 2004

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

chỉnh thể: một thể (thống nhất), một chỉnh thể, một toàn thể; xét cả chỉnh thể chứ không phải theo từng cá thể.

Chính Pháp hồng thế: cái thế lớn, tràn ngập của Chính Pháp.

thế nhân: con người thế gian.

đại đào thải: đào thải lớn, loại bỏ một lượng lớn.

cô phụ: phụ bạc, phụ lòng, không làm trọn, không hoàn thành.

lạn quỷ: bọn quỷ hư nát.

Lời bình

Bài văn này rất tốt; đối với mục đích chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp là hết sức thanh tỉnh, chính niệm mạnh mẽ, lý tính rõ ràng. Mong rằng các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đều đọc bài này. Các đệ tử Đại Pháp là đang chứng thực Đại Pháp, không nên chấp trước vào kết quả hội nghị của ác đảng, vì hết thảy những gì của xã hội nhân loại đều vì Đại Pháp mà tồn tại, vì tu luyện của đệ tử Đại Pháp mà tồn tại. Vô luận là chính hay là tà, chúng chỉ có thể căn cứ theo những gì Đại Pháp cần mà động [theo].

Lý Hồng Chí
19 tháng Chín, 2004
chỉnh sửa 8 tháng Mười, 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích: Đây là lời bình của Sư phụ về bài viết “Người tu luyện không chấp trước vào Phiên họp toàn thể IV tại Trung Quốc” đăng trên website Minh Huệ

Trong Chính Pháp phải chính niệm, không được có tâm con người

Hỡi các đệ tử Đại Pháp nào [mang] quá nặng tâm con người: tôi dẫn chư vị đi là trên con đường của Thần, nhưng một số học viên vẫn cố thủ vào quan niệm của con người. Trước đây khi [còn] tu luyện cá nhân, chư vị vẫn luôn nhìn nhận những điểm tốt của Đại Pháp là những gì tốt đối với xã hội nhân loại; còn trong ma nạn, chư vị lại coi việc các sinh mệnh tà ác trong vũ trụ lợi dụng kẻ xấu để bức hại đệ tử Đại Pháp là [việc] của con người; và vào tình huống thông qua Chính Pháp và việc các đệ tử Đại Pháp [dùng] chính niệm chứng thực Pháp [khiến] tà ác bị thanh lý chỉ còn rất ít ỏi, và con người thế gian đã bắt đầu thanh tỉnh ra, thì chư vị lại đặt hy vọng kết thúc cuộc bức hại này vào tay người thường.

Đây là vũ trụ đang trong Chính Pháp; thế gian chỉ là biểu hiện của các sinh mệnh bị đánh hạ xuống tầng thấp trong khi Chính Pháp cả thiên thể vĩ đại mà thôi. Con người có thể làm gì được Thần? Nếu không có các nhân tố ngoại lai, thì con người dám làm gì chư Thần? Biểu hiện tại xã hội nhân loại chỉ là do các sinh mệnh cao tầng thao túng mà tạo thành. So với các đệ tử Đại Pháp nào có chính niệm mạnh mẽ hơn và thực thi tốt hơn, thì nhận thức căn bản về Đại Pháp của chư vị quả chỉ có thể dừng lại ở tầng của người thường thôi sao? Như vậy chư vị tu luyện rốt ráo là vì điều gì đây? Vì điều gì cho xã hội nhân loại? Vì điều gì cho Trung Quốc? Vì điều gì cho bên mặt con người trong đệ tử Đại Pháp tại thế gian? [Hay] chỉ vì để khiến con người thế gian đòi công lý cho các đệ tử Đại pháp tại thế gian con người? Phải chăng tôi truyền Pháp cho chư vị là có mục đích khiến xã hội nhân loại [trở thành] như thế nào đó? Mục đích của tôi chính là dẫn chư vị tu luyện trên con đường hướng [thành] Thần, dần dần vượt khỏi con người siêu việt con người về nhận thức, và đạt đến viên mãn thăng hoa của sinh mệnh.

Hãy thanh tỉnh ra! Nếu ma nạn tà ác nhất trong lịch sử này vẫn không làm chư vị thanh tỉnh ra được, thì [chư vị] chỉ có thể là vào thời Pháp Chính Nhân Gian mà kinh hoàng hối hận, và trong dày vò tự trách mình đã quá sai mà tuyệt vọng coi nhìn sự hùng tráng của các đệ tử Đại Pháp chân tu khi viên mãn; đó là nhân quả mà bản thân chư vị đã gieo nên. Tôi không muốn để lạc mất một đệ tử Đại Pháp nào cả, nhưng chính chư vị phải đề cao bản thân thông qua học Pháp và tu luyện một cách chân chính! Trong chứng thực Pháp hãy cứu độ con người thế gian, và thực hiện ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm. Hãy tinh tấn, hãy vứt bỏ chấp trước của tâm con người, con đường thành Thần không còn dài nữa đâu.

Lý Hồng Chí
Ngày 19 tháng Chín năm 2004

Gửi lời thăm

Cảm ơn các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc và tại các dân tộc trên toàn thế giới đã chúc mừng và [bày tỏ] quan tâm nhân dịp tết Trung Thu; cũng vì vậy Sư phụ có mấy lời nhắn nhủ mọi người: các đệ tử Đại Pháp là đi trên con đường của Thần, không được chịu ảnh hưởng của những biến đổi về hình thế nơi xã hội người thường; hãy tranh thủ thời gian để giảng chân tướng, cứu độ thế nhân, thanh trừ lạn quỷ, chính niệm chính hành. Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, càng cần phải nỗ lực hơn nữa thực thi những việc mỗi người cần làm, tinh tấn không ngừng.

Chúc mọi người Trung Thu thêm chính niệm!

Lý Hồng Chí

Rằm tháng Tám năm Giáp Thân

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Năm nay ngày rằm là 28-9-2004.

Cũng một gậy cảnh tỉnh

Trong Chính Pháp thì hết thảy những gì cuối cùng của vũ trụ đều sẽ [qua] giải thể và tái tạo mà được sinh thành lại mới; thời khắc Pháp Chính Nhân Gian càng ngày càng đến gần. Năm năm qua các đệ tử Đại Pháp trong chứng thực Pháp đã gây dựng uy đức của Thần, trong chính niệm chính hành ngay tại không gian con người mà cứu độ rất nhiều chúng sinh và con người thế gian, đã tiêu trừ một lượng lớn lạn quỷ và các nhân tố của cựu thế lực; về bề mặt xã hội người thường mà xét, đã giải bớt đi hình thế bức hại của tà ác, khiến chúng sinh và con người thế gian thoát khỏi sự khống chế của các sinh mệnh không gian khác và các nhân tố đang can nhiễu đến Đại Pháp; con người đã bắt đầu tỉnh táo chú ý và suy xét kỹ về cuộc bức hại nhắm vào đệ tử Đại Pháp và con người thế gian, đã bắt đầu khiến những kẻ tà ác nào tham gia bức hại các đệ tử Đại Pháp tại thế gian phải khiếp đảm run sợ, và co rút bản tính tà ác lại rất nhiều, thậm chí có những kẻ hành ác đã từ bỏ việc bức hại các đệ tử Đại Pháp, qua đó khiến tình thế được cải thiện rất nhiều. Đó là nhờ [những việc] mà các đệ tử Đại Pháp chính niệm chính hành thực hiện trước khi Pháp Chính Nhân Gian mà thành. Các đệ tử Đại Pháp đã trở thành các “đồ [đệ] Đại Pháp” – những sinh mệnh của Đại Pháp được tạo thành trong Chính Pháp đang khiến chư Thần phải trầm trồ thán phục. Con đường mà các đệ tử Đại Pháp đi khi chứng thực Pháp là vừa tu bản thân, đồng thời cứu độ chúng sinh, cũng vừa phối hợp theo yêu cầu của Chính Pháp vũ trụ, giải thể thanh trừ đám hắc thủ và lạn quỷ tà ác cũng như các nhân tố bức hại và can nhiễu do các loại cựu thế lực an bài vốn gây tác dụng phản diện đến Chính Pháp và hành ác đối với các đệ tử Đại Pháp; đó chính là con đường hoàn chỉnh của tu luyện, viên mãn, và trở thành các chư Thần vĩ đại mà các đồ [đệ] Đại Pháp đang đi.

Trái lại, [với] những ai vẫn trốn ở nhà làm cái gọi là ‘học Pháp’, thì dù vì cớ gì đi nữa, đều là do không vứt bỏ được chấp trước tạo thành như vậy. Những vị đó thậm chí còn [quần tụ] thành những nhóm nhỏ, trao đổi với nhau những lời bực tức chê oán, đối đãi tiêu cực với việc chứng thực Pháp của các đệ tử Đại Pháp và với tất cả những gì đệ tử Đại Pháp làm; [họ] không ngừng bới tìm những khuyết điểm của học viên và thiếu sót xuất hiện trong quá trình tu luyện, thậm chí còn phao tin đồn cả trong và ngoài nước; toàn làm những việc mà tà ác đắc ý, trợ giúp tà ác trong cuộc bức hại này. Có vị nói: “Tôi chỉ [cần] đọc «Chuyển Pháp Luân», không đọc kinh văn mới.” Các vị có còn là đệ tử của tôi nữa không? Tôi bảo chư vị rất rõ: trước ngày 20 tháng Bảy năm 1999 là giai đoạn tu luyện cá nhân và nhận thức Pháp, trong khi nhận thức Pháp có thể đạt đến trình độ viên mãn; nhưng đó chưa phải là kết thúc tu luyện của các đệ tử Đại Pháp; 5 năm sau đó này đây, chính là 5 năm hình thế đảo ngược, xét xem ai thật ai giả (1), đào thải những [ai] không phải là chân tu, đồng thời dựng lập uy đức của các đệ tử chân tu Đại Pháp và cứu độ chúng sinh. Tại sao mỗi từng sinh mệnh [đều] cần Đại Pháp và tôi đích thân truyền độ? Nói thẳng ra: một sinh mệnh như thế nào mới xứng [đáng] được Đại Pháp của vũ trụ đến [cứu] độ? Một sinh mệnh được cứu độ ấy chỉ có thể xấp xỉ với viên mãn cá nhân thôi sao? Thế nào mới xứng với ‘đồ [đệ] Đại Pháp’? Phải chăng là mấy vị trốn ở nhà và làm cái gọi là ‘học Pháp’? Là mấy vị chỉ muốn thu hoạch những gì từ Đại Pháp nhưng lại không muốn hy sinh gì cho Đại Pháp cả? Nhất là những đệ tử nào khi bị bức hại đã không muốn nói lên lời công bằng cho Đại Pháp, lại còn đòi hỏi từ Đại Pháp trong cái gọi là ‘đọc sách tại nhà’, đó là loại người nào vậy? Chư vị có thể tự mình phán xét rõ ngay.

Sư phụ đã thấy nguy hiểm đang tiến đến chư vị. Tôi không thừa nhận an bài của cựu thế lực, kể cả cuộc bức hại này; nhưng tôi biết rằng các cựu nhân tố bị tấn công trong Chính Pháp — dù sớm hay muộn — cũng có kẻ nào đó làm như vậy. Nói cách khác, cuộc bức hại này nếu không xảy ra là tốt nhất — nếu không xảy ra thì tôi sẽ bảo chư vị đi theo con đường nhắm thẳng vào tình huống đó — nhưng cuộc bức hại vẫn xảy ra; như vậy tôi lợi dụng nó để các đệ tử Đại Pháp phủ định bức hại trong khi chứng thực Pháp, từ đó dựng lập uy đức của các đệ tử Đại Pháp. Các vị tưởng rằng phải hợp theo tâm sợ hãi và tâm cầu an nhàn của các vị, [theo] các loại mong muốn của [riêng] các vị, thì đó mới là con đường tu luyện của các đệ tử Đại Pháp phải không? Các vị tưởng rằng tu hành và tín ngưỡng [của] các tôn giáo trong lịch sử mới là tu luyện duy nhất thôi sao? Nếu như hết thảy những gì trong Tam giới và lịch sử con người đều được an bài cho Chính Pháp vũ trụ, thì lịch sử đó chỉ là việc Đại Pháp thông qua quá trình lịch sử mà tạo nên chúng sinh, nhân loại cùng phương thức tư tưởng và văn hoá của con người mà thôi; nhờ đó mà đến thời Đại Pháp hồng truyền sẽ khiến tư tưởng con người có thể lý giải được Pháp, hiểu được Pháp là gì, tu luyện là gì, cứu độ chúng sinh là gì, v.v. cũng như các hình thức tu luyện. Nếu đúng như vậy, thì hết thảy tu luyện và tín ngưỡng trong lịch sử đều chẳng phải [chính] là đặt định ra văn hoá tại thế gian cho Chính Pháp vũ trụ sau này? Con đường ‘người thành Thần’ là gì? Chư Thần trên thiên [thượng] đều nói rằng tôi lưu lại cho con người một chiếc thang bắc lên trời đó.

Còn có vị cho rằng trong cuộc bức hại này, Sư phụ — cũng giống như con người thế gian — đành bó tay chịu không biết làm sao. Chư vị có biết rằng, tên đầu sỏ tà ác tại thế gian kia, ngoại trừ việc cựu thế lực vì muốn lợi dụng nó nên mới đảm bảo cho nó sống đến lúc cái gọi là ‘khảo nghiệm’ kết thúc, thì cũng đều là do tôi chỉ huy các hoạt động tại ở dưới? Chẳng phải có người nói rằng tôi bảo nó nhảy nó phải nhảy, tôi bảo nó điên nó phải điên, tôi bảo nó cuồng nó phải cuồng đó sao? Chẳng phải mọi người đều biết cả ư: hễ tôi nói gì, viết gì, nó đều phải dẫn dắt hầu như toàn thể tập đoàn lưu manh đang bức hại các đệ tử Đại Pháp, cả ngày lẫn đêm, hết thảy đều phải trước tiên “học tập học tập”? Hiện nay thấy rằng vai trò chính trị đã bị tước bỏ, vậy chẳng phải là tà ác lạn quỷ đang nắm nó đã không có tác dụng gì? [Nên] con người mới có thể, mới dám đối đãi với nó như thế. Ngoại trừ tác dụng của Chính Pháp, thì có thể nói chẳng phải chính là các đệ tử Đại Pháp trong khi chứng thực Pháp, khi phản đối bức hại, khi cứu độ chúng sinh, chính niệm chính hành, vạch trần bức hại, phủ định an bài của cựu thế lực, [qua tất cả việc ấy] mà có tác dụng như vậy?

Có vị còn có người nhà bị bắt giam, bị bức hại trong cuộc bức hại này; các vị đã không lập tức cùng mọi người phản đối bức hại, chấm dứt bức hại, làm giảm nhẹ bức hại cho thân nhân, mà lại còn nói những gì như ở nhà học Pháp, rồi ghét bỏ hết thảy những gì học viên làm. [Các vị] có biết rằng người nhà các vị bị bắt mà được giảm bớt bức hại, chấm dứt bức hại, ấy là do các đệ tử Đại Pháp không quản tà ác và nguy hiểm khi phản đối bức hại mà vạch trần và trấn áp tà ác nên được như vậy? Đến lúc người ta ra rồi, thì các vị còn mặt mũi nào để gặp họ không? Các vị đã làm gì cho họ? Người tu luyện không phải là Thần tu luyện, trong quá trình tu luyện ai chẳng có lỗi lầm; vấn đề then chốt là đối đãi [các vấn đề] như thế nào. Có người nhận thức ra được, có người nhận thức không ra; cũng có vị chấp trước vào tâm hoảng sợ cũng như các chủng nhân tố [đến mức] chẳng chịu nhận thức nữa. Tu luyện không phải là đi tranh đấu chính trị [như] người thường; càng không phải là chạy theo quyền lực và lợi ích. Những quan niệm và tập quán nuôi dưỡng mà thành ở xã hội người thường và nơi quan trường ấy ngay ở xã hội người thường đã là [những thứ] chẳng ra gì rồi; trong tu luyện càng phải vứt bỏ [chúng].

Tu luyện chính là con người muốn lên trời, và trở thành Thần; không khó nạn là sao? Trong Phật giáo quá khứ có giảng “bổng hát”, vậy tôi cũng đánh một gậy cảnh tỉnh cho những vị nào không bước ra, và đang đi đến bờ nguy hiểm.

Lý Hồng Chí
Ngày 11 tháng Mười năm 2004

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

bổng hát: tạm dịch là gậy cảnh tỉnh.
quan trường: chốn công đường, quan lại, quan liêu, chính trị.

(1) ai thật ai giả: nguyên bản tiếng Hán là chân hành giả hành; chỗ này người dịch thấy khó dịch quá, tạm hiểu là ai đạt tiêu chuẩn (tu được thật sự) và ai chỉ đạt trên bề mặt (giả) chứ không thật sự (chân); cách dịch ai thật ai giả chỉ là dịch thoáng, không sát nghĩa. Mong đọc giả lượng thứ.


Gửi Pháp hội Châu Âu năm 2005

Gửi toàn thể đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp Hội: Chào tất cả!

Các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đã qua hơn 5 năm chịu bức hại; các đệ tử Đại Pháp tại Châu Âu cũng như các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cũng đang vạch trần bức hại, giảng thanh chân tướng, và cứu độ chúng sinh, đã thực hiện những gì các đệ tử Đại Pháp cần làm. Nhờ nỗ lực cộng đồng của các đệ tử Đại Pháp, sự thật đã được tỏ rõ khắp thế giới, tà ác cũng sẽ không còn chỗ ẩn núp. Điều ấy cũng thể hiện đầy đủ sự vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp của Chính Pháp và chính tín.

Tất cả hãy tiếp tục cố gắng! Lịch sử nhân loại không lấy việc con người sống như thế nào làm mục đích cuối cùng, lịch sử nhân loại cũng không phải là khu vườn cho lạc thú hung tàn của tà ác. Lịch sử nhân loại chính là đã được tạo ra vì Chính Pháp, và chỉ có các đệ tử Đại Pháp mới xứng triển hiện những gì huy hoàng tại nơi đây.

Một lần nữa, chúc các đệ tử Đại Pháp một Pháp hội thành công!

