Falundafa.org

Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004

Lý Hồng Chí
Los Angeles, 28 tháng Hai, 2004

Los Angeles, 28 tháng Hai, 2004

Chào tất cả! (“Kính chào Sư phụ!” vỗ tay)

Cuộc bức hại này đã kéo dài hàng mấy năm. Nhưng đối với các sinh mệnh tà ác kia mà nói, hoàn cảnh sinh tồn và cơ hội sinh tồn của chúng càng ngày càng nhỏ rồi, và tháng ngày của những kẻ xấu tạo ra cuộc bức hại này ở thế gian cũng càng ngày càng khó khăn rồi. Từ chỉnh thể hình thế Chính Pháp mà xét, đối với cuộc bức hại do những kẻ cặn bã bại hoại tạo ra này, con người thế gian cũng càng ngày càng rõ ràng ra, đặc biệt là người ở Trung Quốc Đại Lục cũng đều tỉnh ngộ ra, người ta cũng đều đã thấy sự tà ác của cuộc bức hại này, cũng đều biết được nguyên nhân bức hại, có thể nói rằng tình huống bây giờ càng ngày càng có lợi cho đệ tử Đại Pháp giảng thanh chân tướng, cứu độ chúng sinh, và vạch trần bức hại. Hiện nay bởi vì sau khi tà ác bị thanh lý, đa số con người thế gian đều có thể thanh tỉnh ra, đều có thể tự mình suy xét một cách lý trí về vấn đề bức hại Pháp Luân Công, nên những kẻ xấu kia càng ngày càng khó tiếp tục duy trì cuộc trấn áp tà ác này. Vì con người thế gian tỉnh ngộ ra, cũng khiến tà ác cảm thấy rất sợ hãi, con người thế gian sẽ không làm con dê thế tội cho chúng nữa, điều ấy đối với nhân tố tà ác và những người xấu mà nói là không duy trì vững nổi cuộc trấn áp tà ác này nữa, nhưng mà cưỡi hổ khó xuống. Thời tà ác điên cuồng, thời không có lý trí ấy thì cuộc bức hại leo thang từng bước, thế nào cũng không được, càng ngày càng điên cuồng. Hiện nay tôi thấy là đã leo đến đỉnh rồi, hạ xuống cũng không hạ được, hạ không xuống mà cũng đứng không vững. Con người thế gian thấy rõ cuộc trấn áp tà ác này rồi, nhưng cuộc bức hại tà ác cùng cực ấy đã tạo thành tác hại vô cùng to lớn cho các đệ tử Đại Pháp, hơn nữa đó là cuộc bức hại ác độc nhất mà lịch sử từ xưa đến nay chưa từng có. Từ một phương diện khác mà nhìn, thì làm những gì đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp thì cũng bằng làm như thế với bản thân chúng, vì tương lai chúng sẽ phải bồi thường trả lại gấp bội như thế.

Trong vũ trụ có Thiện có Ác, có phản có chính, có tốt có xấu, hết thảy cái đó còn tạo thành ‘tương sinh tương khắc’ trong vũ trụ. Kỳ thực con người không nhìn thấy, mà người ác lại càng không nghĩ đến, rằng cuộc bức hại này ngay từ đầu đã cáo chung sẽ thất bại rồi, mà trong quá trình ấy lại khiến các đệ tử Đại Pháp tu thành. Nghĩa là, ác nhân dụng tâm là tà ác, nhưng chính lại là cung cấp hoàn cảnh thành tựu đệ tử Đại Pháp cho các đệ tử Đại Pháp. Tất nhiên tôi không muốn loại tình huống này xuất hiện, khi bị bức hại thì tôi cùng các đệ tử Đại Pháp cũng ngăn chặn bức hại, không để chúng sinh phạm tội đối với Đại Pháp. Những sinh mệnh không thể cứu được kia vẫn một mực muốn hành ác, nhưng không hề biết được đạo lý ‘chính phản đồng xuất’ trong mỗi cử chỉ ngôn hành. Bởi vì trong tầng cựu vũ trụ này có Lý tương sinh tương khắc, và hai chủng nhân tố chính phản, cho nên làm sự việc gì thì cũng đều là một chính một phản đồng xuất, kể cả ở xã hội nhân loại mà làm sự việc gì, thì đều sẽ xuất hiện sự thể hiện đồng thời của hai chủng nhân tố này. Kể cả người ta nói một câu, làm một việc, thậm chí khởi một niệm, đều sẽ thể hiện ra hai chủng nhân tố chính phản ấy. Cũng như cuộc bức hại này, mục đích thì mọi người đều rõ ràng cả rồi, xuất phát điểm cũng là phi thường tà ác, nhưng kết quả của nó là [vừa] làm việc ác đồng thời khiến các đệ tử Đại Pháp qua phản bức hại mà rèn luyện thành thục, ngoài ra bức hại càng nghiêm trọng thì càng có thể thành tựu đệ tử Đại Pháp, ác nhân hoàn toàn không hiểu rõ Lý này đâu. Tôi làm Sư phụ mà giảng, trong Chính Pháp tôi tuyệt đối không thừa nhận việc lợi dụng cuộc bức hại tà ác này để khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp cũng không được mang theo cách nghĩ sai lầm rằng thừa nhận bức hại này mà nhờ đó tu lên cao. Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp là phản bức hại, đó cũng là trách nhiệm khi bản thân là đệ tử Đại Pháp. Tu không dựa trên Pháp, bản thân việc thừa nhận bức hại cũng là không cách nào tu lên cao hơn được đâu, càng không đạt được tiêu chuẩn đệ tử Đại Pháp. Không thừa nhận cái gọi là ‘hoàn cảnh’ mà cựu thế lực mang tới, bởi vì trong Chính Pháp tôi sẽ khiến hết thảy chúng sinh đều đồng hoá Đại Pháp, hoàn toàn không cần rèn luyện đệ tử Đại Pháp trong loại tà ác ấy. Chính Pháp tất thành, đệ tử Đại Pháp tất thành. Chúng làm như thế thì các đệ tử của tôi có thể thành, mà chúng không làm như thế thì các đệ tử của tôi cũng vẫn thành, chỉ là tà ác cứ nhất quyết làm như thế, điều này sẽ can nhiễu Chính Pháp, sẽ khiến chúng phạm tội trong khi hành ác, sẽ khiến rất nhiều sinh mệnh và con người thế gian, gồm cả bản thân chúng, sẽ bị đào thải rớt. Trong vũ trụ xác thực thể hiện ra nhân tố mà một chính một phản, một lợi một tệ đồng dạng tồn tại.

Con người không thấy rõ đạo lý ấy. Người thường trong xã hội muốn làm một việc gì, kỳ thực ngay khi một niệm của vị ấy xuất ra hoặc khi sự việc được làm, thì đã khởi hai loại tác dụng rồi. Người tu luyện quá khứ giảng “tốt xấu xuất tự một niệm của người ta”, câu ấy có hàm nghĩa ở một tầng khác là, quá trình sự việc xác thực có thể sản sinh ra hai loại tác dụng. Trong bức hại các đệ tử Đại Pháp, chúng là không có nghĩ rằng trái lại sẽ có thể rèn luyện đệ tử Đại Pháp, đó là điều chúng không nghĩ tới. Lý của vũ trụ quá khứ chính là loại tuyệt đối một phản một chính thể hiện đồng thời này, xã hội nhân loại cũng như vậy, thể hiện trong hết thảy mọi thứ, người thường muốn làm gì thì cũng đều xuất hiện một chính một phản, một tốt một xấu. Ví như có người muốn đánh chửi người mà họ không thích, thế thì trong lúc đánh chửi cũng đồng thời cấp đức cho đối phương, ngoài ra tương lai còn phải hoàn trả một cách thực chất, đó là giảng về phương diện mà con người không nhìn thấy. [Những gì] con người có thể nhìn thấy cũng giống như thế, ví như người kia khi giáo dục con của mình, thường thường muốn rằng con trẻ sẽ trở thành kẻ mạnh ở xã hội, chứ không nghĩ đến rằng [như thế] con trẻ càng ngày càng rời xa sự thuần chân và lương thiện, càng ngày càng rời xa đặc tính của vũ trụ, càng ngày càng rời xa Thần. Người ta e sợ rằng con mình sẽ bị tổn thương, dạy con của mình cách quay lại chế phục người khác như thế nào, thực ra người ta không nghĩ ra rằng, khi chư vị bảo con trẻ làm như thế, thì đang phá hoại đạo đức và lương thiện của con người từ gốc rễ. Con người làm việc gì cũng sẽ sản sinh hai loại tác dụng.

Mấy năm nay cuộc bức hại nhắm vào đệ tử Đại Pháp cũng thể hiện đầy đủ trạng thái đó. Một chính quyền lẽ nào có thể tước đoạt tín ngưỡng của người ta? Lẽ nào có thể tước đoạt tự do tư tưởng của con người? Trong lịch sử xưa nay chưa từng có điều ấy, lẽ nào có thể làm được đến thế? Vì để đạt mục đích ấy, thậm chí cả nền văn minh lâu đời mấy nghìn năm cũng bị nhất loạt phá trừ hết, tiêu chuẩn đạo đức vốn duy trì đạo đức nhân loại trong hàng mấy nghìn năm quá khứ nay nhất loạt bị phủ định, nhất loạt bị đánh đổ, còn muốn “dẫm đạp một cước”, để “vĩnh viễn không ngóc lên được”. Bất kể là làm được hay không làm được, thì làm như thế cũng đồng thời mang đến hậu quả báo ứng đối với việc làm đó, đó cũng là điều mà họ nghĩ không tới. Người Trung Quốc mà không có tín ngưỡng kể từ đó mất đi chuẩn tắc về hành vi đạo đức, những người như thế dám làm bất kể việc gì, có thể làm bất kể việc xấu gì, xã hội hủ bại ở mọi phương diện, người Trung Quốc hiện nay hễ mở miệng là nói dối, nói dối trở thành bình thường như nói chuyện ở nhà, làm việc xấu xa gì cũng không đỏ mặt, một quần thể những người như thế có thể có chỗ gì tốt cho cái chính quyền mà đã làm ra việc đó không? Đây đều là những điều mà con người nghĩ không tới.

‘Một lợi một tệ’ là tồn tại đồng thời, những mục đích ở xã hội người thường mà con người muốn con người theo đuổi ấy đều không [làm] được. Xã hội nhân loại phát sinh bất kể chuyển biến gì, xã hội nhân loại xuất hiện bất kể động thái gì, thực ra đều là Thần thao túng. Chỉ có Thần để con người đi làm, dưới tác dụng của Thần, thì mới có thể là ở xã hội người thường xuất hiện các trạng thái khác nhau. Muốn làm gì [chỉ vì] con người muốn thì không [làm] được, lạn quỷ và thần ở không gian tầng thấp cũng không [làm] được. Bức hại người tốt và người tu luyện, ấy chỉ có những thứ tà ác nhất, ngu xuẩn nhất thì mới có thể làm ra loại việc không lý trí đó mà thôi. Tương lai nhân loại đều sẽ có nhận thức lại mới về lịch sử, đặc biệt là lịch sử một trăm năm gần đây, cũng sẽ được đo lường lại mới.

Dù sao đi nữa, qua phản bức hại thì mọi người thấy rồi, các đệ tử Đại Pháp đều trở nên thành thục, con người thế gian cũng càng ngày càng tỉnh ngộ ra, tà ác và những ác nhân tạo ra cuộc bức hại này thì càng ngày càng đi xuống; hết thảy những quyền lực mà chúng lợi dụng, hết thảy phương thức thống trị mà [chúng] lợi dụng đều sẽ thuận theo việc bức hại các học viên Pháp Luân Công mà bị lịch sử đào thải. Mọi người cũng thấy cả rồi, nhất định là như thế. Vậy thì làm đệ tử Đại Pháp mà nói, trong hình thế như vậy, giảng chân tướng cứu độ con người thế gian đã không khó khăn nữa. Hiện giờ chúng tôi nhìn là thấy tình huống như vậy, tiếp nữa thì mọi người giảng chân tướng sẽ dễ dàng hơn, là vì con người thế gian càng ngày càng minh bạch, người ta sẽ chủ động tìm chư vị để nghe chân tướng, người ta sẽ đến chủ động tìm chư vị học công, sự việc như ấy lập tức sẽ xuất hiện, ngoài ra ở Trung Quốc Đại Lục còn xuất hiện việc toàn dân đều ra phản bức hại. (vỗ tay) Con người làm gì đều là làm cho mình, bức hại đối với đệ tử Đại Pháp thì chính là bức hại đối với bản thân kẻ bức hại, đó là đặc tính vũ trụ quyết định. Lúc đầu bức hại Pháp Luân Công cũng là một loại vận động toàn dân. ‘Một lợi một tệ’, hãy xem kết quả cuối cùng. Không phải là con người có thể làm được đâu. Con người cảm thấy như mình là cường đại, bộ máy tuyên truyền của các vị có điên cuồng đến đâu cũng vô dụng, đưa những thứ vu khống lưu manh lừa dối ra nhắm vào người tu luyện cũng vô dụng, các vị cứ cố làm những điều Thần không cho phép thì xong rồi Thần sẽ tính sổ với các vị, chính là như vậy đó.

Làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, mọi người cần thanh tỉnh hơn nữa, trước khi tà ác bị hoàn toàn phá trừ, vẫn phải nỗ lực đi giảng thanh chân tướng và cứu độ thế nhân, làm tốt các việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm. Hết thảy những gì các đệ tử Đại Pháp làm hôm nay, đều là các đệ tử Đại Pháp đang chứng thực Pháp, đều là đang trên con đường [thành] Thần. Vào giai đoạn cuối cùng là không được phóng túng, hãy tiếp tục làm tốt các việc mà mọi người nên phải làm.

Một số học viên cần chú ý, mỗi lần khi tôi giảng rằng tà ác càng ngày càng ít, rằng càng ngày càng không kiên trì được vững nữa, rất nhiều học viên bèn cảm giác, ‘Ô, các việc khác đều buông bỏ đi, [để] chỉ chuyên làm các việc Đại Pháp’. Như thế không được, đệ tử Đại Pháp làm việc gì cũng đều không thể đi sang cực đoan. Chư vị cứ sinh sống như bình thường, tu luyện như bình thường, đồng thời làm những gì đệ tử Đại Pháp nên làm, hiện nay chính là như vậy. Trong xã hội người thường thì ngoại trừ những gì mà đệ tử Đại Pháp nên làm thì về hình thức là không có gì khác biệt [với người thường], về bề mặt vẫn đồng dạng như xã hội người thường nhưng chư vị là người tu luyện, chính là như thế. Những gì chư vị làm hôm nay chính là khai sáng cho tương lai, con đường này là được bước đi như thế. Đây là con đường [ngay] chính nhất, người tu luyện trong tương lai sẽ tham chiếu theo, do đó chư vị không thể để xuất hiện bất kể việc lệch lạc nào, cũng không được đi sang cực đoan nào, nếu không tự mình sẽ tạo ra chướng ngại, tạo ra rắc rối cho mình. Bất kể lối nghĩ cực đoan nào cũng đều không phải là tôi bảo chư vị làm, mà đều có thể là một loại chấp trước, và sẽ tạo thành phiền phức, những việc đó chúng ta đã trải qua rất nhiều rồi. Tôi nghĩ rằng đã là đệ tử Đại Pháp mà nói, đã đi tới bước này thì có thể nói rằng rất nhiều việc đều phải rõ ràng ra rồi, càng ngày càng lý trí rồi, gặp phải vấn đề thì cũng biết được đó là việc gì rồi, cho nên về phương diện này nên chăng đã là rất thanh tỉnh rồi, sẽ không vì một số việc ấy mà tạo thành can nhiễu nữa.

