Falundafa.org

Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002

Lý Hồng Chí
Ngày 22 tháng Bảy, 2002

Chào tất cả! (vỗ tay nhiệt liệt)

Lâu rồi không gặp mặt chư vị. Do nguyên nhân nhiều mặt, nên tôi cũng không định xuất hiện quá nhiều; nguyên nhân chủ yếu nhất là [hiện nay] các đệ tử Đại Pháp đang chứng thực Pháp, đang cứu độ chúng sinh, mỗi đệ tử Đại Pháp đang bước đi trên con đường của mình, mỗi đệ tử Đại Pháp đều cần có cơ hội bước đi trên con đường của mình; do vậy là Sư phụ mà xét, thì không thể không cấp cho chư vị cơ hội tự mình chứng thực Pháp. Phải để cho tự thân chư vị thực hiện. Tất nhiên, rất nhiều học viên trong khi chứng thực Pháp, trong khi cứu độ chúng sinh và giảng rõ chân tướng, vẫn còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Sư phụ cần phải làm như thế nào.

Mọi người vẫn nhớ, ba năm trước đây, khi bức hại tà ác vừa mới bắt đầu, rất nhiều học viên chúng ta đều không biết thực hiện như thế nào. Các đệ tử trẻ tuổi đều chưa từng trải qua tà ác kiểu như thời Đại Cách mạng Văn hoá. Tuy nhiên mọi người dần dần trầm tĩnh trở lại, từ chỗ không biết thực thi ra sao cuối cùng đã biết cần làm thế nào; đành rằng trong quá trình ấy có tổn thất, nhưng chư vị đều tự mình đi qua được con đường ấy. Trong cuộc bức hại tà ác này, mỗi cá nhân [chư vị] đều đã cân nhắc rất nghiêm túc rằng bản thân cần phải làm gì, cần phải [chọn] đi theo con đường như thế nào, từ đó gây dựng uy đức của bản thân mình, từ trong đại nạn mà vượt lên. Điều ấy thật xuất sắc, là điều mà các đệ tử Đại Pháp nên phải làm; ấy chính là con đường Chính Pháp mà chư vị đã lưu lại [cho hậu thế], là uy đức của các Giác Giả. Do vậy có rất nhiều lúc, Sư phụ không thể bảo cho chư vị thực hiện như thế nào. Pháp đã giảng xuất ra rồi, dùng Pháp mà nhận định là có thể thực thi được tốt; khi có vấn đề lớn, tôi nhất định sẽ bảo chư vị. Trừ trường hợp đó ra, thì đối với rất nhiều những vấn đề cụ thể mà chư vị gặp phải, đều cần chư vị tự mình cân nhắc, chư vị cần tự mình suy nghĩ cách giải quyết. Ở đâu xuất hiện vấn đề, ở đó cần chư vị đến giảng rõ chân tướng, đến cứu độ. Khi gặp khó nạn thì không được lảng tránh. Khi thấy những gì gây tổn thất cho chúng ta, khi thấy chướng ngại trong chứng thực Pháp của chúng ta, thì không được lảng tránh, [mà] cần phải đối diện với chúng mà giảng rõ chân tướng, mà cứu độ chúng sinh. Đây là từ bi của đệ tử Đại Pháp, đây là việc chúng ta cứu độ chúng sinh. Đồng thời, trong khi giảng rõ chân tướng, [đối với] rất nhiều người bị bưng bít, hiểu lầm, hiểu sai thì [chư vị] đều có thể giải quyết cho họ hết. Dẫu sao trong cuộc bức hại tà ác phát sinh tại Trung Quốc, những lời vu khống tuyên truyền kia đã mê hoặc chúng sinh, dùng các hiện tượng giả để che đậy sự thực; như vậy đến khi có chân tướng hiện tiền, người ta đều sẽ cân nhắc; con người tự họ đối xử với hết thảy mọi việc như thế nào cũng chính là điều mà họ tự chọn.

