Chuyển Pháp Luân - quyển II

 

(Vietnamese Version)

 

Lý Hồng Chí

 

Bản dịch từ tiếng Hán, 3-2008


Vũ trụ mênh mang thế, thiên thể to lớn thế, không phải điều mà con người có thể thăm dò mà biết được
Vật chất vi tế thế, không phải điều con người có thể mò mẫm ra được
Thân thể người vô cùng huyền áo, không phải chút học vấn tầm thường ở bề mặt của nó mà con người vốn biết
Sinh mệnh quá nhiều và phức tạp, vĩnh viễn sẽ là chỗ mê vĩnh hằng của nhân loại

Lý Hồng Chí
24 tháng Chín, 1995


Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến,
           ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công.

Người Thiện thường trong tâm từ bi,
           không oán, không hận, lấy khổ làm vui.

Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước,
           tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.

Lý Hồng Chí
25 tháng Chín, 1995


Không nhớ sướng khổ của người thường, ấy người tu luyện
Không chấp vào được mất thế gian, quả là La Hán

Lý Hồng Chí
Tháng Năm, 1995


Mục lục

hoa sen