Lý Hồng Chí
Ngày 15 tháng Giêng năm 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Dịch ngày 18-1-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Không phải là làm chính trị

Về vấn đề Đảng cộng sản bức hại Pháp Luân Công, mấy năm vừa qua vẫn luôn có rất nhiều người Trung Quốc do không biết rõ chân tướng, nên mới cho rằng cuộc bức hại ấy là cần thiết; nguyên nhân là do Đảng qua nửa thế kỷ thống trị Trung Quốc đã rót đầy một bộ ‘văn hoá Đảng’ của cái Đảng ấy vào người dân Trung Quốc nên mới thành ra như thế; làm cho người Trung Quốc khi nhìn nhận vấn đề, suy nghĩ vấn đề cũng như hành vi của người ta, đều là đứng tại tư duy trong văn hoá Đảng vốn đã được hình thành một cách có ý đồ [từ trước]. Người Trung Quốc nào sau khi bị thứ tư tưởng ấy cải tạo rồi, đã hoàn toàn không [theo] phương thức của nhân loại bình thường mà nhìn nhận vấn đề, suy nghĩ vấn đề cũng như hành vi nữa. Dưới tác dụng của văn hoá Đảng như vậy, hễ người ta nói đến ‘ngoài nước’, liền từ trong cơ điểm ý thức đã là “quốc gia tư bản chủ nghĩa đối lập với Đảng cộng sản”; nhưng thực ra chính họ mới là là hình thức xã hội bình thường của xã hội nhân loại. Hễ có người nói đến vấn đề tồn tại của Trung Quốc, từ trong cơ điểm ý thức của người Trung Quốc đã từ [quan niệm về] “thế lực chống người Hoa” mà nhìn nhận vấn đề. Thậm chí hễ có người nói đến “Trung Cộng”, thì liền có người cho rằng ấy là đang nói về “Trung Quốc”. Hễ có người nói đến “dân tộc Trung Hoa” thì liền có người mà trong tư tưởng đã có sự lẫn lộn với [khái niệm] “Trung Cộng”. Thậm chí mỗi khi giải quyết vấn đề gì thì điều nghĩ đến đầu tiên là trị người [khác], còn thủ đoạn toàn là một bộ những thứ cưỡng chế, đả kích, vận động, trấn áp, tranh đấu.

Trung Cộng hôm nay đã rơi vào chỗ hủ bại triệt để, khủng hoảng bốn bề, cùng đường bế tắc; người Trung Quốc cũng đang là lúc chửi Đảng cộng sản, nhưng cũng chỉ là ở trong ý thức văn hoá do cái Đảng ấy tạo thành mà phản đối cái Đảng ấy; thực ra vẫn là ở trong văn hoá Đảng mà nhìn nhận Đảng. Thậm chí có người vẫn chấp nhận tư tưởng “không còn Đảng cộng sản nữa thì Trung Quốc còn có thể tồn tại không”. Trong văn hoá năm nghìn năm của dân tộc Trung Hoa, có triều đại nào sau khi ra đi mà không có triều đại khác lên [thay]? Đảng cộng sản Đông Âu đã giải thể rồi, bây giờ những quốc gia ấy chẳng phải đều sống tốt sao? Đừng quên rằng xã hội nhân loại là do chư Thần đang khống chế, để người làm loạn thì người sẽ làm loạn, còn không để người làm loạn thì không ai làm loạn được hết.

Người Trung Quốc sau khi sang xã hội Tây phương, người ta đều không hiểu nổi ngôn từ hành vi của người Trung Quốc; đều cảm thấy kỳ quái lắm; những ngôn từ hành vi của những người lãnh đạo Trung Cộng khi ra ngoài nước, [đều] khiến người Tây phương cho là có vấn đề về lý trí. Văn hoá Đảng ấy đã khiến tư tưởng và văn hoá của người Trung Quốc trở nên biến dị đến mức độ nào? Một tầng lớp những người trong trung ương Trung Cộng, chính họ cũng không thoát nổi sự biến dị về tư tưởng, hành vi và văn hoá như thế. Vì sự biến dị tư tưởng nhân loại ấy, đã khiến Trung Cộng dễ dàng tìm được lý do hợp pháp cho các loại áp chế liên tục lên dân chúng Trung Quốc. Vào thời hiện nay khi khẩu hiệu “Đảng ta luôn luôn đúng” không còn linh nghiệm nữa, để có thể bảo trì địa vị thống trị hợp pháp của Trung Cộng, nên lại một lần nữa đẩy những thứ lẫn lộn ấy sang lợi dụng và kích động nhiệt tình yêu nước của người Trung Quốc, không ngừng bành trướng tình cảm yêu nước cho người [dân], [trở nên] nhầm lẫn: “không có Đảng cộng sản thì không có Trung Quốc”, “yêu nước là yêu Đảng”, “yêu Đảng là yêu nước”. Không ngừng làm lầm lẫn tư tưởng của con người ta, lừa dối người Trung Quốc hết lần này qua lần khác.

Sau khi nó thất bại trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, liền tung ra [những thứ như]: “Pháp Luân Công câu kết với các thế lực chống người Hoa”. Sau khi Pháp Luân Công vạch trần chân tướng về cuộc bức hại của Trung Cộng, [nó] liền kích động dân chúng rằng: “Pháp Luân Công không yêu nước”; đến mức khi học viên Pháp Luân Công bị bức hại, rồi giảng chân tướng liền thấy rằng có một số người Trung Quốc quả thực chẳng muốn nghe — họ thật sự đã cho rằng những gì Đảng nói nhất định là đúng, rằng điều chính phủ Trung Cộng nói nhất định là đúng, cho rằng Pháp Luân Công thật sự giống như những gì Trung Cộng tuyên truyền.

Đại Pháp là cứu độ con người. Các đệ tử Đại Pháp là từ bi. Vì tương lai của con người, nên mới vạch trần chân tướng cuộc bức hại cho con người thế gian, để người ta thấy rõ sự tà ác trong cuộc đàn áp này, đó cũng là [để] chấm dứt bức hại. Tuy nhiên, trong tuyên truyền “một chiều” lừa mị cực kỳ rầm rộ của Trung Cộng, thật sự đã có một số người bị tuyên truyền giả dối ấy đánh lừa rồi. Trong đó gồm có cả một số người mà thậm chí chính họ đã từng bị bức hại qua mấy cuộc vận động [của Trung Cộng] và sau đó đã lên tiếng, cũng có một số người mà cả đời họ đã lớn lên và được giáo dục trong văn hoá Đảng. Nhưng trong số họ thật sự có nhiều người tốt, và người có căn cơ tốt. Nhưng những người ấy đã hoàn toàn bị mê mờ bưng bít trong tuyên truyền và giáo dục của cái Đảng ấy rồi.

Trong tình huống như vậy thì cần làm sao đây? Cũng chỉ có [cách] đưa cái Đảng ác độc đang bức hại các đệ tử Đại Pháp ra ánh sáng, để người Trung Quốc và con người thế gian thấy rõ [cái Đảng] mà họ tin theo, cái Đảng vẫn luôn luôn tự khoe “vĩ đại quang vinh đúng đắn” kia rốt cuộc là thứ đồ gì. Sau khi báo Đại Kỷ Nguyên đăng “Chín bài bình luận về Đảng cộng sản”, Trung Cộng lại một lần nữa bắt đầu vu khống, lừa mị, rằng “Pháp Luân Công làm chính trị”. Quả thực, ai hễ động đến cái Đảng ấy, liền bị chụp mũ ‘làm chính trị’ ngay; [nó] lấy đó để lừa dối người Trung Quốc. Thực ra, “làm chính trị” trở nên đáng sợ và đáng ghét cũng đều là văn hoá Đảng đã được cái Đảng ấy nhồi nhét vào người dân Trung Quốc. Bên ngoài những quốc gia của Đảng cộng sản, “chính trị gia” dường như là một danh hiệu rất cao cấp.

Pháp Luân Công không làm chính trị, điều này [có thể] chứng thực qua thực tiễn, và cũng đã được người dân thế giới hiểu rõ. Việc ngăn chặn và vạch trần cuộc bức hại của kẻ ác và Trung Cộng đã bị nói thành ‘làm chính trị’; [vậy] điều này dứt khoát cần làm rõ ràng triệt để: Pháp Luân Công là gì, Đảng cộng sản là gì, vì sao Đảng cộng sản muốn bức hại Pháp Luân Công. ‘Pháp Luân Công là gì’, các đệ tử Đại Pháp khi dùng toàn lực giảng chân tướng đã nói rõ cho con người thế gian rồi, và người dân toàn thế giới cũng đều biết rồi. Vậy còn cần bảo cho con người thế gian thấy được Đảng cộng sản là gì, và vì sao bức hại Pháp Luân Công. Thực ra đó là để ngăn chặn bức hại, không phải làm chính trị; chúng ta cũng không có mưu đồ làm chính trị. Chúng ta là người tu luyện, là người đang trên con đường trở thành Thần, là xuất thế gian, là không truy cầu không tham vọng vào các thứ danh lợi của thế gian. Vạch trần kẻ ác và Đảng ác, đó là để ngăn chặn bức hại của tà ác, là cảnh tỉnh và cứu vãn những chúng sinh đã bị tà ác lừa dối.

Vì muốn tránh con người thế gian nào đã bị mê mờ trong văn hoá Đảng khỏi hiểu lầm, tôi đã bảo các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc khi giảng chân tướng không được tham dự vào “Cửu bình”. Tuy nhiên, hình thế Chính Pháp đang tiến triển rất nhanh, tình huống đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp cũng đang biến hoá. Gần đây tuyên truyền lừa đảo của Trung Cộng lại làm rầm rộ những tin vu khống như “tự thiêu”, phát tán “Cửu bình” giả mạo, [nhằm] đầu độc con người thế gian thâm sâu hơn nữa; điều ấy khiến việc giảng chân tướng, cứu độ thế nhân gặp trở ngại khó tiến tiếp bước nữa. Để cho con người thế gian hiểu rõ bản tính của Đảng ác độc, và hiểu rõ vì sao nó bức hại các đệ tử Đại Pháp, thì việc khiến con người thế gian hiểu được “Cửu bình” là điều tất yếu.

Thực ra, người Trung Quốc hôm nay có còn ai tin vào Chủ nghĩa Cộng sản nữa không? Ngay cả [trong đám gồm] tên đại ma đầu cùng trung ương Trung Cộng đương nhiệm cũng không tìm nổi bất kỳ một ai thật sự còn tin vào cái Đảng cộng sản ấy nữa. Từ thời khắc khi từ trong cái Đảng ấy và từ tên đại ma đầu hô lớn “chiến thắng Pháp Luân Công”, thì chư Thần đã phán [quyết] giải thể và tiêu huỷ nó; hiện nay chính là lúc chư Thần đang tiêu huỷ toàn diện hết thảy những nhân tố của cái Đảng ấy. Vào lúc cuối cùng này, ai còn muốn làm con dê thế tội cho tội ác đã phạm phải qua hơn một trăm năm lịch sử của Đảng cộng sản đây? Đảng cộng sản đã dắt lừa [đi rồi] nay còn [có kẻ] đóng vai người nhổ cọc nữa; [kẻ] ấy nhất định là đã bị tham vọng quyền lực làm mê mờ đầu óc rồi. Thực ra ‘vạch trần con tà linh cộng sản’ không phải là nói về con người. “Cửu bình” là cứu vãn hết thảy những chúng sinh bị tà ác đầu độc, cũng bao gồm cả đảng viên cộng sản và cơ cấu quyền lực tối cao của Trung Cộng cũng như con người thế gian bình thường khác; mục đích là để chúng sinh các giới đều thấy rõ nhân tố đằng sau Đảng cộng sản là gì.

Thực ra, con người thế gian vì quyền lực, vì lợi ích nơi thế gian mà sinh tồn thì cũng không sai lắm; nhưng tại sao cứ phải vào cùng phe với đám tà ác đang đầu độc nhân loại chúng ta? Hỡi con người, hãy tỉnh ngộ! Nếu mục đích làm người của các vị thật sự đã bị mê lạc mất rồi, thì đó mới là đáng sợ nhất! Nếu con người thế gian thật sự đang chờ đợi và tìm đến con đường trở về, thì hãy có lý trí hơn nữa!

Tôi nói với con người thế gian một chân lý này: khi Thần Phật hạ thế, Chính Pháp khai truyền, nhất định sẽ có loạn ma đến can nhiễu. Các loại truyền thuyết, [và] những truyện được lưu truyền trong các loại tôn giáo có lẽ đều đang phát sinh, không được để quan niệm con người che chắn mất chân tính của mình, càng không được phạm tội đối với người đang trên con đường trở thành Thần.

Lý Hồng Chí
Ngày 26 tháng Giêng năm 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

chân tính: tính chất thật, bản tính thật sự của người ta.

chân tướng: sự thật.

cơ điểm: điểm nền tảng, cơ sở.

cơ điểm ý thức: ngay từ gốc ý thức, ngay từ trong chỗ sâu thẳm của ý thức.

▪ ‘ Cửu bình’: nói về ‘Chín bài bình luận về Đảng cộng sản’ do ban biên tập thời báo Đại Kỷ Nguyên công bố.

tà linh: linh thể tà ác.

Trung Cộng: Đảng cộng sản Trung Quốc.

▪ ‘ tự thiêu’:nói về cái gọi là ‘tự thiêu tại Thiên An Môn’ ngày 23-1-2001; thực ra đó là do bè đảng Giang Trạch Dân đóng kịch rồi vu vạ cho Pháp Luân Công.

Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới tất cả các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc và các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới! Năm Ất Dậu đã bắt đầu rồi; trong một năm này, Chính Pháp hồng thế sẽ mang đến biến đổi cho nhân loại. Vì vậy, mọi người cần phải thực hiện tốt hơn nữa ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm, vứt bỏ chấp trước, không được dùng nhân tâm để đối đãi với cuộc bức hại mà các đệ tử Đại Pháp cần phải nhận thức rõ ràng và [với] bộ mặt thật của cái Đảng tà [ác] đang bức hại chúng ta.

Chúng ta không hề tham dự chính trị, chúng ta không làm gì chống đối thẳng vào cái thứ thật sự tà giáo kia nơi nhân loại, lại càng không [ham] muốn quyền lực chính trị gì nơi nhân loại. Trong bức hại cần phải nhận thức rõ chúng ta là đang cứu độ những con người thế gian nào đang bị văn hoá Đảng làm cho mê mờ; bởi vì bộ phận những người kia đã tin theo tà giáo ấy đến mức không còn muốn nghe về chân tướng nữa; đồng thời cũng là để cho những học viên nào còn chưa tỉnh táo về phương diện này [có thể] nhận thức được bản chất tà ác của nó; đó cũng là [một] nhân tâm cần phải bỏ và [cũng là] một bước cần phải đi trong chứng thực Pháp. Không được dùng quan niệm của con người để đo lường Chính Pháp và hình thức tu luyện của các đệ tử Đại Pháp; không được cứ mãi dùng nhân tâm để kéo dài quá trình đề cao nhận thức của chư vị. Chư vị là người đang trên con đường trở thành Thần, mỗi chấp trước đều là một chướng ngại.

Con đường mà Sư phụ bảo chư vị đi theo nhất định là rất [ngay] chính. Mong mọi người hãy đi trọn con đường hướng về viên mãn một cách thanh tỉnh và lý trí, và với chính niệm.

Lý Hồng Chí
Ngày mồng một tết năm Ất Dậu
Ngày 9 tháng Hai năm 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Chính Pháp hồng thế:cái thế lớn [mạnh] của Chính Pháp; hồng thế → cái thế to lớn, trùm khắp.

nhân tâm: cái tâm của con người, tâm người thường.

chân tướng:sự thật; trái với giả tượng là những thứ mê hoặc giả tạo.Chuyển Luân hướng thế gian

Những đệ tử Đại Pháp nào chưa từng sống ở Trung Quốc đều thấy rất khó hiểu ‘thiên hạ’ của Trung Cộng; đặc biệt là khi đệ tử Đại Pháp từ Trung Quốc xuất ngoại và đệ tử Đại Pháp [hiện] đang ở Trung Quốc công bố rằng họ rút khỏi các tổ chức của Trung Cộng, [họ] thấy rằng có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã từng là đảng viên, [và họ] không hiểu; cho rằng ‘đệ tử Đại Pháp cũng là đảng viên là sao?’ Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại những quốc gia không cộng sản đều thấy khó hiểu. Thực ra tại Trung Quốc, các đệ tử Đại Pháp khi chưa tu luyện thì cũng là sống trong giáo dục của ‘văn hoá Đảng’. Thời ấy tại Trung Quốc, ‘Trung Quốc tức là Trung Cộng’, và giai tầng bậc trung và thượng trong xã hội Trung Quốc ắt phải là giai tầng của các đảng viên; và nó đã trở thành một thứ hình thức ‘tự nhiên’ trong xã hội. Vì hình thế như vậy, nên rất nhiều người vào Đảng không phải là để trở thành một phần tử của Đảng, và càng không phải là vì thật sự tin vào Đảng, mà là vì đó là con đường sinh tồn duy nhất của người ta trong cái xã hội ấy. Dường như là người Trung Quốc đều phải theo con đường ấy, nếu không sẽ [bị coi] là phần tử có tư tưởng khác biệt, và là mục tiêu đấu tranh của Trung Cộng. Tất nhiên, ở đây không kể những đảng viên thật sự tà ác. Mà là có rất nhiều người không phải đã gia nhập một cách tự nguyện, rất nhiều đã gia nhập một cách bị động, hoặc là khi toàn thể cả một đơn vị [công tác] gia nhập. Đành rằng đệ tử Đại Pháp công bố rút khỏi Trung Cộng, nhưng trên thực tế họ đã không là đảng viên hoặc đoàn viên từ lâu; bởi vì Trung Cộng quy định rằng, nếu quá nửa năm không đóng đảng phí thì thuộc loại tự động rút lui. Năm 1999 khi Trung Cộng bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, chẳng phải họ nói rằng tôi đã từng gia nhập đoàn? Thực ra, trong toàn đơn vị lúc bấy giờ cuối cùng chỉ còn lại hai người không phải là đảng viên hoặc đoàn viên, và tôi là một trong số đó. Bấy giờ đơn vị quy định rằng ai ai cũng phải gia nhập tổ chức Đảng hoặc Đoàn; nếu vẫn không gia nhập thì trở thành ‘dị loại’ với Trung Cộng; [người ta] đành theo hình thức vậy thôi.

