Hướng dẫn học

Học Pháp Luân Đại Pháp bao gồm cả hai phần: học Pháp và luyện công.
Quý vị có thể học thông qua các phương thức sau:

Thư viện trực tuyến

Tất cả các kinh sách & kinh văn thư viện audio & video của Pháp Luân Đại Pháp luôn sẵn dùng và download miễn phí.

Quý vị có thể đặt mua sách trực tuyến tại TianTi Books, và có thể tìm trong các hiệu sách, thư viện, và tại các điểm học Pháp và khu vực tập Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương.

Đọc các kinh sách

Pháp Luân Công (tải về file định dạng pdf)
  • Cuốn sách này đưa ra một cách khái quát về các tầng thứ khác nhau trong các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và các khái niệm về Tu Luyện
  • Minh họa và giải thích cách thực hành các bài công pháp

Chuyển Pháp Luân (tải về file định dạng pdf)
  • Cuốn sách này giải thích một cách toàn diện về Pháp Luân Đại Pháp thông qua hàng loạt các chủ đề rộng lớn, với nội hàm hết sức thâm sâu.
  • Chuyển Pháp Luân là cuốn sách chính chỉ đạo cho việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Lý Sư phụ giảng Pháp tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Nghe các bài giảng

  • Từ năm 1992 đến 1994, Sư phụ Lý Hồng Chí đi thuyết giảng khắp nơi trong Trung Quốc, nội dung của các buổi thuyết giảng này được tập hợp trong cuốn Chuyển Pháp Luân.
  • Các buổi thuyết giảng kéo dài từ 1 giờ đến 2 giờ với một bài giảng, mỗi khóa thuyết giảng kéo dài từ 8 đến 10 ngày liên tiếp. Sau mỗi buổi thuyết giảng là hướng dẫn luyện công.

Quý vị có thể nghe hoặc xem các bài thuyết giảng ở đây, các bài này được ghi lại tại lần giảng pháp tại Quảng Châu, Trung Quốc, kèm theo thuyết minh bằng tiếng Việt.

Audio (mp3):    1    2    3    4    5    6    7    8    9    Định dạng khác
Video (Online): 1    2    3    4    5    6    7    8    9    Định dạng khác

Lý Sư phụ đang tập mẫu bài số 5.

Học cách luyện công

Khi phần lớn mọi người tìm cách đơn giản nhất là đến khu vực luyện công chung, những người khác lại chọn cách là tập một mình ở nhà. Việc theo học Đại Pháp hoàn toàn là tự nguyện. Để thực hành tốt quý vị nên nhờ một học viên lâu năm hay đến điểm luyện công chung để được hướng dẫn. Quý vị cũng có thể tự học theo sách và video hướng dẫn. Xem huớng dẫn tập bằng hình ảnh

Học các bài tập từ một người tình nguyện địa phương Click vào đây hoặc vào phần liên kết phía trên đầu trang để tìm nơi tập gần nhất với quý vị. Quý vị không nhất thiết là phải hẹn trước hay là chuẩn bị cẩn thận gì cả, tuy nhiên nên gọi điện trước cho người tình nguyện địa phương để xác nhận thời gian và địa điểm gặp thì vẫn tốt hơn. Video hướng dẫn luyện công (xem trực tuyến) Giới thiệu    1    2    3    4    5    Tóm tắt    Phần kết    Dịnh dạng khác

Nhạc luyện công (tải file .mp3) Bài tập số    1    2    3    4    5    Định dạng khác

Nhạc tập cho người mới bắt đầu (tải file .mp3) (Các bài được rút ngắn, đùng để học cách luyện công) Bài tập số 1 – 4          Bài tập số 5