Do vậy xét tổng thể; trong ba năm qua, mọi người nhìn chung đều thực hiện rất tốt, hơn nữa càng ngày càng thành thục, càng này càng lý trí, nhất là các học viên tại Trung Quốc; mọi người khi mới bắt đầu vì chưa biết cách làm thế nào, nên đã thể hiện có phần loạn một chút, tuy nhiên rất mau chóng đã từ chỗ không biết được phải làm như thế nào, mà dần dần biết được cần đối mặt với hiện thực tà ác này ra sao, cho đến cuối cùng mọi người đã trầm tĩnh trở lại, và đến hôm nay chư vị càng ngày càng thành thục. Hơn 100 triệu người đang tu luyện, học viên mới, học viên lâu năm, [người] học Pháp sâu, [người] học Pháp nông, đối với Pháp vừa mới bắt đầu hiểu ra, vừa mới bắt đầu nhận thức được; những học viên ấy không thể hoàn toàn từ Pháp mà nhận thức Pháp. Khi đối diện với ma nạn này, rất nhiều học viên học Pháp chưa sâu và học viên mới [do] mang theo tâm người thường [nên] đều có nhận thức và lý giải khác nhau về việc chứng thực Pháp. Như vậy trong khi chứng thực Pháp và giảng rõ chân tướng, có rất nhiều người mang theo các trình độ khác nhau của tâm người thường mà thực thi; khi họ bị bức hại, tâm người thường liền bị nhân tình làm [lay] động, bị ngụy thiện và những điều giả dối làm [lay] động. Dẫu thế nào đi nữa, thì chỉ có kiên trì học Pháp, mới có thể vứt bỏ tâm người thường, mới có thể vứt bỏ chấp trước, từ đó đạt đến bất động trước bất kể điều gì nơi người thường. Ba năm qua rồi, cuộc bức hại mà cựu thế lực cưỡng bách lên chúng ta, cũng đã làm cho chúng ta—trong khi vạch trần sự vu khống của tà ác, trong quá trình chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh—ngày càng thành thục, ngày càng lý trí, ngày càng tỉnh táo, ngày càng kiên định, ngày càng nghiêm túc mà đối đãi với cuộc bức hại tà ác này.

Đại Pháp đã truyền ở thế gian trong mười năm; ba năm trước còn chưa đến mười năm, mới có bảy năm. Thời gian tuy ngắn, nhưng cái gốc rễ của Đại Pháp đã gắn sâu vào vũ trụ, gắn vào nhân thế, không ai dao động [Nó] được nữa. Từ toàn thể tình huống hiện nay mà xét, bức hại bề mặt ấy còn rất tà ác, [nhưng] trên thực tế một dúm lạn quỷ tà ác có thể ức chế con người, thao túng con người ấy chỉ còn lại thưa thớt. Còn lại càng ít, tà ác càng kêu gào ầm ỹ; còn lại càng thưa thớt, chúng càng quậy phá. Đối với một số người tu luyện có các trình độ nắm vững Đại Pháp khác nhau mà xét, thì trình độ kiên định biểu hiện ra ngoài cũng khác nhau, cảm thụ đối với hình thế Chính Pháp hiện nay cũng khác nhau; trạng thái của bản thân mình sẽ tạo thành các cảm thụ của bản thân mình khác nhau; có người cảm thấy rằng hình thế này thật nghiêm ngặt; đối với một số người khác, có thể hình thế đã nới rộng rất nhiều; đối với một số người thì đây có thể lại là một thời cơ cực tốt để cứu độ chúng sinh và giảng rõ chân tướng. [Những người] có trình độ nhận thức và lý giải Pháp khác nhau sẽ có cảm nhận về hình thế trước mắt là khác nhau; hết thảy những thứ ấy là nhắm thẳng vào nhân tâm khác nhau. Thực hiện được tốt sẽ cải biến hoàn cảnh chung quanh bản thân mình, thực hiện sai sót cũng làm cho hoàn cảnh chung quanh bản thân mình theo tâm mà biến hoá. Các tâm thái khác nhau của các đệ tử Đại Pháp, các cảm thụ đối với hoàn cảnh là khác nhau, như vậy trạng thái biểu hiện ra của mỗi cá nhân là khác nhau. Tình huống chân thực, theo tôi nhìn nhận, là cựu thế lực tà ác muốn thực hiện những sự việc mà chúng muốn thực hiện. Mọi người thực hiện tốt ấy không có đi theo con đường mà cựu thế lực an bài; mục đích là không để cựu thế lực dùi vào chỗ sơ hở. Dẫu thế nào đi nữa, toàn thể các đệ tử Đại Pháp chúng ta càng ngày càng thành thục, càng ngày càng lý trí, trầm tĩnh, kiên định, nghiêm túc mà đối đãi với hết thảy [sự việc]. Lúc khai thuỷ có nhiều học viên mang theo rất nhiều tâm người thường, biểu hiện ra các loại trạng thái khác nhau; bề mặt là chứng thực Pháp, [nhưng] trên thực tế đã tạp lẫn các tâm của người thường, không đạt được mục đích chứng thực Pháp; đến lúc bị bức hại còn gây tác dụng phản diện. Hiện nay khác rồi. Chư vị [hôm nay] và chư vị ba năm về trước đã hoàn toàn khác rồi. Tất nhiên, trong [quá trình] tu luyện chư vị vẫn còn tâm của người thường, vì thế mới có thể tu luyện ở chốn người thường. Tuy những tâm người thường ấy cũng sẽ biểu hiện ra, thỉnh thoảng sẽ gây tác hại bất lương trong các hoàn cảnh. Nhưng chư vị hiện nay so với ba năm về trước, đã càng ngày càng xuất sắc; nói cách khác, các đệ tử Đại Pháp đã thành thục rồi.