Thực ra trong Chính Pháp, Sư phụ đang cứu độ hết thảy chúng sinh, không chỉ là [chúng sinh] thiện, mà tất nhiên cũng bao gồm cả ác. Tôi vẫn thường giảng rằng, trong Chính Pháp tôi không nhớ kể hết thảy những gì chúng sinh đã phạm trong quá khứ, chỉ xét thái độ của chúng sinh đối với Đại Pháp trong Chính Pháp. Nói cách khác, dẫu là sinh mệnh nào, trong lịch sử đã sai lầm và tội lỗi lớn đến đâu, thì chỉ cần không gây tác dụng phản diện trong Chính Pháp, thì tôi cũng đều có thể thiện giải họ, đồng thời tiêu bỏ tội nghiệp của họ. Đây là từ bi to lớn nhất, là cứu độ chân chính; bởi vì trong vũ trụ thì các sinh mệnh chính diện và phản diện đều cùng tồn tại, đó là [Pháp] lý âm-dương và tương sinh. Chính Trung Cộng đã tự chọn rằng coi Đại Pháp như kẻ thù. Từ thời khắc nó tự hô lớn rằng Đảng nhất định phải chiến thắng Pháp Luân Công trở đi, con tà linh Trung Cộng và tập đoàn lưu manh tà ác Trung Cộng tại thế gian đang bức hại các đệ tử Đại Pháp đã bị chư Thần trong toàn vũ trụ khép vào tội chết. Thực ra vào thời những năm tôi truyền Đại Pháp cũng chính là truyền trong xã hội của Trung Cộng, nếu như nó không bức hại các đệ tử Đại Pháp, thì nó đã lập được công lớn nhất trong toàn vũ trụ. Ngoài ra tôi đã truyền Pháp trong xã hội này, nguyên là chỉ toàn có lợi mà không hề có hại cho xã hội. Khi thân thể của người ta khoẻ mạnh, thì họ giảm thiểu được chi phí y dược cho ai đây? Người ta có thân thể khoẻ mạnh, sẽ sáng tạo những giá trị xã hội cho ai đây? Cái Đảng ấy đã làm nhiều việc xấu xa, sợ bị lật đổ, vẫn luôn hô hào “ổn định xã hội”. Khi Đại Pháp hồng truyền, lòng người hướng thiện, xã hội thật sự đã nhờ vào hình thế của Đại Pháp mà bắt đầu xuất hiện ổn định. Tất nhiên truyền Đại Pháp không phải vì để xã hội ổn định, mà là nhân tâm hướng thiện mới thành ra như thế. Từ trung ương Trung Cộng cho đến các giai tầng của xã hội, rất nhiều người đều đã nhìn thấy sự thực ấy. Nhưng bộ mặt thật của Trung Cộng, rốt cuộc, là một tà giáo đầy đủ cả thập ác, khiến nó không chịu nhận nổi; cuồng vọng cực đoan âm mưu muốn quản cả trời, quản cả đất, quản cả con người, muốn quản đến cả tư tưởng con người, cái tâm lý biến thái ấy không chịu nổi dù chỉ một kích thích nhỏ, dẫu rằng Đại Pháp hồng truyền đã mang đến những điều tốt cho nó, nhưng [nó] không chịu, mà trái lại phải trừ khử [Pháp Luân Công] thì nó mới thoả lòng. Đành rằng kẻ bại hoại trong con người thế gian ấy đã đố kỵ quá khiến nổi cơn thịnh nộ, một mình tự quyết tự làm, [nhưng điều ấy] đúng là tương hợp với tà linh cộng sản; không chỉ coi Đại Pháp như thù địch, mà trong cuộc bức hại còn dốc toàn bộ khả năng bức hại, để bức hại đến chết và làm tàn phế rất nhiều đồ đệ Đại Pháp đang trên con đường trở thành Thần, những người đã được định ra từ lịch sử hết sức xa xưa, hàng mấy chục triệu người đã phải chịu bức hại bằng các loại phương thức khác nhau, chính tín của một trăm triệu người bị trấn áp. Đúng là tội ác tày trời của [lịch sử] hằng vạn cổ, tội lớn tà ác xuyên khắp vũ trụ, khiến hết thảy chư Thần trong cả đại khung rộng lớn đều chấn động giận dữ! Giờ đây, ngay cả nhân tố cựu thế lực đã thao túng nó cũng đang sốt sắng gấp gáp giải thể nó và tà linh của nó. Khí lửa tà ác kia đã hết rồi; không phải là người ác kia đã thay đổi, mà là tà linh đang khống chế người ác kia đã bị tiêu diệt đến mức còn vô cùng ít vô cùng ít rồi. Nói một cách khác, sự diệt vong của Trung Cộng không phải là đã được định ra sẽ tiêu trừ nó khi Chính Pháp bắt đầu; trong Chính Pháp chính là để khiến hết thảy những sinh mệnh bất hảo phải quy chính, từ đó cứu độ nhất thiết sinh mệnh. Chính là Trung Cộng đã chọn con đường coi Đại Pháp như thù địch. Tất nhiên, người tu luyện không coi người nào là kẻ thù cả; ai cũng không xứng làm địch nhân của Đại Pháp; vạch trần tà ác là có mục đích ngăn chặn hành vi tà ác. Trước đây chúng ta trong khi giảng thanh chân tướng vẫn luôn luôn không phản đối Đảng, nhưng điều ấy tuyệt đối không phải tương đương với quý mến nó, hay thừa nhận hoặc không thừa nhận nó, mà là trong tu luyện thì hoàn toàn không có quan hệ gì đến tổ chức nào, đảng nào trong xã hội người thường, hoặc bất kể hình thức nào trong xã hội. Nói cách khác, Trung Cộng [nếu] không hành ác đối với Đại Pháp, thì ai là đảng viên hay không là đảng viên thì cũng không thành vấn đề. Theo cách nhìn như vậy, việc thời thanh niên tôi gia nhập đoàn cũng là cấp cho nó một cơ hội đúng không? Đảng ấy hiện nay không chỉ hành ác, mà những tội [của nó là] không thể tha thứ, tính chất [của nó] đã biến đổi rồi, và tự nhiên cũng sẽ dẫn đến tai hoạ cho người của Đảng Trung Cộng. Ai không rút khỏi [Đảng, Đoàn], thì chính là một phần tử, một lạp tử của nó, một bộ phận cấu thành của nó, cũng chính là mục tiêu tiêu trừ của chư Thần. Khi tấm màn [lịch sử] này bắt đầu mở ra nơi nhân loại, thì sẽ không còn cơ hội cấp cho con người nữa. Các đệ tử Đại Pháp trong khi giảng chân tướng cũng đã cấp đầy đủ cơ hội cho con người rồi, con người ngày hôm nay của lịch sử nhất định phải lựa chọn con đường tương lai cho sinh mệnh của mình, có nghe theo [Đại Pháp] hay không cũng là tương lai mà con người ta lựa chọn. Theo tình huống ấy mà xét, trong các đệ tử Đại Pháp có những ai đã từng là đảng viên, đoàn viên, thì đó không phải là lỗi của họ; mà là lỗi của tên cầm đầu Đảng và con tà linh kia khi chọn theo tà ác. Các đệ tử Đại Pháp không muốn lưu lại bất kể những gì dơ bẩn, và công bố [rút khỏi Đoàn, Đảng] cũng không phải các đệ tử Đại Pháp tham dự chính trị, càng không phải là chạy theo hình thức; ấy là một chấp trước mà trong tu luyện cần trừ bỏ; ai cũng không thể viên mãn cùng với dấu ấn hoặc thừa nhận trong tâm của [thứ] tà ác nhất trong vũ trụ này. Đồng thời, các đệ tử Đại Pháp [nào] có thể nhận thức rõ được nó, thanh trừ nó ngay từ trong ý thức, không bị nó tiếp tục can nhiễu đến tư tưởng của mình nữa, thì mới có chính niệm mạnh hơn, thực hiện thật tốt những gì mà các đệ tử Đại Pháp cần làm; đây cũng là một bước cần phải đi trong tu luyện.

Lý Hồng Chí
Ngày 15 tháng Hai năm 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

hướng thế gian chuyển Luân: chuyển Luân hướng thế gian, bánh xe xoay chuyển hướng đến|về thế gian.

Trung Cộng: Đảng cộng sản Trung Quốc.

thiên hạ: những gì ở dưới bầu trời, thế gian này; trong tình huống cụ thể có thể có nghĩa hơi khác nhau một chút; theo chỗ hiểu của người dịch, thiên hạ của Trung Cộng là cái xã hội do Trung Cộng cai trị.

văn hoá Đảng: văn hoá do Đảng cộng sản tạo ra, một đảng ‘chuyên chính’ làm chủ tất cả truyền thông, giáo dục, … trong xã hội. Tư tưởng ‘ Trung Quốc tức là Trung Cộng’ cũng là một loại sản phẩm của văn hoá Đảng. Thực ra khái niệm Trung Quốc (một quốc gia, một dân tộc) không thể lẫn lộn với khái niệm Trung Cộng (một đảng phái). Trong văn hoá Đảng, nói chung thanh niên đến tuổi, ai ai cũng phải vào đoàn (Đoàn thanh niên cộng sản). Nếu không thì coi như không được hưởng quyền công dân vì hầu như không được nhận vào làm việc hoặc theo học ở cấp cao. Sau đó nếu muốn tiếp tục làm việc và thăng tiến thì phải vào Đảng (trước khi cải cách kinh tế, nhà nước và Đảng nắm toàn bộ nền kinh tế, hiện nay sau nhiều năm cải cách, nhà nước và Đảng vẫn nắm phần lớn).

phụ diện, chính diện: phản diện và chính diện.

thập ác: mười điều ác tày trời.

Gửi Pháp hội Stockholm tại Châu Âu [2005]

Gửi Pháp hội Châu Âu:

Các đệ tử Đại Pháp,

Hết thảy những gì trên thế gian đều đã vì Chính Pháp mà được khai sáng; các đệ tử Đại Pháp chính là những nhân vật xuất chúng của thời nay, [mà] các giới chúng sinh từ xưa tới nay đều đang trông đợi. Hãy cứu và thu [thập] những chúng sinh mà chư vị cần cứu độ. Hãy chính niệm chính hành, giải thể hết thảy chướng ngại, truyền rộng chân tướng, ‘Thần tại nhân trung’.

Chúc Pháp hội thành công!

Lý Hồng Chí
Ngày 12 tháng Sáu năm 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: ( của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Thần tại nhân trung: Thần ở tại cõi người.

Học Pháp cho tốt, vứt bỏ nhân tâm sẽ không khó

Bài văn này viết rất hay, những học viên nào chưa thanh tỉnh về phương diện đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp [và] cứu độ chúng sinh, [thì] tốt nhất hãy đọc bài viết ấy. Mặc dầu bài văn ấy chưa viết được toàn diện, độ sâu sắc còn có hạn, nhưng [có] nhận thức rõ ràng đối với hết thảy những việc đệ tử Đại Pháp làm để chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh.

Kỳ thực, những [học viên nào] chưa bước ra [chứng thực Pháp], bất kể với lý do bào chữa này hay lý do bào chữa kia, đều là đang che đậy tâm lo sợ. Nhưng [vấn đề] có hay không cái tâm lo sợ, lại chính là kiến chứng cho sự phân biệt giữa người và Thần của người tu luyện, là chỗ khác biệt giữa người tu luyện và người thường, là việc mà người tu luyện nhất định phải đối diện, là nhân tâm lớn nhất mà người tu luyện cần phải bỏ.

Lý Hồng Chí
Ngày 20 tháng Bảy, 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích: Đây là lời bình của Sư phụ về bài viết “Đệ tử Đại Pháp chỉ có một phận sự là cứu độ chúng sinh” đăng trên website Minh Huệ

Vứt bỏ nhân tâm

Bài này viết rất hay, nhận thức còn hay hơn. Có một vài học viên không coi trọng việc học Pháp, thường lấy tâm của người thường để nhận thức mỗi khi có tình huống nào đó xuất hiện trong các học viên Đại Pháp. Không chỉ là có biểu hiện sùng bái một cách mù quáng, mà thực ra biểu hiện của nhân tâm này là thể hiện chân thực [phân biệt giữa] người tu luyện và người thường. [Nó] cũng sẽ đưa đến rất nhiều phiền phức trong tu luyện của bản thân, can nhiễu việc chứng thực Pháp, và việc phối hợp với nhau dựa trên Pháp giữa các học viên. Nổi cộm nhất là có rất nhiều học viên bị bức hại nghiêm trọng cũng là do bản thân họ có nhân tâm quá nặng nề, và chính niệm không đầy đủ nên tạo thành như vậy. Biện pháp giải quyết là nhất định phải coi trọng việc học Pháp, học Pháp nghiêm chỉnh. Bộ Đại Pháp này có thể chính cả đại khung, có thể khiến con người tu luyện đến viên mãn, thì lẽ nào không biết quý tiếc cơ duyên vạn cổ này? Hơn nữa, cơ duyên này chỉ trong nháy mắt là trôi qua!

Lý Hồng Chí
Ngày 1 tháng Chín, 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích: Đây là lời bình của Sư phụ về bài viết “Cần chú ý đến hiện tượng nguy hiểm” đăng trên website Minh Huệ ngày 1-9-2005.

Chúc toàn thể các đệ tử Đại Pháp trên thế giới và tại Trung Quốc một Tết Trung Thu tốt đẹp!

Phiên âm:

Toàn thế giới Đại Pháp đệ tử, Trung Quốc Đại Lục Đại Pháp đệ tử Trung Thu Tết hảo!

Chí Bất Thoái (tống từ)

Siêu việt thời không Chính Pháp cấp
Cự nạn chí bất di
Tà ác phong cuồng bất mê đồ
Trừ ác chỉ đương bả trần phất

Đệ tử tẩu chính Đại Pháp lộ
Quang diệu nhân gian tam giới xuất
Pháp đồ tinh tấn chí bất thoái
Vạn cổ gian tân chỉ vi giá nhất hồi

Lý Hồng Chí
Nhị linh linh ngũ niên cửu nguyệt thập bát nhật Trung Thu

Diễn nghĩa:

Chúc toàn thể các đệ tử Đại Pháp trên thế giới, và tại Trung Quốc một Tết Trung Thu tốt đẹp!

Không thoái lùi ý chí (thể thơ Tống từ, triều đại nhà Tống)

Chính Pháp rất gấp rút vượt xa khỏi thời không
Gặp khó nạn lớn mà không lay chuyển ý chí
Tà ác điên cuồng không làm mê mờ lối đi
Diệt trừ tà ác chỉ như phủi bụi vậy

Đệ tử đi thật ngay chính trên con đường Đại Pháp
Ánh sáng diệu kỳ ở nhân gian [khi] xuất khỏi tam giới
Đồ đệ Đại Pháp tinh tấn, không hề thoái chí
Khó nhọc từ vạn cổ đến nay chỉ vì một lúc này thôi

Lý Hồng Chí
Ngày 18 tháng Chín năm 2005
Tết Trung Thu

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích: ( của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo).

Cũng như các bài thơ khác của Sư phụ, bạn đọc nên đọc thẳng phần phiên âm nguyên tác để hiểu cho chính xác; phần diễn nghĩa chỉ để tham khảo.

Tẩu chính lộ

Chính Pháp chính là làm cho [ngay] chính lại Pháp quá khứ của vũ trụ vốn đã bất chính; trong đó bao gồm hết thảy sinh mệnh tầng cao và sinh mệnh tầng thấp trong vũ trụ; và tất nhiên bao gồm cả các Pháp mà họ lưu lại tại các tầng khác nhau, kể cả Pháp mà [họ từng] truyền cấp cho con người để tu luyện. Các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp chính là phải chứng thực Chân Thiện Nhẫn, lấy việc thành tựu Đại Pháp của vũ trụ mới làm căn bản; lẽ nào lại đi truyền và chứng thực những gì không thuộc về vũ trụ mới Chân Thiện Nhẫn? Không được [chỉ] vì đạt mục đích mà không suy xét xem đệ tử Đại Pháp vì sao mà tồn tại. Cứu độ chúng sinh một cách chân thực là bao gồm cả nhân tố [để] đề cao cá nhân tu luyện. Bất kể là cứu độ chúng sinh, đề cao bản thân, [hoặc] phản đối bức hại, thì đó đều là chứng thực Pháp; bước đi thật ngay chính con đường của chư vị mới là chứng thực Pháp. Cũng không được lấy hình thức tà ác của cuộc bức hại làm cái cớ để không chứng thực Pháp hoặc chứng thực Pháp không đạt; thực ra cuộc bức hại tà ác do cựu thế lực an bài được dàn trải ra cũng là để khảo nghiệm chư vị. Tuy rằng chúng ta không thừa nhận sự tồn tại và an bài của cựu thế lực, nhưng chúng [dù sao đi nữa] đã làm những gì chúng làm. [Chính] chư vị mới là nhân vật chính của thời kỳ lịch sử này; hiện nay, dẫu là tà ác hay là chính Thần, [họ] đều tồn tại vì chư vị. Bước đi thật ngay chính trên con đường của mình mới là điều trọng yếu nhất. [Tới] thời khắc cuối cùng, nhân tố tà ác sẽ giảm thiểu, hoàn cảnh sẽ buông lỏng, hình thế trên thế gian sẽ có sự biến hoá; [nhưng] yêu cầu ‘tẩu chính lộ’ đối với chư vị là vĩnh viễn bất biến.

Lý Hồng Chí
25 tháng Chín, 2005

Gửi Pháp hội tại Prague

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội tại Prague:

Chào tất cả!

Chúc Pháp hội của chúng ta triển khai thành công.

Mọi người hãy cùng nhau đề cao, phát huy phong thái cao của các đệ tử Đại Pháp, hãy làm tốt ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm, khiến Pháp hội của chúng ta triển khai thành công, có tác dụng thiết thực.

Lý Hồng Chí
Ngày 2 tháng 10 năm 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Prague (Pra-ha): thủ đô cộng hoà Czech (Séc) .

Càng về cuối càng tinh tấn

Một cá nhân trong [quá trình] tu luyện sẽ có rất nhiều quan cần phải vượt qua; nguyên nhân tạo ra [như vậy] là vì từ khi sinh ra làm người trở đi chính là đã liên tục sản sinh các loại các dạng quan niệm đối với nhận thức xã hội nhân loại, từ đó sản sinh những chấp trước. Bởi vì xã hội nhân loại là một thế giới mà khổ nạn và hưởng thụ lợi ích cùng có, [nên] cuộc đời con người ta có rất nhiều khổ nạn, bất kể chư vị có nhiều tiền đến mấy, [thuộc về] giai tầng xã hội nào đi nữa. Vì thống khổ làm con người khó chịu, từ đó con người, dù tự nhận ra hay không tự nhận ra, đều sẽ đối kháng với khổ nạn; mục đích là mong muốn được sống hạnh phúc hơn một chút; vậy nên khi truy cầu hạnh phúc, con người sẽ hình thành [ý tưởng] làm sao cho bản thân không phải chịu thiệt thòi, sống tốt ra sao, thế nào mới có thể vươn lên hàng đầu ‘công thành danh toại’ trong xã hội này, làm sao để hưởng thụ được nhiều, làm sao để trở thành kẻ mạnh hơn, v.v. Vì thế, cùng với lúc có được một số kinh nghiệm, thì cũng hình thành những quan niệm nhân sinh; kinh nghiệm qua thực tế lại còn khiến quan niệm trở nên ngoan cố hơn.