Về một điểm khác, hiện giờ các đệ tử làm những gì thì thảy đều là đang chứng thực Pháp, bởi vì nhận thức và đề cao của chư vị đều đến từ Pháp. Như vậy đã là đệ tử Đại Pháp mà giảng, chư vị đương nhiên phải chứng thực Pháp, cái đó không có gì phải nói, nhưng hết thảy những gì được làm trong chứng thực Pháp đều là làm cho bản thân chư vị, không có một việc nào là làm cho tôi, kể cả những gì tôi bảo chư vị làm, bởi vì mỗi đệ tử Đại Pháp trong quá trình tiến về viên mãn đều cần phải kiến lập uy đức của bản thân mình, đặc biệt [chư vị] là sinh mệnh do Đại Pháp đào tạo nên, trong khi chư vị chứng thực Pháp thì cũng thể hiện [những điều ấy] cả rồi, do vậy các việc mà đệ tử Đại Pháp làm đều là vĩ đại. Kể cả những gì xem ra đơn giản nhất như phát truyền đơn, giảng chân tướng cho con người thế gian, tới lãnh sự quán phát chính niệm; các loại hình thức chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp ở [các cơ quan] chính phủ, ở xã hội, ở cộng đồng [xã hội], làm kênh thông tin, v.v., hết thảy đều là dựng lập uy đức cho chính mình, đều là bước đi trên con đường tiến về viên mãn cuối cùng. Nghĩa là hết thảy những gì chư vị làm, kể cả chút việc nhỏ, đều là làm cho mình, không có một việc nào là làm cho Đại Pháp, không có một việc nào làm cho tôi, Sư phụ. (vỗ tay)

Tương lai chư vị đều sẽ thấy, rằng ngoại trừ khi có gì cần giảng ở Pháp hội ra, bình thường tôi rất ít giảng gì nữa, bởi vì mỗi cá nhân đều cần phải đi con đường của mình, mỗi cá nhân đều ắt phải đi con đường của mình, như thế mới có thể kiến lập uy đức được, thế nên tôi không thể tuỳ thời tuỳ chỗ dẫn đẩy chư vị đi giống như trước đây. Thời kỳ học Pháp đơn thuần và tu luyện cá nhân ấy đã qua rồi, hiện giờ chính là các đệ tử Đại Pháp đang viên mãn những gì cuối cùng của chư vị và hết thảy những gì chư vị cần. Xem ra thì giống như vì Đại Pháp mà làm gì đó, cũng có người có thể nghĩ, “Tôi làm điều này vì Sư phụ, bởi vì Sư phụ bảo tôi làm”, (Sư phụ cười) thực ra không phải vậy, tôi bảo chư vị làm ấy cũng là làm vì bản thân chư vị.

Pháp là điều mà không sinh mệnh nào phá hoại nổi, Ông là từ tiên thiên đã mang đến, Ông là ‘hiện thành’, [đây] chỉ là truyền cho chúng sinh và cứu độ sinh mệnh, còn hình thức biểu hiện cụ thể thật sự của Pháp thì bao nhiêu sinh mệnh có thể thấy? Rất khó đấy, không thấy đâu, vì thế không thấy được thực chất của Pháp. Pháp Luân mà chư vị nhìn thấy kia chỉ là hình thức của ‘công’, còn [Pháp] Luân thật sự vốn định ra Pháp ấy thì những sinh mệnh thông thường khó mà thấy nổi, ngay cả [sinh mệnh ở] tầng cao cũng không thấy. Ai có thể thật sự phá hoại Pháp này chứ? Không ai phá hoại nổi.

Tôi từng giảng cho mọi người, rằng cứu độ chúng sinh rất khó, nếu muốn khiến toàn chỉnh thể, mỗi từng sinh mệnh ở các tầng đều có thể đắc Pháp, đều có thể được cứu độ, thì ắt phải lựa chọn giảng Pháp ở nhân loại nơi tầng thứ thấp nhất trong các sinh mệnh vũ trụ, nhờ đó mà sinh mệnh các tầng thứ đều có thể nghe được. Vậy thì giảng Pháp nơi đây, con người thế gian ở đây hỏi ai sẽ tới nghe Pháp? Là phải có các sinh mệnh như thế, sinh mệnh như thế chính là các đệ tử Đại Pháp hôm nay. (vỗ tay) Chính Pháp ắt phải lựa chọn vào lúc cựu vũ trụ tới bước cuối cùng của thành-trụ-hoại-diệt, nghĩa là vào lúc khó nhất mà cứu độ chúng sinh cùng toàn bộ khung thể. Lúc đầu tạo ra tam giới có mục đích chính là để Chính Pháp sử dụng khi tới bước này, vậy thì chúng sinh trong tam giới sẽ là những ai, trong đó sẽ là những sinh mệnh gì, tương lai cần thiết [đòi hỏi] sinh mệnh như thế nào cũng như phương thức tồn tại ra sao của sinh mệnh, kể cả phương thức tư duy của sinh mệnh, hành vi và văn hoá của sinh mệnh, v.v., thảy đều sẽ hình thành trong quá trình lịch sử. Nhưng [nay] từ Chính Pháp mà xét, thì an bài là sai kém vô cùng, là vì hình thành của cựu thế lực tạo thành như thế. Nói cách khác rất nhiều phương diện của nhân loại đều không phải ngẫu nhiên, mà đều có [trật] tự. Chính vì hết sức có [trật] tự, nên nhìn thì thấy hết sức tự nhiên. Nhưng khi truyền Pháp thì đệ tử Đại Pháp có thể tiến vào cửa Đại Pháp hay không, nếu xuất hiện ‘vượt quan’ thì còn tu hay không, cho đến cuối cùng có thể tiến về viên mãn hay không, một khi xuất hiện bức hại hoặc can nhiễu các loại phương thức khác, thì đệ tử Đại Pháp có thể làm tốt khi chứng thực Pháp hay không, về những phương diện đó cần phải nhìn từng cá nhân. Vì thế chư vị trong chứng thực Pháp, như mọi người đều thấy cả, vẫn tồn tại một vấn đề, đó là sự xuất hiện của cựu thế lực khiến Chính Pháp, khiến các đệ tử Đại Pháp đều phải chịu can nhiễu nghiêm trọng. Nhưng dù là can nhiễu như thế nào, những việc được làm kia dù tà ác đến đâu, [khi] mọi người ngoảnh đầu nhìn lại, [thì thấy] thực ra, đều không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai, (vỗ tay) bảo đảm là như thế. Vô luận là cựu thế lực, lạn quỷ cũng như ác nhân muốn làm gì, thì cuối cùng vẫn phải hoàn thành chiểu theo yêu cầu Chính Pháp của tôi. Các chủng can nhiễu mà xuất hiện ở trung gian ấy cũng vậy, các loại trạng thái biểu hiện của một số học viên cũng vậy, đều chẳng qua là trạng thái biểu hiện ra của các sinh mệnh cựu vũ trụ vào lúc cuối cùng của thành-trụ-hoại-diệt và một số can nhiễu đến Chính Pháp mà thôi, nhưng đối với bản thân Đại Pháp mà nói thì không ai phá hoại nổi, mà đệ tử Đại Pháp dù chịu đựng thống khổ gì thì cuối cùng đều tiến về ‘Thần’.

Mọi người đều đã từ Pháp mà biết được một Lý này, rằng trong vũ trụ này, sinh mệnh nào mà chịu thống khổ thì cũng sẽ không chịu một cách uổng phí, đặc biệt là người tu Đại Pháp, hơn nữa còn là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, miễn là cuối cùng vẫn ở trong Pháp, thì dù kết quả thế nào đi nữa, điều đón đợi cũng là viên mãn. Nghĩa là, tà ác kia dẫu chúng bức hại như thế nào rồi cũng không thể đạt mục đích, cuối cùng đều phải chiểu theo kết quả tất nhiên của Chính Pháp mà viên dung, chính là như vậy. Can nhiễu đối với Chính Pháp, thì trong Chính Pháp bèn lợi dụng hình thế can nhiễu ấy mà làm, cuối cùng vẫn đạt được mục đích mà Chính Pháp cần, nhất định sẽ như vậy.

Tương lai khi đệ tử Đại Pháp vượt qua rồi, mọi người thử nhìn xem tất cả, nhất định là như vậy. Là một vị Thần trong vũ trụ mà giảng, khi vị ấy thấy vũ trụ qua hưng-suy mà đến quá trình cuối cùng của thành-trụ-hoại-diệt thì rất là đáng sợ, ai cũng không muốn huỷ diệt, đều muốn tự bảo [vệ]. Muốn tự bảo [vệ] thì ắt phải khiến cả toàn vũ trụ được cứu, nhưng chúng sinh nghĩ hết tất cả biện pháp rồi cuối cùng cũng không đạt mục đích. Nhất là bấy giờ về tất cả các biện pháp được chúng sinh nghĩ tới, về tất cả các việc mà làm được đều không thể nói rằng những cái đó là tốt, chính là sinh mệnh dẫu cao đến mấy cũng không thể nói rằng họ là ‘tận thiện’, ‘tận mỹ’; thế nên đều là không đạt mục đích. Mà các sinh mệnh của vũ trụ lại thấy được hậu quả đáng sợ cuối cùng rồi, đều muốn làm gì đó, vì thế tạo thành sự xuất hiện của cựu thế lực trong vũ trụ.

Chỉnh thể Chính Pháp của vũ trụ đi cho tới bước hôm nay, kỳ thực tôi đã không còn có thể dùng ngôn ngữ của con người để giảng một cách chuẩn xác được nữa, ngôn ngữ con người không biểu đạt nổi được, đều là hình dung khái quát, những việc mà thời đầu cần làm thì đều đã làm rồi, thực ra vũ trụ của bản thân chúng ta đã làm xong rồi, (vỗ tay) chỉ còn nhân tố cuối cùng mà có thể khiến thiên thể cự đại này tồn tại thôi, mà những nhân tố đó đều là những thứ về căn bản đang [làm] gián cách bề mặt nhân loại.

Hiện nay trạng thái biểu hiện xuất lai ở xã hội nhân loại và hình thế Chính Pháp vũ trụ là rất tương tự, càng ngày càng minh bạch ra, tôi nghĩ rằng hình thế này có thể sẽ biến [đổi] nhanh hơn nữa. Khi Pháp Chính Nhân Gian bắt đầu, khi đó sẽ thật sự động chạm đến con người rồi. Sau khi Chính Pháp bắt đầu thì bộ phận tam giới này đã được bao lại. [Làm] như thế tam giới đã tách khỏi thiên thể vũ trụ nguyên lai, các chúng sinh ở bên trên và các chúng sinh ở mặt dưới là không thể tiếp xúc [với nhau], tương lai khi làm các việc con người thì đã không còn liên quan gì với ngoài tam giới nữa. Thời cận đại chúng sinh ở thượng giới cũng thấy được hết thảy, [họ] lần lượt hạ thế đầu sinh trước khi Chính Pháp, do đó con người xem ra vẫn là bộ da ấy, nhưng trên thực tế bên trong lớp da người đã không còn là con người nguyên lai ban đầu nữa rồi. Có rất nhiều sinh mệnh cao tầng tới đắc Pháp đã giáng sinh thành người rồi, ngoài ra có rất nhiều là sinh mệnh của các thiên thể vũ trụ xa xôi khác nhau. Kỳ thực ở lần này các đệ tử Đại Pháp trong chứng thực Pháp vẫn còn rất nhiều người là nên được đắc Pháp, tuy nhiên vì nguyên nhân các loại mà từ đầu đã bị cựu thế lực tách ra, không để cho họ đắc Pháp, hơn nữa một số vào lúc bức hại lần này đã phạm phải tội nghiệp đối với Đại Pháp mà không cách nào hoàn trả và sẽ đối mặt với đào thải, cũng có một số không phạm tội đối với Đại Pháp nhưng cũng không tu luyện được nữa rồi, sẽ làm người ở kỷ nguyên mới trong tương lai, đó đều là những việc của tương lai.

Tiếp theo nhân tiện nói về một việc, gần đây có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã viết một số sách. Tôi có đọc một chút mấy cuốn cá biệt trong đó, [thấy rằng] xuất phát điểm đều rất tốt, rất nhiều [chỗ] viết về nội dung tu luyện cũng như bức hại và phản bức hại, tuy nhiên [những sách đó] không được lưu truyền giữa các đệ tử Đại Pháp. Tiền đề là khẳng định, mọi người vận dụng hình thức [viết] sách để chứng thực Pháp, là cứu độ thế nhân, làm điều mà đệ tử Đại Pháp nên làm. Nhưng như mọi người đều biết, các đệ tử Đại Pháp cần phải viên mãn, do đó bất kể việc gì cũng đều không được can nhiễu đến hình thức chứng thực Pháp hôm nay của các đệ tử Đại Pháp, đây là việc lớn và quan trọng. Ngoại trừ học Pháp, bất kể điều gì đều không thể cho lẫn vào, do đó tuyệt đối không thể lưu truyền giữa các đệ tử Đại Pháp bất kể những gì không thuộc về bản thân Đại Pháp, tuyệt đối không được tạo thành can nhiễu cho đệ tử Đại Pháp.

Trước đây tôi từng giảng vấn đề này rồi. Hôm nay dưới hình thế đặc thù, dưới hoàn cảnh đặc thù, lại còn có hình thức đặc thù là bị bức hại đã xuất hiện, do đó tôi lại nói một lần nữa về việc này. Những sách đó có thể đưa ra xã hội người thường, các đệ tử Đại Pháp cũng có thể giúp đỡ làm quảng cáo nhờ vận dụng các kênh thông tin do đệ tử Đại Pháp làm, cũng có thể phổ biến ở xã hội người thường, mọi người có thể tiếp trợ, đều là việc tốt, chỉ là không được tạo ra xung động trong các đệ tử Đại Pháp. Từ nay trở đi ở Pháp hội, ngoại trừ sách của Đại Pháp, bất kể tư liệu, băng tiếng băng hình, v.v., mà không phải của bản thân Pháp này, thì đều không được đem tới bán ở Pháp hội, càng không được coi Pháp hội và học viên như thị trường, không được kiếm tiền từ đệ tử Đại Pháp, các tư liệu hồng Pháp và giảng chân tướng, v.v., là để nhắm vào xã hội, chính là như vậy.

Tiếp theo, vận dụng thời gian này, [tôi] sẽ giải đáp một chút các câu hỏi cho mọi người. (vỗ tay) Mọi người có thể đưa các tờ câu hỏi lên, bây giờ bắt đầu nhé.

Đệ tử: Có thể thông qua luật pháp để giải quyết [vấn đề] hành vi của cảnh sát Pháp hay không?

Sư phụ: Trong thời gian người lãnh đạo Trung Quốc sang thăm Pháp, mọi người tới thỉnh nguyện, đồng thời biểu thị hoan nghênh, vốn dĩ là một việc rất tốt, nhưng trong đoàn bức hại Pháp Luân Công có một số kẻ lưu manh chỉ muốn gây rối, khiến những cảnh sát Pháp vốn không rõ về chân tướng đã tiến hành nhũng nhiễu đối với học viên [Pháp Luân Công]. Tất nhiên bản thân việc này là tà ác làm ra, là do một đám của tập đoàn lưu manh bức hại Pháp Luân Công làm ra. [Cảnh sát Pháp] đã là cơ quan chấp pháp của một quốc gia dân chủ, [mà lại] hoàn toàn nghe theo chỉ huy của một quốc gia khác, một chính quyền bị tà ác khống chế để bức hại nhân quyền, điều này đối với một quốc gia dân chủ và chú trọng nhân quyền, tôi nghĩ rằng, không phải là một việc quang vinh gì, thông qua luật pháp để giải quyết vấn đề này là hoàn toàn chính đáng.

Đệ tử: Các đệ tử Thái Lan xin vấn an Sư phụ.

Sư phụ: Cảm ơn mọi người. (vỗ tay)

Đệ tử: Có một số học viên không trầm tĩnh khi giảng chân tướng, ngôn từ quá khích?

Sư phụ: Đệ tử Đại Pháp chúng ta làm việc gì cũng đều phải làm với Thiện niệm trầm tĩnh. Dù là giảng chân tướng cho người ta hay tham dự hoạt động gì, đều cần phải để người ta thấy sự tốt đẹp của đệ tử Đại Pháp, thiện lương của đệ tử Đại Pháp, nhất định không được làm điều gì quá khích. Chư vị khi giảng thanh chân tướng cứu độ chúng sinh, chư vị nói với người ta một cách quá khích thì không có tác dụng chính diện, là vì chư vị bất thiện thì không thể giải thể nhân tố tà ác trong tư tưởng của những người bị độc hại đó, do vậy chư vị không có hiệu quả chính diện.