Bức hại tà ác sẽ không kéo dài, bởi vì tà ma lạn quỷ thao túng con người đang càng ngày càng giảm thiểu. [Dẫu] bản thân con người muốn làm một chút sự việc lớn nào đó, [thì] con người cũng không có bản sự ấy; là vì con người vẫn luôn bị các sinh mệnh khác thao khống; mới đầu thì kẻ đầu sỏ tà ác tại Trung Quốc dám bức hại các đệ tử Đại Pháp, là vì còn có nhân tố tà ác đang thao khống kẻ tà ác ấy. Từ toàn thể hình thế Chính Pháp mà nhìn, các đệ tử Đại Pháp đang thực hiện hết thảy những gì để Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, giảng rõ chân tướng; đều là đang thực hiện những sự việc cuối cùng. Chư vị thấy trên Chính Kiến Net có một bài viết về việc trong Khải Thị của Thánh Kinh có giảng rằng con thú tà ác dùng cái miệng để công kích trong 42 tháng, tức là thời gian ba năm rưỡi. Có là vậy hay không, thì [tôi] không nói trước; tuy nhiên biểu diễn của trường tà ác này đã thật sự đến bước cuối cùng ‘lực bất tòng tâm’ rồi đó.

Ở Trung Quốc, kẻ đầu sỏ tại nhân gian do lạn quỷ tà ác đang thao khống kia, đã không còn là người nữa; thực ra cái thứ xuẩn ngốc ấy đã chết từ lâu; hết thảy những cấu thành sinh mệnh đều đã hoàn toàn ở trong địa ngục rồi. Chỉ còn lớp da thân thể ngoài cùng nhất hình thành lúc hậu thiên, cái hình hài vật chất hậu thiên mới hình thành kia, vẫn còn được tà ác nâng đỡ; vì thời điểm kết thúc khảo nghiệm đối với Đại Pháp của cựu thế lực chưa đến, cho nên cựu thế lực đang gắng sức để hắn ta được duy trì. Nếu như hôm nay cái lớp vỏ ấy không được nâng đỡ nữa, thì lập tức sẽ thành một đống tro tàn một làn khói đen, không còn gì cả. Theo [cách] người thường mà nói, thì hắn đã chết trên cả trăm lần rồi; tuy nhiên những lạn quỷ kia vẫn còn nâng đỡ cho cái hình hài bề mặt ấy của hắn, còn lợi dụng một chút bề mặt ngoài cùng của hắn; tuy nhiên lý trí đã hoàn toàn bất bình thường; vì [nó] bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp [nên] nó sợ hãi lắm; vì thế không dám hạ đài, vì thế mới điên cuồng, vì thế mà gắng sống chỉ vì Pháp Luân Công, vì thế nên suốt ngày lo sợ. Những tà ác thao khống con người đang bị thanh trừ càng ngày càng nhiều khi các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm và giảng rõ chân tướng. Trong khi chúng ta thực hiện hết thảy những sự việc này thì cựu nhân tố trong vũ trụ—xét theo toàn thể hình thế Chính Pháp—đang không ngừng bị giảm thiểu. Như vậy cũng làm lực lượng tà ác đang càng ngày càng ít đi, chúng dẫu muốn duy trì tà ác trên diện rộng thì cũng không thể làm được, chúng chỉ có thể hành ác một cách cục bộ mà thôi, ngoài ra phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Do đó giảng chân tướng là việc mà mỗi đệ tử Đại Pháp đều cần coi trọng; đây là sự việc vĩ đại nhất mà chư vị rất cần phải dùng toàn lực thực hiện. Các chúng sinh được cứu độ, sự viên mãn của thiên thể đối ứng với chư vị, thảy đều ở trong đó. Các đệ tử Đại Pháp ai ai cũng cần phải làm, không được bỏ qua bất kể cơ hội nào.

