Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm

               (Lý Hồng Chí, năm 2009 tại Mỹ quốc)

(Các đệ tử Đại Pháp đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt, Sư phụ mỉm cười ra hiệu mọi người ngồi xuống)

Minh Huệ mở hội [giao lưu], một lần cơ hội hiếm có; mọi người cùng nhau giao lưu giao lưu; việc thế này không nhiều; vì vậy hôm nay [tôi] đến thăm mọi người. Đặc biệt là có một số đệ tử Đại Pháp, về cơ bản là toàn lực đều đặt ở Minh Huệ, [họ còn] vất vả hơn; tôi biết điều này.

Có thể nói Minh Huệ Net là một trong những website mà đệ tử Đại Pháp làm, là một website then chốt. Từ thời sơ khai mới kiến lập đã thiết lập Ông trở thành cửa sổ [liên kết] cho đệ tử Đại Pháp tu luyện và giao lưu, cũng như kịp thời báo cáo các tình huống ví như đệ tử Đại Pháp bị bức hại, do đó càng khiến tác dụng của Minh Huệ Net [có vai trò] mang tính quyết định, [Ông] trở thành cái đinh trong mắt của tà ác; cũng khiến tính an toàn của website cần được chú trọng hơn so với các website khác, không thể để tà ác dùi vào sơ hở, vì Ông có thể kịp thời phản ánh tình huống trực tiếp việc đệ tử Đại Pháp bị bức hại; tư liệu không phải là thông qua tay người thứ ba, mà là tư liệu lấy trực tiếp từ tay người thứ nhất [tư liệu nguyên gốc]. [Giữa] Minh Huệ Net và các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc là có phương thức liên lạc của [riêng] mình; qua mấy năm vận hành vẫn luôn bảo trì trạng thái khá ổn định; điều ấy đối với trạng thái tu luyện và trách nhiệm của những ai tham dự Minh Huệ, đặc biệt là những đệ tử Đại Pháp ở tuyến đầu, là có quan hệ trực tiếp; điều ấy khiến tà ác bó tay. Tính đặc thù của Minh Huệ Net cũng khiến một số đệ tử Đại Pháp [làm Minh Huệ Net] tương đối phong bế; thế nên về [mặt] giao lưu với các học viên khác cũng là ít hơn; việc đó làm họ gian nan hơn nữa.

Dù sao đi nữa, Minh Huệ Net làm cho đến hôm nay, quả thực rất xuất sắc. Từ tác dụng mà xét, có sức mạnh vạch trần bức hại của tà ác, nhất là mấy năm gần đây, từ khi bức hại bắt đầu trở đi; cũng kịp thời phản ánh tình huống chân thực của trạng thái tu luyện của đệ tử Đại Pháp; đồng thời cũng khởi tác dụng liên thông giữa các học viên với nhau. Dẫu là ở Trung Quốc cũng vậy, ở bên ngoài Trung Quốc cũng vậy, vô luận là ở địa phương nào, các học viên đều có thể tiến hành giao lưu thông qua Minh Huệ Net; khiến đệ tử Đại Pháp có thể có được cửa sổ [giao lưu] như thế trong tu luyện; giữa [đệ tử] với nhau có thể kịp thời biết được tình huống tu luyện chỉnh thể của đệ tử Đại Pháp, khởi tác dụng câu thông với nhau một cách gián tiếp. Điều ấy rất tốt.

Ngoại trừ Minh Huệ Net và mấy website với góc độ khác ra, các website khác đều đứng ở góc độ kênh thông tấn xã hội [người thường] mà báo cáo về tình huống đệ tử Đại Pháp và tình huống đệ tử Đại Pháp bị bức hại; còn Minh Huệ Net tiến xa hơn một bước là trực tiếp đứng tại góc độ đệ tử Đại Pháp, mà phản ánh tình huống tu luyện và tình huống bị bức hại của đệ tử Đại Pháp; đặc biệt là có thể lấy được tư liệu từ tay người thứ nhất, phương diện này là các website khác còn chưa làm được; điều ấy càng hiển rõ [vai trò] mang tính quyết định của Minh Huệ Net. Vì vậy dù thế nào đi nữa, chư vị đều cần làm Minh Huệ cho tốt hơn; ngoài ra cần chú ý an toàn, chú ý bảo mật đối với tà ác.

Đã là tu luyện mà giảng, Pháp Luân Công không có gì phải giấu diếm người ta; nhưng đối với bức hại của tà đảng Trung Cộng thì cần phòng [ngừa]. Nó vẫn luôn lừa dối người Trung Quốc, vẫn luôn lừa dối toàn thế giới, không để con người thế gian biết được tội ác của nó trong lịch sử và tình huống bức hại đệ tử Đại Pháp, che đậy bộ mặt thật tà ác của nó, [che dấu] sự tà ác của thủ đoạn [dùng] trong [cuộc] bức hại; do đó cần phòng [ngừa] nó, cần đưa tội ác của nó báo cáo xuất lai. Cửa sổ [thông tin] này nhất định cần kiến [lập] tốt hơn nữa, làm cho tốt hơn nữa. Đồng thời về trạng thái tu luyện cá nhân cũng không thể phóng túng; là vì bản thân chư vị làm tốt rồi, tu tốt rồi, [thì] Minh Huệ mới có thể làm tốt hơn, xuất sắc hơn.

Trong quá trình vạch trần tà ác và cứu độ chúng sinh cũng như trợ Sư Chính Pháp, Minh Huệ Net đã kiến lập uy đức của mình; thật xuất sắc. Chúng sinh tương lai [khi] nhắc đến có thể [đều nhìn nhận đó] chính là một việc hết sức xuất sắc. Là vì góc độ báo cáo của Ông là khác; còn các kênh thông tấn khác là đứng ở góc độ của kênh thông tấn xã hội [người thường] mà làm; điều này là khác với các kênh thông tin khác. Ngoài ra trong tình huống rất gian nan vẫn luôn luôn có thể bảo trì liên hệ với đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc, hơn nữa lấy được ấy đều là các tư liệu từ gốc; đây là [điều] mà các kênh thông tin khác chưa làm được, những kênh thông tấn lớn ở xã hội quốc tế cũng không làm được. Chớ nhìn vào website hiện nay có ảnh hưởng lớn-nhỏ thế nào, con người tương lai sẽ biết được sức nặng của Minh Huệ. Thực tế là giờ đây, nhiều kênh thông tấn lớn cũng vậy, các cơ cấu tình báo của các quốc gia khác cũng vậy, còn có những đoàn thể và cá nhân ở các quốc gia đó có quan tâm đến nhân quyền tại Trung Quốc, [họ] đều đọc Minh Huệ Net, đều rất quan tâm chú ý. Họ biết rằng đây là [tin tức] chân thực; chỉ là về [mặt] lợi ích kinh tế, về lợi ích quốc gia cũng như tại trạng thái của các loại hình thế quốc tế, [nên] họ giả câm giả điếc, không nghĩ, không nghe, không dám, không muốn gây chuyện với tà đảng Trung Cộng. Trong tương lai không xa, người ta đều phải nhìn thẳng vào, đều phải đối diện với vấn đề này. Hiện nay cũng càng ngày càng hiển lộ xuất lai; ai không đối diện với Ông, ai không thể nghiêm chỉnh đối với sự kiện này, thì họ sẽ không có tương lai.

Chớ thấy xã hội nhân loại hiện đang vận hành tuần tự, đang bận rộn tíu tít, hệt như đang vận chuyển bình thường. Trạng thái nhân loại tất nhiên là như vậy; nhưng đó không còn là mục đích của nhân loại. Quá trình lịch sử để tạo thành văn hoá cấp cho nhân loại là đã qua rồi, quá trình tích tồn văn hoá để nhân loại kiện toàn có thể nhận thức Đại Pháp vào thời khắc cuối cùng là cũng đã qua rồi; giờ đây chính là cần con người dùng hết thảy những gì đã học trong quá trình lịch sử để vận dụng lý trí, để đối diện với sự việc tối hậu này. Tuyển trạch thế nào, lựa chọn điều gì, [thì] hiện đã bắt đầu rồi. Tuy nhiên con người trong quá trình lịch sử vẫn liên tục phạm tội, do đó trong khi tuyển trạch, Thần đã dùng tà ác tới can nhiễu; đó là nạn của con người và chúng sinh. Vì để những ai còn có Thiện niệm được đắc cứu, mở một lối thoát, [nên] đệ tử Đại Pháp đã bắt đầu giảng chân tướng. Đệ tử Đại Pháp đã là hy vọng được cứu của chúng sinh ở các nơi. Lịch sử nhân loại đi cho tới bước ngày hôm nay, cũng là đang ở trong Đại Kết Cục tối hậu.

Trong quá trình cuối cùng, ở đó cũng có nhân tố khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp, là vì tự thân đệ tử Đại Pháp cũng cần tu luyện viên mãn. Đồng thời, đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm trọng đại, không thể chỉ là viên mãn cá nhân, [còn] phải gánh vác sứ mệnh cứu độ thế nhân và cứu độ chúng sinh; điều này trong lịch sử xưa nay chưa từng có. Quá khứ vô luận là ai truyền Pháp cũng vậy, ai giảng cứu độ chúng sinh cũng vậy, chỉ là kiện toàn văn hoá của lịch sử nhân loại. Cơ Đốc giáo, Phật giáo trong lịch sử, đã truyền ra trong phạm vi khu vực riêng phần mình; nhưng họ là kiến lập một loại văn hoá con người nhận thức Thần; còn Đại Pháp truyền [ra] thế [gian] thì không là [như vậy], [mà] là toàn nhân loại phải đối diện với [việc] cuối cùng có thể được đắc cứu không. Đại vũ đài nhân loại hôm nay chính là chuẩn bị cho Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp; bất kể chư vị làm hạng mục [công việc] gì, bất kể khi vì cứu độ chúng sinh mà chư vị làm những gì, thì đều nên kiên định làm hạng mục ấy cho tốt, hoàn thành cho tốt. Đặc biệt là Minh Huệ Net, qua mấy năm vận hành này đã dựng lập được uy đức; như các đệ tử Đại Pháp đều biết, trong tâm Sư phụ rõ ràng, rằng ngay cả con người thế gian cũng bội phục, thậm chí những tà ác kia cũng bội phục. Trong đoạn thời gian cuối cùng này, chư vị cần làm Minh Huệ cho tốt hơn nữa, có sức mạnh hơn nữa, không được lơi là. Hoàn cảnh càng nới lỏng, [thì] lại càng không được lơi lỏng. Càng nới lỏng thì càng dễ sản sinh một loại tư tưởng an dật, càng dễ phóng túng; thế thì không được; nhất định phải làm Minh Huệ thật tốt. Hôm nay chư vị mở hội [giao lưu] này, thực ra cũng là mục đích ấy; mọi người [dựa] trên Pháp mà giao lưu giao lưu, ở trên Pháp mà đề cao đề cao. Giống như mỗi lần Pháp hội trước đây, mọi người đều có thể tìm ra chỗ thiếu sót, có được bước tiến lớn về tu luyện, hoàn thành tốt hơn nữa vai trò tương ứng trong các hạng mục [công việc]. Hội [giao lưu] này hôm nay cũng là như thế; mọi người thông qua giao lưu rồi sẽ làm tốt hơn nữa những việc mà mình nên làm.