Tôi từng giảng với mọi người, rằng Thiện không phải là giả bộ ra được, cũng không phải một trạng thái duy trì ở bề mặt, Thiện là xuất phát từ nội tâm một cách chân chính, cái đó là thông qua tu luyện mới có thể đạt được, mới có thể thể hiện ra. Ở trước mặt chúng sinh, lời nói của chư vị hễ ra khỏi miệng, niệm của chư vị hễ động, thì có thể khiến nhân tố bất hảo bị giải thể, thì có thể khiến những thứ bất hảo mà đầu độc con người thế gian cũng như trong nhân tố tư tưởng của người ta bị giải thể, như thế con người bèn minh bạch ra, nên chư vị có thể cứu họ. Chư vị không khởi được tác dụng của lực lượng lớn mạnh của chân Thiện, thì chư vị không thể khiến chúng giải thể, chư vị không khởi được tác dụng ấy trong giảng thanh chân tướng. Đặc biệt là làm một cách cực đoan thiên khích, tôi nói với chư vị, là tuyệt đối không có tác dụng tốt; chính là vì năng lực tu luyện của chư vị không thể hiện ra, [nên] cái Thiện của chư vị không thể hiện ra. Do vậy việc gì cũng không được mang theo lối nghĩ đối kháng và đấu với người ta, như thế là không đúng; không được thiên khích, thậm chí cả đi lãnh sự quán cũng thế. Đối với con người là vẫn phải ‘từ bi’, đối với các sinh mệnh tà ác thì khác, chúng ta khi phát chính niệm là thanh lý những tà ác không thuộc về nhân loại, những yêu ma quỷ quái đang gây bức hại; với những lạn quỷ và hắc thủ thì chư vị đối đãi chúng ra sao cũng không thành vấn đề, nhưng đối với con người thì phải Thiện. Chẳng phải cứu độ con người sao? Cứu độ thế nhân mà, do đó bất thiện đối với con người thì chư vị có thể cứu độ con người chăng?

Đệ tử: Các thể sinh mệnh sinh ra nhiều rồi, có những thể sinh mệnh bèn sinh ra ‘tư’, rồi rớt xuống, phải chăng đó là một trong những nguyên nhân vũ trụ bại hoại? Tương lai còn có nhiều thể sinh mệnh như thế nữa không?

Sư phụ: ‘Vị tư’ là thuộc tính căn bản của vũ trụ quá khứ, thành-trụ-hoại-diệt và sinh-lão-bệnh-tử cũng là có tính tất nhiên do thuộc tính ấy mang đến. Pháp tương lai là viên dung, là ‘vị công’, do sự cải biến của thuộc tính căn bản của vũ trụ, nên cũng khiến quá trình của vũ trụ và đặc điểm của sinh mệnh có phát sinh biến hoá về căn bản. Thuộc tính căn bản của vũ trụ quyết định trạng thái căn bản của vũ trụ. Sự bất thuần của sinh mệnh cho đến sinh mệnh bại hoại rồi thì rớt xuống là [do] thành-trụ-hoại-diệt tạo thành. Bản thân thành-trụ-hoại-diệt là do thuộc tính căn bản của vũ trụ quyết định, nhưng tựa hồ như không có quan hệ trực tiếp đến thuộc tính căn bản ấy.

Hiện nay chư vị là dùng tư tưởng con người để nghĩ việc của Thần, không như [chư vị nghĩ] đâu. Vì sinh mệnh của vũ trụ nhiều hay ít là có định số, không có quan hệ với việc sinh mệnh sẽ biến thành xấu hay không.

Thần ‘vô xứ bất tại’, chúng sinh ‘vô xứ bất tại’, nhiều đến mức vô kể không đếm được. Như mọi người biết, không khí này có bao nhiêu lạp tử cấu thành không khí. Chúng ta mở mắt nhìn thấy hết thảy vật thể đều do lạp tử vi quan, lạp tử vi quan hơn nữa tổ [hợp] thành lạp tử một tầng lớn hơn. Ở mỗi tầng lạp tử đều có sinh mệnh, hơn nữa ở mỗi tầng lạp tử còn có các quần [thể] sinh mệnh rộng lớn, một số [trong đó] thể hiện các không gian khác nhau. Hiện nay dùng phương pháp khoa học thì không thấy được những thứ ấy, nhưng chúng xác thực có tồn tại. Nhiều đến mức như thế, lấy ra một hạt bụi, thì trên mặt [của nó] có vô số sinh mệnh. Không phải nói về vi khuẩn, nếu chư vị phóng to lạp tử đến lớn như Trái Đất, chư vị nhìn xem trên đó có bao nhiêu sinh mệnh? Hạt bụi nhỏ kia vẫn không phải lạp tử vi quan nhất, vậy lạp tử vi quan hơn, lạp tử vi quan hơn nữa, vi quan đến hầu như vô cùng tận, ấy là từ vi quan mà giảng. Còn lạp tử lớn hơn nữa, so với phân tử, và lớn hơn lớn hơn nhiều nữa những thiên thể hồng quan to lớn thì có bao nhiêu sinh mệnh? Trên chỉnh thể có bao nhiêu sinh mệnh? Vũ trụ là một thiên thể phồn vinh và to lớn không sánh được, hết thảy đều có sinh mệnh, hết thảy đều là sinh mệnh, sinh mệnh nhiều đến mức vô xứ bất tại. Sinh mệnh tốt-xấu không quan hệ gì đến sinh mệnh nhiều-ít, sinh mệnh có thời nhật [đời sống] lâu bao nhiêu đều là do đặc tính vũ trụ quá khứ quyết định, quá khứ chính là quy luật thành-trụ-hoại-diệt tạo thành [điều ấy], Pháp tương lai là viên dung.

Đệ tử: Hình dạng hiện nay có tương đồng với nguyên thần và hình dạng sau khi tu thành không?

Sư phụ: Vấn đề này trước đây từng giảng rồi, càng thăng lên càng mỹ hảo và càng trẻ, nhìn ngoài giống như chư vị. Hôm nay chư vị vô luận là lão niên, trung niên, hay là thanh niên, nhưng có lẽ nguyên thần của chư vị đều không như thế, tuy nhiên càng đi lên trên càng mỹ hảo, càng xinh đẹp, điều này là khẳng định. Mỹ hảo ấy, mỹ hảo là gồm cả [ý tứ] xinh đẹp. Như vậy lên đến tầng thứ rất cao, ví như tu luyện đến bước đó, sẽ cảm thấy xinh đẹp không giống như hiện giờ nữa, hoàn toàn không giống người trên mặt đất nữa, [đó] là biểu hiện của cảnh giới từ con người mà thăng hoa lên đến đó tạo thành.

Đệ tử: Trường năng lượng đặc biệt mạnh mẽ ở nơi nào trong thân thể? (mọi người cười)

Sư phụ: Là học viên mới đặt [câu hỏi]. Không phân [biệt] ở đâu, mạnh như nhau, chỉ là thân thể của bản thân chư vị các chỗ mẫn cảm khác nhau. Nơi nào mẫn cảm, chư vị cảm thấy nơi đó mạnh phải không? Biến hoá của thân thể dưới tác dụng của công là như nhau.

Đệ tử: Tại Trung Quốc Đại Lục có một số học viên vì tâm sợ hãi mà không bước ra, tương lai của họ là như thế nào?

Sư phụ: Việc này thì hiện nay tôi cũng không muốn đưa ra kết luận. Kỳ thực mọi người cũng rất rõ ràng rồi, một người từ Đại Pháp nhận được [lợi] ích, khi Đại Pháp gặp nạn thì vì bảo hộ bản thân mà không thể nói lời chân thật, người ấy có thể độ được chăng? Lấy một tỷ dụ đơn giản, hãy nhìn một người khi gặp nguy hiểm và cứu anh ta, ngoảnh đầu lại nhìn thấy người đã cứu anh ta gặp nạn nhưng anh ta lờ đi mặc kệ, đó là người tốt chăng? Sinh mệnh do Đại Pháp tạo nên, cuộc đời mới do Đại Pháp ban cho, khi mà đệ tử Đại Pháp đều đang bị bức hại, và hình thế phá hoại Đại Pháp xuất hiện, chư vị không thể đi duy hộ Đại Pháp, đó là đệ tử Đại Pháp sao? Ngay cả tối thiểu là làm người tốt cũng là không đủ, ngoài ra chư vị thật sự đã nhận [lợi] ích. Điều này trong con mắt chư Thần mà nhìn thì là sinh mệnh bất hảo nhất, còn bất hảo hơn so với những [kẻ] trực tiếp bức hại Pháp, bởi vì những kẻ bức hại đệ tử Đại Pháp họ không có nhận [lợi] ích từ Pháp, do đó vị kia còn bất hảo hơn cả những ác nhân đó. Mà đây là Đại Pháp tạo ra hết thảy sinh mệnh của vũ trụ. Còn nói về xử lý thế nào, thì đã có tiêu chuẩn của Pháp.

Đệ tử: ‘Vọng niệm’ trong câu “Đãng tận vọng niệm, Phật bất nan tu” là chỉ nghiệp lực tư tưởng phải không?

Sư phụ: Đúng thế, điều mà nghiệp lực trong tư tưởng phản ánh nhiều nhất ra là suy nghĩ lung tung, tưởng tượng viển vông, đều là chấp trước của con người, đa số là nghĩ muốn được những thứ làm thoả mãn, vọng tưởng muốn được nhưng không được, do đó mới là ‘vọng niệm’, uổng phí tâm tư, (Sư phụ cười) chính là ý tứ đó.

Đệ tử: Tin tức báo cáo [về] Đài Loan có góc độ thế nào nhấn mạnh so sánh hai bờ [Đài Loan và Trung Quốc Đại Lục]?

Sư phụ: ‘Tin tức báo cáo [về] Đài Loan có góc độ thế nào nhấn mạnh so sánh hai bờ?’ [Câu hỏi] viết ra không rõ ràng, kỳ thực chư vị muốn nói là duy trì thái độ khác nhau [của Đài Loan và Trung Quốc Đại Lục] về vấn đề Pháp Luân Công. So sánh như thế nào? Thái độ của hai bờ, bản thân việc ấy chính là so sánh rồi. Cùng một tổ tiên, cùng một văn hoá, hai miền đất có hai thái độ khác nhau về Pháp Luân Công, bản thân điều ấy chẳng phải chính là so sánh ư? Trong các bài viết giảng chân tướng là có thể dùng phương thức so sánh để con người thế gian thấy được.

Đệ tử: Giảng chân tướng như thế nào đối với các tập đoàn lớn?

Sư phụ: Đã đến bước như hiện nay, tôi không phân biệt họ là tập đoàn lớn hay tập đoàn nhỏ, dù sao cũng là nên cứu thì chúng ta cứu, nên làm thì chư vị đi làm, có thể cứu thì cứu, có thể làm thì làm. [Người ta] có muốn được cứu hay không, ấy là bản thân việc của người ta.

Đệ tử: Địa phương chúng con có một vị đệ tử Đại Pháp vì bận công tác Đại Pháp mà lơ là trách nhiệm cần phải gánh vác ở gia đình.

Sư phụ: Học viên mà đưa ra câu hỏi dường như cũng có chấp trước, không được lợi dụng miệng của Sư phụ. Điều tôi bảo chư vị là ở đâu cũng đều cần làm người tốt, đều cần để người ta nói chư vị là đệ tử Đại Pháp. Các việc gia đình cần xử lý tốt, việc trong hoàn cảnh công tác cũng cần xử lý tốt. Đã là đệ tử Đại Pháp, chư vị tu luyện như thế nào thì thể hiện ra trước mặt con người thế gian quả đúng là ở chỗ này. Chư vị nói mình tu luyện tốt, mình là đệ tử Đại Pháp, nhưng chư vị biểu hiện cho con người thế gian chính tại phương diện này là không tốt, thế thì làm sao có thể thể hiện ra rằng chư vị tu tốt, (Sư phụ cười) phải vậy không? Tất nhiên, chúng ta có một số đệ tử Đại Pháp tu tốt, chỉ là lơi lỏng ở phương diện này, tuy nhiên trạng thái tu luyện không phải là cố ý biểu hiện ra, mà là người tu luyện vốn tự mang theo như thế.

Đệ tử: Kẻ ác cầm đầu mà cựu thế lực tuyển chọn ấy, trong lịch sử nó nhất định cũng chẳng vẻ vang gì. Sư phụ có thể giảng cho chúng con một chút về lai lịch của nó không?

Sư phụ: Thực ra nó chẳng có lai lịch gì, chỉ là từ thây xác mục rữa nghìn năm tản ra một luồng tà khí, [hình] thành thai con cóc, được cựu thế lực tuyển trúng, bằng vào tâm nhãn nhỏ mọn đố kỵ, và quan hệ ở quan trường nhân sự mà dưỡng thành hoàn chỉnh con người nó là một kẻ tiểu nhân lôi kéo bè cánh, trong đầu không có chí lớn, vuốt mông ngựa nịnh bợ, cựu thế lực cảm thấy [nó] hoàn toàn đạt yêu cầu làm cặn bã của nhân loại, còn đạt quá mức nữa, đầy đủ cả thập ác, [nên] sủng ái chẳng rời tay, đợi đến lúc sẽ nhất định lợi dụng triệt để. Ấy là cựu thế lực tuyển chọn ra, lại trải qua cố ý đào tạo nữa. Bấy giờ lúc tuyển chọn chính là muốn thứ tà, thứ ngu xuẩn, do đó toàn bộ biểu hiện của nó đều như thế cả.

Đệ tử: Xin giảng cho chúng con một lần nữa về ý nghĩa của luyện công phát chính niệm và thỉnh nguyện trước lãnh sự quán. Hàng ngày chúng con đều ở trước lãnh sự quán luyện công, mưa gió không cản nổi, đành rằng điều kiện kém, nhưng mọi người đều rất ổn định.

Sư phụ: Lãnh sự quán ở các nước là cửa sổ của họ, đó là nơi mà dân chúng ngoài Trung Quốc biểu đạt ý kiến, đương nhiên [chư vị] có thể đến đó. Ở đó cũng có người mà có thể cứu độ, cho nên ý nghĩa trọng đại, hơn nữa hết thảy những gì chư vị làm, con người thế gian cũng sẽ thấy. Nhưng các đệ tử Đại Pháp quá vất vả rồi, mùa đông ở miền Bắc thời tiết rất lạnh, gió lạnh thấu xương, các đệ tử Đại Pháp vẫn kiên trì ở đó, thật xuất sắc, thật sự rất xuất sắc. Mỗi người đều đang đi con đường chứng thực Pháp của mình, những học viên ấy cũng đang đi con đường chứng thực Pháp của mình.

Đệ tử: Ngài thường hay đề cập đến uy đức của đệ tử Đại Pháp, đương nhiên con tin tất cả những điều Ngài giảng, nhưng rất khó nhìn ra uy lực của những việc nhỏ bé mà con làm, xem ra chỉ là một giọt nước trong dòng chảy lớn mạnh mà thôi. Con sẽ tiếp tục học Pháp, hết thảy mọi thứ sẽ tỏ rõ ra từ trong Pháp.

Sư phụ: Cảm giác là như thế, bởi vì hết thảy các sinh mệnh trong xã hội nhân loại về cơ bản đều ở trong ‘mê’, đặc biệt là ‘mê’ đối với con người là ghê gớm nhất. Mục đích như tôi đã giảng cho mọi người rồi, chính là muốn ở trong mê này mà cấp cho con người một cơ hội quay trở về, cơ hội tu luyện. Khi nhìn không thấy chân tướng, người vẫn có thể làm tốt, hơn nữa trong khổ mà kiên trì tu luyện, đó chính là then chốt của việc có thể quay về hay không. Con người đều nhìn thấy chân tướng của vũ trụ, con người cũng thấy được tồn tại của Thần, thế thì ai ai cũng đều sẽ làm tốt, cũng không cần những thuyết kiểu như cấp cơ hội nào đó cho con người, không cần độ nhân nữa, ai ai cũng nghĩ biện pháp làm cho tốt. Hàng ngày họ không làm gì cả, họ không đòi hỏi gì hết, đều muốn đi tu luyện. Trong tình huống như thế còn có thể tính [đó] là tu chăng? Cứ cho là có thể tu, tôi nghĩ rằng, tu luyện ấy nhất định là rất chậm, là vì họ thấy chân tướng rồi, ‘Thần chính là ở kia, đó chính là mục tiêu, vậy đi thôi, lúc nào đi đến chót thì lúc đó tính’. Nhưng mà ở trong mê nhìn không thấy chót cuối ấy, không nhìn thấy mục tiêu của chư vị, thậm chí chư vị làm những việc vĩ đại thì chư vị vẫn nhìn không ra tác dụng thực chất của nó, chính là trong hoàn cảnh đó, chư vị có thể tiến bước xuất lai, có thể tu xuất lai, cả Thần cũng bội phục, đều nhìn nhận chư vị trong gian khổ như thế, trong mê như thế, trong hoàn cảnh các loại can nhiễu như thế, trong cám dỗ của danh-lợi-tình của thế gian, mà thoát ra được, chư vị có thể từ con người mà bước ra, [thế thì] Thần mới phục, mới nhìn nhận rằng chư vị là xuất sắc, chư vị mới xứng đáng trở thành một vị Thần, [đó] chính là uy đức. Nếu không như vậy, thì tam giới này và nhân loại này đều giống như các tầng thứ khác của vũ trụ, từng tầng từng tầng đều biết chân tướng, thế thì ở đây không còn là nhân loại nữa, nơi này chính là thế giới của Thần, ít nhất có thể nói là Thần với tầng thấp nhất, chứ không phải sinh mệnh con người ở tầng thấp nhất này nữa, chính là quan hệ như thế. Các đệ tử Đại Pháp hôm nay có thể làm tốt những gì mình nên làm, có thể vượt qua những năm phong ba bão táp, tương lai chư vị sẽ thấy được tất cả. Hãy trân quý, mọi người nhất định phải trân quý con đường chư vị đã đi qua, như thế phần đường tiếp theo cũng nhất định phải bước đi cho tốt. (vỗ tay)

Đệ tử: Nhận thức chữ “bi” trong từ ‘từ bi’ như thế nào?

