Hai thế tay phát chính niệm
 


đơn thủ lập chưởng
 
liên hoa thủ ấn

Ngày 12 tháng Sáu, 2001

Download ảnh độ phân giải cao: Đơn thủ lập chưởng || Liên hoa thủ ấn.

Dịch từ bản tiếng Hán: //gb.falundafa.org/chigb/jjyz2_31.htm.
Tham khảo bản tiếng Anh: //en.falundafa.org/eng/jjyz2_31.htm.
Dịch ngày 10-3-2004, bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai.

Lưu ý, phần sau đây là phần do các học viên soạn, không nằm trong chính văn. Người dịch soạn theo bản tiếng Anh và thêm phần phiên âm Hán Việt.

Tham khảo: //en.minghui.org/emh/special_column/righteous_thoughts.html.

Ghi chú 1: Từ khi công bố bài Giảng Pháp tại hội giao lưu tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp Canada 2001 của Sư phụ, đã có nhiều học viên cả trong và ngoài Trung Quốc đặt một số câu hỏi liên quan đến việc phát chính niệm. Ví dụ:

  1. Khi phát chính niệm với tư thế đơn thủ lập chưởng, thì có phải là nam tay phải nữ tay trái hay không? Có cần đặt tay theo cách liên hoa chưởng (ngón giữa nhíu vào) hay không?
  2. Sau khi phát chính niệm có cần phải về tư thế kết ấn (hai tay kết ấn nơi bụng dưới) hoặc hợp thập (chắp tay trước ngực) hay không?

Minh Huệ (minghui.org) đã có nhiều thư trả lời, nhưng vì vẫn có nhiều người hỏi, vậy nên, được Sư phụ đồng ý, chúng tôi đăng giải thích như sau:

  1. Dù nam hay nữ, đều dựng tay phải trước ngực trong thế đơn thủ lập chưởng. Để tay ở tư thế thoải mái, dựng trước ngực, để tự nhiên không gò bó. Đây là thủ ấn dùng khi phát công chứ không phải khi luyện công. Do đó dùng thế tay liên hoa chưởng hay không cũng vậy.
  2. Khi kết thúc phát chính niệm, không cần kết ấn hoặc hợp thập.
  3. Nên xem kỹ hình chụp Sư phụ bên trên và làm theo những gì Sư phụ dạy trong các kinh văn.

Ghi chú 2: Khi phát chính niệm, xin diễn các thế tay mà Sư phụ trình bày, không diễn các thế khác. Nói chung, khẩu quyết cần được phát âm đúng chuẩn để đảm bảo hiệu quả tốt. Đây là các đoạn băng tiếng hướng dẫn phát âm.


Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt

  Dạng REAL (chất lượng thấp) Dạng REAL (chất lượng cao) Dạng MP3
Giọng Nữ Nghe online
Download (107 KB)
Nghe online
Dowload (328 KB)
Download
(267 KB)
Giọng Nam Nghe online
Download (92 KB)
Nghe online
Download (294 KB)
Download
(221 KB)


Pháp chính thiên địa, hiện thế hiện báo

  Dạng REAL (chất lượng thấp) Dạng REAL (chất lượng cao) Dạng MP3
Giọng Nữ Nghe online
Download (96 KB)
Nghe online
Dowload (293 KB)
Download
(234 KB)
Giọng Nam Nghe online
Download (85 KB)
Nghe online
Download (258 KB)
Download
(221 KB)

Tiếng cồng nền (MP3) bản mới (4-2008), thay thế cho nhạc nền cũ,
chỉ để tham khảo cho việc căn thời gian:
ZIP file, 280KB

Nhạc nền (MP3) bản cũ, chỉ để tham khảo cho việc căn thời gian:
5MB - 40kbps CBR || 9MB - 105kbps VBR.