Sư phụ không phải giảng những gì thích nghe, mà Minh Huệ Net xác thực có tác dụng lớn. Người tu luyện ấy, là có đôi lúc dùng nhân tâm làm các việc, dùng nhân tâm suy xét vấn đề; điều ấy là có. Nếu đều có thể dùng chính niệm suy xét vấn đề, thì tôi nghĩ rằng họ khỏi cần tu nữa. (cười) Còn nhân tâm thì sẽ xuất hiện khó nạn các loại, sẽ xuất hiện chỗ thiếu sót, sẽ xuất hiện vấn đề về phối hợp, cũng sẽ xuất hiện can nhiễu hình thế do tâm sợ hãi mang đến; những cái đó đều có. Tuy nhiên dù sao đi nữa, về tổng thể là đang phát triển rất vững vàng, chủ thể phi thường tốt đẹp.

Mọi người bắt đầu [Pháp] hội từ sáng cũng đã bàn được không ít việc; có thể cũng có vấn đề cần hỏi. Chuyến đi mọi người tới đây là không dễ; chư vị có vấn đề gì đề xuất với tôi, [thì] chúng ta cùng nhau xem xét thảo luận; [điều gì] tôi có thể giải đáp thì sẽ giải đáp cho chư vị. (vỗ tay nhiệt liệt)

Đệ tử: Những gì trên Minh Huệ Net chỉ là theo sự cần thiết của Chính Pháp, hay cũng là cần thiết lưu cho hậu nhân?

Sư phụ: Tôi nghĩ rằng những gì ở Minh Huệ Net là những tư liệu trân quý trong quá trình tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Tương lai không còn bức hại nữa, Minh Huệ Net cũng không cần giữ bí mật, không cần vạch trần bức hại của tà ác nữa; (cười) hình thế biến hoá rồi; nhưng là Minh Huệ Net mà giảng, Ông cũng là một kênh thông tấn, tuy báo cáo trực tiếp trạng thái tu luyện của đệ tử Đại Pháp, nhưng đã là kênh thông tin mà giảng, tôi nghĩ rằng có thể là hãy lưu cấp cho hậu nhân. Dù chư vị không lưu lại cho họ, người tương lai đều sẽ rất quý tiếc cái tên “Minh Huệ Net”; thậm chí có thể trở thành một kênh thông tấn lớn ở xã hội người thường; tôi cảm thấy sẽ là như thế. (cười) (mọi người vỗ tay)

Đệ tử: Mười năm đầu, Minh Huệ Net vẫn luôn chú trọng hơn vào nhận duyệt bài nội dung tu luyện, và vạch trần bức hại ở Trung Quốc. Từ nay về sau có phải là nên tăng cường giảng chân tướng cho phần tử trí thức và [thành phần] chủ lưu ở xã hội Tây phương?

Sư phụ: Minh Huệ Net cho đến ngày hôm nay, vẫn luôn luôn trực tiếp phản ánh trạng thái tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Còn như nhận duyệt [bài nào], đã là kênh thông tấn mà giảng thì nên chọn cho tốt, nhất là Minh Huệ. Chư vị đều là người tu luyện, biết được cái gì nên báo cáo cái gì không nên báo cáo. Quan điểm không đúng, hoặc có chỗ nhận thức còn thiếu sót, thì những bài đó [nếu] đăng lên mạng lưới sẽ mang tới ảnh hưởng cho học viên mới; đặc biệt là website như Minh Huệ Net.

Còn như nói về sau này có tăng cường giảng chân tướng theo phương diện nào đó hay không, chư vị hãy tự mình nghiên cứu quyết định. Thực ra làm một website mà nói, con đường của Minh Huệ Net đã là đi như thế rồi. Đó chính là con đường của chư vị, đó chính là cách làm của chư vị, đó chính là phương hướng của Minh Huệ chư vị. Phương thức làm hiện nay của chư vị chính là [thể hiện ở] kết quả sau khi chư vị giữ vững chuẩn mực; do đó từ nay về sau cũng là làm như vậy. Trừ phi bức hại đã kết thúc, bấy giờ mới không cần đi vạch trần bức hại nữa, chân tướng cũng đã tỏ rõ khắp thiên hạ rồi; bấy giờ tình huống sẽ biến hoá; nếu không thì sẽ không có biến hoá quá lớn.

Đệ tử: Diễn xuất Thần Vận với chất lượng hoàn mỹ có thể thật sự khởi tác dụng cứu độ chúng sinh, tác dụng chấn động con người; nhưng đệ tử Đại Pháp làm các việc thì thường thường rất thô tháo, không truy cầu chất lượng, không chú trọng đến hiệu quả khách quan.

Sư phụ: (cười) Có phải là nói về quảng cáo không, hay là về một số phương thức bán vé? Diễn xuất Thần Vận tất nhiên có chất lượng rất cao, điểm này đã được chứng thực. Ít nhất thì hiện nay cũng không có một diễn xuất nào có thể sánh nổi với Thần Vận được; tuy nhiên trong phương cách đưa Thần Vận ra [công chúng] là có chỗ chưa thành thục. Việc gì thì cũng từ chưa biết rồi mới biết, dần dần mà có kinh nghiệm; hoặc nắm được kỹ thuật rồi, thì [mới] có thể làm nó được tốt. Là có một quá trình như vậy.

Hiện nay đích thân Sư phụ quản việc của Thần Vận, cũng là vì tính kỹ thuật và tính tổng hợp chuyên nghiệp có phối hợp yêu cầu cao; rất nhiều đệ tử Đại Pháp cũng muốn làm, nhưng mấy năm vừa rồi vẫn luôn thực hiện chưa được lý tưởng lắm. Tôi muốn dẫn dắt cho đến thành thục các đệ tử Đại Pháp muốn chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh về phương diện này; vậy đương nhiên, [một khi] tôi làm thì đã là khác rồi; chính là một việc khác rồi; vả lại tôi làm [gì] thì phải làm thành cho tốt đẹp nhất, làm thành đệ nhất thế giới. (cười) (vỗ tay) Tuy nhiên từ phương diện quảng cáo và bán vé mà giảng, là cần dựa vào đệ tử Đại Pháp ở các địa phương làm. Vì trạng thái tu luyện của học viên các nơi là khác nhau, sự chênh lệnh trong phối hợp rất lớn, thậm chí mức độ tán đồng đối với việc diễn xuất bán vé cũng khác nhau; do đó phương thức thực hiện hoặc về chất lượng chắc chắn có chênh lệch. Thêm vào đó, mọi người trước đây chưa từng tiếp xúc với những điều này; có học viên một số nơi hoàn toàn chưa có hiểu rõ lắm; vậy phải từ chưa biết đến biết; dần dần mọi người cũng hiểu, cũng biết; chất lượng dần dần cũng sẽ nâng lên.

Đệ tử: Vấn đề nhân viên toàn thời gian của Minh Huệ. Mười năm nay toàn thời gian làm cho Minh Huệ, không có thu nhập và chức nghiệp người thường, [họ] dần dần đều đi tìm việc làm. Trong tình thế hiện nay nếu đi thỉnh quỹ ở người thường, như vậy có được hay không?

Sư phụ: Nhân viên toàn thời gian có thể bảo đảm sự thông suốt của Minh Huệ Net và báo cáo không bị ảnh hưởng; điều ấy rất trọng yếu; tôi nghĩ hôm nay mở hội [giao lưu] cũng là đang tăng cường nhận thức. Giải quyết vấn đề này như thế nào, là vẫn cần dựa vào nỗ lực của chư vị. Minh Huệ Net [mà] làm tốt rồi, [thì] đó chính là một công tác cứu người vĩ đại nhất mà chư vị làm. Thông qua hợp tác, giao lưu với nhau. thử xem làm thế nào giải quyết những vấn đề xuất hiện này.

Còn nói về thỉnh quỹ ở người thường, việc này cũng có thể làm. Vì hình thế mấy năm trước đây là khác, số lượng tà ác quá lớn, che phủ toàn bộ nhân loại, khống chế tất cả quần thể con người. Hiện nay đã khác rồi; con người hiện nay đã thanh tỉnh rồi, đại đa số tà ác đều bị thanh lý rớt rồi, do đó năng lực khống chế của tà ác đối với người bình thường là đã không còn nữa. Trong tình huống loại này chư vị có thể thử làm xem sao.

Đệ tử: Công tác Minh Huệ yêu cầu an toàn, thầm lặng; đệ tử ở hải ngoại vì thế mà thường hay cảm thấy áp lực của hoàn cảnh; có cảm giác khó thi triển và hợp tác. Hạng mục [công việc] khác khi lôi kéo người của Minh Huệ thậm chí trực tiếp nói: “Đến thời nào rồi mà còn làm Minh Huệ?……”

Sư phụ: Đến thời nào thì cũng cần làm Minh Huệ. Tất nhiên lời nói kia là có vấn đề. Đành rằng Minh Huệ Net không có ảnh hưởng công khai ở xã hội như các kênh thông tin khác, không có nhiều như vậy những bài tin mà người thường cảm thấy hứng thú; nhưng Ông lại là trực tiếp phản ánh trạng thái tu luyện và tình huống bị bức hại của các đệ tử Đại Pháp, có tính quyết định, phi thường trọng yếu. Từ một ý nghĩa nào đó mà giảng, các kênh thông tin khác kia hiện nay còn chưa làm nổi. Giả dụ như thiếu đi một kênh thông tin khác nào đó, thì một kênh thông tin khác có thể thay thế; [còn nếu] không còn Minh Huệ Net nữa, thì không kênh thông tin nào thay thế nổi; do đó tôi nói rằng Minh Huệ Net không những cần phải làm, mà còn cần làm cho tốt.

Đệ tử: Muốn đưa Minh Huệ tiếng Anh và Minh Huệ đa ngữ, làm thành một món lợi khí [sắc bén] giảng chân tướng Pháp Luân Công cho [thành phần] chủ lưu của xã hội Tây phương, và món lợi khí [sắc bén] cho công tác chính phủ mà đệ tử Đại Pháp làm. Website nên là phương thức rất kinh tế, hiệu [năng] cao; còn làm in ấn phẩm thì nhất định phải có hay không, chúng con chưa nắm được vững.

Sư phụ: Minh Huệ đa ngữ đối với các dân tộc quả thực rất trọng yếu; các chính phủ, cũng như các tổ chức nhân quyền, phản bức hại, v.v. họ đều xem. Trước đây chư vị trực tiếp phản ánh các báo cáo về tình huống đệ tử Đại Pháp, rất nhiều người không muốn xem; một là nhân tố tà ác đang khống chế con người mà tạo thành [như vậy], một nữa là những nước lớn khi đối mặt với khống chế của tà đảng Trung Cộng tà ác, thì đối với một quần thể yếu thế như Pháp Luân Công này, từ việc đo lường lợi ích khiến họ không muốn đối mặt. Tình huống hiện nay đã khác rồi; nhân tố tà ác khống chế con người bị diệt trừ rồi, con người cũng đang bừng tỉnh. Trước đây sau lưng Trung Cộng là có nhân tố tà ác khống chế con người, báo chí và truyền hình lớn trên thế giới hầu như ngả về một phía, không ai dám đưa tin; hiện nay đều dám đưa tin rồi, cũng dám lên tiếng; Trung Cộng bức hại các học viên Pháp Luân Công thì họ cũng bắt đầu quan [tâm] chú [ý] rồi. Có một số việc đang biến hoá một cách vi diệu, cụ thể có cách làm nào, trong tình huống khả thi thì chư vi có thể làm thử xem sao.