Thực ra, tại xã hội nhân loại là phản lý trong vũ trụ. Con người có nạn, có thống khổ là để con người hoàn trả nghiệp, từ đó có tương lai hạnh phúc. Còn người tu luyện chính là chiểu theo chính lý mà tu luyện. Chịu khổ chịu nạn là cơ hội rất tốt để tiêu trừ nghiệp lực, tiêu trừ tội lỗi, tịnh hoá nhân thể, đề cao cảnh giới tư tưởng, và thăng hoa tầng thứ; đó là việc rất tốt; Pháp lý chân chính là như vậy. Tuy nhiên, trong tu luyện thực tế, khi thống khổ đến, khi mâu thuẫn xung kích đến tim gan, đặc biệt là khi xung kích chạm tới những quan niệm ngoan cố kia của con người, thì quả là khó vượt quan được; thậm chí biết rõ rằng đó là khảo nghiệm mà vẫn không vứt bỏ được chấp trước. Nhất là các đệ tử Đại Pháp lại là đang tu luyện trong cái gọi là xã hội hiện thực vốn đầy rẫy những điều mê hoặc này, thì cải biến quan niệm là khó khăn hơn, và cũng là trọng yếu hơn. Do đó tôi thường bảo chư vị phải học Pháp thật nhiều trong [quá trình] tu luyện, đồng thời cũng thường đăng những bài viết để chỉ ra những vấn đề tồn tại phổ biến, không ngừng tu chỉnh phương hướng. Mặc dù vậy, trên con đường tu luyện vẫn đôi lúc biểu hiện ra những vấn đề mới. Vào lúc này mà nói, hình thức bức hại xuất hiện trên con đường tu luyện của các đệ tử Đại Pháp đã phát sinh biến đổi rất to lớn khi mà toàn vũ trụ Chính Pháp và các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp. Dẫu là hoàn cảnh tu luyện hay là nhận thức của con người thế gian, đều đang có biến đổi về căn bản. Nguyên điều đó đã là thể hiện của thời kỳ cuối của Chính Pháp và của tu luyện của các đệ tử Đại Pháp; nhưng vẫn còn một bộ phận thiểu số học viên, thậm chí cả học viên tu lâu, vào lúc này đây xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít trạng thái ‘tiêu trầm’, buông lơi ý chí tinh tấn; mà không nhận ra rằng đó cũng là chấp trước vào thời gian Chính Pháp, hoặc do quan niệm hậu thiên không ngay chính đã can nhiễu tạo thành như vậy, từ đó bị những nhân tố can nhiễu mà cựu thế lực đã lưu lại từ trước đây tại không gian bề mặt của nhân loại và tà linh, lạn quỷ dùi vào chỗ sơ hở, làm cho những chấp trước và quan niệm kia lớn mạnh hơn nữa, từ đó tạo nên trạng thái ‘tiêu trầm’ như thế.

Thực ra, mọi người hãy nghĩ xem, người tu luyện trong quá khứ —khi phải mất cả một đời mới có thể đi hết con đường— đều không dám lười biếng chểnh mảng [dẫu chỉ] một thời khắc; vậy mà các đệ tử Đại Pháp —[những người] được Đại Pháp cứu độ đến quả vị sinh mệnh— trong tu luyện cũng lại là pháp môn tu luyện tiện lợi nhất, vào thời điểm vinh diệu vĩ đại nhất của tu luyện chứng thực Pháp —thời gian tu luyện mà chỉ trong nháy mắt là trôi qua— lại có thể không tinh tấn hơn? Chư vị đã biết rằng phương thức tu luyện của các đệ tử Đại Pháp là tu luyện giữa những người thường tại thế gian, trong tu luyện cũng là ‘trực chỉ nhân tâm’. Chấp trước của con người, những quan niệm can nhiễu đến chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, đều nhất định phải bị trừ bỏ. Đối với người tu luyện đang trên con đường trở thành Thần, lẽ nào trừ bỏ những chấp trước vào nhân tâm và cải biến quan niệm lại khó khăn đến vậy sao? Nếu một người tu luyện mà ngay cả đến những thứ đó cũng không muốn buông bỏ, thì thể hiện của người tu luyện là gì? Tất nhiên, đa số đệ tử nào rơi vào tình huống này thực ra là vì ngay từ đầu đã không nhận ra được can nhiễu từ quan niệm hoặc chấp trước nhỏ của mình, [và] bị tà ác dùi vào chỗ sơ hở, rồi phóng to những nhân tố đó nên mới thành như vậy. Tôi biết rằng sau khi chư vị minh bạch ra thì sẽ rất mau chóng quay trở lên, nhưng trên con đường vĩ đại nhất trở thành Thần này chư vị phải bị rẽ ngoặt ít thôi, không được lưu lại những ân hận cho tương lai bản thân mình, [gây] cự ly biệt lập với tầng thứ; đó mới là hy vọng của tôi và của chư vị cũng như của những chúng sinh đang trông chờ vào chư vị.

Lý Hồng Chí
Ngày 8 tháng Mười năm 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

G hi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

hậu thiên: những gì sau mới có được gọi là hậu thiên, trái với tiên thiên là cái vốn có từ ban đầu.

lạn quỷ: quỷ hư hỏng xấu xa.

lý: đạo lý, Pháp lý, cái lý; phản lý: cái lý ngược lại; chính lý: cái lý ngay chính, Pháp lý chân chính.

nhân thể: thân thể người.

quan: cửa ải, quan ải, hiểu theo nghĩa bóng là khảo nghiệm; quá quan, hay vượt quan nghĩa là khi trải qua khảo nghiệm.

tà linh: linh thể tà vạy.

tiêu trầm: nhàn rỗi ung dung, nhởn nhơ lười biếng; tiêu trong từ tiêu dao; trầm trong từ trầm mặc, trầm tĩnh.

trực chỉ nhân tâm: chỉ thẳng vào cái tâm của con người.

vinh diệu: vẻ vang, vinh dự.Thành thục

Sau khi đọc các bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc gửi đến Pháp hội điện tử trên mạng Internet, [tôi] cảm thấy rằng các bài đều không còn mang theo cái tâm của người thường khi được viết, không có chút nào trình tự hay nội dung hư giả không thật của lối viết chạy theo hình thức hoàn thành nhiệm vụ như của Đảng, cũng không còn cái tâm con người với hình thức báo cáo công trạng như “tôi không nói thì sẽ chẳng ai biết”, về cơ bản không có cái tư duy lô-gíc của văn hoá Đảng. [Tôi] cũng có cảm giác rằng đó chính là sự trưởng thành chín chắn trong tu luyện.

Hình thức tu luyện của các đệ tử Đại Pháp chính là tu luyện tại [xã hội] người thường, ở nơi người thường mà chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, và phản [đối] bức hại. Trong tình huống là chưa từng có ai lưu lại một hình thức tu luyện như thế này để tham chiếu, người tu luyện toàn là tự bản thân mình đi hết con đường ấy, hơn nữa, lại yêu cầu mỗi cá nhân đều tự mình chứng ngộ con đường của mình, không theo khuôn mẫu. Con đường mà tự mình đi là chỉ có thể làm khuôn mẫu cho hậu thế, không có [ai] thay thế [làm hộ], ai tu thì người ấy đắc. Với áp lực tà ác nặng nề bị cưỡng chế thêm vào, trên con đường tu luyện không có tham chiếu, tại xã hội thế tục của con người [theo vật chất] ‘hiện thực’ nhất, khi mà [đạo đức] lòng người đang trượt mau xuống dốc hàng ngày , đồng thời Đại Pháp cũng có yêu cầu đề cao nghiêm khắc đối với các đệ tử Đại Pháp, [chư vị] đã vượt qua được. Trong các bài viết cũng có nhiều phân tích và tìm rõ ra những chỗ thiếu sót một cách có lý tính, và là những trao đổi để chứng thực Pháp, để giảm thiểu tổn thất, để các bạn đồng tu đều có thể chính niệm chính hành, để nghĩ ra các cách giúp các bạn đồng tu nào đang bị bức hại, cứu độ con người thế gian nhiều hơn nữa; những bài viết không còn [vương vấn] những câu chữ hoa lệ và rắc rối lòng người nữa, mà là chân thực, chuẩn xác, thanh tịnh, và không mang theo cái tình của con người; [đó] là điều mà người thường không thể viết được; bởi vì cảnh giới bên trong của người tu luyện là thanh tịnh.

Đó chỉ là một trong những cảm giác của tôi đối với các bài viết trao đổi qua mạng lưới Internet của các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc. Cảm giác chung là đa số các đệ tử đều đã chín chắn trưởng thành, hình thức tu luyện cũng chín chắn trưởng thành, nhận thức của người tu luyện về tu luyện cũng chín chắn trưởng thành; hành vi lý tính với nhân tâm càng ngày càng ít đi đã biểu hiện ra sự chín chắn trưởng thành rồi. Tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có thể như vậy, thì tà ác sẽ bị trừ hết, Thần Phật đại hiển.

Lý Hồng Chí
Ngày 29 tháng Mười năm 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

lý tính: có lý trí, hợp lý, có tính hợp lý.

thành thục: trưởng thành ( thành) và chín chắn ( thục).

nhân tâm:cái tâm của con người.

Gửi Pháp hội Israel

Thăm gửi các đệ tử Đại Pháp tới tham dự hội giao lưu tại Israel!

Pháp hội của các đệ tử Đại Pháp là hoàn cảnh giúp nhau học tập của các đệ tử Đại Pháp tại xã hội người thường. Vì quá nhiều thời gian là ở trong cái ‘hiện thực’ của xã hội người thường, nên thời gian các đệ tử Đại Pháp tập hợp với nhau lại càng trân quý; Pháp hội của các đệ tử Đại Pháp cũng là một cơ hội tốt để ‘dung luyện’ các đệ tử Đại Pháp. Sư phụ tin rằng chư vị sẽ có được những thu hoạch thông qua trao đổi [với nhau]. Mong Pháp hội thành công. Mong mọi người làm tốt ba việc, mong chư vị chính niệm chính hành bước đi thật tốt trên con đường tu luyện.

Lý Hồng Chí
Ngày 3 tháng Chạp năm 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: ( của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

dung luyện [ 熔炼]: nóng tan, rèn luyện (diễn theo chữ nghĩa).

Trả lời các đệ tử Đại Pháp tại Peru

Gửi các đệ tử Đại Pháp tại Peru:

[Tôi] đã nhận được thư [của chư vị]. Chư vị thật vất vả quá, tôi cũng đã biết về tình huống của chư vị.

Tu luyện của các đệ tử Đại Pháp là tu giữa người thường; đây là chưa từng có trong lịch sử xưa nay. Muốn đi cho tốt trên con đường của mỗi [người] thì sẽ có khó khăn; đối mặt với khó khăn là vì để chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh, và phá trừ an bài của cựu thế lực cũng như phản [đối] bức hại. Việc này chưa từng có tại tu luyện trong lịch sử quá khứ; đệ tử Đại Pháp là những người khai sáng, do đó trong tu luyện sẽ có những lúc làm được tốt, [và] có những lúc không biết [cần] làm thế nào. Lúc có khó khăn thì mọi người ngồi lại học Pháp thật nhiều; chỉ cần chính niệm chính hành, [thì] sẽ không có quan [ải] nào là không vượt qua được.

Thực tiễn đã chứng minh rằng con đường của các đệ tử Đại Pháp đã được đi đúng; hơn nữa được tiến bước một cách tốt đẹp phi thường. Thuận theo tiến trình Chính Pháp, hết thảy sẽ càng tốt đẹp hơn, các đệ tử Đại Pháp sẽ thành thục hơn. Tôi biết rằng khó khăn mà chư vị đang đối mặt —sẽ dần thuận theo tiến trình Chính Pháp và sự thành thục cũng như nỗ lực của chư vị— mà được giải quyết. Mong chư vị thực hiện được tốt đẹp hơn nữa; bởi vì các đệ tử Đại Pháp là hy vọng của chúng sinh.

Lý Hồng Chí
Ngày 17 tháng Chạp năm 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: ( của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

thành thục: trưởng thành ( thành), chín chắn ( thục).

Nguyên tắc chỉnh sửa chữ

14 tháng Chạp, 2005, giảng:

  1. Đề cập đến tu luyện của Phật gia và Đạo gia thì có thể giống như đề cập đến tu luyện Đại Pháp mà dùng chữ luyện “ 煉”.
  2. Đề cập đến khí công hoặc những thứ loạn bát nháo thì đều dùng chữ luyện “ 練” này.
  3. Đề cập đến người thì dùng chữ tượng “ 像”; đề cập đến Thần, Phật thì cũng dùng chữ tượng “ 像” ấy. Đề cập về sự [việc] và đọc âm xiàng với thanh điệu số bốn thì dùng chữ tướng “ 相” này; còn đề cập về động vật thì dùng chữ tượng “ 象”.


16 tháng Chạp, 2005, giảng:

  Đề cập đến vật thể và đồ tượng [hình ảnh] thì dùng chữ tượng “象” này, [về] động vật cũng dùng chữ tượng “象” ấy.

  Còn [trường hợp] khác thì dùng chữ tướng “相” này; khi đề cập đến người, Thần, Phật thì dùng chữ tượng “像” này.


17 tháng Chạp, 2005, giảng:

  Khi lấy căn cứ chỗ đề cập đến của chữ tượng “象” và chữ tượng “像” thì phải xem xem là đề cập về điều gì; ngoài ra bản thân các từ đối tượng “對象” và từ đối tượng “對像” thì không xem như danh từ cố định.


1. Dùng từ thì xét nghĩa của từ mà dùng chữ;
2. Khi dùng chữ thì xét nghĩa của chữ mà dùng chữ;
3. Trong một đoạn lời thoại cũng cần xét chỗ nó đề cập đến mà dùng chữ;
4. Các kinh sách Đại Pháp đã xuất bản hiện có rồi thì nay tạm không cần chiếu theo điều số 3 mà làm.

Lý Hồng Chí
18 tháng Chạp, 2005Lời chúc

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội tại Atlanta: gửi lời chào tất cả!

Trước tiên tôi chúc Đại hội thành công viên mãn. Hy vọng rằng qua Pháp hội mọi người đều có thể có thu hoạch, và đi thật tốt con đường tiếp sau [của mình].

Hỡi các đệ tử Đại Pháp, chư vị là ánh vàng kim nơi thế gian dơ bẩn, là hy vọng của con người thế gian, là đồ đệ của Pháp đang trợ giúp Sư phụ, là các Pháp Vương của tương lai. Hãy tinh tấn, hỡi các Giác Giả đang ở thế gian; hết thảy mọi thứ hiện nay đều sẽ là huy hoàng của tương lai!

Lý Hồng Chí

Ngày 31 tháng Chạp 2005

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: ( của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Trừ ác

Bấy lâu nay, những đặc vụ lưu manh của ác đảng Trung Cộng vẫn không ngừng làm cái gọi là “tình báo về Pháp Luân Công”. Thực ra Đại Pháp được truyền xuất ra chỉ để con người ta tu luyện; trong truyền Pháp hết thảy đều là công khai, không có bí mật; ngay cả trong cuộc bức hại tà ác vô lý trí của ác đảng nhắm vào các đệ tử Đại Pháp, thì những gì mà các đệ tử Đại Pháp quốc tế làm khi phản đối bức hại thảy cũng đều công khai; kỳ thực rất nhiều sự việc đều là được viết thành các bài đăng trên mạng lưới Minh Huệ Net để trao đổi công khai. Thực ra những hoạt động của đặc vụ lưu manh của ác đảng, theo một phương diện, là do biết cuộc bức hại là vô lý, trong tâm trống rỗng [không có bằng chứng], từ đó khuyếch trương thanh thế hư dối; theo một phương diện khác là [do] nội bộ Trung Cộng lừa dối nhau, tạo tin tình báo giả, chỉ vì một số cá nhân bức hại Pháp Luân Công rồi như ngồi trên lưng hổ mà bịa tạo ra lý do. Tuy vậy những ai không còn đầu óc, không phân biệt thiện ác, nhất là [ai] đã đầy ắp [trong đầu] những văn hoá đảng tà ác và dùng hết thảy những lý luận nhận thức của ác đảng mất cả nhân tính thông thường để làm tiêu chuẩn đo lường thiện ác, tốt xấu, cái gì nên cái gì không nên, [họ] đều bị ác đảng lợi dụng một cách thuận tiện, đã hoàn toàn trở thành công cụ lưu manh của ác đảng; đồng thời, những kẻ đó trong cuộc đàn áp các đệ tử Đại Pháp đã thực sự phạm phải tội ác tày trời, đã không thể tha tội được nữa.

Thực ra vào những năm tôi truyền Đại Pháp độ chúng sinh là bao quát hết thảy các giai tầng, hết thảy nghề nghiệp, đối với con người là không có phân biệt. Trong việc Đại Pháp cứu độ thì chúng sinh đều bình đẳng, trong đó bao gồm cả những ai làm nghề đặc vụ vốn [là nghề] xấu xa vô cùng. Một số tác phẩm văn học và nghệ thuật miêu tả những người làm nghề đó như những anh hùng, đó là cần thiết cho chính trị, đó là cần thiết cho chủ nghĩa dân tộc, đó là cần thiết cho quyền lực, ấy là con người gọi đó là ‘anh hùng’ [mà thôi]. Những người ấy, trong con mắt của chư Thần, là những kẻ tội lỗi hạ tiện nhất, là kẻ nói dối, là kẻ phá hoại đạo đức của nhân loại; biểu hiện nhân cách là ti tiện và vô liêm sỉ, hành vi là tội lỗi. [Họ] khác với những nhân viên phá án hình sự địa phương thông thường; tuy nhiên chớ quên rằng những sự việc ở nhân loại là do Thần an bài, dẫu con người cho rằng biểu hiện đó là tốt hay xấu đi nữa. Vì con người có nghiệp lực, nên phải có nghiệp lực luân hồi báo ứng. Điều Thần không để cho làm, thì dẫu con người cho rằng đó là tốt hay xấu, cũng sẽ không ai làm được. Còn điều Thần bảo làm, thì hành vi của con người chỉ là một bộ phận của biểu hiện báo ứng mà thôi.

Trong những năm truyền Pháp, quả thực có một số người làm nghề này, dù họ đã đến [học Pháp] với mục đích gì đi nữa, khi đã nhận thức được Đại Pháp, [họ] đã trở thành đệ tử Đại Pháp chân chính. Vì vậy tôi vẫn luôn cấp cho những người đó các cơ hội, bởi vì trong những người đó quả thực có một số người có căn cơ rất khá, và trong các đời trước, khi sinh mệnh luân hồi, cũng đều là người tốt; cũng có [người] là sinh mệnh thượng giới xuống đây; do vậy tôi không thể chỉ xét rằng đời này họ làm đặc vụ mà không [cứu] độ họ. Sinh mệnh là trân quý, quá trình của sinh mệnh cũng là đáng quý; do đó tôi vẫn luôn đợi họ có thể minh bạch trở lại, dẫu rằng các đệ tử Đại Pháp vẫn đang phải chịu đựng bức hại của những người này. Vì để cứu họ, tôi còn bảo các đệ tử Đại Pháp, trong khi bị bức hại, hãy giảng chân tướng cho họ. Nhưng kẻ tà ác đã không những không nghe, nghiệp lực cũng càng ngày càng lớn, lớn tới mức không thể được cứu độ nữa. Hơn nữa, giờ đây can nhiễu của đặc vụ đã trở thành hình thế bức hại các đệ tử Đại Pháp, điều đó tuyệt đối là không được. Những gì cựu thế lực an bài rằng dùng loại đặc vụ lưu manh này nhắm vào tu luyện của các đệ tử Đại Pháp, là tuyệt đối không thể thừa nhận. Giữa tu luyện và những đặc vụ lưu manh hạ tiện nhất trong nhân loại ấy là không hề có quan hệ tất yếu nào về tu luyện cả. Do vậy tôi không tiếp tục thừa nhận loại này nữa; tương lai của nhân loại cũng sẽ không có cơ cấu chuyên nghiệp theo nghề này và [không có] một lượng lớn những người theo đuổi nghề nghiệp hạ tiện này.