Sư phụ: Giải chữ không phải mục đích tôi truyền Đại Pháp, là vì cái đó quá nhỏ bé, nhỏ bé đến mức không là gì cả. Tặng mọi người hai câu này: “Vô phi thị nhân tâm, hữu tâm bất thị bi”.

Tại xã hội nhân loại, trong những tháng năm dài đằng đẵng, tôi nói cho chư vị, Trung Quốc nơi ấy là sân khấu diễn ra vở kịch lớn lịch sử, mấy nghìn năm nay không ngừng đặt định cho con người hết thảy [những gì] mà con người nên phải có vào thời khắc đắc Pháp sau này như văn hoá, tư duy, hành vi, trạng thái sinh hoạt, cơ sở để nhận thức và lý giải Pháp, kể cả việc trong mê đành rằng bị chấp trước lôi kéo, không thấy chân tướng, nhưng lại có thể chỉ cần từ học Pháp mà sinh ra chính niệm liền có thể đi ra được, sáng tạo ra chính là hoàn cảnh như thế. Quả thực đã bỏ ra rất nhiều công phu, [mới] đào tạo ra nhân loại như ngày nay. Nhưng vì can nhiễu của cựu thế lực, nên đã không còn là trạng thái tốt nhất nữa, tôi chỉ là khéo léo vận dụng mà thôi. Có rất nhiều học viên người da trắng, học viên người da đen, học viên các dân tộc khác, chư vị hôm nay không ở hoàn cảnh nơi Trung Quốc Đại Lục, nhưng tôi nói với chư vị, trong lịch sử, con người trên thế giới này hầu như ai ai cũng đều từ nơi Trung Quốc Đại Lục mà ra, (vỗ tay) tư duy của chư vị không giống với người Trung Quốc hôm nay, nhưng chư vị trong lịch sử, chư vị đã đặt định ra tư tưởng như thế, ở nơi sâu thẳm trong sinh mệnh chư vị có thể biết được, nghĩa là, bộ Pháp mà hôm nay tôi truyền thì chư vị có thể lý giải. Văn tự bề mặt đều khác rồi, nhưng nội hàm vẫn như thế. Chư vị có thể biết được nội hàm của Pháp, có thể thể hội được nội hàm của Pháp, do đó không bị ảnh hưởng về tu luyện.

Như vậy “từ bi” này chính là được tạo ra trong văn hoá đặt định cho con người. “Từ bi” là hình dung ra biểu hiện trạng thái của Thần vốn siêu việt khỏi cảm tình của con người. Đương nhiên, hai chữ “từ bi” này cũng được dùng trong xã hội người thường hiện nay, nhưng con người không thể làm được điều ấy, đây là vì sự hỗn loạn của văn hoá hiện nay tạo thành. Con người không tin Thần nữa, con người không hiểu rằng cần tu luyện nữa, con người dám phỉ báng Phật, phỉ báng Pháp, phỉ báng Thần, lấy những danh từ trong tu luyện ra sử dụng ở người thường, người ta đều làm [những việc ấy], nhưng nó không phải là danh từ trong người thường, chẳng qua là người thường lấy ra dùng thôi.

Đệ tử: [Thỉnh Sư phụ] giảng thêm một chút về “toàn dân đều sẽ phản đối nó”?

Sư phụ: Thiên cơ không thể tiết lộ quá sớm. (Sư phụ cười) (mọi người cười) Trước đây tôi giảng cho chư vị rồi, bức hại Pháp Luân Công tạo thành việc người Trung Quốc hiểu lầm Pháp Luân Công. Nói cách khác, rất nhiều người tuy không lý giải Pháp Luân Công, nhưng ai ai đều mạ lị tên ma đầu kia, hiện nay là vậy phải không? (vỗ tay)

Đệ tử: Đoạn thời gian gần đây đệ tử luôn đối kháng một loại nhân tố lớn mạnh, cảm thấy có phần không chịu nổi nữa, xưa nay [con] chưa từng có thân tâm mệt mỏi như thế.

Sư phụ: [Hãy] phát chính niệm thanh trừ hắc thủ. Hiện nay miễn là đệ tử Đại Pháp trong chứng thực Pháp mà [thấy có] biểu hiện không bình thường và kéo dài, thì nhất định là hắc thủ làm, khi thanh trừ nhất định thanh lý chúng một cách triệt để. Tuy nhiên với các học viên đắc Pháp muộn và bước ra muộn, hai việc tu luyện và chứng thực Pháp của chư vị và là đồng thời gộp với nhau, áp lực lớn cho chư vị càng hiển rõ. Đương nhiên, tu luyện mà, chỉ cần chính niệm mạnh hơn một chút, thì bảo đảm chư vị đều có thể vượt qua được. Nhất định là có khó khăn, người ta trước khi tu luyện đã có nghiệp lực, trong tu luyện cần tiêu nghiệp, tiêu nghiệp sẽ có thống khổ. Đó là nghiệp lực đã nợ từ trước, Sư phụ không thể tiêu sạch hết cho chư vị được. Chư vị không hoàn trả nợ nghiệp nào cả mà lên làm Thần, thì chư Thần nhìn chư vị đều không thấy thuận mắt: “Chư vị lẽ nào có thể theo cùng với tôi? Những món nợ của chư vị thì chư vị hoàn trả chưa? Là Sư phụ của chư vị gỡ bỏ nó cho chư vị, hoàn trả thay cho chư vị, vậy có thể được sao?” Đương nhiên không được, do đó tu luyện là cần chịu một phần khổ nhất định.

Nhưng nói một cách tương đối, về các học viên ở ngoài Trung Quốc Đại Lục, chư vị chịu khổ khác xa so với người tu luyện trong lịch sử. Thời bấy giờ khổ nhiều lắm, hôm nay không khổ như vậy. Cái khổ ngày nay ở chỗ nào chư vị biết không? Trong quá khứ, thân thể và tinh thần của người ta đều chịu khổ, hiện nay chư vị chỉ là cái khổ khi không buông nổi chấp trước. Cái khổ của chư vị đều là chư vị không muốn buông bỏ chấp trước nên mới cảm thấy khổ, ‘a, tại sao mình thấy khó chịu thế? Có người vì sao cứ luôn xử tệ đối với tôi? Thân thể của tôi mãi cứ tiêu nghiệp là sao?’ Con người chính là không buông bỏ được. Mức độ tối đa [mà chư vị] có thể buông bỏ được đến là bao nhiêu? Bản thân có thể có niệm rất chính, như một đệ tử Đại Pháp chân chính hay không? Đường đường chính chính tự coi mình như một người tu luyện, nếu thật sự có thể ở bất kể tình huống nào đều có thể buông bỏ chấp trước, coi bản thân làm một đệ tử Đại Pháp khác với người thường, thì tôi tin rằng hết thảy đều sẽ biến đổi. Học viên cũ đều có thể hội sâu sắc [về vấn đề này], họ đã vượt qua hết thảy những điều ấy, do đó học viên mới nên hỏi thêm, thỉnh giáo thêm các học viên cũ về vấn đề này, đọc nhiều hơn nữa Pháp mà tôi giảng trước đây, đối với những vấn đề này đều đã có khá nhiều giải đáp. Ngoài ra gần đây một số thần xấu (hắc thủ) đã chui vào tam giới cũng trực tiếp tham gia vào bức hại đệ tử Đại Pháp, rất nhiều khi là do chúng làm. Khi phát chính niệm hãy tiêu huỷ chúng, bài trừ can nhiễu.

Đệ tử: Hết sức cảm tạ Ân Sư cứu độ con, nhưng đệ tử mắc nợ nhiều, các loại tâm người thường và tâm chấp trước, rất lo lắng, thỉnh Sư Tôn trợ giúp.

Sư phụ: Tôi có thể cứu độ chư vị, nhưng tôi không thể giúp đỡ chư vị vì điều ấy được, (mọi người cười) tôi chỉ có thể bảo chư vị tu luyện. Chư vị nói ‘Bây giờ tôi nợ nhiều tiền như thế, tôi không yên tâm tu luyện, xin Thầy giúp tôi phát tài để trả hết tiền, tôi sẽ yên tâm tu luyện’. Tôi bảo với chư vị, chư vị như thế không phải là tu luyện, tôi không muốn chư vị tu luyện kiểu như thế. Bởi vì con người đều là có nợ phải trả, [món nợ] không phải bên này thì cũng là bên kia, đều có khổ phải chịu, chính là trong những khó khăn ấy, nhìn xem chư vị có thể tu hay không. Chư vị có thể tu, thì hết thảy có lẽ sẽ phát sinh biến hoá, tuy nhiên, tu của chư vị phải hết sức thiết thực, phát ra từ nội tâm. Chư vị nói ‘tôi tu, tôi hàng ngày luyện công’, nhưng trong tâm chư vị vẫn còn cất chứa “tôi chỉ cần luyện công, thì việc của tôi như Sư phụ nói sẽ đều được gỡ bỏ hết, đều có thể cải biến”, chư vị mà có tâm như thế thì không cải biến được, là vì đó là hữu lậu, bởi vì đó là chấp trước đang ẩn giấu, là tự dối mình, nhưng không dối được Thần. Khi thật sự có thể thành người tu luyện, khi thật sự đường đường chính chính trở thành một đệ tử Đại Pháp, thì hết thảy sẽ cải biến.

Bất quá cũng có một vài tình huống là hắc thủ đang can nhiễu, trong chính niệm hãy nghiêm túc thanh trừ can nhiễu.

Thuận tiện tôi nói đôi lời, gần đây có rất nhiều học viên thấy một vài học viên cá biệt không tôn kính đối với Sư phụ. Thực ra những cái đó Sư phụ đều có thể bỏ qua, nhưng [chư vị] cần chú ý rằng các loại nhân tố cựu thế lực và những sinh mệnh chưa Chính Pháp xong trong vũ trụ chúng lại không tha thứ, chúng sẽ nắm chắc điểm ấy để làm những gì chúng muốn làm. Những năm bấy giờ khi tôi truyền Pháp ở Đại Lục thì những chuyện như thế này hết sức nhiều, hễ có người không tôn kính đối với Sư phụ, thì chúng cứ nhất định đẩy người đó sang phản diện. Sinh mệnh đều là vì Pháp mà đến, một [loại] là khởi tác dụng chính diện, một [loại] là khởi tác dụng phụ diện; những [ai] khởi tác dụng phụ diện thì đến cuối cùng sẽ bị tiêu huỷ, vì vậy [chúng mà] thấy học viên như thế thì nhất định sẽ đẩy người đó sang phía đối lập, từ đó trở đi để người đó gắng sức làm điều xấu.

Rất nguy hiểm đó, vậy nên hễ xuất hiện tình huống này, cựu thế lực lập tức làm thế, là vì chúng nắm được lý [do], chúng sẽ nói rằng nghiệp lực cự đại của người kia đã do Sư phụ tiêu trừ giúp cho người ấy rồi, chịu đựng thay cho người ấy rồi, [Sư phụ] đã vớt lên sinh mệnh của người ấy vốn đã bằng như ở trong địa ngục rồi, để người ấy thành Thần, cho người ấy nhiều thứ như thế, tất nhiên người đó không nhìn thấy, nhưng hết thảy những thứ rất thiết thực đó quả thực đã cấp cho họ rồi. Chúng nhìn nhận rằng người kia dám đối với Sư phụ của mình như thế, thì chúng nhất định đẩy người ấy sang phía đối lập, khiến người ấy làm điều xấu, cuối cùng bị tiêu huỷ.

Tất nhiên tôi không thừa nhận an bài đó của cựu thế lực, tôi cũng không cho phép chúng làm thế, vì vậy tôi cố gắng bảo học viên tự mình nhận thức. Nhưng học viên chúng ta nếu không chú ý, thì nạn như thế này sẽ khiến chư vị rất khó giải thoát khỏi. Đột nhiên tôi nghĩ đến vấn đề này, hãy chú ý, bất kể con đường nào mà đi không chính đều là nguy hiểm, đều là trắc trở.

Đệ tử: Bảy tháng trước con mới đắc Pháp, con là đệ tử Chính Pháp hay không? Khi Pháp Chính Nhân Gian con có thể trở về không?

Sư phụ: Tôi không thể nói rằng chư vị hỏi có gì sai, tuy nhiên, đó là có chấp trước. Dù chư vị là học viên mới, hay là học viên cũ, dù chư vị thuộc đệ tử nào, thì hôm nay chư vị đã vào cửa tu luyện Đại Pháp, chư vị đã vào cửa lớn của môn tu luyện chân chính này, thì đừng chấp trước vào gì hết. Mỗi niệm nhân tâm đều sẽ trở thành chướng ngại làm cản trở việc đề cao, vì thế trong tu luyện có câu rằng “hữu tâm tu luyện, vô tâm đắc công”. Chư vị có thể đi tu, nhưng chư vị không được chấp trước. Không có tâm nào hết, không chấp trước gì cả, [thì] tu được nhanh, đề cao sẽ nhanh, ma nạn sẽ ít. Chỉ cần có chấp trước, tu sẽ chậm lại.

Đừng quan tâm rằng mình là đệ tử thời kỳ Chính Pháp hay là đệ tử tương lai, chư vị đã đến để tu luyện rồi, chư vị đã là sinh mệnh mà vô số chúng sinh ngưỡng mộ rồi, thì chư vị hãy đi cho tốt con đường của mình. Mỗi sinh mệnh trong vũ trụ làm gì thì đều có báo ứng, làm tốt có báo, làm xấu có báo, mà tu luyện đương nhiên cũng có báo, ấy là quả báo chứng quả vị, đó là Lý tuyệt đối trong vũ trụ. Đừng nghĩ nhiều thế, cũng đừng quan tâm bản thân như thế nào; có thể làm, có thể tu thì chư vị cứ tu đi.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, xin giảng một chút về “Thiện giải”.

Sư phụ: Thiên giải, [ấy là] tôi là đang giảng về một loại phương thức mà sinh mệnh vũ trụ đồng hoá với Pháp khi Chính Pháp. Một số sinh mệnh là không đáng được Thiện giải, vậy thì cần nên làm thế nào thì làm vậy thôi. Một số sinh mệnh phạm tội đối với Chính Pháp, vậy càng không thể Thiện giải, trong Chính Pháp một khi qua đi là thanh lý rớt rồi. Các sinh mệnh [được] Thiện giải là lấy phương thức tốt nhất để đồng hoá cho họ, mà đệ tử Đại Pháp lại là vượt hơn những [vị được] Thiện giải đó, bởi vì đệ tử Đại Pháp là đang chủ động tu, bản thân tu về tương lai, là đáng quý hơn nếu so với Thiện giải.

Đệ tử: Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Pháp xin vấn an Sư phụ.

Sư phụ: Cảm ơn mọi người (vỗ tay)

Đệ tử: Ở Pháp có một học viên tinh thần không bình thường, anh này từng có lần phát tư liệu cho du khách Trung Quốc mà lại không khống chế vững bản thân, ngay trước mặt rất nhiều du khách mà náo loạn to tiếng, tạo thành ảnh hưởng phụ diện. Khi phát chính niệm ở đại sứ quán thì anh này động loạn cả lên, còn từng bôi vẽ các chữ ở đại sứ quán Trung Quốc.

Sư phụ: Những sự việc này, làm đệ tử Đại Pháp thì cần xử lý nó cho tốt. Từ học viên ấy mà nói, đã là đệ tử Đại Pháp thì không được làm thế, chúng ta chỉ có thể bằng Thiện niệm để cứu độ chúng sinh, nếu không lý trí thì sẽ tạo thành ảnh hưởng phụ diện.