Đệ tử: Chúng con cảm thấy trên Minh Huệ Net thì nội dung liên quan đến hải ngoại cần có mức độ đầy đủ hơn nữa; [chúng con] muốn tìm về đồng tu nguyên lai [từng làm cho Minh Huệ], có thể nói với họ rằng công tác hải ngoại ở Minh Huệ Net vẫn rất trọng yếu đối với cứu độ chúng sinh hay không? Nếu như họ không xác nhận tính trọng yếu của Minh Huệ, thì sẽ tương đối khó mà cổ động họ bỏ công sức tại phương diện báo cáo hải ngoại của Minh Huệ Net.

Sư phụ: Vừa nãy tôi nói rồi, Minh Huệ Net xác thực là rất trọng yếu, lấy được tư liệu nguồn từ tay người thứ nhất từ Trung Quốc ấy là tuyệt đối chân thật đáng tin cậy; bất kể một website nào cũng không thể xuất hiện từ góc độ cửa sổ [giao lưu] tu luyện của các đệ tử Đại Pháp. Như vậy đã là đệ tử Đại Pháp mà giảng, vô luận người thường nhận thức như thế nào, chư vị nhất định phải nhận thức Minh Huệ một cách chính diện [tích cực]. Có một số người không chính diện nhận thức Minh Huệ; tôi nói rằng họ có vấn đề; nhất định đó. Là vì Ông trực tiếp phản ánh tình huống tu luyện của chủ thể đệ tử Đại Pháp, trong việc giao lưu giữa các đệ tử Đại Pháp ở quốc tế với nhau là khởi tác dụng mang tính quyết định; điều này là điều mà các kênh thông tin khác làm không nổi, cũng không thể từ giác độ ấy [như Minh Huệ] mà báo cáo; đó chính là tính đặc thù của Minh Huệ Net. Đương nhiên chắc chắn có chỗ thiếu sót, ấy là cần đề cao và gia cường trong quá trình tu luyện và thành thục.

Đệ tử: Đĩa CD mà đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc phát tán, đã rất thiếu thốn mấy năm rồi. Có thể là do các học viên làm Minh Huệ và trước đây làm “Phóng Quang Minh”, [hãy lại] tíếp tục chỉ chuyên chế tạo các phim giảng chân tướng về Pháp Luân Công hướng về Trung Quốc hay không?

Sư phụ: Những việc thế này tôi không thể quản một cách cụ thể. Nếu những học viên đó vẫn còn đủ điều kiện, còn có thời gian đến thế, thì chư vị cứ đến hợp tác, tôi không phản đối. Nếu họ đã ở hạng mục [công việc] khác rồi, thì hãy thử xem phối hợp thế nào. Việc này hãy thương lượng với họ. Những đĩa CD trước đây đã khởi tác dụng rất tốt; nếu có điều kiện thì có thể làm.

Đệ tử: Chúng con cảm thấy như mỗi ngày rất mệt; công tác cũng làm không ít, nhưng về phương diện hiệu quả cứu người thì chưa đạt được cải thiện rõ ràng, như thể là bị cái gì đó ngăn lại rồi.

Sư phụ: Khó khăn khẳng định là có đấy, khẳng định là mệt; ở tuyến đầu thì thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít; tôi đều biết. Chư vị nói rằng về phương diện cứu độ chúng sinh và phương diện cứu người thì hiệu quả không có minh hiển; tôi nói rằng không phải vậy. Những gì của Minh Huệ là các kênh thông tin khác đều đang tham chiếu; từ tình huống trong báo cáo của Minh Huệ Net cũng liễu giải được hình thế. Hơn nữa Minh Huệ Net cũng càng ngày càng được người thường nhận thức [hiểu ra]; một số người khi bắt đầu tiếp xúc với Đại Pháp thì họ đều cần đọc Minh Huệ.

Đệ tử: Con ngộ ra rằng cần cứu độ thế nhân nhanh hơn nữa; đầu tiên cần [làm sao] để những học viên trong nước [Trung Quốc] vốn chưa bước ra nay bước ra càng nhanh càng tốt. Một số địa phương trong nước [đã] tổ chức các điểm học Pháp nhỏ, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, khởi tác dụng rất tốt. Chúng con có thể khích lệ, trên Minh Huệ, rằng mọi người hãy tổ chức các điểm học Pháp nho nhỏ, vừa chú ý an toàn đồng thời tăng cường giao lưu giúp đỡ lẫn nhau hay không?

Sư phụ: Nhóm nhỏ học Pháp, điểm luyện công, và Pháp hội; đó là tôi lưu cấp cho mọi người; tôi vẫn luôn ủng hộ họ thực thi như vậy. Nhưng vì có một số học viên mà trạng thái tu luyện mang theo nhân tố không chú ý an toàn, nhất thời cao hứng thì không còn trông chừng gì nữa, hoặc có [vị] bước sang cực đoan, ôm giữ tâm hiển thị, đều sẽ tạo cho học viên khác những tổn thất hoặc mang đến nguy hiểm. Có thể cứ như thế mà làm; nhưng không thể làm việc một cách không trông chừng, không chú ý.

Đệ tử: Một số học viên trong nước giảng chân tướng rất có kinh nghiệm, có thể trong ba, năm phút là khiến người qua đường “tam thoái”. Có một số học viên bảo người ta rằng niệm “Đại Pháp hảo” là có thể được đắc cứu. Có một số đồng tu nhìn nhận rằng, trong một thời gian ngắn thế thì không sao giảng thanh chân tướng Đại Pháp và chân tướng cuộc bức hại, [vậy] người làm “tam thoái” kia rồi cũng không bảo đảm sẽ được đắc cứu; có những học viên lại cho rằng họ đã động Thiện niệm lớn như thế rồi nên có thể được đắc cứu.

Sư phụ: Con người hễ thanh minh [tuyên bố rõ] thoái xuất khỏi tà đảng Trung Cộng, họ liền không còn do nhân tố tà ác kia của tà đảng Trung Cộng và những Thần chưa được Chính Pháp xong trong vũ trụ quản nữa; họ đã thuộc về sinh mệnh đã biểu [đạt] thái [độ] rồi; những người như thế đã thuộc về tương lai rồi, đã do chư Thần khởi tác dụng chính diện quản. Cuộc đời còn lại của họ, và quãng tương lai của sinh mệnh là đều được cải biến lại mới. Chính là chỉ trong chớp nhoáng khi chân niệm con người hễ động, thì hết thảy đều bắt đầu cải biến rồi.

Người ta chỉ cần thoái xuất khỏi tà đảng Trung Cộng, họ liền không bị tà đảng Trung Cộng quản nữa. Người đó khi đã không còn bị tà đảng Trung Cộng quản nữa, họ sẽ nhanh chóng lại có biến hoá tiếp tục phát sinh. Biến hoá nào? Trong thân thể họ chính là sẽ được thanh trừ độc tố, và nhân tố của tà đảng Trung Cộng; họ sẽ nhận thức lại mới về Pháp Luân Công và vấn đề bị bức hại. Đó là [điều] được mang đến một cách tương ứng; do đó họ sẽ bước sang tương lai. Tuy nhiên, nếu họ nói, “Tôi phản đối tà đảng Trung Cộng, tôi cũng không đồng ý Pháp Luân Công”; [vì] không có lựa chọn thứ ba; vậy tương đương với họ chưa có biểu [đạt] thái [độ].

Đệ tử: Về tư liệu chân tướng, Minh Huệ về cơ bản đã quy chuẩn nội dung truyền đơn và cuốn sách nhỏ. Còn tiết mục truyền hình, các đồng tu hải ngoại, ngoại trừ «Phong Vũ Thiên Địa Hành» được làm từ 5 năm trước, sau đó là không có chế tác một đĩa hình hoàn chỉnh nào nữa. Bây giờ học viên trong nước dùng các clip phim ngắn chân tướng Đại Pháp hợp với những clip phim ngắn như “lục tứ”, động đất [Tứ Xuyên 2008] vạch trần Trung Cộng để ghép thành một đĩa hình hoàn chỉnh; chất lượng chưa được hài lòng lắm. Con biết rằng chế tác một đĩa hình chân tướng cho tốt là một hạng mục lớn; nhưng cân nhắc tới tác dụng to lớn của nó, [nên] muốn kiến nghị các đồng tu có năng lực ở hải ngoại hãy coi trọng trở lại, giải quyết vấn đề khó này. Không biết là trong tình huống các đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại đang rất bận mà kiến nghị như vậy thì có thích hợp không?

Sư phụ: Việc này chư vị mà có năng lực thì hãy hợp tác mà làm; nếu không có năng lực, thì cũng không miễn cưỡng. Nếu trong tay chư vị không có hạng mục khác, không có việc gấp, hoặc có một số học viên chưa tham gia vào hạng mục nào cả, mà lại có năng lực, vậy hãy làm thử xem.

Đệ tử: Minh Huệ có thể đối với một số vấn đề thường gặp —như tâm sợ hãi, chấp trước vào thời gian, ỷ lại vào người thường, v.v.— mà tổ chức giao lưu chuyên đề hay không?

Sư phụ: Những việc trong tu luyện đều có thể giao lưu [chia sẻ]. Có thể viết bài, làm chuyên mục ngắn hạn; những việc đó chư vị cần điều phối với nhau cho tốt.

Đệ tử: Thưa Sư Tôn, như thế nào nhìn nhận vấn đề học viên ở trong nước chi tiền thuê luật sư tư pháp làm các vụ kiện tụng? Rất nhiều vụ kiện là luật sư tư pháp nói rất ngay chính ở toà án, nhưng học viên không hề được cứu ra. Còn có một số học viên cho rằng, nếu không mời luật sư biện hộ vô tội, thì tức là thừa nhận bức hại của tà ác.

Sư phụ: Tôi là nhìn [nhận] như vầy. Nếu có năng lực hoặc đầy đủ điều kiện, thì tôi cảm thấy vẫn nên [thuê] mời luật sư. Vì sao? Học viên chẳng phải là tu luyện một cách phù hợp ở mức tối đa với người thường sao? Tà đảng Trung Cộng chẳng phải khoa trương bảng hiệu “vĩ, quang, chính” với chư vị; đối với toàn thế giới chẳng phải các vị giảng ‘pháp luật’ sao? Tốt thôi, vậy ta mời luật sư. Có những luật sư biện hộ cho Pháp Luân Công và cho đệ tử Đại Pháp, khi biện hộ thì nói câu nào cũng có lý, khởi hiệu quả rất tốt. Tuy rằng họ biện hộ khởi tác dụng lớn nhỏ khác nhau, nhưng đối với vạch trần bức hại của tà ác thì chính là giảng chân tướng cứu chúng sinh. Minh Huệ Net và các kênh thông tin website khác đăng tin ra các bức hại nhắm vào những luật sư đó, điều ấy thuyết minh rằng pháp luật của tà đảng là giả, càng biểu hiện rõ hơn bộ mặt thật của tà đảng Trung Cộng trong cuộc bức hại này. Do đó việc này vẫn nên làm.