Từ nay trở đi, tôi và chư Thần sẽ triệt hạ hoàn toàn con đường tương lai loại nghề nghiệp này của nhân loại, triệt hạ phúc phận nhân sinh của tất cả đặc vụ lưu manh mà ác đảng Trung Cộng tạo ra từ 20 tháng Bảy năm 1999 tới nay, khiến họ, trong khi hoàn trả tội ác do bản thân tạo ra, sẽ đi hết cuộc đời cực ngắn [của họ]. Đặc biệt là tất cả những ai tham dự và lên kế hoạch sự kiện Atlanta, phúc phận nhân sinh của họ đều hoàn toàn bị triệt hạ; từ nay trở đi, khi hoàn trả ác nghiệp, họ sẽ sống mà không bằng chết, hơn nữa từng người sẽ rất mau chóng chết rồi hạ địa ngục. Nếu không hối cải, tất cả các đặc vụ trong và ngoài [nước Trung Quốc] của Trung Cộng sẽ phải đối mặt với tương lai cũng như thế. Tôi là đang cứu độ hết thảy các chúng sinh, [nhưng với những ai] không muốn có tương lai, thì cũng sẽ không thể để họ huỷ hại cơ hội đắc độ của chúng sinh được.

Với những ai còn đang bức hại đệ tử Đại Pháp, tôi mong rằng các vị sẽ thật sự hiểu ra rằng Pháp Luân Công là gì, rằng ác đảng vì sao bức hại các đệ tử Đại Pháp, và hy vọng hơn nữa rằng các vị sẽ có được tương lai tốt đẹp.

Lý Hồng Chí

Ngày 9 tháng Hai, 2006

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú : ( của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo )

hạ tiện : hạ đẳng, ti tiện.

Vượt qua cửa tử

Có những người không coi trọng [việc] học Pháp, trong cuộc bức hại tà ác nhắm vào các đệ tử Đại Pháp, trong áp lực nặng nề của khủng bố đỏ khốc liệt, vì [còn] tâm sợ hãi mà bị tà ác dùi vào chỗ sơ hở, đã làm những điều xấu xa không nên làm đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, đã trở thành đặc vụ, [thành] tay trong cho các cơ cấu đặc vụ của ác đảng như an ninh quốc gia, tổng tham mưu, công an,… của Trung Cộng; còn có một số [người] khi thoả hiệp với tà ác, [ở mức độ] hoặc ít hoặc nhiều, hoặc lớn hoặc nhỏ, đã làm những việc đáng nhục nhã nhất đối với [tư cách là] người tu luyện. Nhưng là một sinh mệnh, trong nội tâm đều hiểu rõ rằng Đại Pháp là tốt, khi [làm] xong đều tự thấy hối hận; muốn quay trở lại tu luyện, nhưng lại bị đặc vụ Trung Cộng nắm chắc, hối hận đau khổ; mà quay trở lại thì sợ uy hiếp do bị nắm chắc thời đã từng bị đặc vụ Trung Cộng lợi dụng, và càng lo sợ hơn rằng một khi bị các đệ tử Đại Pháp khác biết được thì không còn mặt mũi nào để gặp đệ tử Đại Pháp nữa; tiến thoái lưỡng nan.

Kỳ thực, mất đi cơ duyên từ vạn cổ này và mục đích chân chính khi đến thế gian này, mới đáng sợ hơn nhiều so với chấp trước sợ mất mặt khi gặp người khác. Tu luyện chính là tu luyện, tu luyện chính là vứt bỏ chấp trước, vứt bỏ những hành vi bất hảo và các loại tâm sợ hãi của con người, bao gồm cả tâm sợ hãi này của người ta. Từ đầu đã là vì chấp trước và sợ hãi nên mới đi sang con đường sai, [nay] quay lại lại bị tâm sợ hãi kiềm chế và ngăn trở con đường quay lại.

Tâm sợ hãi sẽ khiến người ta làm điều sai lạc, tâm sợ hãi sẽ khiến người ta mất đi cơ duyên, tâm sợ hãi là một ‘cửa tử’ [trên con đường] từ người trở thành Thần. Từ đầu đã là vì phạm phải việc quá sai lầm, [nay] muốn sửa cho ngay chính thì lại sợ người khác biết. Tu luyện là [việc] nghiêm túc, sợ hãi ấy nếu vẫn để tiếp tục mãi, thì đến lúc nào đây mới có thể không bị cái tâm sợ hãi ấy kiềm chế nữa? Nhất là [những ai] vẫn luôn đang giấu diếm mọi điều nhưng lại có biểu hiện [tốt] nổi trội giữa các học viên, nếu như không vứt bỏ được chấp trước ấy, [không] vứt bỏ được hành vi tội lỗi ấy, và tâm sợ hãi ấy, thì dẫu có thực thi được nhiều công việc Đại Pháp đến mấy đi nữa cũng là đang để che giấu. Nếu như vứt bỏ được tội ác đang đè nặng trong tâm, quay trở lại, thì hết thảy những gì thực thi được đều là ‘làm tịnh’, [đều là] các việc trong tu luyện của đệ tử Đại Pháp.

Tôi, là Sư phụ, vẫn luôn không nhớ kể đến những việc sai sót mà chư vị làm trong tu luyện, chỉ nhớ kể đến những việc làm được tốt và những thành tựu của chư vị; là các đệ tử Đại Pháp mà nói, cũng là [những ai] từ trong cuộc bức hại tà ác không gì sánh nổi mà vượt qua, đều hiểu biết thấm thía rằng tu luyện rất gian khổ, [và] sẽ không phải là không thông cảm cho các học viên nào mắc sai lầm; do vậy tôi nói với chư vị một lần nữa rằng: tất cả các học viên nào đã từng phạm sai lầm về phương diện này, từ nay trở đi hãy bắt đầu biểu thị công khai ra rằng [đã] vứt bỏ gánh nặng ô uế đó đi, quay trở về trong Đại Pháp. Chỉ có [cách nói] công khai hết thảy những sai lầm đó ra, thì mới thoát khỏi rắc rối và uy hiếp của đặc vụ; chỉ có công khai, thì mới có thể vứt bỏ được chấp trước và tâm sợ hãi. Tôi và các đệ tử Đại Pháp đều sẽ không giống như người thường [khi] đối đãi với các học viên đã từng đi sang con đường sai lạc trong [quá trình] tu luyện. Khi tôi mới bắt đầu truyền Pháp tại xã hội nhân loại đã biết rằng trong tu luyện sẽ xuất hiện các chủng các dạng trạng thái. Trong quá trình tu luyện của một cá nhân trở thành Thần, bởi vì ‘con người’ đang tu luyện, không phải là Thần đang tu, nên người đó trong quá trình tu luyện sẽ nhất định phạm sai sót, sẽ nhất định có khảo nghiệm mà không vượt qua được tốt, và đương nhiên cũng sẽ có sai phạm lớn. Điều then chốt là nhận thức được rồi thì có thể quyết tâm dứt bỏ được nó không. Có quyết tâm bước xuất ra thì mới là tu luyện; đấy chính là tu luyện.

Tôi mong rằng những học viên nào đã bước sang con đường sai sẽ không lại tái phạm sai lầm nữa, có thể đây là lần cuối cùng mà Sư phụ giảng Pháp cho các học viên [thuộc loại] như thế này. Hãy nắm chắc cơ duyên; vô lượng chư Thần đang dõi nhìn chư vị; tôi và các đệ tử Đại Pháp cũng đang trông chờ chư vị quay trở lại.

Lý Hồng Chí
9 tháng Năm, 2006

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú : ( mọi ghi chú đều của người dịch, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo .)

an ninh quốc gia, tổng tham mưu, công an : nói về Bộ An ninh Quốc gia, Bộ tổng tham mưu Quân đội, Bộ Công an.

Trung Cộng : Đảng cộng sản Trung Quốc.

tử quan : cửa ải chết người, quan ải cực kỳ nguy hiểm.

vô tỷ : không gì sánh được.

Gửi Pháp hội U-krai-na

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội U-krai-na: Chào tất cả!

Trước tiên, chúc Pháp hội tổ chức thành công. Sự viên mãn của các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp là các Đại Giác Giả vũ trụ mới tạo thành, trách nhiệm lại càng to lớn hơn. Trong tiến trình tu luyện của chư vị, tự nhiên sẽ dung hội các chúng sinh được cứu độ cũng như sứ mệnh giải thể tà ác và can nhiễu của cựu thế lực. Chỉ có tu luyện bản thân mình cho thật tốt, thì mới có thể thành tựu được hết thảy những gì ở tương lai; do vậy, mong mỏi rằng Pháp hội này của chư vị sẽ là một hội lớn có thể thật sự khuyến khích học Pháp và đề cao.

Hỡi các đệ tử Đại Pháp, hãy tinh tấn! Vứt bỏ nhân tâm trong tu luyện dẫu khổ ải, nhưng con đường rất thần thánh.

Một lần nữa, chúc Pháp hội của chư vị thành công!

Lý Hồng Chí
26 tháng Năm, 2006

Gửi Pháp hội Chicago

Gửi toàn thể các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội Chicago: Chào tất cả!

Trước hết, chúc Pháp hội thành công viên mãn.

Pháp hội của các đệ tử Đại Pháp là Pháp hội giúp đỡ nhau đề cao, là Pháp hội có thể tìm ra những sai khác [trong tu luyện], là Pháp hội [để] tăng cường chính niệm đi con đường tiến về viên mãn. Những gì đạt được là uy đức khi học Pháp thật tốt và chính niệm thêm đủ, còn chỗ thiếu sót là những gì chư vị phải vượt qua trên con đường tu luyện. Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện. Người tu luyện không thể mang theo tâm con người, mang theo nợ nghiệp, mang theo chấp trước mà viên mãn. Thời gian sẽ khiến vàng ròng càng đánh càng sáng. Các đệ tử Đại Pháp trong chính niệm chính hành mà đang thành tựu hết thảy những gì của Thần, cũng là đang khai sáng tương lai của vũ trụ.

Các đệ tử Đại Pháp, hãy tinh tấn!

Lý Hồng Chí
25 tháng Sáu, 2006

Triệt để giải thể tà ác

Chính niệm chứng thực Pháp và cứu độ thế nhân của các đệ tử Đại Pháp đã đặt các sinh mệnh và nhân tố tà ác khởi tác dụng phản diện và bức hại đệ tử Đại Pháp vào [chỗ] giải thể hoàn toàn. Hiện nay chỉ có một số ít lạn quỷ tà ác được cựu thế lực kết tập trong những hang ổ hắc ám bức hại đệ tử Đại Pháp như trại cưỡng bức lao động, nhà giam, v.v., vậy nên, bức hại tà ác kia vẫn tồn tại nghiêm trọng ở một số nơi một cách cục bộ. Vì để thanh trừ triệt để sự bức hại đệ tử Đại Pháp của hắc thủ, lạn quỷ và cựu thế lực, các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới, đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp tại các nơi khắp Trung Quốc, hãy phát chính niệm lớn mạnh hướng đến những nơi tập trung tà ác, triệt để giải thể hết thảy những sinh mệnh và nhân tố tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp, thanh trừ hình thế tà ác đang bức hại đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, cứu độ thế nhân, viên mãn trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, tiến bước thành Thần.

Lý Hồng Chí
24 tháng Mười, 2006
Gửi Pháp hội Úc [2006]

Gửi toàn thể đệ tử Đại Pháp Pháp hội Úc:

Chào tất cả! Trước tiên chúc Pháp hội thành công. Pháp hội là thịnh hội của các đệ tử Đại Pháp, là cơ hội tốt để giúp nhau đề cao, là ấn chứng cho việc học Pháp tốt.

Các đệ tử Đại Pháp cần phải đi cho tốt con đường của bản thân mình, hoàn thành tốt ba việc; nhất định phải học Pháp tốt, đối đãi nghiêm chỉnh việc học Pháp. Những nơi nào đang thực thi thật tốt cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp, và có biến đổi lớn, nhất định là vì mọi người học Pháp tốt. Những đệ tử Đại Pháp nào có đề cao cá nhân nhanh chóng nhất định là vì coi trọng học Pháp. Vì Pháp là cơ sở, là căn bản của đệ tử Đại Pháp, là bảo đảm cho hết thảy, là thông lộ từ con người trở thành Thần; vậy nên tôi cũng nhân cơ hội Pháp hội Úc để nhắc nhở tất cả đệ tử Đại Pháp toàn thế giới: Vô luận là học viên mới cũ, nhất định không được vì bận rộn mà lơ là học Pháp. Học Pháp không được [chạy] theo hình thức, phải tập trung niệm đầu học [Pháp], phải thật sự chính là mình đang học [Pháp]. Đã có quá nhiều giáo huấn về phương diện này rồi. Mong rằng mọi người bước đi thật tốt trên phần đường cuối cùng [này]. Triển hiện của tương lai không còn xa nữa.

Lý Hồng Chí
18 tháng Mười Một, 2006

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: ( mọi ghi chú đều của người dịch, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

giáo huấn: bài học răn dạy.

thịnh hội: hội lớn thịnh vượng; đầy đủ đông đúc, chỉ thấy thêm không thấy kém đều gọi là thịnh.

▪ t hông lộ: con đường, lối thông không trở ngại.

Cảm ơn thiếp chúc của chúng sinh

Gửi các đệ tử Đại Pháp, con người thế gian, và chúng sinh: Chào tất cả chư vị!

Cảm ơn những thiếp chúc của chư vị! Cảm ơn chúc phúc của chư vị! Thành tâm mong rằng các đệ tử Đại Pháp của tôi đều có thể viên mãn! Thành tâm mong rằng con người thế gian đều [hiểu] rõ chân tướng, nhận rõ ra những độc hại do ác ma tà đảng lớn nhất được định ra trong lịch sử cấp nhân loại để gây ra cho người Trung Quốc và toàn thế giới, những bức hại mà [chúng gây ra] cho các đệ tử Đại Pháp, và đều vượt qua kiếp [nạn] lớn nhất của chúng sinh trong lịch sử này, thành tâm mong rằng chúng sinh đều được cứu!

Hỡi chúng sinh! Những gì chư vị hy vọng cũng như những gì chư vị lo nghĩ trong lòng trong hàng mấy nghìn năm nay, nay đều đã đến; hơn nữa giờ đang phát sinh; trong đó ai ai cũng là tự giác hoặc bất tự giác mà chọn lấy tương lai chính mình.

Tôi] bảo cho chư vị: Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để các chúng sinh được cứu tại các địa phương, các dân tộc. Trân quý những gì họ làm, chính là trân quý bản thân chư vị!

Một lần nữa, cảm ơn những lời chúc của chư vị!

Lý Hồng Chí
1 tháng Giêng, 2007

Lại luận bàn về chính trị

Các học viên Pháp Luân Công ở trong phản [đối] bức hại, khi sử dụng hình thức giảng thanh chân tướng của người thường để nhắm vào sự bôi nhọ Pháp Luân Công một cách lưu manh của Trung Cộng, đã thật sự vạch trần toàn diện tại sao chính quyền lưu manh Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, đồng thời khiến người dân thế giới hiểu rõ Pháp Luân Công. Một khi người dân thế giới đều hiểu rõ tình huống chân thực, thì cuộc bức hại này sẽ không cách nào duy trì tiếp nữa. Trong bức hại, những thủ đoạn do lưu manh Trung Cộng sử dụng cũng như mức độ tà ác của bức hại, đều khiến người ta nhận rõ bản chất của Trung Cộng. Vậy nên, để điên đảo thị phi, Trung Cộng đã tung tin giả dối rằng học viên Pháp Luân Công “làm chính trị”, làm mê hoặc những ai bị Trung Cộng dẫn dắt tư tưởng nhưng lại tưởng rằng mình đã sáng suốt, nhằm mưu đồ duy trì cuộc bức hại, tạo ra “căn cứ lý luận” cho cuộc bức hại. Thực ra, “chính trị” của nhân loại không phải là theo chuẩn mực của kẻ bức hại. Nếu “chính trị” [ấy] có thể vạch trần bức hại, “chính trị” có thể chấm dứt bức hại, “chính trị” có thể trợ giúp giảng thanh chân tướng, “chính trị” có thể cứu độ chúng sinh, thì cái gọi là “chính trị” ấy có những điểm tốt đẹp đến thế, thì cứ làm cũng tốt thôi. Mà xem như then chốt là xuất phát điểm của người tu luyện là chấm dứt bức hại, chứ không phải vì chính quyền của con người mà làm “chính trị”. Người tu luyện đối với quyền lực không hề có mưu cầu; mà trái lại, người tu luyện là vứt bỏ chấp trước và dục vọng của người thường đối với quyền lực. Vậy nên, khi giảng thanh chân tướng, nếu lại có người đề xuất ra những lời thiếu lý trí như vậy, còn chưa phân biệt rõ là cần khiển trách cuộc bức hại hay là “chính trị”, thì hãy nói những lời của tôi trên đây cho họ nghe.

Các đệ tử Đại Pháp khi giảng thanh chân tướng, đã thấu tỏ rằng cứu độ con người là rất khó khăn; hơn nữa các đệ tử Đại Pháp ngay bản thân đang bị bức hại mà vẫn cứu người. Những gì mà tà đảng Trung Cộng nhồi sọ con người thế gian, nhất là văn hoá đảng vốn đang đầu độc người Trung Quốc, cũng như vu khống về Pháp Luân Công được tạo ra trong cuộc bức hại, đã khiến một số người cứ mãi phụ hoạ theo Trung Cộng —nhất là những ai đã biết rõ về cuộc bức hại, nhưng chỉ vì lợi ích mà bán đứng lương tâm cho Trung Cộng— đều đang khiến nhân loại bị đẩy vào hoàn cảnh bi thảm hơn nữa trong tương lai; đồng thời đó cũng là nguyên nhân cho việc cứu người khó khăn của các đệ tử Đại Pháp. Vào thời điểm lịch sử then chốt này, các đệ tử Đại Pháp đã là có trách nhiệm cứu độ chúng sinh, vậy hãy cố làm hết sức. Thực sự cứu không được nữa, thì đó cũng là bản thân con người tự mình lựa chọn. Nếu là cơ quan truyền thông của các nước bị Trung Cộng dùng lợi ích để bịt miệng, và kênh truyền thông do các đệ tử Đại Pháp tự làm để phản bức hại và cứu độ thế nhân [bị coi] là làm “chính trị”, thì hãy dùng “chính trị” ấy một cách đường đường chính chính để vạch trần bức hại và cứu độ chúng sinh.

