Chính niệm

Các đệ tử Đại Pháp vào thời kỳ lịch sử đặc thù này, vì để giảm thiểu bức hại của các sinh mệnh tà ác đối với Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp và chúng sinh, đã phát chính niệm và có tác dụng rất then chốt. Một lượng lớn tà ác vào khi mà cái thế Chính Pháp còn chưa đến đang bị thanh trừ kịp thời, [điều này] đã giảm bớt rất nhiều tổn thất. Tuy nhiên tà ác cũng đã thấy được ngày tàn của mình, biểu hiện của chúng ngày càng điên cuồng hơn nữa. Các đệ tử Đại Pháp đã trở thành hy vọng duy nhất có thể cứu [của] chúng sinh; do đó để có được tác dụng Chính Pháp một cách hữu hiệu hơn nữa, thì mọi người song song với [việc] giảng rõ chân tướng, cũng nhất định cần coi trọng [việc] phát chính niệm, kịp thời thanh lý tà ác và những vấn đề tồn tại của bản thân; tránh không để tà ác dùi vào chỗ sơ hở. Hiện nay có một số học viên không nắm vững yếu lĩnh phát chính niệm; có những học viên [làm] hoàn toàn giống như luyện tĩnh công, mà một số học viên nguyên khi luyện tĩnh công [vốn dĩ] lọt vào trạng thái mê mờ muốn ngủ, hoặc là trạng thái thanh tỉnh không đầy đủ, hoặc trạng thái [bị] tạp niệm can nhiễu nghiêm trọng, như thế không đạt được kết quả tốt lắm. Còn có những học viên khi phát chính niệm thì trong tư tưởng chuyên nghĩ vào một hoặc một vài phần tử tà ác, làm cho công và thần thông xuất ra không phát huy tác dụng tối đại. Tất nhiên, nếu vào [một số] tình huống đặc thù, khi một mình đơn độc hoặc cả tập thể thống nhất nhắm vào một hoặc một vài tà ác mà phát chính niệm thì nên làm như vậy, hơn nữa lực lượng tập trung cũng rất lớn; nhưng bình thường hàng ngày mọi người tập thể phát chính niệm thì cần phải truy tìm tà ác trên phạm vị rộng hơn; chứ không phải mỗi ngày, mỗi lần đều tập trung nhắm vào một hoặc một vài tà ác.

Cách thực hiện: (1) Cần tập trung tinh lực, đầu não tuyệt đối thanh tỉnh, lý trí; niệm lực tập trung, lớn mạnh; có khí thế duy ngã độc tôn tiêu huỷ hết thảy những tà ác trong vũ trụ. (2) Các đệ tử tạm thời chưa nhìn được không gian khác, khi niệm xong khẩu quyết thì tập trung niệm lực lớn mạnh niệm một chữ “diệt”1. Chữ “diệt” cần lớn mạnh to lớn như thiên thể vũ trụ, vô sở bất bao vô sở di lậu2 hết thảy các không gian. (3) Các đệ tử đã nhìn được tà ác tại các không gian khác, có thể căn cứ tình huống mà tự mình nắm vững được để thực hiện; chính niệm phải mạnh, vận dụng đầy đủ trí huệ. Bản thân nhất chính áp bách tà3. (4) Khi phát chính niệm thì nhắm mắt hay không nhắm mắt thì hiệu quả cũng như nhau. Mắt cần thực hiện [đến độ dẫu] nhìn hết thảy [mọi thứ] nơi không gian người thường mà không thấy4.

Khi phát chính niệm bất kể biểu hiện ra kịch liệt đến đâu, thì biểu diện đều là an hoà; đặc biệt là ở nơi công tác hoặc công sở đặc thù nào đó, không dùng thế tay ‘lập chưởng’ cũng [có] hiệu quả như vậy. Chỉ cần bảo trì chính niệm lớn mạnh, tập trung tư tưởng, đều có thể đạt được hiệu quả tương đồng; nhưng tại các tình huống thông thường cần phải lập chưởng và làm thủ ấn liên hoa.

Vì để giảm thiểu tổn thất, vì để cứu độ chúng sinh, hãy phát huy chính niệm lớn mạnh của đệ tử Đại Pháp! Hãy hiển hiện ra uy đức của chư vị!

Lý Hồng Chí
13 tháng Mười, 2002

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

1. diệt: từ cuối trong khẩu quyết; đọc là mia hoặc myeh (t. Anh).

2. vô sở bất bao vô sở di lậu: không đâu không bao hàm, không đâu bị rò rỉ; không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót.

3. nhất chính áp bách tà: một [điều] chính áp trăm [điều] tà.

4. Chỗ này dùng chữ thịkiến. Tại đây tạm dịch thị: nhìn, kiến: thấy.

*

*      *

Bản tiếng Hán: //gb.falundafa.org/chigb/jw_87.htm.
Bản tiếng Anh: //en.falundafa.org/eng/jw_87.htm.

Dịch từ bản tiếng Hán lần đầu ngày 15-10-2002, sửa lần thứ nhất 23-4-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để gần hơn với nguyên tác.