Một số học viên cá biệt khi không làm chủ vững cảm tình của mình, thì những học viên khác nên tới ngăn lại. Các đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, mọi người cần hợp tác với nhau, đừng để xuất hiện lại sự việc loại này, xuất hiện rồi thì cần giải quyết nó thoả đáng cho tốt. Nếu thật sự là tinh thần có vấn đề, thì tôi nghĩ rằng, có thể khuyên học viên đó là hãy ở nhà luyện công, Sư phụ vẫn quản như nhau, không cần bước ra. Nếu như không phải là vấn đề bệnh tâm thần, thì mọi người cần giúp đỡ họ.

Đệ tử: [Trong] vũ trụ hết thảy đều có định số, một số sinh mệnh đã định là sẽ diệt vong. Là điều gì quyết định điểm ấy của sinh mệnh đó?

Sư phụ: ‘Vũ trụ hết thảy đều có định số’ là nói về chỉnh thể vũ trụ, tỷ như Pháp Lý cũ đã định ra định số thành-trụ-hoại-diệt của nó rồi, đó là hạn chế về trí huệ của cựu Pháp; đành rằng vũ trụ có định số của mình như thế, đành rằng căn bản của sinh mệnh cụ thể là có quan hệ với lịch sử của nó {vũ trụ}, nhưng đã nói đến sinh mệnh nào đó thì vị ấy làm cụ thể những gì, vị ấy có nghiệp lực bao nhiêu, vị ấy phải hoàn trả, nghiệp lực của vị ấy trở nên lớn thì phải tiêu huỷ, thì đó đều là việc của chính bản thân sinh mệnh đó; một sinh mệnh tự nó đi tới bước nào, thì những cái đó về cơ bản không ổn định. Tuy nhiên người ta có thể thông qua những gì sinh mệnh đó làm và theo đuổi, mà thấy được bước tiếp theo, bước tiếp theo, bước tiếp theo nữa của sinh mệnh ấy trong vũ trụ, nghĩa là, khi ly khai khỏi hoàn cảnh không gian thời gian của vũ trụ này của chúng ta, khi ở trong hoàn cảnh thời gian khác thì có thể thấy được rằng về sau vị ấy có thể sẽ làm gì, đó cũng là chiểu theo trạng thái của vị ấy hôm nay mà kéo dài ra cho đến bước ấy. Nếu trạng thái hiện nay của vị ấy đột nhiên biến [đổi], thế thì, trạng thái của bước tiếp theo cũng sẽ biến [đổi], do đó những điều này là không ổn định. Định số tổng thể của thành-trụ-hoại của vũ trụ là ổn định.

Đệ tử: [Trở thành] đệ tử Đại Pháp có phần lớn là do duyên phận quyết định, vậy căn bản của duyên phận ấy nguyên gốc là gì?

Sư phụ: Trong «Chuyển Pháp Luân» tôi đã nói về ‘duyên’ rồi, trong nhiều lần giảng Pháp trước đây cũng giảng rồi. Về duyên phận của các đệ tử Đại Pháp tôi lại càng giảng [rõ] rồi, có ba loại, đệ tử Đại Pháp có ba loại tình huống. Tôi thấy là không [giảng] lại nữa, thời gian không nhiều, một lát nữa tôi không nhất định đều giải đáp hết những câu hỏi này. (Sư phụ cười) Hãy tìm những [bài] Pháp mà tôi giảng trước đó để đọc.

Đệ tử: Rất nhiều đồng tu có [ý kiến] khác nhau về việc viên dung với con người ở tầng Pháp này.

Sư phụ: Viên dung với tầng của con người? Lời này nói vậy không đúng. Nếu làm không tốt, thì là vấn đề tu luyện, không tồn tại loại vấn đề viên dung.

Đệ tử: Làm thế nào đột phá căn cơ tiên thiên hoặc hạn chế về căn cơ?

Sư phụ: Tu luyện là không được chấp trước những thứ ấy, [chúng] không có quan hệ gì. Chư vị không nên quản căn cơ như thế nào, một sinh mệnh hôm nay có thể [gia] nhập Đại Pháp thì căn cơ không nông cạn rồi. Hãy nhìn con người thế gian, toàn thế giới hơn bảy tỷ người, đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp có bao nhiêu người? Mà chư vị là một trong đó, còn nói về căn cơ gì nữa? (vỗ tay)

Đệ tử: Khi [ở] chỉnh thể nếu có hạng mục cá biệt mà người điều phối có quan niệm nặng nề, làm thế nào để hợp tác triển khai hợp tác tốt hơn thêm một bước nữa?

Sư phụ: Từng cá nhân đệ tử Đại Pháp đều đang tu luyện, mỗi người cũng đều đang đi con đường của mình, mỗi người cũng đều có tâm người thường thì mới có thể tu luyện. Vậy tâm người thường ấy sẽ biểu hiện ra, không được nhìn nhận rằng [vậy là] có mâu thuẫn rồi, có ý kiến rồi, không muốn hợp tác với học viên nữa. Cần phải biết rằng mọi người đều là từ trạng thái ấy mà vượt qua, hơn nữa mỗi cá nhân thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện trạng thái đó, cần phải biết rộng lượng với người khác, thông cảm với người khác, cần phải biết hỗ trợ lẫn nhau. Mọi người đều có thể cùng nhau làm tốt việc chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp, đó mới là điều nên làm.

Đệ tử: Những quốc gia không có đệ tử Đại Pháp thì tương lai sẽ như thế nào? Chúng con làm thế nào để hồng Pháp và giảng thanh chân tướng đến những quốc gia xa xôi ấy?

Sư phụ: Đệ tử Đại Pháp chính là làm những gì đệ tử Đại Pháp nên cần làm. Nếu chư vị có năng lực, thì chư vị có thể đi làm, ở địa phương không có đệ tử Đại Pháp, [thì] chư vị có thể tới hồng Pháp. Tuy nhiên nếu độ khó là quá lớn, [hoặc] ở những địa phương quá gần gũi với tập đoàn lưu manh mà bức hại đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc, [thì] hiện nay chư vị tạm thời không nên đi, là vì bước tiếp theo vẫn có việc cần làm của bước tiếp theo.

Đệ tử: Nếu chúng sinh tương lai lại bại hoại, thì vẫn cần Chính Pháp chăng?

Sư phụ: Có lẽ đây là [việc loại] ‘tiền vô cố nhân, hậu vô lai giả’.

Nếu chúng sinh của vũ trụ này còn bại hoại hơn nữa, thì không thể Chính Pháp nữa. Nhưng sự xuất hiện của Chính Pháp, khi bắt đầu sự kiện này, là đúng vào lúc chúng sinh và nhân loại trong vũ trụ đều không tốt nữa và cần đào thải, tuy nhiên vẫn chưa đến mức không thể cứu, đúng vào lúc đó mà truyền Pháp. Nếu thật sự xấu xa như những sinh mệnh hạ địa ngục, thì đành rằng tôi có thể làm bất kể thứ gì, tôi cũng có thể độ [bất cứ sinh mệnh nào], mà bấy giờ [họ] cũng đã là không đáng được độ nữa rồi.

Đệ tử: Nếu hoả tiễn bay ra ngoài phạm vi chín đại hành tinh, nó có thể ra khỏi tam giới chăng?

Sư phụ: Đó chỉ là phạm vi cấu thành từ một tầng các lạp tử phân tử, phạm vi của tam giới này hoàn toàn không dễ dùng ngôn ngữ con người để hình dung. Hiện giờ tôi giảng cho mọi người, tam giới này to lớn ngần nào, [ấy là] tôi là dùng khái niệm cảm giác và thị giác của con người ở một tầng lạp tử này. Thần và con người khi nhìn vũ trụ có sự khác nhau lớn nhất là, Thần không phải là nhìn từ kết cấu ở một tầng lạp tử, mà là từ tổ hợp kết cấu vũ trụ của đồng thời lạp tử từ tầng đó trở xuống và lạp tử từ tầng đó trở lên mà nhìn một cách lập thể toàn phương vị, họ có thể nhìn được vật thể trong các tầng thứ khác nhau của vũ trụ có biểu hiện cấu thành tổng thể và từ căn bản mà nhìn là như thế nào. Mà con người chỉ có thể thấy được thế giới này do một tầng các lạp tử phân tử tổ hợp cấu thành mà thôi, [đó] chỉ là hết thảy những gì do lạp tử một tầng này cấu thành mà thôi, còn vũ trụ lại không chỉ do lạp tử một tầng này cấu thành. Con người không thấy được chân tướng, con người chỉ có thể thấy được một tầng này, cũng là có gián cách ra và ức chế của các loại nhân tố cũng như hạn chế của kết cấu con mắt người tạo thành [như thế], cố ý tạo thành loại giả tướng này cho con người, chính là không để cho con người thấy được chân tướng, nghĩa là, chính là những gì cấu thành từ lạp tử tầng này là không cho con người thấy được toàn diện, chính là tạo cho con người một loại giới hạn cho con mắt người về nhận thức vũ trụ, từ đó tạo thành văn hoá như thế này, hết thảy đều được tạo ra một cách có mục đích.

Như mọi người biết về hồng ngoại và tử ngoại, còn có những ánh sáng mà không thể nhìn thấy và những âm thanh không thể nghe thấy khác nữa, nhưng chúng là tồn tại, máy đo của các nhà khoa học ngày nay có thể đo đạc được và biết được sự tồn tại của chúng, nhưng mắt người lại không thấy. Nghĩa là những thứ trong một tầng này của thế gian con người cũng không để cho mắt người đều thấy [hết], thế giới mà để cho con người nhìn thấy như thế nào ấy là có ý định, từ đó khiến nhận thức con người ổn định trong trạng thái này. Kỳ thực cũng không tuyệt đối ổn định và không thể vượt qua, tu luyện là có thể đột phá [điều ấy], nhưng đột phá bao nhiêu, nhìn thấy bao nhiêu chân tướng của vũ trụ, thì cần xem tầng thứ của tu luyện. Trái lại, người càng [chạy theo] vật chất thì càng bị hãm vào ‘mê’ này, càng vật chất hoá, nhận thức của tư tưởng con người càng sa vào cái “hiện thực” này, con người sẽ càng ở trong “hiện thực” này.

Biên giới lớn hơn nữa của tam giới cũng lớn như tiểu vũ trụ. Biên giới ở vi quan của tam giới, thực ra từ vi quan mà nhìn, tôi nói gần ‘trong tầm tay’ đã là quá xa rồi. Như mọi người đã biết, lạp tử vi quan tổ thành một tầng lạp tử của lạp tử vi quan lớn hơn, nên cũng nói là lạp tử các tầng khác nhau đều do một tầng bên dưới các lạp tử nhỏ hơn cấu thành. Nói biên giới của tam giới chính là ở đây, chính là ở trong hết thảy mọi thứ, trong vi quan của hết thảy vật thể, [nếu] dùng tư tưởng hiện đại mà nhận thức [thì là] không có cự ly, chư vị hầu như không tính được cự ly của nó. Tuy nhiên, các lạp tử của các tầng khác nhau trong tam giới lại có phạm vi ở các tầng khác nhau, nghĩa là từ bình diện mà nhìn thì ở các tầng thứ khác nhau cũng có cự ly của biên giới của các tầng khác nhau. Mà vũ trụ ấy, nó lại là một ‘thể’ phức tạp lắm, tam giới mà chúng ta giảng ấy là phạm vi hoạch định cho Chính Pháp sau này dùng, nhưng các lạp tử đồng dạng và đồng thời tồn tại với [lạp tử của] tam giới [có] trạng thái liên đới là với cả không gian quảng đại hơn, rất nhiều Thần ở cao tầng tối hậu cũng gộp chúng lại mà gọi là ở tầng thứ thấp nhất, mà tam giới do chúng ta nói đến là [ở] phạm vi đặc định. Còn các không gian tương liên khác được cấu thành từ lạp tử đồng đẳng với [lạp tử của] tam giới, chúng có phạm vi cự đại vô tỷ.

Đệ tử: Tại sao các đệ tử Đại Pháp gọi ngài là ‘Phật Chủ’? Vì sao Ngài là từ nơi cao hơn xa xôi hơn đến đây?

Sư phụ: (Sư phụ cười) Kỳ thực tôi không có danh xưng. Chỉ là trong một bài kinh văn tôi có viết một câu “từ bi của Phật Chủ”, học viên bèn suy đoán: Sư phụ phải chăng là Phật Chủ? Thực ra gọi là gì cũng không chuẩn xác, sinh mệnh mỗi cá nhân trong vũ trụ đều có một nơi nguồn gốc, đồng thời mang theo nhân tố xa xưa hơn, kể cả sinh mệnh ở tầng thứ thấp nhất, ngay cả cọng cỏ trên mặt đất kia chúng cũng có nơi nguồn gốc và nhân tố xa xôi hơn. Thời kỳ lịch sử khác nhau có các thực vật khác nhau, trong lịch sử vũ trụ lâu dài, các tinh cầu và lạp tử là không ngừng giải thể, sau đó tái sinh, giải thể, tái sinh, không ngừng canh tân, mà trong vũ trụ có rất nhiều bụi có lẽ cũng là sinh mệnh giải thể với nhân tố vô cùng xa xưa. Rơi trên ‘thổ’ của Trái Đất có thể có rất nhiều là vật chất rất là xa xưa, mà cây cỏ hấp thụ những vật chất từ đất ấy, có lẽ những cỏ ấy cũng mang theo những nhân tố rất xa xưa khác nhau. Đó là giảng từ vật chất bề mặt. Bất kể vật thể nào cũng đều là sinh mệnh, miễn họ tồn tại thì họ chính là sinh mệnh.

Giảng từ một góc độ khác, trong «Thánh Kinh» giảng rằng Yahweh dùng bùn đất tạo ra con người. Kỳ thực Yahweh tạo ra là một loại trong những người da trắng, chứ không phải tất cả người da trắng, mà người da trắng không phải cùng là một loại nhân chủng, ấy là do hằng mấy vị Thần tạo ra. Người da vàng cũng là do hằng mấy vị Thần tạo ra. Như vậy những người khác, ví như người Ấn Độ, còn có người Ai Cập cổ, đều do các vị Thần khác nhau tạo ra. Người ta đều nhìn nhận rằng chư Thần phỏng theo hình dạng bản thân để tạo ra con người, kỳ thực những vị Thần đó có năng lực như thế này, họ tạo ra con người nhất định là [ở] bộ phận thấp nhất của bản thân họ, lạp tử tầng thấp nhất mà thôi, nói trắng ra chính là một lạp tử ở bàn chân của Thần, cũng có thể gọi là tế bào. Trong Giảng Pháp trước đây tôi đã bảo chư vị rằng, các sinh mệnh, kể cả con người, động thực vật, thì từng tế bào đều là hình tượng của chủ thể.

Như vậy với con người được tạo ra từ thuở đầu ấy thì ngay cả nguyên thần của họ và hết thảy sinh mệnh đều do nhân tố vật chất trong tam giới tạo thành. Vậy thì các vị Thần khác nhau mà tạo ra con người ấy đương nhiên cần quản người của mình. Một mạch cho tới cận đại khi thời cần truyền Pháp sắp đến, nguyên thần ở trong bộ da người là có rất nhiều là sinh mệnh từ tầng cao đi xuống đây, chứ không còn là nguyên thần của con người nguyên ban đầu nữa. Còn cần nói rõ một vấn đề, hết thảy những gì do lạp tử ở một tầng bề mặt của con người cấu thành thì được gọi là ‘da người’, kể cả xương, nội tạng cũng như tầng da bề mặt. Da người bề mặt ấy của con người sẽ vì lão hoá mà chết đi, nhưng rất nhiều thứ mà lớp da ấy tiếp thụ trong một đời sẽ truyền cho đời sau, qua những năm tháng đằng đẵng con người cứ đời này qua đời khác, con người kế tục nội hàm văn hoá mà Thần cấp cho con người. Tại lý tính của con người thì không biết những thứ ấy, nhưng trong nội hàm là có. Như vậy từ thời cận đại trở đi, khi có rất nhiều chúng sinh vì Pháp mà đến để chuyển sinh thành người, thì nguyên thần của những người do chư Thần tạo ra thuở đầu bèn lưu ở âm gian, mà những vị Thần cao tầng từ ngoài tam giới nay chuyển sinh thành người đã mặc những bộ y phục (nhân bì) ấy, nghĩa là những bộ da người do chư Thần quá khứ tạo ra ấy đã được những vị Thần khác mặc vào.