Mời luật sư lên biện hộ ở toà án, bản thân sự việc này cũng là cứu người. Bất luận [là ai] ngồi nghe ở đó, các vị là tà đảng Trung Cộng phái tới cũng vậy, mà là một người dân bình thường cũng vậy, thì khi đối diện với lập luận hợp lý của luật sư, đối với thính giả mà nói thì cũng chính là giảng chân tướng. Đó chẳng phải là dẫn khởi Thiện tâm của họ sao? Có vị quan toà nghe xong là cụp tai lại nín thinh không nói nữa, có một số cảnh sát khâm phục, khi bước ra đều nói [một] hai câu: ‘nói thật là hay’. Đó là Thiện tâm của người ta được đánh thức rồi. Tà ác sợ gì? Chẳng phải sợ chính điều ấy sao? Do đó tôi cảm thấy vẫn nên mời luật sư. Con người thế gian đều dám đứng lên nói lời [công đạo], con người thế gian đều nhận rõ sự tà ác của bức hại Pháp Luân Công, [thì] tà đảng còn không giải thể? Ngoài ra con người thế gian cũng đều biết báo ứng nhắm vào những kẻ bức hại, hiểu rõ rằng tà đảng hễ sụp đổ thì người ta sẽ thanh toán nó; những ai tham dự bức hại cũng biết rằng sẽ phải đối mặt với tương lai chính mình bị thẩm phán; vậy người ta không biết phải tự suy xét vấn đề đó sao? Điều ấy chẳng phải chấn nhiếp tà ác sao? Chẳng phải ức chế cuộc bức hại này sao? Tà ác sợ luật sư đi biện hộ, tà ác không để luật sự biện hộ, vậy chẳng phải thuyết minh rằng càng nên làm như vậy hay sao? Tuy nhiên nếu [ai] không có điều kiện thì không được miễn cưỡng, không được sang cực đoan; không được hễ Sư phụ nói thế thì không có điều kiện cũng cứ phải làm cho bằng được; nhất định phải với lý trí mà trợ Sư Chính Pháp.

Đệ tử: Học viên trong nước ở tình huống hiện nay tự mình làm sách Đại Pháp. Có học viên cho rằng làm sách Đại Pháp tinh mỹ hơn một chút là kính Sư kính Pháp; có học viên lại cho rằng tư nguyên [vốn] có hạn thì nên dùng phần nhiều để làm tư liệu giảng chân tướng cứu người.

Sư phụ: Đúng rồi, hiện nay ở Trung Quốc làm sách quả là tinh mỹ; điều ấy thật sự không bắt buộc. Từ tình huống hiện nay mà xét, dẫu làm đẹp đến mấy cũng không theo được chuẩn ấn loát quốc tế, do đó đổ sức lực vào đó làm gì? Chỉ cần có thể có sách học Pháp, có thể khởi tác dụng cứu người, là được rồi; sách bìa thường sử dụng [để đọc] cũng như nhau. Hiện nay không phải lúc làm cho tinh mỹ, cần toàn lực đặt tại cứu người. Nếu [việc] cứu người yêu cầu làm tinh mỹ hơn một chút thì cũng khả dĩ; nếu không phải như thế, thì hãy dùng công phu nhiều hơn vào ba việc.

Đệ tử: Minh Huệ Net làm thế nào phát huy tác dụng lớn hơn nữa về phương diện cứu độ thế nhân ở hải ngoại?

Sư phụ: Con đường mà Minh Huệ Net hiện nay đang đi đã chính là con đường đó rồi. Nhắm vào con người thế gian ở hải ngoại làm những gì, đó không phải Minh Huệ Net chuyên biệt cần làm; nhưng thuận theo sự biến đổi của thời gian, khi mà con người thế gian có nhận thức với Pháp Luân Công càng ngày càng minh bạch, ai ai cũng đều sẽ vây quanh đọc Minh Huệ, vì con người đã biết rằng đệ tử Đại Pháp là hy vọng họ được đắc cứu. Lúc bấy giờ sẽ có biến hoá; rốt cuộc thì Minh Huệ hiện nay nhắm vào là chủ thể đệ tử Đại Pháp đang bị bức hại, gần hơn nữa đến cửa sổ [giao lưu] tu luyện của các đệ tử Đại Pháp, [là] khác với các kênh thông tin khác.

Đệ tử: Các đệ tử Đại Pháp phát tư liệu tại thắng cảnh, sân bay ở hải ngoại, rất nhiều địa phương chủ yếu là phát báo chí của kênh truyền thông thứ ba và truyền đơn thoái đảng; [còn] tư liệu giới thiệu Đại Pháp một cách chính diện là không nổi trội.

Sư phụ: Pháp Lý cao thâm của Pháp Luân Công thì người thường không lý giải được; cũng không thể giảng cao; [nếu] muốn giới thiệu một cách chính diện tư liệu chân tướng Đại Pháp, thì giảng Đạo Lý đơn sơ dễ hiểu nhất, Pháp Luân Công là gì, giảng một cách đơn sơ dễ hiểu nhất về đạo lý làm người và công hiệu của Pháp Luân Công. Dẫu chư vị có giảng chân tướng bao nhiêu năm đi nữa, thì đó đều là [những điều] căn bản nhất và vĩnh viễn cần giảng. Là vì có rất nhiều người chưa liễu giải đối với Pháp Luân Công, ngay từ cơ bản nhất còn chưa nhận thức được; do đó điều ấy vĩnh viễn trong tương lai vẫn cần giảng. Còn như nói về những điều cao thâm hơn trong tu luyện Pháp Luân Công, thì một chút cũng không nên giảng cho người thường; đối với người thường mà nói thì [làm thế] chỉ có thể khởi tác dụng phụ [diện], là vì người thường không lý giải nổi. Chư vị cảm thấy đều có thể lý giải, ấy là chư vị đã qua tu luyện một thời gian dài mới minh bạch ra từng chút từng điểm. Muốn để một người thường lập tức nhận thức cao đến thế, người ta lý giải không được thì cũng tương đương với đẩy người ta ra ngoài; do đó đối với người thường thì không được giảng cao.

Đệ tử: Một số người thường ở Trung Quốc nhìn thấy đệ tử Đại Pháp phát báo chí của kênh truyền thông thứ ba, chưa có xem cẩn thận liền nói rằng Pháp Luân Công “làm chính trị”, hoặc tưởng rằng cũng là cùng phe với bên vận động nhân quyền.

Sư phụ: Cần chú ý; đầu não nhất định phải thanh tỉnh, cứu người một cách có lý tính. Tuy nhiên con người hiện nay đều biết tà đảng Trung Cộng xấu tệ; nói rằng cùng với bên vận động nhân quyền cũng được, nói chư vị là đảng phái dân chủ nào cũng được thôi; lúc mới đầu không cần để ý lắm. Tôi muốn là các vị nhận rõ tà đảng Trung Cộng, nhận rõ tà đảng Trung Cộng rồi tôi mới bảo các vị Pháp Luân Công là sao; từng bước tiến tới thì không sao cả. Thực ra rất nhiều người quả thực chỉ cầu mà không được rằng Pháp Luân Công bây giờ làm chính trị, đánh đổ tà đảng Trung Cộng thế mới tốt; (mọi người cười) đại đa số người Trung Quốc đều đang nghĩ vậy. Tuy nhiên Pháp Luân Công không muốn cái quyền lực ấy, chúng ta không có làm chính trị; nhưng chư vị cần phân biệt rõ lời người thường nói ấy là ý phản [đối] hay chỉ là một nhận thức bề mặt, từ đó ‘tuỳ chứng bệnh mà tra thuốc’, mới có thể thuốc vào là bệnh hết.

Đệ tử: Học viên ở Trung Quốc cũng có rất nhiều người giảng chân tướng chính là phát «Cửu Bình», giảng thoái đảng, giảng vấn đề xã hội, cho rằng chính diện giảng chân tướng Pháp Luân Công là đã quá thời rồi.

Sư phụ: Nhận thức này là có thể viết một số bài đăng lên Minh Huệ Net để giao lưu một chút với các học viên ở Trung Quốc, nói một chút với họ, bảo cho họ. Chân tướng Pháp Luân Công là nhất định cần giảng, những điều cơ bản nhất [như] ‘Pháp Luân Công là gì’, khi giảng chân tướng thì vĩnh viễn không thể để lạc mất, nhất định phải giảng. Những ai chưa nghe chân tướng, không liễu giải Pháp Luân Công, thì đối với Pháp Luân Công là có thiên kiến [lệch lạc], đều là chưa liễu giải, chưa biết ngay từ tình huống cơ bản nhất; thiên kiến [nhìn nhận lệch lạc] đều là bị tà đảng Trung Cộng nhồi nhét mà tạo thành; do đó ‘Pháp Luân Công là gì’ là vẫn cần giảng, cần giảng trọng điểm [điều ấy].

Đệ tử: Các đệ tử Đại Pháp trong giới khoa học kỹ thuật ở Trung Quốc xin vấn an Sư Tôn! Học sinh tiểu học và trung học ở Trung Quốc hầu như bị tà đảng đầu độc toàn bộ, trong đầu óc bị nhồi nhét toàn là ‘Đại Pháp không tốt’. Giảng chân tướng và làm “tam thoái” cho các cháu và cho thầy cô giáo, thì có thể lấy trọng điểm giảng chân tướng như hiện nay hay không? Điều ấy tương đối dễ làm, chúng con có thể chi trì về việc cung cấp tư liệu giảng chân tướng.

Sư phụ: Điều ấy đương nhiên có thể làm; những việc cụ thể ấy [trong] giảng chân tướng, tôi nghĩ, hễ thấy vấn đề thì mọi người đi giải quyết, đi làm đi.

Đệ tử: Chúng con phát hiện rằng tư liệu chân tướng “vạch trần tà ác ở vùng sở tại” chưa đủ lực độ; là một trong những nguyên nhân của một số địa phương bị bức hại nghiêm trọng. Ngoài ra trong tư liệu phần nhiều không viết rõ thành viên gia đình của kẻ ác, đặc biệt là tin tức liên quan đến vợ con; những ác nhân như thể không cảm thấy áp lực của dư luận, có [tên] còn điên cuồng hơn nữa. Có không ít [bài học] giáo huấn như vậy. Không rõ là nhận thức như thế có đúng hay không?

Sư phụ: Có nguyên nhân về phương diện đó; những điều đó có thể đăng tin lên Minh Huệ Net, để học viên liễu giải rõ ràng hơn nữa và đăng tin rõ ra về tà ác, để các học viên đương địa vạch trần những kẻ xấu kia. Những việc này Minh Huệ cần hợp tác hỗ trợ, bảo những địa phương nào chưa làm như vậy hoặc làm chưa đầy đủ cho học viên.