Lý Hồng Chí
21 tháng Hai, 2007

Giải thể toàn diện hết thảy loạn Thần trong tam giới đang tham dự can nhiễu Chính Pháp

Lâu nay, cựu thế lực cũng như hết thảy loạn Thần có tác dụng phản diện trong tam giới, vẫn liên tục khởi tác dụng rất xấu. Thời kỳ đầu khi các đệ tử Đại Pháp bắt đầu đắc Pháp, [chúng] đã can nhiễu nghiêm trọng đến Chính Pháp cũng như đắc Pháp tu luyện của đệ tử Đại Pháp và chúng sinh. Trước và sau năm 1999, [chúng] lại tham dự vào cuộc bức hại các đệ tử Đại Pháp ở các mức độ khác nhau, tăng cường khủng bố của hình thế tà ác, giúp kẻ ác làm điều bạo ngược, đã can nhiễu nghiêm trọng đến Chính Pháp. Đặc biệt khi các đệ tử Đại Pháp đang bị bức hại mà giảng chân tướng cứu độ con người thế gian và chúng sinh vào những thời khắc then chốt, thì chúng lại tham dự vào việc ngăn cản không cho con người thế gian và chúng sinh được cứu; đó là đang trực tiếp bức hại con người thế gian và chúng sinh. Trong đó có những vị được gọi là Thần bả trì một số tôn giáo lớn nơi nhân loại; khi tôi truyền Pháp vào thời kỳ đầu, để cho việc con người thế gian cũng có thể trở thành đệ tử Đại Pháp được đối đãi một cách công bình, nên đã bảo họ ly khai tam giới. Một bộ phận đã ly khai rồi. Nhưng một bộ phận [khác] kiên trì với lý do rằng người trong tôn giáo không tham dự vào các việc của các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp nên không ly khai, và cũng không để người trong tôn giáo được tiếp xúc với Đại Pháp; điều ấy trái với tôn chỉ truyền Pháp là “mở rộng [cửa] toàn diện, chỉ xét nhân tâm” trong lúc truyền Pháp, trái ngược [những] thích ứng với tình huống thực tế đã biến hoá trong Chính Pháp. Hiện nay chúng lại còn cực lực ngăn cản không để người tin vào tôn giáo liễu giải được chân tướng, khiến hàng tỷ người trong tôn giáo mất đi cơ hội đã chờ đợi hàng nghìn vạn năm, đưa chúng sinh vào hoàn cảnh nguy hiểm sẽ bị đào thải, thậm chí can nhiễu trực tiếp đến Chính Pháp. Vậy nên, các đệ tử Đại Pháp, vì để con người thế gian được cứu độ, giải thể toàn diện cựu thế lực và loạn Thần trong tam giới đang ngăn cản chúng sinh được cứu và hiểu biết rõ chân tướng; [đó] đã là điều nhất định phải làm. Bất kể chúng tồn tại với ngoại hình nào, bất kể chúng là hữu hình hay vô hình, bất kể chúng ở tầng thứ nào, bất kể nó có hình tượng là ai, đều giải thể và thanh trừ toàn diện. Khi bị thanh trừ thì với những tội [gây ra] cho đệ tử Đại Pháp hoặc chúng sinh, chúng tự nhiên sẽ phải hoàn trả. Nhất là những loạn Thần nào bả trì tôn giáo và thù địch với Chính Pháp cũng như việc cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp; hãy giải thể toàn diện chúng. Đối với những người trong tôn giáo, thì không cần phải có hành động giảng chân tướng đặc thù; không nhắm vào đoàn thể, chỉ nhắm vào nhân tâm, xem xét lựa chọn của chính bản thân người ta. Các đệ tử Đại Pháp hãy thực hiện ba việc một cách ổn định, không được xuất hiện nhân tâm dao động. Mong các đệ tử Đại Pháp hãy dùng chính niệm của Thần để bước đi [thật] tốt đoạn đường cuối cùng.

Lý Hồng Chí
28 tháng Hai, 2007

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: ( mọi ghi chú đều của người dịch, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

bả trì : độc chiếm, khống chế, lũng đoạn.

liễu giải : hiểu rõ, tường tận một cách lý trí.

loạn Thần : chư Thần làm loạn.

phụ tác dụng : có tác dụng phản diện.

Về cuốn tiểu thuyết «Thương Vũ Kiếp»

Đoạn lời đó không phải điều tôi giảng, nhưng xem chừng mọi người đều đã coi như [đó] là lời của tôi. Bấy giờ khi tôi rời khỏi, xác thực là có một số người vì mọi người sốt ruột, [nên] đã làm gì đó. Thực ra đoạn thời gian ấy còn thật sự là xem đệ tử Đại Pháp có thể qua được không, các chủng loại tình huống đều phản ứng ra. Trong thời gian ấy còn thật sự đã xem được các sự biểu hiện của học viên về các chủng loại tâm con người và [sự] mạnh mẽ của chính niệm. Việc ấy đều là quá khứ rồi, tôi chỉ xét các đệ tử Đại Pháp cuối cùng có đạt hay không.

Bất quá tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết, là đệ tử Đại Pháp vận dụng các phương thức để chứng thực Đại Pháp, một loại hình thức cứu chúng sinh. Trong đó có những sở đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp, nhưng không thể [lấy đó] làm lịch sử. Quá trình Chính Pháp [nếu] tôi không giảng, Thần cũng chỉ có thể biết một hai phần trong đó.

Điều tôi muốn bảo chư vị là: Chư vị là đã trải qua bao nhiêu gió mưa rồi, đừng bao giờ tâm như bèo nổi, cứ gió thổi là động theo rồi.

Lý Hồng Chí
10 tháng Năm, 2007

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú [của biên tập Minh Huệ Hán ngữ]: Dưới đây là một tình tiết trong cuốn tiểu thuyết nói trên, phần ghi trong ngoặc kép «» là đoạn mà trong kinh văn gọi là “đoạn lời đó”.

Tình tiết trong tiểu thuyết: “Lục Thanh đã nhận tờ fax ấy, đọc xem kỹ lưỡng, một tờ fax khổ A4 lớn thế, mà trên mặt đó chỉ có có vài hàng văn tự ngắn ngủi; trải bao năm tháng, Lục Thanh đã không cách nào nhớ được chính xác nội dung tờ fax nữa, chỉ nhớ ý đại khái nói rằng, «Không cần hỏi xem tôi là ai, các đệ tử Đại Pháp lẽ ra đều biết tôi là ai, quyết không cho phép Đại Pháp của vũ trụ tại cõi người gặp phải phá hoại, [hãy] lập tức bước ra duy hộ Đại Pháp, lập tức đến Bắc Kinh, đến chính phủ [cấp] tỉnh, [nếu] vẫn không bước ra thì không phải đệ tử của tôi».”

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: ( ghi chú của người dịch và chỉ chủ định diễn giải chữ nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Thương Vũ Kiếp : ( Kiếp nạn trời xanh) tên một cuốn tiểu thuyết thần thoại hiện đại, hiện đang rất phổ biến tại Trung Quốc.

Gửi Pháp hội Canada [2007]

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Canada: Chào tất cả!

Hình thế Chính Pháp tiến triển rất nhanh, các đệ tử Đại Pháp chứng thực Đại Pháp cùng chính niệm cứu độ chúng sinh cũng đang giải thể một lượng lớn hết thảy những loạn thần, và lạn quỷ có tác dụng bất hảo; từ đó khiến hình thế ở thế gian đã phát sinh biến hóa từ căn bản. Nhưng thấy được hình thế tốt [của chúng] đã mất, nhân tố tà ác cũng như tà đảng, và tà linh kia cũng đang giãy dụa lần cuối; vì vậy các đệ tử Đại Pháp càng phải làm tốt các việc giảng chân tướng, cứu độ con người thế gian và chúng sinh. Càng về cuối càng không được buông lơi, càng về cuối càng phải học Pháp thật tốt, càng về cuối chính niệm phải càng đầy đủ.

Hãy mở Pháp hội như một Hội lớn [cho] cùng nhau đề cao! Chúc Pháp hội thành công viên mãn!

Lý Hồng Chí
19 tháng Năm, 2007

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: ( mọi ghi chú đều của người dịch và chỉ chủ định diễn giải chữ nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Gửi Pháp hội Miền trung Mỹ quốc tại Minnesota [2007]

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội Miền trung Mỹ quốc tại Minnesota: Chào tất cả!

Trước hết chúc đại hội thành công viên mãn. Sự tu luyện của đệ tử Đại Pháp, không chỉ vì để viên mãn cá nhân. Thực hiện thật tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp, và cứu độ chúng sinh là điều đệ tử Đại Pháp cần phải làm. Thông qua Pháp hội, tổng kết và giao lưu thật tốt kinh nghiệm về tu luyện và cứu chúng sinh, hoàn thành tốt hơn nữa những gì đệ tử Đại Pháp nên làm, đó cũng là nguyện vọng của các đệ tử Đại Pháp. Mong rằng mọi người thông qua Pháp hội này đều có thể có thu hoạch tốt.

Lý Hồng Chí
22 tháng Chín, 2007

Gửi Pháp hội Châu Âu [2007]

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội Châu Âu: Chào tất cả!

Tu luyện của đệ tử Đại Pháp không chỉ vì viên mãn cá nhân, cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp, là điều cần phải hoàn thành khi người tu luyện mang danh hiệu là đệ tử Đại Pháp. Mong rằng thông qua tổng kết kinh nghiệm của Pháp hội, và vì để hoàn thành tốt hơn nữa trách nhiệm và thệ nguyện của đệ tử Đại Pháp, [mọi người] hãy thực thi tốt hơn nữa.

Cuối cùng, chúc Pháp hội thành công viên mãn.

Lý Hồng Chí
23 tháng Chín, 2007

Gửi Pháp hội tại Pháp [2007]

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội tại Pháp: Chào tất cả!

Hiện nay hết thảy những gì đệ tử Đại Pháp làm đều là để giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh. Pháp hội cũng là hội tổng kết những điều thể hội trong học Pháp tu luyện và giao lưu về giảng chân tướng cứu độ con người thế gian hiện nay. Đồng thời tìm ra những thiếu sót, để sau này thực hiện tốt hơn. Vì vậy Pháp hội nhất định phải đạt được tác dụng [ấy].

Nhân dịp này, tôi hy vọng rằng Phật Học Hội các nơi cũng phát huy tác dụng, gánh trách nhiệm, thực hiện tốt công tác điều phối ở các địa phương, không được phu diễn, lại càng không được thấy khó là lùi, cũng không được gác bỏ các học viên bất đồng ý kiến, vì họ đều là đệ tử của tôi.

Hiện nay ở các nơi còn tồn tại vấn đề phối hợp trong các hoạt động tập thể, ví như có học viên khi thảo luận vấn đề mà quá cường điệu bản thân, tranh luận mãi không thôi, như thế ảnh hưởng đến công tác các đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp, nhân tâm quá mạnh mẽ cũng dễ bị tà ác dùi vào chỗ sơ hở quấy rối các việc, khiến sự việc không xong được. Khi ấy cần phải chiểu theo an bài thống nhất của Phật Học Hội mà làm; bất kể cá nhân nhận thức thế nào, đều phải vứt bỏ cái tâm ấy đi để phối hợp. Mong rằng mỗi cá nhân đệ tử Đại Pháp đều có thể nhận thức được rằng giảng chân tướng mới là trọng yếu.

Cuối cùng, chúc Pháp hội thành công viên mãn, các đệ tử Đại Pháp chính niệm càng ngày càng mạnh mẽ.

Lý Hồng Chí
21 tháng Mười Một, 2007

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: ( mọi ghi chú đều của người dịch và chỉ chủ định diễn giải chữ nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Phu diễn: qua loa, làm lấy lệ

Gửi lời thăm [2007]

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội tại Úc:

Chào tất cả!

Các đệ tử Đại Pháp tại Úc đang chứng thực Pháp, giảng thanh chân tướng cứu độ chúng sinh, thực hiện càng ngày càng tốt. Mong rằng chư vị thông qua lần Pháp hội này mà tổng kết tốt kinh nghiệm, tìm những chỗ thiếu sót, và trong thời gian không nhiều tới đây sẽ thực hiện tốt hơn nữa.

Chúc Pháp hội thành công viên mãn!

Lý Hồng Chí
Ngày 15 tháng Chạp, 2007

Gửi lời thăm [2008]

Gửi các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới: Chúc mừng tất cả!

Gửi đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc: Chúc mừng năm mới!

Chính Pháp chắc chắn thành công, các đệ tử Đại Pháp chắc chắn viên mãn. Trời muốn biến, thì không ai cản nổi! Vũ trụ Chính Pháp, càn khôn tái tạo, [thảy] đều đã đến đoạn cuối rồi; Đại khung được tổ tạo lại, đang phi tiến rất mạnh mẽ; những kẻ xấu ở thiên thượng và trên mặt đất đáng kể gì đâu? Uy đức đệ tử Đại Pháp chiếu sáng linh diệu khắp hoàn vũ; [những gì] Thần và con người chờ đợi và lo lắng đều đã tới rồi. Hãy cứu độ chúng sinh của chư vị, hãy hoàn thành hồng nguyện từ tiền sử của chư vị, hãy thực hiện thệ ước của chư vị!

Một lần nữa chúc tất cả chư vị một năm mới tốt lành.

Lý Hồng Chí
6 tháng Hai, 2008
Ngày 30 tháng Chạp cuối năm Đinh Hợi

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: ( mọi ghi chú đều của người dịch và chỉ chủ định diễn giải chữ nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

hồng nguyện: nguyện lớn.

Lời bình

Vẫn luôn có một số [người] làm hỗn loạn, gây việc rắc rối, đang can nhiễu các học viên. Bất kể chư vị là ai, hãy tu một cách hết sức thực tại, hãy toàn lực giảng chân tướng, hãy làm rõ cho mọi người thấy. Vì sao vẫn luôn [bao biện] ‘tôi là thế này thế kia’, đó có phải là tu không? Đó chính là trong học viên mà gây tác dụng can nhiễu vậy.

Lý Hồng Chí
20 tháng Hai, 2008

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích: Đây là lời bình của Sư phụ về bài viết “Hãy học Pháp thật tốt, bước ra khỏi can nhiễu” đăng trên website Minh Huệ ngày 20-2-2008.

Đào sa

Chính Pháp tại giai đoạn cuối cùng rồi; những nhân tố can nhiễu ấy trong vũ trụ cũng đang từ những học viên mà lôi ra những [ai] không thể tinh tấn; ví như: (1) lý trí không ‘thanh’, (2) ngôn hành lộn xộn mãi, (3) tâm chấp trước không tống khứ, ngày càng phình to lên, tạo thành việc nhìn ra ngoài, cầu bên ngoài rất mãnh liệt, mất cả lý trí. Thủ pháp chúng can nhiễu, vẫn là khiến người ta trong khi chấp trước mất cả lý trí liền làm đầu não mê muội hẳn đi, thực hiện những việc có hại cho học viên, có hại cho Chính Pháp; từ đó khiến những vị ấy [dẫu] muốn quay đầu làm tốt lại mới cũng rất khó khăn. Vì một khi đã tạo thành tổn hại to lớn cho học viên, khiến những học viên ấy bị rớt xuống, thậm chí rơi vào lô bị đào thải, thì nợ nghiệp to lớn ấy hoàn trả thế nào đây? Hơn nữa họ huỷ ấy lại là đệ tử Đại Pháp, điều ấy có gì khác với khởi tác dụng bức hại trong Chính Pháp không? Tội cũng đồng như tà ác vậy.

Bây giờ một đám đặc vụ lấy danh nghĩa ‘học viên’ mà lập ra website tà ác chính là đang làm loại việc này; thậm chí còn lấy danh nghĩa Mỹ Ca để phô phang lừa phỉnh thế này thế khác. Mỹ Ca là đang ở bên tôi; điều đó làm sao có thể như vậy? Hiện nay can nhiễu đối với học viên ở Đài Loan là khá lớn; mà vẫn còn có một số người không lý trí trong các học viên đang giúp tà ác truyền website đó. Làm như thế, chư vị là đứng bên phía tà ác, đang tham gia bức hại học viên, đang huỷ học viên. Những học viên do chư vị truyền bá mà bị huỷ mất ấy chính là tội nghiệp to lớn mà chư vị không hoàn trả sạch nổi, chư vị thử nghĩ xem làm sao đây?

Thế nào đi nữa, Chính Pháp vẫn tiến hành. Tôi đề nghị rằng tất cả [những ai] từng truyền bá website của đặc vụ ấy, hãy gấp rút vãn hồi tổn thất do chư vị tạo thành, kéo trở lại những ai bị chư vị truyền bá website của đặc vụ ấy. Rò mất một [ai] thì chư vị đều sẽ theo họ cùng bị đào thải. Lý của vũ trụ chính là: Một sinh mệnh vô luận đã làm gì, họ đều phải có trách nhiệm với điều ấy. Sư phụ là từ bi, đệ tử Đại Pháp đều đang cứu người, nhưng Chính Pháp là nghiêm túc. Mong rằng những [ai] đầu não nhất thời hôn ám mà ‘trợ Trụ vi ngược’, tự biết phải hành xử thế nào cho đúng.

Lý Hồng Chí
26 tháng Hai, 2008

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: ( mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ chú định diễn nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

đào sa : bỏ sạch cát đi. Trích dẫn: “Sóng lớn cuốn cát đi—tu luyện chính là điều như vậy—còn lại mới là vàng thật sự” (“Đại lãng đào sa, tu luyện tựu thị giá ma hồi sự, thặng hạ đích tài thị chân kim”) («Chuyển Pháp Luân», Bài giảng thứ sáu).

thanh : thuần khiết, tĩnh lặng, sạch sẽ, rõ ràng; ngoài nghĩa gốc này ra, cũng có thể có nghĩa như trong từ thanh tỉnh(tỉnh táo).

trợ Trụ vi ngược : giúp vua Trụ làm điều bạo ngược; vua Trụ là một hình tượng đại bạo chúa đại vô đạo từ thời Trung Quốc cổ xưa.

Thuyết minh

Trước mắt các đệ tử Đại Pháp chính là thực hiện thật tốt ba việc; nhân quyền là nguyện vọng mà con người truy cầu; người tu luyện lấy việc xuất thế gian làm mục đích. Phản bức hại của các đệ tử Đại Pháp là hình thức bên ngoài, thực chất là đang cứu con người, cứu chúng sinh. “Rước đuốc Nhân quyền” có nội dung phản bức hại, có tác dụng khiến con người hiểu được tà đảng, nhưng không thay thế [việc] giảng chân tướng cứu người được. “Rước đuốc Nhân quyền” phát khởi là lấy người thường làm chủ yếu mà vạch trần và ức chế [việc] tà đảng bức hại người Trung Quốc; do vậy không được coi đệ tử Đại Pháp như đối tượng truyền [đuốc]. Đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc không được buông bỏ giảng chân tướng [để] tham dự một lượng lớn.