Vậy thì điều này lại nói rõ ra một vấn đề, những vị Thần khác kia không nhất định thấp hơn so với những vị Thần đã tạo ra con người, có thể còn cao hơn họ, tất nhiên cũng có thể là thấp hơn họ, cũng có thể ở tầng thứ ngang bằng, [chư Thần] đã đến, làm chủ tể người do họ tạo ra, nghĩa là những vị Thần khác đã đến và tiến vào phạm vi của những vị Thần mà trước đây tạo ra con người. Tôi thường nói rằng con người hiện nay là có bối cảnh [lớn], không còn mấy [trong những] con người trên thế gian vẫn là nguyên thần do những vị Thần từ thuở đầu tạo ra. Dù là ai hễ tiến nhập vào thế giới ‘mê’ này, thì tất cả những gì tiếp xúc ấy, nhìn thấy ấy đều là như thế cả, từ lúc sinh ra khỏi bụng mẹ thì chính là nhìn thấy thế giới như thế này rồi. Như vậy ở trong xã hội mê này [họ] cũng tạo nghiệp cũng như thế thôi, nhân loại cận đại còn tạo ra văn hoá càng làm cho người ta mê hơn nữa, trong văn hoá vật chất này mà bồi dưỡng bản thân mình. Con người cực kỳ khó mà có thế vượt qua được nhận thức ấy, con người muốn có thể [vượt] ra ngoài khỏi hết thảy nhận thức ấy, thì chỉ có tu luyện mới có thể làm được.

Còn một hiện tượng, vì các vị Thần khác nhau tạo ra con người khác nhau, [nhưng] mấy nghìn năm qua, do các loại tôn giáo đã truyền bá vượt khỏi địa phương và dân tộc [ban đầu], từ đó khiến một số người tin theo Thần khác, như vậy Thần mà tạo ra họ rất buồn, mà Thần do người tin theo cũng không độ được người do Thần khác tạo ra. Cũng có rất nhiều dân tộc đã hoàn toàn không biết Thần của mình thật sự là ai nữa. Từ lịch sử xưa đến nay thì hiện tượng ấy nhiều lắm, từ đó khiến cho những vị Thần đã tạo ra người đó không thể không buông bỏ những người mà bản thân mình tạo ra, vậy ra rất nhiều dân tộc trở thành người không có gốc, người không có Thần quản, xã hội rối loạn, lý trí mất khống chế, bất kính đối với Thần, phần nhiều [những điều loạn bậy] là từ những người như thế. Dân tộc và những người như thế đều rất nghèo khổ.

Còn nói về vì sao Sư phụ đến từ cao hơn xa hơn, kỳ thực có lẽ ngồi ở đây có rất nhiều đệ tử Đại Pháp cũng đều đến từ cao hơn xa hơn. (tiếng vỗ tay từ từ nổi lên) Chỉ là tôi đến từ xa xôi hơn một chút, chính vì thế, trong Chính Pháp ai ai tôi cũng có thể độ được. Nói về Sư phụ đến từ nơi đâu, đối với chúng sinh trong vũ trụ mà giảng, tôi cao hay thấp đều không quan hệ gì cả, quan trọng nhất là tôi [đang] tiến tới tối cao tối hậu, mọi người biết rằng tôi là đến để truyền bộ Pháp này, là để tạo bộ Pháp này vậy là được rồi.

Đệ tử: Có những học viên nhìn nhận rằng giảng thanh chân tướng một cách có hệ thống cho các luật sư, tìm hiểu chi tiết về luật pháp, để cuối cùng tìm ra biện pháp giải quyết có lợi nhất, [thì] đó là không tín nhiệm luật sư. Xin Sư phụ giảng một chút?

Sư phụ: Xã hội nhân loại bị chính bản thân nhân loại phong bế đến mức không gian còn rất nhỏ bé, trí tuệ con người có tính hữu hạn lắm, có rất nhiều khung đã đóng khung cứng người ta rồi. Nhiều việc rất khó làm, cả cứu người cũng khó. Hãy lấy trí huệ để đối đãi những việc ấy. Còn nói như làm thế nào, giảng thanh chân tướng tất nhiên không có vấn đề. Hãy căn cứ tình huống cụ thể chư vị thấy mà làm thôi, chư vị trong chứng thực Pháp mà gặp việc gì thì cũng không giống nhau, ở đây tôi không thể xử lý mọi mặt được, cũng không thể giảng những việc cụ thể đó, vì thế vấn đề gặp phải thì vẫn là bản thân chư vị cần làm. Làm thế nào cho tốt, ấy cũng là chư vị đang chứng thực Pháp, đang đi con đường của mình.

Đệ tử: Biểu diễn các bài công pháp cho người ta, kể cả người du lịch đến từ Trung Quốc, có được tính là giảng thanh chân tướng không?

Sư phụ: Biểu diễn công pháp có thể khởi tác dụng nhất định, chư vị làm việc gì cũng đều có thể khởi tác dụng chính diện nhất định. Tuy nhiên, chư vị không giảng chân tướng, không đi giảng một cách cụ thể, chỉ làm [biểu diễn] công pháp thôi, thì người ta có nhiều vấn đề về tư tưởng không có được giải khai thì nhất thời vẫn là không có biện pháp giải quyết.

Đệ tử: Các đệ tử Đại Pháp từ Tây Song Bản Nạp thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc, đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, Gia Dục Quan tỉnh Cam Túc, Hà Bắc, Quảng Đông, New Zealand, Peru, Thiên Tân, Montreal của Canada, thành phố Trường Xuân, thủ đô Bắc Kinh, Thẩm Dương, Cáp Nhĩ Tân, Nhạc sơn tỉnh Tứ Xuyên, Nga My sơn, Quảng Châu, Trịnh Châu, Mẫu Đơn Giang, xin gửi lời chúc đến Sư phụ.

Sư phụ: Cảm ơn mọi người. (vỗ tay)

Đệ tử: Nếu bị đồng tu hiểu lầm là đặc vụ, thì nên đối đãi như thế nào?

Sư phụ: Tôi giảng một chút [vấn đề] đặc vụ này. (Sư phụ cười) (mọi người cười) Thực ra, chư vị có biết Sư phụ từ một mặt khác mà nhìn nhận vấn đề này như thế nào chăng? Tất nhiên cựu thế lực làm ra những thứ này là khảo nghiệm nhắm vào đệ tử Đại Pháp, kỳ thực tôi nói [đó] là điều vũ nhục đối với Pháp, là sỷ nhục của nhân loại, là bất kính đối với Pháp, là can nhiễu đến Chính Pháp, là điều không nên có. Nhưng chúng sinh đã không tốt nữa nên mới [phải] Chính Pháp, dù sao thì nhân loại đã xuất hiện ngành nghề này, như vậy có phải là chuyên chọn ra những người ác nhất xấu tệ nhất để làm đặc vụ không? Không phải. Con người làm công tác gì thì tối đa cũng là [do] ưa thích của bản thân, cũng có rất nhiều người làm công tác một cách bị động, cũng có người cảm thấy ai đó thông minh và có thể làm công tác ấy do đó nên được chọn. Nghĩa là, không phải từ bản chất tốt-xấu của con người mà tuyển định ra nghề của người ta. Trong [những người] làm đặc vụ có người tốt không? Khẳng định là có. [Từ] chức vụ khác nhau ở xã hội nhân loại, không thể nói rằng cá nhân đó là tốt hay xấu, rằng sinh mệnh đó có thể cứu độ hay không.

Tôi đã thấy vấn đề này, do đó tôi ngay khi bắt đầu truyền Pháp đã giảng rồi, tôi cũng thực hiện như thế rồi, [ấy là] không phân hoạch theo nghề nghiệp hay giai tầng xã hội, dù chư vị làm [nghề] gì tôi đều độ. Cánh cửa của tôi là mở rộng, hoàn toàn mở rộng, mở đến mức không còn cửa nữa, chư vị chỉ cần muốn tu là chư vị có thể tiến [vào], ai ai tôi cũng độ, bất kể chư vị làm [nghề] gì, tuy nhiên bước vào hay không thì ấy là tuỳ vào bản thân chư vị, đắc Pháp hay không đều là việc của cá nhân. Bởi vì nhân loại hôm nay lựa chọn nghề gì là [điều] mà tự bản thân mình rất khó làm chủ, một đời ấy người ta muốn làm gì liền làm nấy, đâu có dễ dàng như thế? Rất khó, nói cách khác, con người sống ở thế gian không phải bản thân mình có thể tuỳ tiện lựa chọn nghề nghiệp. Tôi thấy những điều này, người ta cũng đều là vì Pháp mà đến. vô luận chư vị làm gì, vô luận chư vị có công tác nào, tôi đều có thể độ chư vị. Tuy nhiên có thể kiên định tu cho tốt hay không ấy là vấn đề của cá nhân, chư vị muốn tu hay không thì cũng là vấn đề của cá nhân chư vị.

Những lời này của tôi, cách làm này của tôi là đã nguyên từ trước rồi, những năm nay chúng ta có rất nhiều học viên vẫn không thật sự lý giải được mục đích của những lời mà Sư phụ nói ấy. Tôi đã mở cửa ấy rồi, người làm chức nghiệp giai tầng gì tôi cũng đều để họ vào, tại sao mọi người tự mình cố ý cứ phải phân chia, cứ phải phân hoạch ra? (vỗ tay) Vì là người đang tu luyện, không phải Thần đang tu luyện. Người đang tu luyện, thì chính là người có nhân tâm, trong nhân tâm đã quen có nghề nghiệp rồi, chính là có nghề nghiệp ấy tạo thành chấp trước, dưỡng thành tính tập quán, khởi tác dụng một cách không tự biết. Khi một người không tu luyện tốt, thì chấp trước được tạo thành có tính tập quán trong công tác ấy sẽ phản ánh ra, vậy thì tất nhiên những người làm gián điệp, đặc vụ ấy sẽ có thói quen của họ phản ánh ra, thậm chí khi vượt quan không được sẽ làm việc sai, đặc biệt là trong cuộc bức hại đệ tử Đại Pháp, quan nào mà họ chưa vượt qua, khi nhất thời hồ đồ họ sẽ đi tố cáo. Tuy nhiên từ căn bản mà giảng, người đó xấu tệ hay không, có thể độ hay không, thì vẫn không thể qua nhất thời của họ mà xét được. Cần cho phép người ta mắc lỗi, cần cho phép họ sửa sai, đó chính là chỗ vĩ đại của Pháp chúng ta. (vỗ tay)

Trước đây tôi từng giảng, không ai phá hoại nổi Đại Pháp, chỉ khi mà có đệ tử Đại Pháp thực thi không tốt mới phá hoại Đại Pháp. Như vậy trong cuộc bức hại này, tập đoàn lưu manh tà ác kia muốn lợi dụng đệ tử Đại Pháp để phá hoại Đại Pháp, kỳ thực [chúng] hoàn toàn không phá hoại nổi. Ý tôi giảng ấy [có điều kiện] tiền đề là đệ tử Đại Pháp thật sự đang tu luyện; còn trong tu luyện mà liễu giải Pháp Lý không sâu được đến thế, liễu giải không thấu được đến vậy, con đường bước đi không được đúng, [thì] tạo thành ảnh hưởng bất hảo; kỳ thực cũng chỉ có thể có ảnh hưởng ở con người nơi đây thôi, không ai có thể động đến gốc rễ của Đại Pháp. Còn như nói đến những [ai] mà trong cuộc bức hại đã chạy sang phía phản diện thì không còn là đệ tử Đại Pháp nữa; [ai] có thể quay lại thì đó là chuyện khác. Không là đệ tử Đại Pháp nữa đã hoàn toàn thuộc về nhóm những kẻ tà ác bức hại rồi, đó là cố ý làm điều xấu, cố ý phá hoại, điên đảo thị phi, nói điều không [thật] thành [có] lý, đó là không phá hoại được Đại Pháp, chỉ có thể khiến đệ tử Đại Pháp ngày càng lý trí hơn, ngày càng niệm chính hơn, ngày càng thanh tỉnh minh bạch hơn. Kết thúc của cuộc bức hại này chẳng phải sẽ như vậy sao? Mọi người chẳng phải thành thục sao? Điều tôi giảng là, bản thân các đệ tử Đại Pháp làm không tốt thì mới có thể gây tác dụng và ảnh hưởng không tốt ở thế gian. Nếu đệ tử Đại Pháp nào có tâm người thường, làm không được tốt, trước đây làm đặc vụ, hoặc có học viên nhất thời không vượt [quan] được nên làm điều sai, mà vì thế mọi người đẩy anh ta ra hoặc nhìn bằng con mắt khác đi, khiến anh ta thật sự huỷ mất đi cơ duyên nghìn vạn năm, và sang phía phản diện, thế thì tôi bảo mọi người rằng, đó mới đúng là làm điều xấu rồi đó. (vỗ tay)

Chúng ta có thể khoan dung, [thì] chúng ta mới có thể độ nhân. Nếu mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể suy nghĩ như thế, chư vị thử nghĩ xem, [với] lực lượng từ bi ấy, thì nhân tố bất hảo kia còn có chỗ nào để ở nữa? Đã như vậy, tôi bảo với mọi người, những đặc vụ chuyên nghiệp kia là không chui vào được, [đặc vụ trong chúng ta hiện nay] đều là học viên từng làm chức nghiệp đó từ trước 1999 mà tu không được tốt và học viên có tâm sợ hãi nhất thời thoả hiệp với tà ác nên làm không tốt mới biểu hiện ra. Chư vị bảo họ thật sự phá hoại Pháp, thì họ sẽ không làm đâu. Chỉ là họ nhất thời hồ đồ, làm không tốt, khi không vượt quan được thì lạc đường. Cũng có đệ tử Đại Pháp chấp trước vào một vài thứ của bản thân mình, cũng có [vị] muốn đối phó với cơ cấu đặc vụ lưu manh. Kỳ thực chư vị có bảo ai hãy thật sự phá hoại Đại Pháp thì đều sẽ không thể.

[Những việc này] chính là vì một số học viên vẫn còn chấp trước của con người, vẫn còn chỗ làm chưa được tốt. Còn nói như thật sự đặc vụ lọt vào được, chui vào được, thì tôi nói với mọi người rằng đó là không thể, đây là tu luyện. Họ là muốn dùng học viên cung cấp cho họ những cái gọi là tình báo, [để] tìm mục tiêu, không có tác dụng gì đâu, họ đang tự lừa mình dối người. Cơ quan đặc vụ kia biết quá rõ rằng Pháp Luân Công không có bí mật nào cả, biết rõ rằng Pháp Luân Công là một nhóm người tốt, chỉ là phản đối cuộc bức hại này, bản thân họ đều minh bạch cả. Trong thủ đoạn lưu manh [thì] gây thanh thế, tạo hình thế, [ở] Trung Quốc làm các vận động [họ] đã làm quen rồi, họ chỉ biết làm mấy thứ đó, muốn tạo thành một loại thanh thế như thế, can nhiễu nhân tâm. Đối với người tu luyện thì [như thế] có dùng được chăng? Mấy năm đã qua rồi, các đệ tử Đại Pháp chẳng phải càng ngày càng kiên định và lý trí hơn? (vỗ tay) Có ai bị các vị làm sợ không? Không có. Bức hại tà ác đến như thế, trong những đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục, nào có ai bị các vị làm cho sợ? Tất nhiên có [một số] không còn đạt nữa, không đạt ấy cũng là cựu thế lực cố ý an bài lẫn vào. Tôi từng giảng rằng chúng sinh đều là vì Pháp mà đến, nhưng không phải đều là để khởi tác dụng chính diện, mục đích của cựu thế lực là để họ khởi tác dụng phản [diện] và từ đó rèn luyện các đệ tử Đại Pháp mà thôi, [chứ] không phải là những kẻ ác kia có bản sự gì cả. Con người nhìn không rõ những điều ấy, con người chính là chấp trước vào điều con người muốn làm, nhưng người ta làm gì rồi thì đều phải hoàn [trả], nhất định là vậy đó. (vỗ tay)

Tuy nhiên tôi cũng biết vẫn là thật sự có đặc vụ đang dùi vào sơ hở của những học viên có tâm chấp trước, đó là học viên làm không tốt, do chấp trước quá mà thành. Những học viên cá biệt mà đầu não không thanh tỉnh nhất định phải chú ý.