Đệ tử: Người nhà của những học viên bị bức hại đến chết, có những [vị] vì thế mà ghét hận Đại Pháp. Những thân quyến gặp phải bức hại kiểu như vậy, những [vị] rất khó hiểu ra chân tướng, thì có thể cũng coi đồng như chúng sinh bình thường mà đối đãi hay không?

Sư phụ: Tất nhiên rồi. Nhất định cần giảng thanh chân tướng, rằng ai bức hại đến chết người nhà của các vị? [Chính là] tà đảng Trung Cộng.

Đệ tử: Học viên dùng tiền để mua tư liệu chân tướng ở các điểm tư liệu là có khả dĩ hay không? Đĩa quang một đồng [nhân dân tệ] một đĩa, sách nhỏ mấy hào một cuốn, v.v.

Sư phụ: Thông thường là cung cấp tư liệu chân tướng mà không thu phí. Nếu quỹ của điểm tư liệu có vấn đề [thì] thu phí từ học viên, vậy thì những học viên không có thu nhập hoặc thu nhập rất ít thì sao đây? Từ góc độ cứu người mà nói, có những lúc không lấy tiền mà cho người ta còn phải rất mất công, chư vị hễ lấy tiền thì người thường càng không muốn nữa; đó chẳng phải tạo thành khó khăn cho việc cứu người hay sao? Có một số địa phương đệ tử Đại Pháp dư giả, mọi người cùng nhau ra sức làm điểm tư liệu. Có những nơi học viên không có dư giả thì không [làm thế] được.

Đệ tử: Sách Đại Pháp do điểm tư liệu chế tác, thì có thể thu chi phí sản xuất?

Sư phụ: Sách Đại Pháp được làm ra để bán là có thể thu phí sản xuất; điều này từ lâu tôi đã nói rồi.

Đệ tử: Sau khi chỉnh sửa chữ, giai đoạn hiện nay ở Trung Quốc có nên chế tác lượng lớn sách mới cấp miễn phí cho học viên hay không?

Sư phụ: Việc này cần căn cứ năng lực của học viên xem sao. Có được năng lực đó thì chư vị chế tác, không có năng lực đó thì cứ hoãn một chút. Còn nói như cấp miễn phí cho học viên; nếu thật sự có năng lực đó thì chư vị cứ đi làm như vậy cũng tốt. Những việc này đều khá cụ thể; chư vị nghĩ nghĩ là biết được làm thế nào rồi.

Đệ tử: Chúng con đại biểu đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân chúc sức khoẻ Sư phụ, các đệ tử rất nhớ Sư phụ. Trạm trưởng của các điểm phụ đạo trước khi bị bức hại đều khởi tác dụng rất lớn; trong bức hại bị bức hại rất nghiêm trọng; hiện nay rất nhiều vị có trạng thái không tốt; mọi người cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Chính Pháp đã cận kề đoạn cuối rồi, những vị đó làm sao đây? Chúng con nên làm thế nào giúp đỡ họ?

Sư phụ: Giảng chân tướng đối với ai cũng là như nhau. Bức hại của tà ác khiến họ phải chịu khổ rất nhiều. Tuy rằng tôi không thừa nhận loại bức hại ấy nhắm vào học viên, trong Chính Pháp cũng đang toàn diện tiêu huỷ chúng; nhưng trước khi Chính Pháp tới chúng vẫn còn điên cuồng bức hại đệ tử Đại Pháp; do đó mới nói rằng [ai] có thể vượt qua là xuất sắc nhất. Dẫu là trạm trưởng trạm phụ đạo cũng vậy, hay là một người phụ trách nào cũng vậy, trước đây họ đều là người tu luyện giống như học viên khác; không phải nói rằng họ tu tốt thì mới làm trạm trưởng, có lẽ [họ] còn không tu được vững chắc bằng một học viên bình thường; nhưng họ có khả năng làm các việc, nguyện ý làm các việc, thì mới để họ làm người phụ trách, [làm] trạm trưởng. Khi giảng chân tướng cho họ cũng cần xét xem tâm họ mắc kẹt ở chỗ nào.

Đệ tử: Sau bức hại [bắt đầu], từng lô từng lô các đồng tu bước ra làm công tác điều phối; nhưng lại từng lô từng lô bị bức hại. Mọi người đều đang nỗ lực, nhưng trong điều phối không đạt được trạng thái có từ trước khi bức hại.

Sư phụ: Học viên thật sự có chính niệm rất đầy đủ thì tà ác bức hại không được, thời tà ác bức hại hung ác nhất cũng không bị tà ác dùi vào sơ hở. Thật sự có thể chính niệm đầy đủ, thì có thể trụ vững. Còn chính niệm không đầy đủ, thì rất khó trụ được vững. Khi có những học viên tu lâu trước không bước ra nay bước ra, mọi người hễ thấy liền rất cao hứng, số người làm đông rồi, tuy nhiên đừng quên rằng, là nhân tâm đã khiến họ không bước ra, nhân tâm cũng sẽ mang tới phiền phức. Do tâm sợ hãi hoặc trạng thái tu luyện có vấn đề, tạo thành việc tà ác tìm bắt họ. Nếu họ thật sự chính niệm đầy đủ, nhận thức rất cao rồi, dẫu là quay lại [từ đầu] cũng có thể trụ vững vàng trước bức hại; như thế mới có thể tương đối ổn định mà không nảy sinh vấn đề.

Đệ tử: Hiện nay người điều phối ở Trung Quốc và Phật Học Hội ở ngoại quốc là không như nhau; có những lúc cách làm của đồng tu hiển nhiên là không đúng; có những điều trực tiếp liên đới tới vấn đề an toàn của mọi người; nhưng giao lưu thế nào cũng không sửa; đành phải dùng chính niệm để bảo hộ an toàn cho đồng tu. Như thế nào thì tốt?

Sư phụ: Phải rồi; có [những vị] không trông chừng, không chú ý đến gì cả như thế; sẽ bị tà ác dùi vào sơ hở, mới là mang đến những rắc rối như thế. Tự mình không tinh tấn, cũng không quan tâm đến an toàn của người khác. Nếu mọi người đều rất lý tính mà xét vấn đề, dùng chính niệm mà làm các việc, [thì] hình thế sẽ là một dạng khác.

Đệ tử: Hiện nay [số] người rời Đại Pháp để sang tôn giáo là không ít; tình huống của họ cũng không hề giống nhau. Có [vị] vẫn còn thừa nhận mình là đệ tử của Sư phụ, nhưng lọt vào trạng thái tà ngộ. Đối với những vị ấy chúng con cũng tốn không ít công sức, có [vị] quay trở lại, có [vị] vẫn cố thủ nơi những thứ của tôn giáo. Chúng con biết Sư phụ vẫn luôn quản họ; chúng con vậy nên làm thế nào?

Sư phụ: Hãy đưa chân tướng giảng đến nơi đến chốn, xuyên phá chỗ mà họ hiểu sai, thì họ sẽ minh bạch. Những người ấy đa số là [vì] tâm sợ hãi tạo thành [như thế]. Trong tôn giáo hiện nay chưa [bị] bức hại một cách công khai như thế mà, tôn giáo [mà] cũng bắt đầu bị bức hại thì thử xem họ đi đâu. Chính là sợ.

Đệ tử: Thành phố Trường Xuân [có] rất nhiều người có duyên với Sư phụ; họ đều thừa nhận con người Sư phụ rất là tốt; nhưng giảng chân tướng sâu hơn nữa thì rất khó. Còn có thể dùng biện pháp nào cứu họ?

Sư phụ: Giảng chân tướng thâm sâu không có đồng đẳng với việc ‘tuỳ chứng bệnh mà cho thuốc’; hiểu sai ở đâu thì giảng ở đó. Còn có nhân tố tà ác lưu lại và những vu khống được bịa ra trong bức hại còn đang khởi tác dụng. Tìm tới tận chướng ngại căn bản nhất thì có thể giải khai [ra được].

Đệ tử: Đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc tham dự vào sự vận hành của “chính phủ quá độ” là có thích hợp không? (Sư phụ: Không thích hợp.) Hiện nay tham dự vào phần website “chính phủ quá độ” cơ bản đều là đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc; hơn nữa còn lôi kéo các học viên ở Trung Quốc gia nhập.

Sư phụ: Tôi không muốn để đệ tử Đại Pháp tham dự những việc người thường. “Chính phủ quá độ”, vận động dân chủ, các đảng phái dân chủ đều rất có nhìn nhận đệ tử Đại Pháp, rất hữu hảo; tuy nhiên không thể vì thế mà đưa việc tu luyện, và trách nhiệm lịch sử của đệ tử Đại Pháp, cùng với công việc người thường gộp lại mà làm. Đệ tử Đại Pháp không được tham dự vào công việc của người thường. Từ một giác độ khác mà giảng, đệ tử Đại Pháp là quần thể tu luyện, họ có thể buông bỏ hết thảy, và khiến tà ác [bó tay] hết cách, là vì trong tâm họ có Pháp. Những việc của người thường nếu quả thực đặt vào [tay] các đệ tử Đại Pháp làm thì không được đâu. Nếu như quần thể này thật sự không tốt nữa, vậy những hy vọng gửi gắm vào Pháp Luân Công nơi đây đều không còn hy vọng nữa.

Đệ tử: Sau khi đệ tử Đại Pháp ở khu vực nghèo bị bắt, [nếu] muốn mời luật sư tư pháp để kiện, chi phí phải đến cả chục vạn đồng. Là vì người nhà đệ tử Đại Pháp về mặt kinh tế không có đủ sức làm, vùng sở tại hầu như cũng không có đồng tu nào có thực lực kinh tế, do đó chỉ có dựa vào hỗ trợ của [toàn bộ] chỉnh thể các đồng tu. Làm như vậy có được tính là thu gom tiền quỹ hay không?

Sư phụ: Bản thân việc cần chi phí quá cao là có vấn đề; cần thông qua giảng chân tướng mà tìm luật sư có tinh thần chính nghĩa. Thông qua kiện tụng mà thật sự có thể vạch trần tà ác, cứu độ chúng sinh, lại có thể bảo hộ đệ tử Đại Pháp, các đệ tử Đại Pháp vùng sở tại về nhận thức đều có thể nhận thức minh xác như thế, hơn nữa, trong quá trình vận hành mọi người đều có thể phối hợp, thế thì tôi nghĩ rằng đấy là một hảo sự. Nếu đơn thuần là muốn tránh tà ác bắt giam, bức hại, thì không có được uy đức lớn như thế. Mọi người hỗ trợ nhau, quyên giúp một khoản tiền mời luật sư, việc đó nên chăng không thành vấn đề. Nếu là người phụ trách ra mặt bảo mọi người đóng tiền để làm việc đó, chi phí lớn mà mọi người lại không thừa nhận [chi phí lớn thế], thì tôi nghĩ rằng cần xem xem xuất phát điểm là gì.

Đệ tử: Đệ tử Đại Pháp đang bị tà ác truy nã mà làm người điều phối thì có vấn đề an toàn hay không?

Sư phụ: Xuất phát từ giác độ bảo hộ đệ tử Đại Pháp, thì vẫn phải xét đến an toàn.