Như mọi người đã thấy, hiện nay con người ở ngoài Trung Quốc đều càng ngày càng thanh tỉnh. Điều ấy có phương diện là thể hiện của việc các đệ tử Đại Pháp giảng rõ chân tướng, đồng thời cũng là vì cái thế của Chính Pháp đang thanh trừ rất nhiều tà ác, làm cho tà ác đã không còn có thể thao khống thế nhân được nữa. Người ta đều đã suy xét một cách trầm tĩnh. Những thứ ức chế con người không còn nữa, nhân tố thao túng con người làm điều xấu đã bị thanh trừ rồi; những người bên ngoài Trung Quốc đã thanh tỉnh hơn nữa, ngoài ra càng ngày càng thanh tỉnh, càng ngày càng nhìn ra cuộc bức hại tà ác phát sinh tại Trung Quốc. Như vậy đối với các đệ tử Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc mà xét, thì cũng là một cơ hội để chúng ta giảng chân tướng tiến thêm một bước nữa, để cho con người toàn thế giới và chính phủ các nước nhận thức được sự tà ác này thêm một bước nữa. Do đó khi chúng ta thực hiện các phương diện công tác, hy vọng rằng mọi người đều phải vững chắc hơn một chút, để cho người ta có thể nhận thức được hết thảy mọi việc một cách chân chính.

Chư vị là đệ tử Đại Pháp, cho nên chư vị dù trong hoàn cảnh nào, khi giảng rõ chân tướng hay trong các việc cứu độ chúng sinh, mọi người đều cần phải thể hiện ra phong thái của đệ tử Đại Pháp. Rốt cuộc thì chư vị cũng là người tu luyện, do đó chư vị phải muốn làm sao cho tốt điều này, như vậy học Pháp chính là trọng yếu nhất; dẫu bận đến mấy cũng phải học Pháp; đặc biệt là những học viên sau này mới bước ra [chứng thực Pháp] hoặc [từng] bị rớt hay chưa theo kịp, thì phải học Pháp cho nhiều, nghe phê bình cho nhiều, mau chóng theo cho kịp. Việc phát chính niệm ai ai cũng phải coi trọng. Vì chư vị là đệ tử Đại Pháp, [chứ] không phải người thường thực hiện các việc vì Đại Pháp, mà là các đệ tử Đại Pháp đang chứng thực Pháp. Kẻ đầu sỏ tà ác tại Trung Quốc vu khống, rằng tôi tự xưng là Jesus, là Thích Ca Mâu Ni. Mọi người đều biết đó là cái miệng vu khống của những kẻ chuyên đổi trắng thay đen. Tôi không phải Jesus, tôi cũng không phải Thích Ca Mâu Ni; nhưng tôi đã tạo ra hàng trăm nghìn vạn những Jesus, những Thích Ca Mâu Ni dám đi trên con đường chân lý, dám vì chân lý mà chẳng e sinh tử, dám vì cứu độ chúng sinh mà hiến thân (vỗ tay hồi lâu). Mỗi một đệ tử Đại Pháp chư vị, cần phải nhận thức bản thân mình một cách chân chính, bước đi cho tốt trên con đường của bản thân mình. Chư vị thật sự rất vĩ đại, do đó chư vị nhất định phải thực hiện cho tốt một cách lý trí và nghiêm túc những gì mà chư vị cần thiết phải thực hiện hôm nay. Đặc biệt là nội bộ các đệ tử Đại Pháp chúng ta; khi chúng ta đối ngoại giảng rõ chân tướng, thì mọi người đều thấy rằng cần lấy từ bi đối đãi chúng sinh; giữa các đệ tử Đại Pháp chúng ta [lại càng] không thể không từ bi. Chư vị là đệ tử đồng môn, mọi người đều đang tận tâm tận lực vì Chính Pháp vũ trụ, do vậy khi [quan hệ] với nhau cũng cần phối hợp cho tốt; không được lạm dụng tâm người thường để coi xét vấn đề; [quan hệ] với nhau có mang theo tâm người thường mà nảy sinh [sự việc gì] thì cũng không nên phát sinh mâu thuẫn và đấu tranh. Những sự việc ấy đều nên có biểu hiện khoan dung, lương thiện, [và] hoà hảo của các đệ tử Đại Pháp; việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn. Chúng ta không giảng những gì là ‘đoàn kết’ của người thường, vốn chỉ là một hình thức bề mặt cưỡng cầu mà thôi; chư vị là người tu luyện, chư vị có cảnh giới cao hơn. Như thế, tại rất nhiều công tác phải có biểu hiện là có thể hiểu được người khác, có thể [lắng] nghe ý kiến của người khác, có thể dùng Đại Pháp để nhận định đúng sai. Thực ra chư vị đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây; tôi mong rằng, tương lai còn thực thi tốt hơn nữa.