Vừa rồi tôi giảng Pháp này [từ phía] chính diện. Nhưng tôi cũng biết, Sư phụ cứ cấp thêm cơ hội cho họ thì đồng thời, vẫn có mấy người coi từ bi mà Sư phụ cấp thêm nữa ấy như trò đùa của con trẻ, những người không ngộ ra kia vẫn luôn bán [rẻ] lương tâm chính mình, bán [rẻ] đệ tử Đại Pháp [khi] bắt tay với đặc vụ, vẫn luôn hết lần này lần khác cung cấp cái gọi là ‘tình báo’ cho tà ác, trên hành vi đã mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho Đại Pháp ấy, trong con mắt chư Thần mà nhìn, thì đã không cách nào hoàn trả. Loại tham dự vào hành vi can nhiễu đến Chính Pháp này đã là trực tiếp tham dự vào bức hại rồi, hậu quả cũng giống như của tập đoàn lưu manh đang bức hại các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc. Hiện nay tôi không cách nào giảng cho những người đó nữa, điều tôi vừa giảng cũng không bao gồm loại người này. Vừa rồi tôi giảng tới đây có một vị Thần nói, rằng xem ra họ chỉ còn cơ hội chuẩn bị hậu sự [cho cái chết của họ] mà thôi.

Đệ tử: Ngài nói ba việc làm tốt, hết thảy đều trong đó cả, [vậy] phải chăng bao gồm hết thảy chấp trước và mâu thuẫn mà cá nhân gặp phải đều [sẽ] được Thiện giải? Con thành tâm xin Sư phụ khai thị [chỉ ra]?

Sư phụ: (Sư phụ cười) Một cá nhân ấy, trong tu luyện mà nếu không thể giải quyết những vấn đề căn bản đó của chư vị, thế thì chưa nói chuyện tu luyện được. Tu luyện là gì? Tu luyện có mục đích cuối cùng là gì? Là từ người thường mà bước ra. Khi không ở trong người thường, thì các loại mâu thuẫn, chấp trước, và các loại nhân tố của người thường đối với chư vị còn có thể khởi tác dụng chăng? Tuyệt đối không thể. Nhưng chư vị có thể từ đó mà vượt ra và tu xuất ra hay không, chư vị có thể tinh tấn hay không, chư vị tu được nhanh hay chậm, đó đều là vấn đề cá nhân chư vị. Tôi là Sư phụ là tuyệt đối có trách nhiệm với chư vị, tuy nhiên, chư vị có thể tinh tấn hay không, đó còn cần xem bản thân chư vị. Một vị Thần có thể bị các loại chấp trước trong người thường làm cho lay động không? Không thể, tất nhiên là không thể. Vì vậy gì cũng có thể giải quyết, điều ấy chính là cần xem chư vị tu như thế nào. Chư vị nói ‘tôi mang [tâm] giải quyết vấn đề này mà tu’, thế thì chư vị không phải chân tu, tu luyện là không có điều kiện gì hết.

Đệ tử: Thời gian của một tầng vũ trụ mà đệ tử Đại Pháp tạo thành sẽ không lâu dài, xin Sư phụ nói rõ hơn?

Sư phụ: Tôi không có giảng cho chư vị rằng sẽ không lâu dài. Lúc này chư vị là dùng tư tưởng con người để suy nghĩ. (Sư phụ cười) Một niệm của con người, bởi vì không có năng lượng, những thứ phát xuất ra ấy, trong nháy mắt là như bong bóng khí vậy, nho nhỏ, [qua] một lát nó sẽ tản mất. Điều đệ tử Đại Pháp nghĩ mà thành ra thì rất mạnh mẽ, tầng thứ càng cao thì điều được nghĩ mà xuất lai kia sẽ càng lớn, thời gian duy trì càng lâu dài. Một vị Thần cự đại, một niệm của họ có thể sinh thành vũ trụ thiên thể. Kỳ thực còn có các nhân tố căn bản hơn nữa. Pháp là viên dung, những nhân tố không kiện toàn của vũ trụ quá khứ sẽ ở lần Chính Pháp này mà được giải quyết viên mãn. Như vậy Ông đã là một Pháp viên dung, ngay cả đặc tính căn bản thành-trụ-hoại của vũ trụ cũng biến đổi rồi, điều ấy không phải là khái niệm thời gian mà dùng tư tưởng của con người để nghĩ tới được.

Đệ tử: Gần đây các đồng tu thường sử dụng, thông qua phần mềm máy tính để giao lưu [chia sẻ] và học Pháp, thậm chí cực lực quảng bá [cách làm ấy]. Như thế thì mọi người ít có cơ hội gặp mặt nhau giao lưu và học Pháp.

Sư phụ: [Điều đó] là không được, trừ tiểu đệ tử ra thì không nên như thế. Tuy nhiên cũng không bài trừ là khi mọi người rất bận rộn thì [vận] dụng chút, nhưng không thể thành lệ là như vậy, điều đó không phải là tôi muốn lưu lại cho chư vị đâu. Mọi người học Pháp tập thể, gặp mặt trực tiếp nhau học Pháp và thảo luận vấn đề, thế thì không sao cả. Chư vị khi bận rộn thì có thể vận dụng [phần mềm máy tính] một chút, nhưng không được đều như thế, cũng không thể thường xuyên như vậy.

Đệ tử: Đệ tử lý giải không rõ về khác biệt giữa sự bất thuần và sự biến dị của vật chất, thỉnh Sư phụ giải đáp.

Sư phụ: Sự bất thuần và biến dị của vật chất chính là nguyên nhân căn bản của cựu vũ trụ không còn đạt nữa, là [do] đặc tính của cựu vũ trụ quyết định ra. Thành-trụ-hoại-diệt là cực hạn của Pháp thời đó, [khi] đối với cục bộ khác nhau thì dùng biện pháp [làm] thuần tịnh có tính chu kỳ, [khi] tổng thể đã tới bước đó rồi thì chính là kết thúc cả rồi. Vật chất bất thuần và biến dị, từ xã hội nhân loại mà nhìn, khoa học hiện đại mang đến sự bất thuần của không khí, đất, kim loại, nước và các chủng loại nguyên tố ấy là nhân loại không giải quyết nổi. Tư tưởng biến dị của nhân loại, trong mắt của Thần mà nhìn, đã không là nhân loại nữa rồi. Hết thảy [trong] vũ trụ đều tuần hoàn, những gì được sinh mệnh cao tầng trích chọn [lấy] ra thì sau đó cũng sẽ tạo thành sự bất thuần của nhân tố và sinh mệnh của không gian cao tầng, đó là nói một cách đơn giản. Hãy đọc xem những lần giảng Pháp trước của tôi.

Đệ tử: Về tác dụng trong giảng thanh chân tướng của Minh Huệ Net. Các đệ tử hải ngoại phối hợp như thế nào?

Sư phụ: Tác dụng trong giảng thanh chân tướng của Minh Huệ là không [gì] có thể thay thế, là cửa sổ quan trọng nhất nơi chúng ta đăng xuất ra chân tướng cuộc bức hại, cũng như hình thế về Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp. Là việc của đệ tử Đại Pháp, thì mọi người cần phối hợp cho tốt.

Đệ tử: Gần đây, con phát hiện rằng có học viên tuyên xưng rằng mình đã viên mãn rồi, có thể chuyển tu sang pháp môn khác. Xin hỏi họ là tà ngộ hay là suy nghĩ lung tung?

Sư phụ: Tôi nói là vị ấy phát sốt rồi, (mọi người cười) nóng đầu đến mức hồ đồ rồi. Kỳ thực nói ra những lời kia thì đã rất nguy hiểm rồi đó. Người lý trí chính niệm không thanh tỉnh là sinh mệnh mà Thần xem thường nhất.

Đệ tử: Các kênh thông tin đăng hình ảnh Sư phụ thì có thích hợp không?

Sư phụ: Tôi nghĩ rằng, có thể, không thành vấn đề, vì tôi có biện pháp. (Sư phụ cười)

Đệ tử: Trong «Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ» Sư phụ nói “tôi cũng không biết tôi là ai”, đệ tử khó mà lý giải được.

Sư phụ: Có gì khó lý giải? Quá khứ đã là quá khứ rồi, tôi hiện nay là cái ‘mê’ đối với chúng sinh, tương lai không ai biết tôi ở đâu. Tôi có hết thảy năng lực, tôi không bị luỵ vào hết thảy, gọi tôi là gì cũng đều không chuẩn xác, các chúng sinh khác nhau trong tương lai sẽ thấy tôi đều là hình tượng dân tộc khác nhau của họ, hết thảy đều là tôi [tạo] thành, tôi cũng không ở tại hết thảy, chính là khái niệm đó. (mọi người cười, vỗ tay)

Đệ tử: Hiện nay ở các nơi trên thế giới xuất hiện các loại như cúm gia cầm, bò điên, thông qua động vật mà truyền bệnh cho người, xin hỏi Sư tôn, có quan hệ thế nào giữa hiện tượng ấy và tiến trình Chính Pháp?

Sư phụ: Nghiệp lực của nhân loại to lớn rồi, vì con người đã xuống dốc về các phương diện rơi đến hoàn cảnh rất nguy hiểm rồi, nghiệp lực càng ngày càng lớn, thêm vào đó là thái độ đối với Đại Pháp, rất nhiều nguyên nhân là bản thân nhân loại tạo thành. Điều này xem ra hệt như không có quan hệ trực tiếp với Chính Pháp, nhưng việc gì cũng là [chuyển] động quanh Đại Pháp, việc gì cũng đều không ngẫu nhiên, cũng là thông qua những điều ấy mà cảnh tỉnh con người.

Đệ tử: Vì sao làm đặc vụ trong các học viên cho đến nay vẫn không thanh tỉnh ra? Vạch trần thân phận của họ ra ngay trước mặt thì có phải là bất Thiện hay không?

Sư phụ: Vì để hộ Pháp thì không thể nói là bất Thiện, vậy hãy thử làm họ thanh tỉnh xem, vạch trần thì cứ vạch trần thôi. Nếu có thể cứu họ thì tốt hơn, cứu không được thì cũng là lựa chọn của bản thân họ mà thôi.

Đệ tử: Có một số đệ tử Đại Pháp đăng trên Internet một số bài về sự thần kỳ của Đại Pháp, khiến một số dân trên mạng nảy sinh hiểu sai về Đại Pháp.

Sư phụ: Nếu nghiêm túc nói một chút về phương diện này thì sẽ không thành vấn đề, đừng suy xét [lo lắng rằng] hiểu sai gì đó, mà cũng đừng làm một cách hoang tưởng không lý trí. Hãy đường đường chính chính, hết sức lý trí mà chứng thực Pháp, vậy sẽ không có vấn đề. Dù thế nào đi nữa đệ tử Đại Pháp là người tu luyện, chúng ta không phải đoàn thể chính trị xã hội của người thường, mà là một quần thể tu luyện, chúng ta là tu Thần, thế thì nhất định có Thần tích tồn tại. (vỗ tay)

Đệ tử: Ngài từng nói ‘sắc tâm’ mà không bỏ thì tuyệt đối không được viên mãn. Hiện nay còn rất nhiều đệ tử sắc tâm không bỏ, [con] xin hỏi đơn vị viên mãn là gì, đơn vị là lấy lạp tử để tính toán ra phải không?

Sư phụ: Không có nói như thế, tư tưởng nghĩ lung tung phải không, tôi không giảng cho chư vị [về] viên mãn và đơn vị có quan hệ gì. Hỡi các đệ tử Đại Pháp, sắc dục là ‘tử quan’ của người tu luyện mà tôi đã giảng ngay từ đầu rồi, [ấy là] bị cái tình của người thường lôi kéo quá mạnh, quá ghê gớm. Ngay cả một chút việc đó thôi mà cũng không thể tự thoát ra được, xem ra thời đầu cựu thế lực là đưa những [người] như thế vào nhà tù của [Trung Quốc] Đại Lục rồi thì mới có thể sửa, phải vậy không? Trong hoàn cảnh khốc liệt như thế để xem chư vị còn như thế nào. Phải chăng an nhàn quá thì mới như thế? Vậy những [ai] không bỏ cái tâm ấy mà lại tìm cớ thì đều đang tự lừa mình dối người, [chứ] tôi chưa từng làm an bài đặc biệt gì cho chư vị.

Đệ tử: Phát chính niệm có phải là không cần cố định thời gian?

Sư phụ: Nguyên từ đầu Minh Huệ Net chẳng phải đã nói rằng trên chỉnh thể thì các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới phát chính niệm theo giờ đã định hay sao? Như thế tôi cũng cảm thấy là tốt lắm, mọi người cứ làm như thế đi. Còn những cụ thể khác, có thể căn cứ theo tình huống khác nhau của địa phương khác nhau mà làm.

Đệ tử: Mỗi lần gặp Sư phụ, vấn đề nào cũng đều tiêu tan như mây khói cả. Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, không có gì không hoá giải nổi. Trong đoạn thời gian này, thời gian quả thật rất đáng mừng.

Sư phụ: Chính niệm mà mạnh mẽ, thực ra điều gì cũng đều có thể giải quyết. Chính niệm mạnh mẽ, thì điều gì cũng minh bạch ra hết. Lạc sang hồ đồ thì đều là khi trong tâm bản thân mình chấp trước không buông bỏ, trong tâm khúc khuỷu vướng mắc nên lạc sang hồ đồ.

Đệ tử: Con xin hỏi là trong chương trình nhạc hội của đệ tử Đại Pháp chúng ta mà thêm vào biểu diễn ảo thuật, [vậy] có thích hợp với chứng thực Pháp của chúng ta hay không?

Sư phụ: Điều này tôi nghĩ là không sao cả. Tôi nghĩ hình thức văn nghệ chỉ là hình thức văn nghệ, những gì thích nghe thích xem, mọi người thích xem, [miễn là] không phải thấp kém, thì tôi nghĩ là khả dĩ.

Đệ tử: Đại Pháp từ cơ chế [của mình] sẽ bảo đảm rằng sinh mệnh tương lai khi trải qua tháng năm dài đằng đẵng của vũ trụ cũng không sinh ra chấp trước và tư [tâm], từ đó mà vũ trụ viên dung bất diệt.

Sư phụ: Không phải Lý như thế đâu, không phải nhận thức ấy, cũng không phải khái niệm ấy. Đại Pháp là viên dung, căn bản của đặc tính vũ trụ là ‘vô tư’, một sinh mệnh khi tu tới cảnh giới đó thì sẽ như thế. Pháp cung cấp cho chúng sinh sự bảo đảm cho tồn tại, Pháp tạo ra cho chúng sinh cơ chế và phồn vinh của vũ trụ, Pháp cũng tạo ra chúng sinh cũng như vạn sự vạn vật Thiên-Địa-Nhân-Thần, tuy nhiên, sinh mệnh hành xử thế nào thì ở một mức độ nhất định là do tự bản thân tuyển chọn.

Đệ tử: Các đệ tử Đại Pháp ở Nghi Xương tỉnh Hồ Bắc, Cát Châu Bá, Tam Hiệp, Melbourne, Hải Nam, Nông An tỉnh Cát Lâm, Khai An, thành phố Cát Lâm, Hà Trạch tỉnh Sơn Đông, Hắc Long Giang, Thiên Đàn Bắc Môn ở Bắc Kinh, Tứ Xuyên, Tư Dương thuộc Thành Đô xin vấn an Sư phụ.

Sư phụ: Cảm ơn mọi người. (vỗ tay)

Đệ tử: Trong sách của Ngài có viết rằng, khi người khác đối với chư vị không tốt, thì họ cấp đức cho chư vị, chư vị nên cao hứng. Nhưng nếu chúng con cao hứng, thế chẳng phải không đủ từ bi?

Sư phụ: (mọi người cười) Không phải là không từ bi, tại lợi ích và ‘tình’ ở trước mặt mà không động niệm, [ấy là] người tu luyện chân chính, đệ tử Đại Pháp mới có thể làm được. Còn như nói về kẻ đánh người cấp đức cho người bị đánh, thì đó là đặc tính vũ trụ tạo thành, chứ không phải cao hứng là có thể đắc. Người bị đánh có thể trong thống khổ mà không hề oán hận, một nụ cười rũ sạch ân oán, đó chẳng phải từ bi sao? Từ góc độ con người mà giảng, không ai sẽ nói đó là không từ bi. Người khác đánh chư vị, vậy mà chư vị đối với họ chỉ cười vô oán. Tất nhiên người tu luyện không thể cười giống như người thường lúc đắc được gì đó, (mọi người cười) trong tâm rất thản nhiên, ai cũng phải nói chư vị là người tốt. Họ muốn làm điều xấu với chư vị, chư vị lại khuyến Thiện để họ khỏi mất đức, đó là từ bi với họ. Họ không nghe, họ vẫn muốn hành ác, thì hậu quả họ hành ác là có báo ứng. Tựa như cảnh sát tà ác và người xấu ở trại cưỡng bức lao động tại Trung Quốc, ấy là họ muốn hành ác, khuyên cũng không nghe, hết cách rồi, các ngươi cứ nhất định đánh, thế nào cũng không ngăn được các ngươi nữa, các ngươi đánh rồi, khi đến lúc thì họ sẽ xuống địa ngục, đó không phải là đệ tử Đại Pháp không từ bi.