Lý Hồng Chí
14 tháng Tư, 2008

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: ( mọi ghi chú đều của người dịch và chỉ chủ định diễn giải chữ nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Nhân quyền Thánh hoả: trong bài này được dịch là Rước đuốc Nhân quyền.

phản bức hại: chống lại cuộc bức hại.

Một lần nữa chúc Pháp hội Châu Âu thành công viên mãn

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Châu Âu:

Chào tất cả! Mong rằng chư vị từ Pháp hội này có được những thu hoạch, có được chỗ đề cao; trong giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh có thể tìm được những chỗ chưa hoàn thiện, về sau thực hiện sẽ tốt hơn. Cũng mong rằng những học viên nào vẫn chưa tinh tấn lắm có thể tìm ra chỗ cách biệt, bước ra xuất lai, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chư vị. Thời gian không chờ đợi người ta đâu! Chúc mừng chư vị một lần nữa.

Lý Hồng Chí

16 tháng 11, 2008Bình chú

Sự suy vong của ĐCSTQ tà ác là điều mà chư thần đã định đoạt, vậy nên chư vị đừng để ‎ý đến bất cứ thứ gì của nó. Sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp là cứu độ chúng sinh.

L‎ý Hồng Chí
24 tháng 12, 2008

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích: Đây là lời bình của Sư phụ về bài viết “Về <Hiến chương 2008>” đăng trên website Minh Huệ ngày 24-12-2008.

Lời chúc [2009]

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội Canada: Chào tất cả!

Hãy kiên định đi trên đường cuối cùng cho tốt, học Pháp cho tốt, tu tốt cơ sở của bản thân mình, chính niệm tự nhiên sẽ mạnh; những việc mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm sẽ nhất định được làm tốt. Tà ác kết thúc rồi, hoàn cảnh biến đổi rồi, thì càng không được buông lơi tu luyện của bản thân mình, trong sứ mệnh thần thánh cứu độ chúng sinh hãy trui luyện uy đức và huy hoàng của chư vị!

Lý Hồng Chí
17 tháng Năm, 2009

Cảnh tỉnh

Tu luyện chính là vứt bỏ nhân tâm, vứt bỏ chấp trước của con người. Một số học viên trong quá trình chứng thực Pháp là dùng nhân tâm mà làm các việc, từ đó thoả mãn cái tâm [làm những gì] tự mình ưa thích; khi không được chấp thuận hoặc bị chỉ ra những chỗ thiếu sót thì lại sinh tâm oán hận, thậm chí còn không tiếc làm việc sai trái, cứ như là không làm việc nháo loạn thì không giải được tâm thái oán hận; trái ngược hẳn với yêu cầu của tôi rằng đệ tử Đại Pháp cùng nhau phối hợp cho tốt, chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh. Loại chấp trước của nhân tâm ấy, khiến cho tự mình về hành vi hoặc ở một việc nào đó mà bước sang bên phản diện; đó có còn là hành vi cử chỉ của học viên Đại Pháp nữa không? Đó chẳng phải chính là làm điều mà tà ác muốn làm hay sao? Nếu những việc bất hảo mà chư vị làm ấy đối với chúng sinh, đối với học viên học Pháp chưa sâu tạo thành việc [họ] không thể được cứu độ hoặc mất đi cơ duyên, [thì] tương lai khi đối diện với đại viên mãn của các đệ tử Đại Pháp, chư vị không chịu trách nhiệm, không gánh chịu hậu quả được chăng? Thế còn có thể viên mãn không? Không viên mãn thì tu luyện là vì sao? Tôi vẫn luôn nói rằng, trong vũ trụ này có cái Lý, rằng vô luận là sinh mệnh nào, ai đã làm điều gì thì đều phải đối diện, ai tạo thành tổn thất gì người đó phải bồi thường; đặc biệt là trong thời kỳ Chính Pháp lại càng như thế. Tôi vẫn luôn suy nghĩ, rằng những học viên cho đến tận bây giờ vẫn còn chưa lý trí, chư vị sẽ làm sao đây? Rất nhiều nghiệp lực tôi có thể giúp chư vị tiêu bỏ; nhưng [điều mà] chư vị nhất định phải đối diện thì chư vị phải tự mình đối mặt thôi; đó là người khác và Sư phụ thay thế không được. Tâm mà cần phải bỏ, quan ải mà cần phải qua, thì nhất định bản thân chư vị phải bước qua mới được.

Diễn đàn Thanh Tâm trên Internet mà đệ tử Đại Pháp làm thường xuyên bị đặc vụ loạn quỷ dùi vào sơ hở, [họ] lẫn vào một số học viên có tâm chấp trước, trở thành ‘thị trường’ của họ. Diễn đàn không khởi tác dụng chính diện rồi bị đóng lại thì một số học viên còn tìm đến các website khác để làm ‘thị trường’; chư vị thật sự chấp trước vào làm những việc đó sao? Chư vị thật sự không hiểu rõ rằng ‘nhân tâm câu đích quỷ thượng môn’ hay sao? Những đặc vụ loạn quỷ được gọi là “Đường Kỳ” ấy, chẳng phải chính là vui lòng [với] nhân tâm của chư vị thì mới có chỗ sơ hở mà dùi, mới có thể ở trên mạng lưới Internet mà hống hách đến thế? Họ dám hống hách như thế, chẳng phải chính là vì những đệ tử Đại Pháp có chính niệm không đầy đủ đang cấp ‘thị trường’ cho họ? Thậm chí có người, còn coi họ như “Sư phụ thứ hai”; những người như thế có còn là đệ tử của tôi nữa không? Con gái của tôi vẫn luôn ở bên tôi; đặc vụ lạn quỷ với tên là “Đường Kỳ” biên soạn những điều vu khống, thế mà cũng có người có thể tin đến mức mất cả lý trí mà phụ họa theo; khi vị ấy được đệ tử Đại Pháp khác chỉ ra thì hoàn toàn không nghe theo; thậm chí lại có người truyền bá rộng những vu khống [và] tà thuyết của đặc vụ lạn quỷ, khiến những học viên học Pháp chưa sâu và những học viên mới bị đi sang con đường sai lầm. Nếu những người đó đi vào con đường sai lầm từ đó mất đi cơ duyên được cứu độ, đối mặt trong tương lai chính là bị đào thải; như vậy chư vị bồi thường như thế nào đây? Không chỉ vậy, riêng trách nhiệm vì làm loạn Pháp đã to lớn như trời rồi. Sư phụ không phải là doạ người; đối với những học viên không phấn đấu vươn lên này thì cần cho một gậy ‘bổng hát’. Tu luyện chính là vứt bỏ nhân tâm; lẽ nào có thể bởi vì nhân tâm mà tìm ‘thị trường’? Lẽ nào trong tu luyện vẫn còn chấp trước đến mức quá đi như vậy?

Giúp Sư phụ làm Chính Pháp là tâm nguyện của chư vị, chỉ có dùng chính niệm mới có thể làm được. Đệ tử Đại Pháp trong khi chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, chủ lưu là tốt đẹp phi thường, là điều mà bất kể tu luyện hoặc hình thức tôn giáo nào trong lịch sử cũng không cách nào sánh được. Đó là vinh diệu của chư vị, cũng là vinh diệu của Sư phụ. Tôi thật sự vui mừng cho đại viên mãn trong tương lai của chư vị. Hãy bước đi thật tốt đoạn đường cuối cùng là nhất định phải làm, cũng là nguyện vọng của Sư phụ.

Lý Hồng Chí
4 tháng Tám, 2009

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: ( mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

chủ lưu : dòng chính, dòng chảy chính; nghĩa là thành phần lớn, thành phần chủ lực của một lực lượng, của một cộng đồng nào đó.

nhân tâm : cái tâm con người, tâm người thường, chấp trước (diễn ý).

nhân tâm câu đích quỷ thượng môn : nhân tâm kích thích quỷ đến cửa.

lạn quỷ : quỷ hư nát, hủ lạn, biến dị.

loạn quỷ : quỷ làm loạn, gây rối.

thị trường : trong bài này là chỉ nhóm những người nào nghe, xem, đọc, v.v. ai đó, website nào đó, hoặc kênh truyền tin nào đó; nhóm người đó được hiểu là ‘thị trường’ của người kia, website, kênh truyền tin kia.

Thanh Lý

Lời chú: Đối với vấn đề này, tôi vẫn luôn không nói gì; có hai nguyên nhân. Thứ nhất, tôi để học viên tự mình tu luyện thành thục; trong quá trình tu luyện thành thục nhìn thấy vấn đề này, tự mình bước ra khỏi. Thứ hai, nhìn xem những người tổ chức kia có thể thiên lệch thành đến như thế nào. Muốn rằng khi mà triệt để đưa nhân tâm biểu hiện ra thì tôi mới nói. Hiện nay chư vị đã thấy vấn đề [đó] rồi, vậy tôi nói một chút.

Có một số hoạt động và hạng mục [công việc] mà học viên làm, mục đích là để cứu người, trợ [giúp] Sư phụ Chính Pháp; nhưng làm tới làm lui [một thời gian] thì đều [chỉ] là học viên tham dự, trở thành hoạt động nội bộ. Cứ tiếp tục thế thì không được. Một là không cứu được người, một [nữa] là can nhiễu đến tu luyện và cứu độ chúng sinh của các học viên; ít nhất [cũng] chiếm dụng một lượng lớn nhân lực. Đệ tử Đại Pháp là trợ [giúp] Sư phụ Chính Pháp, không thể để chư vị chiếm dụng tư nguyên nhân lực như vậy được. Còn nữa, có một số website do học viên làm, [nếu] chư vị có thể khởi tác dụng trong cứu độ chúng sinh, thì hãy cứ tiếp tục làm cho tốt; nếu không thì không được gây tác dụng can nhiễu. Nhất là dẫn động một lượng lớn các học viên mới, và các học viên học Pháp chưa sâu mà nhân tâm lại mạnh mẽ tới tham dự; tôi kiến nghị rằng chư vị hãy đình chỉ toàn bộ. Đối với website người thường, hoặc hoạt động nào đó mà tự nhìn nhận rằng đang vì Đại Pháp mà làm, hoặc hoạt động trên Internet của người tự xưng bản thân là học viên, thì đều là những việc không liên quan đến đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp. Đặc biệt là các hoạt động chính trị; các đệ tử Đại Pháp từ nay trở đi không được tham gia vào nữa. Đả đảo tà đảng Trung Cộng không phải là mục đích tu luyện; đệ tử Đại Pháp tu luyện viên mãn ấy mới là mục đích cuối cùng của tu luyện. Vạch trần bức hại là để con người thế gian thấy rõ tà ác, từ đó có thể được cứu độ. Giải thể tà đảng Trung Cộng là Trời định, là tất nhiên của lịch sử, không đáng để đệ tử Đại Pháp chỉ vì điều ấy mà làm. Trong các học viên còn có mấy vị thế này, do đến gần Đại Pháp vào thời kỳ đầu [và] tin nghe theo những hồ ngôn loạn ngữ của người thường, không biết rằng đó là Thần thử xét xem tâm của mình, mà vẫn một mực mang nghi hoặc việc tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Đã nhiều năm đến thế trôi qua rồi, vẫn không buông bỏ việc dùng nhân tâm xét Đại Pháp, cùng chấp trước vào quyền [lợi] và ích [lợi] của chính trị và tương lai. Thời gian đợi chờ chư vị quá lâu rồi. Không thể dùng nhân tâm không thanh tịnh của chư vị mà làm các việc Đại Pháp. Tu luyện của đệ tử Đại Pháp là nghiêm túc. Vô luận chư vị có cảm thấy mình minh bạch đến như thế nào, thực ra đều là tâm hữu cầu [có] từ ban đầu đã mê trụ tâm trí của chư vị. Tuy đã đi [theo] tới hôm nay, nhưng vẫn luôn là đối tượng mà chư Thần chê cười. Đã đến gần Đại Pháp rồi mà không tiến vào được, thật đáng thương vậy.

Còn nói một vấn đề nữa. Tâm con người là không ổn định; không được tưởng rằng người thường sẽ có chính niệm. Có một số người thường [thừa] nhận đồng [ý] với Pháp Lý Đại Pháp; nhưng họ không có thật tu trong Pháp,trên các kênh truyền tin thì vì đệ tử Đại Pháp mà cũng nói lời [ủng hộ] và phản đối bức hại; từ đó có một số học viên liền cảm giác những người đó rất giỏi, thậm chí đối đãi cũng giống như với các đệ tử Đại Pháp, không phân biệt giữa trong và ngoài. Còn có người hồ đồ hơn nữa, coi lời vị ấy mà đối đãi như Pháp vậy. Cái tâm con người khi được nhiều người thổi phồng lên thì sẽ lâng lâng bay bổng, không biết mình là ai nữa; từ đó nhân tâm gì cũng đến, cái gì cũng dám nói, điều gì cũng dám làm; thậm chí can nhiễu đến việc tu luyện bình thường và chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp. Thực ra loại tình huống này là không thể toàn [bộ] trách người thường được. Học viên có một số người chính niệm không đủ, không lý tính, không dựa vào Pháp mà làm các việc, từ đó làm hỏng một số người vốn đồng tình với Đại Pháp. Phổ độ chúng sinh, chúng sinh với cơ sở tư tưởng như thế nào thì đều độ; cũng vì thế trong các học viên sẽ có các chủng các dạng nhân tâm biểu hiện ra. Đó là tôi trước khi truyền Pháp đều đã biết rồi. Then chốt là mọi người cần học Pháp cho nhiều. Học Pháp nhiều tự nhiên sẽ có chính niệm, trong chứng thực Pháp sẽ tự nhiên dựa trên Pháp mà làm các việc, mới bước đi cho chính con đường ấy được. Sư phụ không hy vọng chư vị cứ theo đường sai mãi, càng không [muốn] thấy chư vị bị bức hại. Rất nhiều khi cái khổ mà chư vị chịu thật sự chính là do nhân tâm mang đến. Nhân tâm mạnh rồi mà vẫn không ngộ, nhân tố cựu thế lực sẽ lợi dụng tà ác tìm bắt chư vị vào lao giáo sở để tiến hành bức hại.

Đọc xong bài văn này của đệ tử, [tôi] bèn nói một đôi lời, giúp chư vị thanh lý một chút. Bước đi thật tốt con đường từ nay về sau, còn phải dựa vào tự bản thân chư vị. Đợi chư vị đều thành thục lên, [thì] bước kế tiếp sẽ bắt đầu khai thuỷ.

Lý Hồng Chí
6 tháng Tám, 2009

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo ).

cơ điểm : điểm nền tảng (cơ), cái nền tảng góc độ nhìn nhận mà luận giải vấn đề.

lao giáo sở : trại giáo dục bằng lao động, thực chất là cưỡng bức lao động và giam cầm không cần qua xét xử theo đúng thủ tục pháp lý.

nhân tâm : tâm con người, tâm người thường, chấp trước.

tâm hiển thị : tâm lý phô trương bản thân (một loại tâm chấp trước).

tâm hỷ hảo : tâm theo đuổi những thứ mà mình thích, làm những thứ mà mình thích (một loại tâm chấp trước).

Trung Cộng : đảng Cộng sản Trung Quốc.

tự thị nhi phi : tựa như là thế nhưng không phải thế, có vẻ đúng nhưng thực ra là sai.

Chú thích: Đây là lời bình của Sư phụ về bài viết “Đừng phóng túng, đừng chiêu mời ma quỷ” đăng trên website Minh Huệ

Gửi Pháp hội miền trung Mỹ quốc [2009]

Hãy học Pháp cho tốt, làm tốt việc giảng chân tướng; cứu độ chúng sinh là ở vị trí số một. Chính niệm tròn đầy thì có thể làm tốt những việc đệ tử Đại Pháp cần làm.

Chúc Pháp hội miền trung Mỹ quốc thành công viên mãn!

Lý Hồng Chí

27 tháng Chín, 2009

Gửi Pháp hội Brazil [2009]

Gửi toàn thể đệ tử Đại Pháp dự Pháp hội Brazil: Chào tất cả!

Đệ tử Đại Pháp là hy vọng được đắc cứu của các dân tộc. Nếu muốn làm tốt việc cứu độ chúng sinh, thì trước hết phải tu bản thân cho tốt. Học Pháp cho nhiều mới có thể chính niệm đầy đủ, học Pháp cho tốt mới có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp.

Chúc Pháp hội viên mãn!

Chúc chư vị cộng đồng đề cao!

Sư phụ: Lý Hồng Chí
Tháng Mười, 2009

Ghi chú

Đệ tử Đại Pháp không được dùng nhân tâm mà làm việc; Pháp là không ai làm loạn được; hành vi khởi tác dụng can nhiễu chỉ có thể là vết nhơ trong tu luyện của chính mình. Một người tu luyện, vô luận là thời gian lâu không vượt quan hoặc làm chuyện xấu sau khi tu luyện, đều sẽ bị dẫn dắt đến quan đại nạn cuối cùng, tương lai chư vị làm sao đây?

Lý Hồng Chí
13 tháng Mười Một, 2009

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích: Đây là ghi chú của Sư phụ về bài viết “Kinh văn Đại Pháp là chỉ có thể dùng nguyên văn nguyên thanh âm; tuyệt đối không được dùng thu âm nào khác” đăng trên website Minh Huệ.

Gửi Pháp hội Châu Âu [2009]

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội Châu Âu: Chào tất cả!

Trước tiên, chúc Pháp hội Châu Âu thành công viên mãn, đồng thời có đôi lời nói với những học viên nào chưa có nỗ lực.