Hôm nay tôi chủ yếu là muốn gặp mặt mọi người. Vào Pháp hội lần trước tại Canada chúc mừng mười năm tròn Đại Pháp truyền tại thế [nhân], tôi đã không đến; không phải là các đệ tử Đại Pháp không thực thi được tốt, mà là vì có quá nhiều người thế nhân muốn đến để thấy tôi. Tôi không muốn xuất hiện công khai, vì sao? vì hễ tôi xuất hiện công khai, thì hết thảy những tiêu điểm của xã hội liền tập trung vào tôi; hiện nay chính là chư vị đang chứng thực Pháp tại thế nhân, khi giảng rõ chân tướng tại thế nhân thì chư vị đang cứu độ chúng sinh, và viên mãn hết thảy những gì của bản thân chư vị. Do vậy, tôi muốn để cơ hội ấy cấp cho mọi người, còn để chư vị thực hiện; nếu không, tôi mà xuất hiện, thì chư vị giảng gì ngoài xã hội, nói gì với các chính phủ cũng sẽ không có người nghe; họ đều muốn đến trực tiếp nghe tôi nói. Như thế Sư phụ vừa làm các sự việc Chính Pháp, lại vừa phải làm các sự việc thế gian; hỏi một cá nhân tôi có thể làm được sao; đúng không? Tất nhiên, còn có nguyên nhân khác.

[Tôi] không định giảng nhiều, hôm nay chỉ là gặp mặt mọi người. Hy vọng rằng Pháp hội chúng ta lần này khai mở tốt đẹp. Đồng thời, Pháp hội của chúng ta lần này có thể khai mở tốt đẹp, đặc biệt Đại Pháp có thể đứng vững tại Hoa Kỳ, [là nhờ] nhân dân Hoa Kỳ đã hỗ trợ chúng ta rất nhiều. Tại đây chúng ta cám ơn nhân dân Hoa Kỳ (vỗ tay) cám ơn các nghị sỹ quốc hội cũng như các nghị sỹ tại các cấp chính phủ, cám ơn các cấp chính phủ Hoa Kỳ. (vỗ tay)

Hãy bước đi thật tốt trên con đường của mình. Dẫu thế nào đi nữa, hết thảy những gì tốt đẹp nhất đều đang chờ đợi các đệ tử Đại Pháp, và hết thảy những gì đáng sợ nhất đều đang chờ đợi những ai có tác dụng phản diện đối với Chính Pháp. (vỗ tay hồi lâu)

*
* *

Chú thích của người dịch (không phải chính văn, chỉ để tham khảo):

bản sự: khả năng, năng lực.
Chính Pháp chi thế: cái thế của Chính Pháp, thế lực Chính Pháp.
hậu thiên: cái sau này mới có, sau khi sinh mới có; trái với tiên thiên là cái vốn có từ đầu.
lạn quỷ: quỷ hư nát, xấu hỏng (rotten demon).
ngụy thiện: [điều] thiện giả vờ, không thật.
nhân tình: cái ‘tình’ của con người.
thanh tỉnh: rõ ràng tỉnh táo.
thao khống: thao túng khống chế.
thế nhân: con người thế gian, con người thế giới.
thuyết hoang trương khẩu tựu lai đích gia hoả đích tín khẩu thư hoàng: cái miệng vu khống của những kẻ chuyên đổi trắng thay đen (?).

*
* *

Dịch từ nguyên bản tiếng Hán ngày 12-8-2002. Bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.
Bản tiếng Hán: //gb.falundafa.org/chigb/jiangfa2_3.htm
Bản tiếng Anh: //en.falundafa.org/eng/lectures/20020722L.html