Đệ tử: Chuẩn mực văn tự ở website tiếng Trung mãi vẫn chưa đề cao lên được, tạo thành là trong người thường (đặc biệt với phần tử trí thức) là tính ‘khả đọc’ không đủ tốt. Đây có phải là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tốc độ cứu người?

Sư phụ: Điều này tôi chưa từng nghe thấy nói lắm. Là vì trong các báo cáo của Minh Huệ Net [thì] vạch trần bức hại, phản ánh tình huống thực chất tu luyện của đệ tử Đại Pháp được xếp là đệ nhất tính; về văn tự thì có thể bảo trì tính ‘khả đọc’ ở mức thông thường là được rồi; [đây] không phải là một kênh thông tấn nhấn mạnh về ngữ pháp và tính nghệ thuật ở mức cao nhường ấy. Tất nhiên, viết văn đặc biệt tốt thì đương nhiên là tốt hơn. Nếu nói như Minh Huệ Net văn tự còn kém đến mức không thể cứu người, thì tôi vẫn không có thừa nhận việc ấy. (mọi người cười)

Đệ tử: Tập «Tuần báo Minh Huệ Hải ngoại» hiện nay phát hành ở Hồng Kông, Đài Loan, và ở New York, Philadelphia, Washington DC, San Francisco và Dallas tại Mỹ quốc, v.v.; các đồng tu nhìn nhận rằng hiệu quả giảng chân tướng rất tốt. Tập san chân tướng định kỳ khác của Minh Huệ, thì có thể cũng lấy ra một loại, phát hành ở hải ngoại hay không?

Sư phụ: Phát hành những gì của Minh Huệ ra xã hội thì chư vị có thể làm thử xem; nhưng rốt cuộc thì Minh Huệ là phản ánh trực tiếp tình huống chịu bức hại và tình huống tu luyện của đệ tử Đại Pháp; người thường tiếp thu đến một mức độ nào, điều ấy cần chư vị cân nhắc mà làm.

Đệ tử: Khi giảng chân tướng cho những yếu nhân trong giới chính trị Tây phương, một số nghị sỹ cánh tả ở quốc gia Tây phương biểu thị sự ủng hộ học viên Pháp Luân Công phản bức hại, về phương diện này thì chúng con nên chú ý gì? Ví như, có thể khích lệ họ biểu thị một cách tập thể việc ủng hộ Pháp Luân Công hay không?

Sư phụ: Có thể; giảng chân tướng nhắm vào con người, là cứu người, dẫu họ có thân phận nào đi nữa. Nếu họ nguyện ý làm một nghị quyết phản bức hại, thế thì rất có ý nghĩa, đồng thời cũng rất đúng ‘khẩu vị’ của tà đảng Trung Cộng.

Đệ tử: Mục ý kiến phản hồi của khán giả xem Thần Vận do Tân Đường Nhân làm, thì hiện nay Minh Huệ cũng truyền tải. Chúng con có thể chế tác số lượng lớn hơn một chút, dùng như một trong những tư liệu quảng cáo Thần Vận được không?

Sư phụ: Việc này thì Đài truyền hình Tân Đường Nhân và các kênh thông tin khác có thể làm lượng lớn; Minh Huệ không cần làm lượng lớn; Minh Huệ không nên lệch khỏi góc độ [của mình].

Đệ tử: Đĩa phim Thần Vận đang được đưa rộng ra ở Trung Quốc, lực độ như hiện nay là có khả dĩ hay không? Khi quảng bá Thần Vận thì có đồng thời giảng chân tướng Đại Pháp hay không? Có đồng tu nói rằng tốt nhất là trước khi xem Thần Vận thì đừng để người ta có chướng ngại, [đừng vội để họ] nhìn nhận là Đại Pháp.

Sư phụ: Phải rồi; giảng chân tướng thì nhất thời chưa thể giảng đến nơi đến chốn, vậy tốt nhất là trước tiên không nói gì cả. Xem xong đĩa phim thì họ [cải] biến rồi, bấy giờ chư vị tìm họ giảng chân tướng thì đều có thể nghe theo. Nhưng khi họ chưa xem mà chư vị giảng chân tướng cũng chưa đến nơi đến chốn, họ nếu mang thành kiến mà xem, chỉ cần trong đầu họ có một niệm, hiệu quả họ xem sẽ không tốt, có một niệm chính là chướng ngại.

Đệ tử: Có đồng tu ở Trung Quốc đưa bài nói rằng nếu Minh Huệ không đăng thì đưa cho Đại Kỷ Nguyên. Vậy có vấn đề an toàn hay không? Chỉ giữ một tuyến liên hệ với Minh Huệ là tốt nhất.

Sư phụ: Phải rồi; chỉ không ngại có vấn đề an toàn thì làm; có vấn đề an toàn thì cần đối đãi một cách lý trí.

Đệ tử: Sư phụ trước đây đã nêu rằng tối thiểu phải cứu độ được 50% trở lên những chúng sinh ở Trung Quốc. Hình thế hiện nay như thế nào? Nếu chúng con tiếp tục chính niệm tinh tấn, thì có thể hy vọng siêu việt qua mục tiêu đó không? Đạt đến 60%, đến 70%?

Sư phụ: Vì Thần ở mỗi từng tầng nhìn thấy các việc trên thế gian họ đều đang làm an bài. Vô luận là an bài của tầng nào thì đều là ở trên trái đất mười người lưu một người. Từ tình huống chư vị đang làm hiện nay mà xét, thì vẫn chưa đủ nhiều. Không phải tôi muốn nhiều ít bao nhiêu, mà là phải tận lực mà làm, ít nhất lưu được một nửa, hoặc là 70%, 80% là tốt nhất; do đó tôi mới bảo mọi người hãy làm hết khả năng; chính là nguyên nhân này. Là vì tôi biết con người trên thế gian đa số đều là bên trên xuống đây; do đó điều ấy cũng khác với tình huống khi mà những Thần đương sơ đó an bài. Họ biết nhân loại hôm nay là nhân loại như thế này, đều là cao tầng đến, thời đương sơ không ai dám nói con người trên thế gian mười người lưu một người. Nhưng tà ác đã an bài đến mức độ như thế rồi, những việc này ai cũng không thu lại được nữa; vậy nên [khi] đối mặt lực cản trở mà tà ác tạo thành là không được buông lỏng việc giảng chân tướng.

Đệ tử: Vì số người làm phiên dịch hiện nay [còn] hạn chế, Viên Minh Net tiếng Pháp và Minh Huệ Net tiếng Pháp cùng chung bài dịch; do đó hai website có nội dung hết sức giống nhau. Một số đồng tu hỏi rằng có nhất định phải duy trì hai website với nội dung hầu như tương đồng như vậy hay không.

Sư phụ: Nếu như học viên ở Pháp có thể có người làm, thì cố gắng đừng để chúng giống nhau. Nếu người làm không đủ, thì cũng khó nói. Tuy nhiên, Viên Minh Net có thể báo cáo một số nội dung khác, Minh Huệ thì không thể cải biến đặc điểm, đó là khác biệt.

Đệ tử: Website Viên Minh tiếng Đức vì thiếu người làm, nên muốn hợp tác cùng Minh Huệ tiếng Đức, chia sẻ tài nguyên.

Sư phụ: Chỉ có thể nói là phần của Minh Huệ Net [mà có thể đăng trên Viên Minh] là có thể cùng hưởng [dụng], [làm] như thế có thể giảm bớt nhân lực, các bộ phận khác thì cần phải dựa vào Viên Minh Net tự đi mà làm thôi.

Đệ tử: Đại Pháp đang hồng truyền trên rất nhiều quốc gia; làm thế nào để trên Minh Huệ Net phản ánh được tốt hơn nữa tình huống Đại Pháp đang hồng truyền trên toàn thế giới?

Sư phụ: Đây không phải là điều Minh Huệ làm chủ yếu; [về chủ đề này thì] làm các bài báo cáo bình thường là khả dĩ rồi. Minh Huệ chủ yếu là nhắm vào tình huống tu luyện chỉnh thể của đệ tử Đại Pháp, đặc biệt là vạch trần tình huống bị bức hại ở Trung Quốc, lấy tình huống tu luyện của các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc làm đối tượng báo cáo chủ yếu. Những điều khác thì có thể làm kèm theo, nhưng không thể thiên lệch khỏi con đường mà chư vị hiện nay đang làm theo; chính là con đường mà chư vị đã cất bước mà thành.

Đệ tử: Cuốn sách «Pháp Luân Công» tiếng Pháp đã đình bản [không in nữa], nhưng trong các học viên vẫn còn đang lưu truyền. Có thể lấy bản điện tử cuốn sách này cấp miễn phí cho học viên mới hay không?

Sư phụ: Có thể. Trên website vẫn luôn có; Đại Pháp website cũng có, vẫn luôn có tư liệu Pháp Luân Công để download miễn phí; điều đó là có thể làm.

Đệ tử: Đối với “giải thể Trung Cộng, chấm dứt bức hại”; trước đây chúng con đối với báo cáo của hải ngoại là không né tránh vấn đề này khi chọn duyệt bài. Nhưng vì xét tới [rằng cần] tránh cho đệ tử Đại Pháp ngộ nhận rằng đó là một “phương hướng”, ngoài ra chúng con cũng thấy rằng một số học viên đã coi điểm này là quan trọng, do đó chúng con không báo cáo về điểm này một cách đặc biệt nổi trội. Xử lý như vậy có thích hợp không? Hay là chúng con có tâm lo lắng?

Sư phụ: Quá trình giải thể nó là quá trình tiêu giảm nó; một là diệt bớt sự bức hại đối với đệ tử Đại Pháp, hai là khuyếch đại phạm vi cứu người. Thực ra giảng chân tướng vạch trần những vu khống của tà đảng cũng chính là khiến nó bị giải thể, chính là đang khởi tác dụng ấy; chính quyền tà đảng là dựa vào lừa dối để duy trì. Làm Minh Huệ Net mà giảng, bảo trì thái độ hiện nay của chư vị là không có vấn đề; bất kể chủng loại phương thức tu luyện nào trong lịch sử đều không có quan hệ gì với chính quyền. Nhưng có một điểm mà chư vị cũng biết, Cơ Đốc giáo cũng vậy, Phật giáo cũng vậy, đều là phải giải thể tà ác. Sa-tăng cũng vậy, Ma vương cũng vậy, dù chúng là gì đi nữa, kể cả yêu tinh hại người ở trên thế gian cũng vậy, thì những hoà thượng kia, những pháp sư kia khi làm Pháp sự đều xử lý những việc đó. Những thế hệ xưa trong Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo cũng có những pháp sư hoặc nhân viên chuyên chức chuyên môn xử lý những việc này. Nhưng dẫu thế nào đi nữa, chúng đều không có nhắm vào [việc] tà ác thâu tóm chính quyền của nhân loại mà làm gì đó.