Đệ tử Đại Pháp là có trách nhiệm; dù thế nào thì đều phải hoàn thành thệ nguyện của chư vị đến thế gian; đó là chư vị ngay từ đương sơ [ban đầu] đã lấy sinh mệnh của Thần để bảo chứng thì mới thành sinh mệnh vĩ đại nhất của vũ trụ này hôm nay: đệ tử Đại Pháp. Có một số học viên trong tu luyện mãi vẫn hướng ngoại tìm, hướng ngoại cầu, hướng ngoại mà nhìn: ai đối đãi với mình không tốt, ai nói lời khó nghe, ai quá như người thường, ai cứ luôn làm khó cho mình, ý kiến của mình cứ luôn không được chọn lấy; vì thế mà không làm bất kể việc gì của đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp nữa, thậm chí với tức giận mà không tu nữa. Chư vị quả thực không biết rằng đang tu cho ai ư? Chư vị quả thực không hiểu rõ rằng những việc không thuận tâm ấy là để giúp chư vị tu luyện, trừ bỏ nhân tâm của chư vị, trừ bỏ chấp trước của chư vị? Chư vị từ ngày bắt đầu tu luyện ấy, thì đường đời chẳng phải đã được cải biến thành con đường tu luyện rồi sao? Hết thảy những gì chư vị gặp phải đều không hề ngẫu nhiên phải không? Chư vị chẳng đang bước trên con đường thành Thần? Chư vị quả thực tưởng rằng trong tai nghe toàn là những điều dễ nghe, và những lời đệ tử Đại Pháp đều nói thuận với tâm của chư vị thì chư vị mới nguyện ý tu luyện, chư vị mới có thể đề cao lên chăng? Những vị hễ giận dỗi liền không học Pháp, không luyện công ấy thì là đang giận những ai vậy? Thần ư? Sư phụ ư? Hay là chính bản thân chư vị? Nhất thời chưa vượt qua được thì có thể lý giải; nhưng thời gian lâu không vượt qua được thì chính là vi phạm thệ ước một cách nghiêm trọng và không thực thi phần cần phải gánh vác trong Chính Pháp, vậy sẽ ảnh hưởng tiến trình tổng thể; điều ấy, chư Thần mà xét, chính là tối nghiêm trọng. Những sinh mệnh tà ác kia bức hại đệ tử Đại Pháp là do cựu thế lực an bài, là bị khống chế; vô luận chúng có biểu hiện ra ầm ỹ và hành ác thế nào, đó đều là khiến chúng làm như thế. Nếu là chính bản thân học viên [Đại Pháp] làm không tốt, thì không chỉ cựu thế lực, mà tất cả chư Thần trong vũ trụ đều không lượng thứ. Thời gian đối với chư vị, đối với vô lượng chúng sinh vũ trụ đều là khẩn bách rồi; có lẽ lời này của Sư phụ nói ra là nặng, nhưng những học viên hồ đồ thời gian lâu ấy, chư vị thật sự suy nghĩ nghiêm túc cho kỹ là đi đâu về đâu chưa? Mong chiếc chuỳ nặng gõ xuống sẽ khiến giật mình tỉnh ra; vì chư vị, chứ không phải vì tôi, Sư phụ, càng không phải là vì những đồng tu khiến chư vị không hài lòng. Hãy tinh tấn! Đó là thệ ước của chư vị, đó là trách nhiệm của chư vị, đó là con đường chính bản thân chư vị tiến về viên mãn!

Cuối cùng, chúc một lần nữa các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội có thành quả tròn đầy.

Lý Hồng Chí

22 tháng Mười Một, 2009

Gửi Pháp hội Ấn Độ đầu tiên

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội đầu tiên ở Ấn Độ: Chào tất cả!

Mong rằng các đệ tử Đại Pháp Ấn Độ cũng như các đệ tử Đại Pháp dân tộc khác: học Pháp thật tốt, học Pháp cho nhiều, thường xuyên học Pháp, trở thành người tu luyện Đại Pháp chân chính, gánh vác trách nhiệm hồng truyền Đại Pháp và cứu độ chúng sinh.

Chúc Pháp hội chư vị thành công viên mãn!

Lý Hồng Chí
26 tháng Chạp, 2009

Lời Bình

Xưa nay tôi không hề bảo các đệ tử Đại Pháp làm loại chuyện này, đây là do tự tâm sinh ma dẫn dắt.

Lý Hồng Chí
8 tháng Chín, 2010

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích: Đây là lời bình của Sư phụ về bài viết “Quỳ thỉnh xăm quẻ trước Pháp tượng của Sư phụ có được tính là xin ý chỉ thị không?” đăng trên website Minh Huệ ngày 9-9-2010.

Thế nào gọi là ‘trợ Sư Chính Pháp’

Bấy lâu nay, vẫn luôn có một phần các học viên khi làm ba việc mà các đệ tử Đại Pháp nên cần làm thì tồn tại một vấn đề rất then chốt, chính là vấn đề ‘trợ Sư’ như thế nào. Ví như, Sư phụ nói việc nào đó, hoặc Sư phụ định rồi là mọi người làm việc nào đó, thì có một phần các học viên luôn luôn dùng nhân tâm để đo lường Sư phụ, cảm thấy việc này thì Sư phụ nên làm như thế này, việc này mà làm như thế kia thì sẽ thế này thế nọ, chứ không dùng tâm đặt vào chỗ chiểu theo Sư phụ nói như thế nào để viên dung cho tốt, và ở việc cụ thể mà suy nghĩ biện pháp; còn có cả học viên muốn cải biến ý kiến của Sư phụ; còn có học viên phát tán [chỗ] cao minh của ý kiến bản thân giữa các học viên; cũng có người dùng nhân tâm nghĩ không minh bạch ra việc mà Sư phụ nói, [bèn] đối đãi một cách tiêu cực; thậm chí có người tìm người nhà Sư phụ để đòi hỏi hỗ trợ cho cách làm khác. Kỳ thực Sư phụ muốn làm gì, thì đó là cần thiết cho Chính Pháp vô lượng các thiên thể. Tầng của nhân loại này tuy rằng thấp, nhưng lại là phản ánh tại tầng thấp của sinh mệnh tầng cao và biểu hiện của trạng thái ở tầng thứ thấp bên dưới, đó cũng là trung tâm của Chính Pháp, là điểm tập trung của hết thảy. Ý kiến của chư vị xem ra dù tốt đến đâu, cũng chỉ là ở tầng ấy, ở điểm ấy, ở việc ấy mà so xét thôi, chư vị lẽ nào biết được việc mà Sư phụ muốn làm có tác dụng gì ở vô lượng vô kể tầng thứ của thiên thể to lớn này? Làm người học viên, cần trợ Sư Chính Pháp, chỉ có thể làm sao viên dung cho tốt với [những gì] Sư phụ cần, thì mới là [điều] chư vị nên làm, đâu thể nào kêu Sư Phụ trợ giúp [ý kiến]chư vị? Lẽ nào có thể trong Chính Pháp mà dùng Đại Pháp để viên dung ý kiến con người của chư vị?

Khi đệ tử Đại Pháp đối mặt với cuộc bức hại này, có rất nhiều [vị] đã rơi rụng, không theo kịp nữa, đều là vì không lý giải được việc Sư phụ làm, dùng nhân tâm để đo lường Sư phụ. Ví như, rất nhiều người đều đang nghĩ: Tại sao không thể giống như tôn giáo khác để đối đãi cuộc bức hại này? Các nhân tâm như thế. Tôn giáo trong lịch sử thực ra có mục đích căn bản là đặt nền tảng văn hoá con người, điều nhân loại thật sự chờ đợi là Đại Pháp; Đại Pháp làm thế nào, thì mới là hành vi và biểu hiện chân chính của người tu luyện. Tất nhiên, không theo kịp là còn có rất nhiều nguyên nhân, kỳ thực đều là không thể nhận thức một cách chân chính về Đại Pháp, tất nhiên chính niệm thì sẽ không đầy đủ, khi bị bức hại thì sẽ dao động.

Còn có một phần những người, không thể trong tu luyện mà trừ bỏ đi thói xấu được dưỡng thành nơi người thường là lôi kéo quan hệ và đi cửa sau. Ví như, khi tìm không thấy Sư phụ để biểu đạt ý kiến con người của bản thân họ, bèn tìm người nhà Sư phụ để hỏi ý kiến, [rồi] quay lại nói với các học viên rằng người nhà Sư phụ ai đó nói thế này thế kia. Chư vị hãy thử nghĩ xem, Sư phụ là đến thế gian [làm] Chính Pháp cứu độ chúng sinh, người nhà có thể đại biểu cho Sư phụ hay không? Người nhà Sư phụ cũng giống như chư vị, đều là người tu luyện, không tu tốt, thì ai cũng không được. Sư phụ đến [cõi] người, trải qua đời này đời khác thì tại nhân gian có hằng bao nhiêu cha mẹ, vợ con, anh chị em, hỏi ai có thể đại biểu thay cho Sư phụ? Sư phụ đến thế gian, giống chư vị, cũng có những [vị] làm đệ tử của Sư phụ, có những [vị] làm cha mẹ của Sư phụ ở [cõi] người, có những [vị] làm anh chị em, còn có những [vị] làm vợ con, trong khi giúp đỡ Sư phụ hoàn thành việc lớn Chính Pháp thì họ chỉ là làm những việc cụ thể nên làm ứng với mình mà thôi. Họ cũng đang tu bản thân mình, cũng có vấn đề tầng thứ lý giải Pháp Lý chưa được đầy đủ. Chư vị bảo họ nói ra và coi đó như Pháp mà dùng, đó chẳng phải là loạn Pháp? Cũng là khiến người nhà Sư phụ phạm tội đối với Đại Pháp. Đối với một đệ tử Đại Pháp, chư vị cần phải minh bạch rằng, Chính Pháp là chỉ có Sư phụ, chính là khi Sư phụ không có ở đó, thì đều phải chiểu theo Pháp để làm các việc, không được chiểu theo bất kể người nhà nào của Sư phụ để làm các việc, ấy mới là đệ tử Đại Pháp, mới là đệ tử của Sư phụ, mới là trợ Sư Chính Pháp.

Lâu nay vẫn luôn có một phần những người theo những website tà ác. Những người đó đã lệch rời rất xa khỏi Đại Pháp rồi, trợ giúp các website tà ác truyền bá những tin tức giả, thậm chí phá hoại hình tượng người nhà của Sư phụ. Hơn nữa Sư phụ ở Pháp hội mà đệ tử Đại Pháp chiêu mở đã từng bảo mọi người rằng, đối với những website tà ác thì không nghe, không tin, không xem; có người không nghe theo, thật sự đồng dạng như trúng tà rất sâu rồi, đến bây giờ lý trí vẫn không thanh [tỉnh]. Một người đi sai đường thì có thể đi lại, nếu một người khi làm điều sai lầm là do chư vị truyền bá những website tà ác đó làm huỷ một số người, thì làm sao đây? Mỗi cá nhân đều có sau lưng vô lượng chúng sinh đang đợi được đắc cứu, vì chư vị, khiến họ vĩnh viễn không thể đắc cứu nữa, thì làm sao đây? Hậu quả nghiêm trọng nhường nào, chư vị có biết không? Sư phụ nói rồi mà vẫn không nghe, vậy có thể gọi là đệ tử Đại Pháp trợ Sư Chính Pháp hay không?

“Trợ Sư Chính Pháp” không phải là một ngôn từ hào tráng, một câu rỗng tuếch. Kỳ thực tôi chỉ là nói mấy vấn đề [ấy] thôi, những sự việc không tin Pháp còn rất nhiều. Làm một đệ tử Đại Pháp, hàng nghìn vạn năm chờ đợi……; làm một học viên, chư vị đến thế gian với chân nguyện duy nhất……; làm Sư phụ, trong Chính Pháp có thể cứu độ chư vị cùng chúng sinh hay không, thành hay bại đều tại một kiếp này.

Lý Hồng Chí
Ngày 10 tháng Sáu, 2011

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: ( mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

chân nguyện : nguyện ước, nguyện vọng chân thật, chân chính (diễn trên chữ nghĩa bề mặt).

đời, kiếp : trong tiếng Việt hiện nay, người ta có thể dùng từ đời, kiếp với nghĩa giống nhau, để chỉ một lần chuyển sinh. Tuy nhiên người dịch thấy rằng trong các kinh sách khi nói về một vòng đời thì tiếng Hoa dùng từ sinh, thế,… và người dịch phiên dịch thành đời; ví dụ: tiền thếđời trước, nhất sinhmột đời, suốt đời. Còn từ kiếp thì là để chỉ (i) một chu kỳ diễn hoá của vũ trụ (xuất xứ từ tiếng Phạn, kalpa); (ii) nói tắt của kiếp nạn, tạm hiểu là nạn lớn. Nghĩa là, trong các bản dịch tiếng Việt, từ kiếp cần được hiểu với nguyên nghĩa tiếng Hoa, chứ không hề mang nghĩa giống từ đời.

trợ Sư Chính Pháp : trợ giúp Sư phụ trong việc Chính Pháp (diễn đạt nghĩa bề mặt).

Chú ý tự tâm sinh ma

Tôi dành thời gian đọc một nửa của một bản thảo chuyển đến từ Minh Huệ Net [tiếng Trung]. Văn chương viết được tốt, tuy rằng nhận thức hữu hạn, có một số chỗ nhận thức về Pháp Lý và kết cấu vũ trụ không chuẩn xác, khẩu khí cũng lớn lắm, nhưng cơ điểm là tốt, có thể phát [hành] từng phần từng phần một.

Về bút danh của [những] bài này và [những] người liên hệ để thúc đẩy xuất bản, [tôi thấy rằng] khẩu khí rất là bất hảo, những cách nói nào là [những] bài này cao siêu hơn cả «Cửu Bình», nào là khai ngộ rồi, nào là dẫn dắt đệ tử Đại Pháp thế giới đến một độ cao mới siêu việt hơn, nào là chư Thần gia trì cho sáng tác này, v.v., [tôi thấy] cần nghiêm túc chỉ rõ ra, rằng không được cứ làm được chút việc thì nhân tâm liền bành trướng quá lên như thế, dẫn dắt tiến trình đệ tử Đại Pháp thì chỉ có Sư phụ.

May là [những] bài viết vẫn còn lý tính, để họ chỉnh khẩu khí của văn chương đừng lớn như thế nữa, dẫu sao thì họ cũng là người tu luyện. Nếu không [dù] làm việc tốt [thì] chư Thần cũng không coi trọng.

Lý Hồng Chí
8 tháng Chạp, 2011

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: ( mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán:

cơ điểm : điểm nền tảng, xuất phát diểm, nền tảng luận cứ.

Cửu Bình : gọi tắt của Cửu bình cộng sản đảng (chín bài bình luận về đảng cộng sản), do tờ báo Đại Kỷ Nguyên (dajiyuan.com) bắt đầu công bố từng bài cuối năm 2004, sau gộp lại thành sách.

khẩu khí ngận đại : khẩu khí rất lớn, ý là lối nói chuyện, hành văn đao to búa lớn (làm việc lớn, trả giá cao, v.v.); trong một số tình huống cụ thể, có thể ám chỉ về tính cách tự cao tự đại (cách nói của người Hoa).

Về vấn đề thu tiền gây quỹ

Mấy năm qua vẫn luôn có người tự ý thu tiền [gây quỹ] ở Trung Quốc Đại Lục, lấy cớ là trợ giúp đài truyền hình Tân Đường Nhân, báo Đại Kỷ Nguyên cũng như một số kênh truyền thông do học viên làm ở hải ngoại để thu tiền của học viên. Không thể làm điều ấy đâu. Một kênh truyền thông mà thời gian dài không thể vận hành một cách bình thường, dựa vào chi trì lâu dài của học viên, thế thì đó đã là vấn đề nghiêm trọng rồi; lại còn thu tiền [quỹ] từ các học viên nữa, thì chính là sai lầm chồng chất thêm sai lầm rồi. Vấn đề này tôi đã giảng nhiều lần cho các kênh truyền thông lớn rồi, hơn nữa họ đều biểu đạt thái độ một cách minh xác rằng sẽ không thu tiền [quỹ] từ học viên Trung Quốc Đại Lục. Nếu là như thế, thì đang thu tiền ở Trung Quốc Đại Lục kia là những người nào? Những người ấy có mục đích gì? [Khi] bức hại mới bắt đầu được mấy năm, liền thường có đặc vụ của Trung Cộng và những kẻ xấu rắp tâm bất lương mượn các loại danh mục mà thu tiền học viên, khiến một số học viên phải chịu tổn thất rất lớn trong cuộc sống sinh hoạt, vì chịu liên đới [với việc thu tiền], còn bị bức hại rất nghiêm trọng nữa. Tôi trong giảng Pháp trước đây, đã giảng về Pháp rằng không thu tiền từ học viên, tại sao không làm theo? (Quỹ tiền giảng chân tướng của học viên tổ chức tự phát thì không tính) Có một số [học viên] mà làm kinh doanh lớn, có năng lực, thì cũng buộc phải đích thân tôi đồng ý thì mới được. Ngoài ra mỗi khi có một số học viên làm việc mà không nên làm, tà ác sẽ dùi vào sơ hở, khiến những học viên tham dự bị bắt, bị bức hại. Cần học bài học giáo huấn này! Giảng từ một phương diện khác, tôi bảo các kênh truyền thông hãy đặt chỗ đứng ở xã hội, trở thành công ty kinh doanh thông thường, có vòng tuần hoàn lành mạnh thì mới có lợi cho giảng chân tướng. Loại chi trì kia chẳng phải là khiến họ trường kỳ vẫn luôn tồn tại cái tâm ỷ lại vào học viên, từ đó luôn luôn kinh doanh không tốt hay sao? Nếu vẫn cứ như thế, chẳng phải sẽ rút kiệt các học viên sao? Cũng sẽ không có uy đức. Mong mọi người không cứ tăng trưởng lên cái tâm ỷ lại vào học viên của một số kênh truyền thông. Đây là việc của mọi người, làm tốt thì là chuyện tốt, làm không tốt thì là chuyện xấu. Mong mọi người tiếp thụ bài học giáo huấn này, không được tuỳ tiện thu tiền [quỹ] và chi trì nữa, hãy đi cho tốt con đường tu luyện của chư vị!

Lý Hồng Chí
9 tháng Giêng, 2012

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: ( mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

chi trì : cung cấp tài chính, cơ sở vật chất (nghĩa trong bài).

Mục đích căn bản của giảng chân tướng

Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Tuyên truyền tà ác của Trung Cộng là đưa những lừa dối vu khống bôi nhọ Pháp Luân Công vào con người thế gian, khiến con người thế gian thù hận Phật Pháp, thù hận đệ tử Đại Pháp vốn đang đi trên con đường [thành] Thần. Đặc biệt là thái độ mà người Trung Quốc biểu hiện khi nói chuyện [và] khi đối diện với đệ tử Đại Pháp, thì họ là đứng ở lập trường của tà ác. Nếu là như thế, những người thế gian chẳng phải nguy hiểm sao? Nói cách khác, cuộc bức hại này vô luận tà ác như thế nào, đệ tử Đại Pháp đều ngay trong khảo nghiệm tà ác mà tiến về viên mãn, mà thật sự bị nguy hiểm là người thế gian bị tà đảng nhồi nhét những lừa dối kia. Sự xuất hiện của đảng cộng sản và mục đích thực sự của Trung Cộng là khiến con người thù hận Phật Pháp, tuyên dương tư tưởng vô thần luận, nhồi nhét triết học đấu tranh, từ đó huỷ đi nhân loại. Đó chính là vì sao mà đệ tử Đại Pháp cần giảng chân tướng, mục đích là giải trừ lừa dối của tà ác, [để người ta] nhìn rõ bộ mặt thật của đảng cộng sản, thanh trừ tội ác đã phạm của con người đối với Thần Phật, từ đó cứu độ con người thế gian.

Lý Hồng Chí
6 tháng Hai, 2012

* * * * * * * * *