Falundafa.org

Pháp Luân Đại Pháp

Tinh Tấn Yếu Chỉ

 

 

Lý Hồng Chí

 

Bản dịch từ tiếng Hán, tháng 5-2011