Hễ nói ‘giải thể Trung Cộng’, liền có người không có lý giải. Trên thực tế là giải cứu những chúng sinh bị đại ma đại tà ác bắt cóc [làm con tin], là cứu vãn con người. Nhiều người nói rằng điều đó có quan hệ gì đến tu luyện của chúng ta? Đúng thế, tu luyện hôm nay và tu luyện trong quá khứ cũng là khác nhau; đệ tử Đại Pháp là có sứ mệnh. Hàng bao nhiêu chúng sinh, vô lượng không kể xiết, vì sao chư vị làm đệ tử Đại Pháp? Quá trình canh tân, quá trình tái tạo của vũ trụ cự đại nhường này, chư vị vì sao làm đệ tử Đại Pháp? Đệ tử Đại Pháp chính là có trách nhiệm lớn nhường ấy, mà trách nhiệm ấy chính là cứu độ họ vào lúc chúng sinh đều không còn được nữa rồi, khi mà con người thế gian bị tà đảng Trung Cộng ác quỷ bắt cóc và đã vô vọng rồi. [Mà] chúng sinh hôm nay đều là từ thiên thượng đến, hơn nữa mỗi cá nhân thậm chí họ còn đại biểu cho một thể hệ thiên thể; vì thế cứu một cá nhân là tương đương với cứu vô lượng vô kể các sinh mệnh, uy đức ở đằng sau đó là quá to lớn; chư vị nói một người thường có thể làm nổi chăng? Có xứng chăng? Không xứng. Chỉ có người xứng làm đệ tử Đại Pháp thì mới có thể làm nổi, mới có thể giải thể tà ma ấy.

Sự việc lớn đến như thế là có liên hệ trực tiếp với Chính Pháp; do đó tôi gọi mọi người là “đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”. Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp với đệ tử Đại Pháp ở tương lai [về] tu luyện có gì khác biệt? Tu luyện tương lai, họ không có sứ mệnh và trách nhiệm lớn như thế này, chỉ là lấy viên mãn cá nhân làm căn bản. Hôm nay đối diện với tà ác ở thế gian to lớn đến thế, không những bắt cóc con người thế gian, mà còn bức hại những đệ tử Đại Pháp có khả năng giải cứu họ; trong lịch sử của chúng đã huỷ rất nhiều chúng sinh, còn có nhiều chúng sinh như thế đang bị huỷ; đệ tử Đại Pháp không đi cứu họ thì ai đi cứu? Tuy rằng tôi không thừa nhận cuộc bức hại này, nó rốt cuộc đã phát sinh rồi; con người đã bị bức hại rồi; do đó chúng ta cần phải đi cứu. Cứu ấy là phải bảo cho con người rằng, tà đảng Trung Cộng là hình tượng ma quỷ tại thế gian; giải thể nó là cứu người. Không phải là lấy giải thể nó làm mục đích; cứu người [mới] là mục đích; giải thể nó không phải là vì muốn cái chính quyền của nó, [mà] là giải thoát người Trung Quốc đang bị bắt cóc; do đó cần toàn lực giảng chân tướng, cứu chúng sinh.

Sau khi người ta đều biết chân tướng thì bức hại sẽ không cách nào duy trì, tà đảng Trung Cộng sẽ bị lật đổ; nhưng không phải vì khiến nó bị lật đổ mà làm, [mà] là vì mục đích sao cho chúng sinh được đắc cứu. Đó là kẻ bức hại tự nó khiến nó đả đảo, là chúng sinh giải thể nó. Tà đảng Trung Cộng chính là đại ma; giải thể nó [là] nhắm vào nhân tố tà ác ấy, nhắm vào hình thức tại thế [gian] của tà đảng, [chứ] không nhắm vào con người; do đó bảo con người thoái đảng, thoái xuất khỏi tà đảng, thoái xuất khỏi khống chế của tà ác. Trừ mấy tên đầu sỏ tà ác chuyển sinh [đến đây] ra, thì không coi con người là ma được; con người là bị chúng bắt cóc. Chính là quan hệ như thế. Đối với Minh Huệ mà giảng, những việc này chư vị dàn xếp cho tốt, không trực tiếp nói hoặc nói ít thôi rằng ‘giải thể tà đảng Trung Cộng’ thì khả dĩ, báo cáo ít một chút thì cũng là khả dĩ.

Đệ tử: Khi giới thiệu Thần Vận cho người thường, có thể lấy địa chỉ website Thần Vận thông qua email để gửi cho đoàn thể hoặc cá nhân nơi người thường hay không?

Sư phụ: Giới thiệu website Thần Vận hẳn là không có vấn đề gì; nhưng [nếu] làm giống như gửi thư rác mà người ta vẫn phản đối, thì sẽ chịu ảnh hưởng bất hảo. Do đó chư vị cần lý trí mà làm, trí huệ mà làm, đừng khiến người ta có phản cảm.

Đệ tử: Toàn thể đệ tử Đại Pháp làm Minh Huệ tiếng Nhật Bản xin chúc sức khoẻ Sư phụ. Chúng con sẽ tiếp tục nỗ lực, phản ánh Minh Huệ tiếng Trung nhiều hơn nữa tốt hơn nữa.

Sư phụ: Phải rồi, tôi tin tưởng; vì mọi người đều vẫn luôn làm [việc này], làm được cũng không hề dễ dàng.

Đệ tử: Có rất nhiều địa phương vì tâm tính chỉnh thể không đủ [tốt], phối hợp không tốt, không dám mời Thần Vận [tới diễn], hoặc sợ thiệt [về tài chính], [nên] rất khó thúc đẩy [việc diễn xuất ở đó]. Xin Sư Tôn khai thị, nếu vẫn không làm [biểu diễn Thần Vận ở đó] thì sẽ muộn mất.

Sư phụ: Thực ra làm Thần Vận, không có khó thế. Chính là không hiểu rõ lắm, nên mới coi Thần Vận thành rất khó. Thực ra chỉ là tìm khách sạn, đưa [đoàn] Thần Vận an bài chỗ ở ổn thoả. Hàng ngày chuẩn bị cho họ bữa ăn, mua cơm hộp cũng khả dĩ, hoặc đồ ăn nhanh, đều khả dĩ. Ai liên lạc với rạp diễn thì có thể cứ đi liên hệ thôi. Liên hệ với rạp diễn cần nói rõ với Phật Học Hội vùng sở tại, thay mặt Phật Học Hội vùng sở tại đến để làm việc đó. Khi liên hệ với rạp diễn thì đưa phim của Tân Đường Nhân [vốn là] đoạn phim quảng cáo giới thiệu Thần Vận và đoạn phim [ý kiến] phản hồi của khán giả để chiếu cho họ một chút, xem thử xem; họ liền biết. Chư vị không cần nói, họ sẽ hỏi chư vị, rằng bán chương trình biểu diễn hay tự chư vị thuê bao rạp? Do đó học viên chúng ta cơ bản đều là tự mình bán vé, thế thì rất đơn giản rồi. Khi ký hợp đồng thì cần nói rõ chi phí; lấy một phần vé ra, tự mình phụ trách một phần để bán; còn phòng bán vé của rạp diễn cần phụ trách một phần; [chư vị] bán ra bao nhiêu vé rồi, phần vé còn lại đưa lại cho phòng vé. Vì mỗi một vé bán ra là một phần tiền vé, do đó vé mà chư vị còn dư là cần phải đưa lại cho họ, sau đó cuối cùng kết toán. Hoặc còn có [hình thức] chỉ thuê địa điểm thôi thì tổng chi phí bao nhiêu là xong. Then chốt là mệt nhọc nhất và hao tâm nhất là học viên [chúng ta] chào mời bán vé. Quá trình rất đơn giản, không phức tạp.

Tuy nhiên có một điểm; ở Tây phương là có các giai tầng xã hội; rạp diễn cũng là như thế; điều này rất then chốt. Rạp diễn chất lượng cao, [thì thành phần] chủ lưu trong xã hội sẽ tới. Nếu như không phải rạp diễn cao cấp, [thì thành phần] chủ lưu xã hội không đi. Điểm này chư vị cần phải rõ ràng, không được chỉ thuần tuý chạy theo giá rẻ, người của xã hội chủ lưu không đi thì khán giả sẽ ít.

Đệ tử: Ký giả Minh Huệ là có thể viết về chuyện của thân nhân học viên ủng hộ Pháp Luân Công hay không?

Sư phụ: Là chính diện thì đương nhiên có thể rồi; điều ấy đều có thể. Nếu như có điều kiện thì chư vị đều có thể làm những việc ấy; là vì họ là chính diện phản ánh tình huống của đệ tử Đại Pháp và vấn đề thái độ của con người thế gian đối với đệ tử Đại Pháp, [nên] cũng có thể khởi tác dụng cứu người.

Đệ tử: Viên Minh Net có thể đăng kinh văn của Sư phụ hay không? Hay chỉ có Minh Huệ Net mới có thể đăng?

Sư phụ: Tôi chỉ đăng trên Minh Huệ Net, là vì bảo trì tính ‘khả tín’ của Ông. Các website nội bộ khác mà đệ tử Đại Pháp làm thì cũng có thể truyền tải, phòng tránh những [website] giả làm loạn.

Đệ tử: Chuẩn bị Thần Vận cũng như hoàn cảnh tu luyện tại Genève và Thuỵ Sỹ không giống như các quốc gia khác; Genève và Thuỵ Sỹ có tính đặc thù nào không?

Sư phụ: Không có tính đặc thù; Genève và Thuỵ Sỹ làm Thần Vận thì cũng vậy thôi; nếu như trong thời kỳ lưu diễn mà an bài được chương trình diễn thì cũng như vậy thôi. Nhưng là biểu diễn mà người thường mua, [thì] học viên không cần phải tham dự bán vé nữa. Tình huống như thế thì học viên không cần tham dự, là người thường tự mua vé, họ tự bao thầu cả rạp; là như vậy. Nếu như diễn xuất luân lưu đến Thuỵ Sỹ, thế thì sẽ cần học viên tham dự. Thời kỳ lưu diễn không có mua chương trình diễn, lúc bấy giờ [nếu] ai bảo không để học viên tham dự, thì người đó là làm sai.

Đệ tử: Sư phụ Ngài từng nói ngoài tam giới đã Chính Pháp xong; con người hiện nay đa số là từ cao tầng tới. Có thể lý giải rằng những người này bất kể là được đắc cứu hay không, thiên thể nguyên lai của họ đều đã được đắc cứu, và tiến nhập tương lai?

Sư phụ: Đệ tử Đại Pháp có rất nhiều là từ cao tầng tới, cũng có [vị] từ tầng khá là cao tới; những nơi giống như thế đều Chính Pháp xong rồi. Đệ tử Đại Pháp tu thành như thế nào thì có thể dự kiến được; trong quá trình Chính Pháp Sư phụ [chính là] trợ giúp chư vị viên dung rồi. Nếu như đệ tử Đại Pháp ấy giữa đường không tu lên cao đến thế, thì thế giới kia cũng sẽ bị giải thể rớt đi; chính là tại nơi mà họ có thể tu cao đến đó thì lại giúp họ viên dung một cái [thế giới] nữa. Nếu như cá nhân đó cuối cùng không tu thành, thì sẽ không có gì cả, sẽ không có thiên thể tương lai, không có vị trí của họ, hết thảy những gì họ đại biểu sẽ không còn nữa, sẽ giống đồng dạng như người thường.

Đệ tử: Học viên chỗ chúng con không nhiều lắm; chúng con viết các bài phỏng vấn riêng về đệ tử thì có phải là sẽ bộc lộ học viên cho tà ác hay không?

Sư phụ: Có vấn đề ấy. Có đôi lúc học viên ở địa khu đó không đông, nếu chư vị trong bài phỏng vấn riêng mà viết ra rằng mình là [tới từ] nơi nào, thế thì tà ác có thể sẽ đoán ra. Do đó trong sự việc này Minh Huệ Net nhất định phải cẩn thận, không được để lộ họ ra, cần chú ý an toàn cho họ.

Đệ tử: Tiết mục truyền hình “Minh Huệ tiêu điểm” từng khởi tác dụng rất là tốt trong giảng chân tướng; nhưng sau này vì vấn đề [thiếu] nhân viên nên đã dừng rồi. Hiện nay chúng con muốn khôi phục chương mục đó, cũng có [thử làm] một đoạn thời gian rồi, tuy nhiên vì các loại nhân tố, [nên] vẫn chưa có thể khôi phục được. Hôm nay nghe Sư phụ giảng Pháp, [con nghĩ] phải chăng tiết mục đó không cần làm nữa?

Sư phụ: Tôi đã nói vậy sao? Làm gì thì chư vị tự mình thương lượng với nhau mà làm; [câu hỏi] quá cụ thể rồi. Chư vị làm gì thì tôi đều không phản đối, miễn là việc giảng chân tướng thì tôi đều ủng hộ. Vấn đề lớn nhất chính là chư vị như thế nào để có thể thương lượng cùng làm cho tốt. Như thế nào để có thể [các việc đưa ra] đều được thực hiện; có lực lượng để thực hiện hay không, đó đều là chư vị tự mình thu xếp. Tiền đề là việc chư vị cứu người thì tôi đều ủng hộ; đệ tử Đại Pháp làm gì thì đều là vì giảng chân tướng cứu người.

Đệ tử: Một số thành phố lớn ở Trung Quốc vẫn chưa có tư liệu chân tướng nơi sở tại. Ví như «Tuần báo Minh Huệ» và cuốn sách nhỏ của nơi sở tại. Tình huống này, thì chúng con giúp đồng tu ở Trung Quốc làm ra tư liệu chân tướng của nơi sở tại của họ, hay là đợi đồng tu ở vùng sở tại tự họ làm?

Sư phụ: Thực ra, ở nước ngoài [số] người làm còn rất hữu hạn. Nếu bao hết mấy trăm thành thị ở Trung Quốc để làm phần tư liệu của nơi sở tại, thì chư vị thật sự làm không nổi. Việc này cần phải hợp tác tốt.

Đệ tử: Khi đưa đơn đăng ký rạp diễn [chúng con] gặp khó khăn; có phải là có [liên] quan đến việc [chúng con] chưa khởi kiện hành vi phá hoại của lãnh [sự] quán Trung Quốc?

Sư phụ: Chư vị có những lúc khi đăng ký rạp diễn, phải rồi, gặp phải một đề bài khó khăn lớn nhất; không phải là bản thân việc làm Thần Vận, [mà] là tà đảng Trung Cộng đang đứng sau làm loạn. Nhưng bất kể chúng làm loạn thế nào, tôi nghĩ rằng, đệ tử Đại Pháp có con đường của mình, chư vị cứ chính niệm mà làm tiếp, tự nhiên chư vị có thể làm được thôi. Chư vị nếu bị nó làm dao động, chư vị liền không thể làm tốt những gì chư vị cần làm. Đúng vậy, chư vị có thể khởi kiện chúng, đưa chúng vạch trần ra để con người thế gian xem trái lại còn giúp cho việc bán vé. Nếu số người làm không đủ, thì cần cân nhắc rồi hãy làm, giải quyết vấn đề trọng yếu trước, sau đó mới đưa chúng ra tố tụng ở toà án. Kiện chúng không phải là mục đích, mà vạch trần chúng mới là mục đích. Thực ra tà đảng Trung Cộng không biết bản thân nó ở xã hội quốc ngoại trông xấu xí như nhường nào. Ví như Thần Vận hễ đến đâu biểu diễn, lãnh [sự] quán của tà đảng Trung Cộng liền gọi một vòng điện thoại những lãnh quán các nước ở quanh đó, bảo rằng họ đừng có đến xem Thần Vận diễn xuất; kết quả là họ đều đến mua vé xem diễn xuất. Nguyên [ban đầu] rất nhiều [người trong đó] chưa có biết việc biểu diễn đó; chúng làm thế là giúp Thần Vận làm một vòng quảng cáo miễn phí. Ngoài ra khi họ mua vé đều hỏi rằng chúng (lãnh quán của tà đảng Trung Cộng) vì sao lại làm thế; quả đúng là [cơ hội] giảng cho họ chân tướng. Từ lâu tôi đã nói, rằng tà đảng Trung Cộng đừng làm gì cả thì còn đỡ, chúng hễ làm điều gì thì chính là xú sự, chính là bại sự.

Tôi chỉ giảng bấy nhiêu thôi. Đệ tử Đại Pháp chính là [có] trách nhiệm to lớn như vậy. Các hạng mục [công tác] cứu người của chư vị đều là do các đệ tử Đại Pháp chủ động tổ [chức] kiến [tạo] mà thành; khi vận hành đều đang phát huy tác dụng cực đại. Vô luận là giảng chân tướng, [hay] cứu người, thì hiệu quả đều phi thường minh hiển. Tôi quả thực rất mừng vì điều này. Thời lúc đầu tôi rất lo về các việc cụ thể, e rằng chư vị thu xếp chưa được tốt, e rằng khi gặp các khó khăn thì không giải quyết được; do đó lúc bấy giờ rất là lo. Hiện nay tôi không lo nữa, mỗi từng hạng mục [công tác] đều được làm rất tốt, [tôi] cũng không thường gọi điện thoại cho học viên phụ trách các hạng mục [công tác] như trước nữa. Mọi người đều đã thành thục lên rồi, các việc được thực thi càng ngày càng tốt rồi. Con đường của mỗi kênh thông tấn đều là chư vị tự mình bước đi mà xuất lai, cũng xác định được phương hướng của kênh truyền thông của tự mình, cũng thu xếp được chừng mực cho mình. Đặc biệt là Minh Huệ Net, về phương diện này làm rất tốt, vẫn luôn xử lý được rất ổn, không có xuất hiện vấn đề gì lớn; về cơ bản là đang được vận hành một cách bình ổn. Trong quá trình ấy, bản thân việc không xuất hiện vấn đề đã chính là đả kích lớn nhất đối với tà ác rồi.

Sự ổn định của Minh Huệ Net, trạng thái không bị can nhiễu, đưa tin kịp thời, [những điều ấy] tà đảng Trung Cộng lúc đầu hận thấu xương, và bây giờ sợ muốn chết. Có những con người thế gian, không phải [tất cả] đều đi theo tà ác, những người bị lừa có một số thời ban đầu phản đối Pháp Luân Công nhưng bây giờ đang chuyển thành bội phục [Pháp Luân Công]; điều ấy thuyết minh rằng chư vị quả thực khởi tác dụng rất to lớn trong giảng chân tướng. Tối thiểu, như chư vị đều đã thấy, trạng thái của học viên trong và ngoài nước, trao đổi thông tin với nhau, trong những thông tin đó chư vị biết được tình huống chỉnh thể, tình huống và trạng thái tu luyện chỉnh thể của đệ tử Đại Pháp, cũng biết được tình huống cụ thể của việc tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp, cũng liễu giải được đệ tử Đại Pháp ở trong cuộc bức hại ấy là đối lại như thế nào. Đúng thế, bất kể trạng thái tu luyện của đệ tử Đại Pháp như thế nào, con đường ấy có [vị] bước đi tốt, có [vị] bước đi còn kém; nhưng Minh Huệ Net chúng ta khi kịp thời đưa tin mà khởi tác dụng hết sức xuất sắc. Vậy nên Minh Huệ Net là vĩ đại, những học viên tham gia thật là xuất sắc.

Cảm ơn mọi người! Giảng đến đây thôi nhé. (vỗ tay nhiệt liệt)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: //big5.minghui.org/mh/articles/2009/9/3/207712.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: //en.minghui.org/html/articles/2009/9/6/110635.html.
Dịch ngày 20-10-2009, chỉnh ngày 29-10-2009. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

▪ an dật tâm: tâm truy cầu sự an nhàn thoải mái (tên một chấp trước).
▪ Chính phủ quá độ: (Trung Quốc quá độ chính phủ) một nỗ lực của những người Trung Quốc có khuynh hướng dân chủ thiết lập một chính phủ tạm thời, mang tính quá độ, nhằm tiếp quản Trung Quốc một khi Trung Cộng giải thể.
▪ cử túc khinh trọng: trong bài này dịch là mang|có tính quyết định, đóng vai trò quyết định.
▪ dược đáo bệnh trừ: thuốc vào là bệnh hết.
▪ đối chứng hạ dược: tuỳ chứng bệnh mà cho thuốc.
▪ đồng: trong bài này là đồng nhân dân tệ (nguyên) Trung Quốc; hiện nay (2009) một đồng nhân dân tệ là khoảng hơn 2600 đồng VN, 10 đồng nhân dân tệ là khoảng 1,5 đô-la Mỹ.
▪ Ông: trong bài giảng Pháp này, Sư phụ gọi Minh Huệ Net là 他 (đại từ ngôi thứ ba, chỉ người); vậy dịch thành đại từ ngôi thứ ba chỉ người (Ông), hoặc viết đầy đủ là ‘Minh Huệ’ (tức là như cách dịch đại từ này trong ngữ cảnh khác). Ngoài ra, khi nói về Pháp Luân, Chân-Thiện-Nhẫn, sách Chuyển Pháp Luân, v.v., thì Sư phụ cũng dùng đại từ này, nên người dịch cũng theo cách dịch như thế.
▪ giao lưu: chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm (nghĩa trong bài).
▪ hậu nhân: con người sau này, thế hệ sau.
▪ lục tứ: sự kiện ngày 4 tháng 6, 1989, Trung Cộng dùng bạo lực tàn sát những người biểu tình đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn, nhắm dẹp yên phong trào đòi dân chủ bấy giờ.
▪ nhân tâm: tâm con người, tâm chấp trước.
▪ Pháp sự: việc của Pháp, thường là việc Pháp việc Đạo mà người tu luyện làm; tựa như quá khứ hoà thượng nói Phật sự là nói các việc như xây chùa, in kinh sách.
▪ Phong Vũ Thiên Địa Hành: tên một bộ phim giảng chân tướng, lưu hành dưới dạng đĩa phim, có thể download từ trang của Phóng Quang Minh: //tw.fgmtv.org/fgm/artcontent.asp?artID=11853.
▪ thế nhân: con người thế gian, con người thế giới.
▪ tối hậu: cuối cùng.
▪ Trung Cộng: đảng cộng sản Trung Quốc.
▪ tuyển trạch: lựa chọn.
▪ võng khai nhất diện: lưới (võng) chụp lại rồi nhưng có một phía (nhất diện) được mở ra (khai), nghĩ là mở một lối thoát; ở bài này, thành ngữ võng khai nhất diện được tạm dịch là mở một lối thoát.