Trong bất kể không gian nào cũng có Pháp Lý của không gian ấy. Lý này mặc dù có thăng hoa [qua các tầng], nhưng ở bất kể không gian nào, [hễ] sinh mệnh có thể tuân thủ Lý của không gian ấy, thì chính là sinh mệnh tốt ở không gian ấy; chư vị mà có thể siêu việt Lý kia, thì chư vị siêu việt sinh mệnh ở tầng đó rồi. Ai bị đánh cũng không cao hứng, người ta chịu khổ thì không cao hứng, đó là người ở không gian này. Không có người thường nào nói rằng ‘ai đó đối với tôi bất hảo thì tôi sẽ cao hứng’, chỉ có người tu luyện mới làm được như thế, đó là cao hơn cảnh giới người thường. Thân thể của mình chịu đựng thống khổ, tâm tính có thể giữ được vững vàng, đó là từ bi của người tu luyện. Còn nói như họ cấp đức [cho chư vị], cái đó không phải do đệ tử Đại Pháp lấy, cũng không phải họ muốn cấp là có thể cấp được đâu, cũng không phải ai muốn lấy thì lấy được, mà là cơ chế của vũ trụ đang chuyển hoán nó, là đặc tính của vũ trụ khởi tác dụng, tôi làm Sư phụ đây là giảng Pháp Lý cho chúng sinh.

Đệ tử: Đệ tử đang mang thai không có khí của tinh huyết thì làm sao tu mệnh?

Sư phụ: Ai nói đệ tử đang mang thai là không có khí của tinh huyết? Tu luyện Đại Pháp là không việc gì can nhiễu nổi, trái lại, [tu luyện] là có chỗ tốt cho em bé.

Đệ tử: Chồng của con tên là ABC vừa được tự do, nhưng bản thân anh ấy nay vẫn đang ở Trung Quốc Đại Lục. Anh ấy biết con sẽ tham gia Pháp hội, bảo con chuyển đạt rằng anh ấy rất nhớ Sư tôn.

Sư phụ: Cảm ơn. (vỗ tay) Bất kể đệ tử nào ở Trung Quốc Đại Lục, tôi là Sư phụ đây cũng đều không để sót bất kể ai, trừ những [ai] đi sang phía phản diện, không thể cứu nữa, (vỗ tay) tôi cũng nghĩ về các đệ tử [ở Trung Quốc].

Đệ tử: Gần đây [đệ tử] cảm thấy thời gian vận chuyển nhanh hơn. Thời gian trong tam giới phải chăng đã được thay thế rồi?

Sư phụ: Đó là thời gian rất nhanh lên rồi. Không gian của người thường khi vẫn chưa Pháp Chính Nhân Gian, thì thời gian con người nơi đây vẫn không chậm lại hoàn toàn.

Đệ tử: Trong thể hệ vũ trụ cũ, một niệm sai lầm của sinh mệnh cao tầng sẽ tạo thành sự thiên sai [lệch lạc] của vô số chúng sinh. Trong vũ trụ mới thì hiện tượng ấy sẽ vĩnh viễn không tồn tại, là vì vũ trụ mới có cơ chế hoàn thiện hơn đúng không?

Sư phụ: Không phải nhận thức vậy đâu, tân vũ trụ cũng sẽ như thế. Vì sao nói Chính Pháp và tu luyện là nhất định phải đạt tiêu chuẩn? Vô luận là [được] đồng hoá hay là đã được Chính Pháp trong Chính Pháp, thì đều phải tuyệt đối đạt tiêu chuẩn. Này các đệ tử Đại Pháp, nếu như tu đến tầng thứ rất cao, làm chủ tể thiên thể ở tầng thứ rất cao, thì một niệm của chư vị quả thực là ‘không gì không thể’ trong thiên thể của chư vị, đó là nhất định, vì thế các đệ tử Đại Pháp nhất định phải tu cho tốt, tu cho chính. Tất nhiên, ngoài việc bản thân chư vị tu là một phương diện ra, thì vì khi Chính Pháp Sư phụ cũng giúp chư vị giải quyết những thứ bất thuần căn bản nhất, cho nên tương lai nhất định sẽ là rất chính.

Ở nhân gian, đoạn thời gian này dù có kéo dài đến đâu, dẫu hàng mấy vạn năm, thực ra khi khai công thì chư vị cũng sẽ cảm giác như một giấc mộng, đạm bạc nhẹ nhàng như mộng, tựa như ký ức phôi phai dần dần quên đi, sẽ không lại có kết cấu tư duy con người và sa vào trong tư tưởng con người mà nghĩ xem nhân loại là như thế nào, không có tư tưởng ấy, mà là kết cấu tư duy của Thần. Trước đây tôi từng giảng, rằng Phật Như Lai biết được cả đến tư duy của trâu bò, nhưng họ tuyệt đối sẽ không sa vào tư tưởng của chúng để [suy] tưởng vấn đề.

Đệ tử: Thỉnh thoảng ngẫu nhiên [trong đầu] nghĩ tới câu thơ của Sư phụ, thì có thể đọc [thành tiếng] ra lời không? Nếu đọc ra, thì có nhất định đọc ra cả bài thơ hay không? Chỉ nói ra hai câu, thì phải chăng cần thêm tên của Sư phụ để rõ ra nguồn gốc [bài thơ]?

Sư phụ: Chỉ nói một chút thì không cần [như thế] đâu, nếu viết ra giấy hoặc thu âm thu hình thì khác. Kỳ thực rất nhiều bài thơ mà tôi viết đều có quan hệ với tu luyện Đại Pháp, như vậy cũng là một bộ phận của Pháp, do đó không được tuỳ tiện trích dẫn như thứ gì đó của mình. Khi nói với người khác hoặc dẫn ra trong bài viết, thì cần chú ý là được rồi.

Đệ tử: Các đệ tử Đại Pháp ở Nga cũng như nói tiếng Nga trên toàn thế giới, ở Vancouver Canada, Du Gia Duy Nhĩ, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, thành phố Nam Kinh tỉnh Giang Tô, Texas của Mỹ, Thượng Hải, các tiểu đệ tử Vancouver Canada, đệ tử ở An Sơn thuộc Liêu Ninh, Triều Dương tỉnh Liêu Ninh xin vấn an Sư phụ.

Sư phụ: Cảm ơn mọi người. (vỗ tay)

Đệ tử: Những đệ tử Đại Pháp làm kỹ thuật, đặc biệt là ai nổi bật nơi người [thường], thì giữa [họ] với nhau có [tâm] tật đố và ‘tự ngã’ rất mạnh, xin Sư phụ khai thị.

Sư phụ: Không nghiêm trọng đến thế đâu, nhưng cũng không bài trừ [tình huống là] nhân tâm nào không buông bỏ thì sẽ biểu hiện ra. Không tu tốt và có loại tâm ấy thì phải trừ bỏ, có sở trường gì thì cũng đừng tự mãn. Chư vị biết chăng? Duy nhất mà có thể nói rõ ràng về toàn vũ trụ và toàn thể nhân loại, thì chỉ có tôi, Lý Hồng Chí, bất kể sinh mệnh nào cũng không có khả năng [ấy], (vỗ tay) nhưng tôi xưa nay chưa từng tự cao tự đại với chư vị, vậy thì các đệ tử Đại Pháp, chúng ta nắm được một chút kỹ năng người thường thì quyết không được kiêu ngạo, không có gì để kiêu ngạo cả. Kỳ thực điều mà chư vị học cũng là vì chư vị có nguyện vọng như thế, ban đầu đã an bài cho chư vị như thế, vì nhu cầu trong chứng thực Pháp, chỉ vậy thôi.

Đệ tử: Hiện nay cảm thấy mỗi ngày thời gian đều trôi qua rất nhanh, rất nhiều việc không kịp làm cho tốt. Trên Minh Huệ Net có tâm đắc thể hội của học viên nói rằng, vào lúc trạng thái rất tốt, thì trong thời gian rất ngắn có thể làm tốt được một việc. Xin Sư phụ giảng một chút về vấn đề thời gian?

Sư phụ: Kỳ thực tôi vẫn nghĩ như thế này, các đệ tử Đại Pháp chúng ta cũng không ngại là chư vị có tâm người thường, then chốt là làm thế nào kiến lập cho được chính niệm của chính mình, nếu chính niệm của chư vị mạnh mẽ, mọi lúc đều như một người tu luyện, hoặc không nói ‘mọi lúc’, mà chư vị hễ gặp sự việc gì, đều có thể như một đệ tử Đại Pháp, chư vị biết việc ấy làm thế nào, thì chư vị sẽ hiển thị ra Thần tích, chư vị sẽ có biểu hiện đặc thù, chư vị sẽ có thể phân biệt thị-phi, chư vị sẽ có thể làm tốt hết thảy tất cả. (vỗ tay) Dù sao thì mọi người đều là người tu luyện, chư vị là khác với người thường. Dẫu chư vị tu luyện trong ‘mê’, rất nhiều sự việc của đệ tử Đại Pháp rất khó thể hiện ra, thật ra không phải điều gì chư vị cũng không biết. Những việc siêu thường, nếu như chư vị chính niệm mạnh mẽ, thì sẽ thể hiện ra.

Đệ tử: Con dẫn theo một số bè bạn, và trẻ em. Họ thấy Ngài, nhưng họ không minh bạch [hiểu được] lời mà Ngài nói, chủ nguyên thần của họ có phải đang nghe không? Họ có thể về nhà của họ không?

Sư phụ: Chư vị biết rằng tôi là giảng Pháp cho đệ tử Đại Pháp, (Sư phụ cười) hôm nay một người thường mà tới đây, họ không biết tôi là giảng những gì, huống là trẻ em. Nhưng là sinh mệnh của một con người thì đều có phía mặt minh bạch, phía mặt đó sẽ biết, đồng thời cũng có thọ ích. Tuy nhiên đừng quá chú trọng những việc ấy. Không độ được người ta, thì phía mặt minh bạch cũng vô dụng.

Đệ tử: Về tài liệu giảng thanh chân tướng trên diện rộng cho dân chúng ở trong nước Trung Quốc, có học viên nhìn nhận rằng “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”, [do đó] lựa chọn nội dung nào cũng không hề trọng yếu.

Sư phụ: Đó chính là bước sang một cực đoan khác rồi. Chư vị chứng thực Pháp là cần làm một cách lý trí, chư vị tuyển chọn và làm thế nào cho tốt hơn, điều ấy chính là chư vị chứng thực Pháp, và đi sao cho chính con đường của mình. Nếu điều gì cũng là tôi làm, chư vị thành cái máy chữ, thế thì tôi để chư vị làm đệ tử Đại Pháp làm gì? Chuyển sinh thành máy chữ là được rồi? (mọi người cười)

Đệ tử: [Con] xin hỏi tương lai còn có người đắc Pháp, còn phải tu, phải chăng là gồm cả đệ tử Đại Pháp nào chưa làm đủ tốt trong thời gian Chính Pháp?

Sư phụ: Không bao gồm, điểm này là tôi khẳng định nói với chư vị. Một lứa này, một lô này thì chính là một lô này thôi.

Đệ tử: Hiện nay công tác Đại Pháp của các đệ tử rất bận, phải chăng cần thiết lại có đệ tử dành thời gian viết bài cho người thường để dùng cho báo chí mà các đệ tử Đại Pháp chúng ta làm? Hay là tận dụng tối đa các bài viết hoàn thiện đã viết tốt rồi của người thường?

Sư phụ: Tôi nghĩ thế này, điều này hãy xét nhu cầu của bản thân chư vị, làm thế nào cũng được. Chư vị đừng tưởng rằng viết bài người thường thì chư vị không phải là cứu độ chúng sinh, kênh truyền thông do mọi người cùng nhau làm ra mà khởi tác dụng cứu độ chúng sinh thì cũng có một phần của chư vị, dẫu chư vị viết là bài người thường đi nữa. (vỗ tay) Tất nhiên, chư vị sẽ không cứ mãi viết bài người thường, cũng sẽ làm một số việc khác mà đệ tử Đại Pháp nên làm.

Đệ tử: Các đệ tử miền Nam và Bắc California xin vấn an Sư phụ. Xin hỏi Sư tôn, một số học viên tu lâu truy cầu công năng cũng như năng lượng, v.v., muốn hiển thị bản thân. Còn có người khi luyện công và phát chính niệm thì ngủ mất, chúng con nhắc nhở một cách thiện ý, nhưng họ lại giận. Chúng con không biết làm thế nào với họ mới tốt.

Sư phụ: Tức giận thì tức giận thôi, tức giận ấy nói lên rằng tu luyện có vấn đề. Vì sao đã sai lại còn giận? [Họ] tức giận [chư vị] vẫn cần nói, mang trách nhiệm đối với họ, đó cũng là không sợ họ tức giận. (vỗ tay)

Hiển thị cho đệ tử Đại Pháp công năng nào vậy? Có gì hiển thị đây? Hãy ‘hiển thị’ thêm chút đối với hắc thủ tà ác thì tốt hơn. Kỳ thực tất cả bản sự của chư vị chẳng phải vì chư vị tu Đại Pháp rồi thì mới cấp cho chư vị? Không cần đi hiển thị cho học viên, cũng chớ hiu hiu tự đắc, chớ cho rằng bản thân mình có bản sự gì đó, một chút bản sự của chư vị không là gì cả. Về phương diện này đừng để Sư phụ cứ nói chư vị mãi, [chư vị] phải có chút tự trọng chứ. Bị tâm chấp trước dẫn động đến điên đảo cả, ngoại trừ mấy người có chấp trước và nghe theo hiển thị của chư vị ra, thì các học viên khác nhìn chư vị thế nào chư vị có biết không?

Một khi hiển thị những thứ đó thì sẽ không là gì cả, đừng chấp trước vào những thứ đó, càng không được lấy những gì chư vị nhìn thấy rồi mang theo nhân tâm đi truyền khắp nơi trong các học viên. Kỳ thực giữa những người tu luyện thì những thứ đó không phải là không thể nói, không phải là không thể có công năng, then chốt là dùng tâm gì. Dùng ‘chính’ thì có chỗ tốt cho đệ tử Đại Pháp, [còn] hiển thị chính là chư vị khởi tác dụng can nhiễu.

Đệ tử Đại Pháp hôm nay đều là trong chứng thực Pháp mà viên mãn sự vinh diệu và quả vị chí cao vô thượng của họ, bất kể thứ gì cũng không được cho lẫn vào đó, ai cho lẫn vào thì người đó chính là phạm tội, là tuyệt đối không được phép. Một lần, hai lần mà không nghe, [cứ như thế] qua thời gian lâu, [thì] nhất định là cựu thế lực đẩy chư vị sang phía đối lập [nên] chư vị mới làm như thế, chư vị chính là đang gây tác dụng như thế, mà nếu thật sự đã tới bước đó rồi thì đã thuộc về không thể cứu nữa. Tôi không thừa nhận an bài của cựu thế lực, Sư phụ đang cứu vãn, đang cho chư vị cơ hội, [chư vị] đừng lặp lại hai, ba lượt như thế mãi nữa. Thật sự là trong giảng chân tướng, trong cứu độ chúng sinh, trong phản bức hại mà thần thông đại hiển, thì tôi và tất cả đệ tử Đại Pháp đều sẽ tán dương chư vị, chẳng phải như vậy sao?

Thiên thể to lớn đến mức không cách nào hình dung được, [có] rất nhiều điều tôi không giảng cho chư vị, một chút mà chư vị biết ấy là quá nhỏ bé. Một vị Thần rất cao, khi vị ấy nhìn thấy sự quảng đại của thiên thể to lớn hơn, sự khổng lồ của thiên thể, thì kinh ngạc đến mức mở to mắt không thốt ra lời. Một vị Thần còn như thế, con người mà biết một chút xíu của không gian lớn hơn thì đương nhiên sẽ động tâm, nhưng là đệ tử Đại Pháp thì ắt phải lý trí.

Đệ tử: Các kênh thông tin do đệ tử Đại Pháp làm có thanh thế lớn mạnh ở hải ngoại, lúc cuối của Chính Pháp này các kênh thông tin phải chăng thông qua các kênh giảng chân tướng vốn đã có của chúng ta —như Internet, thư tín, v.v.— để hướng về quốc nội [Trung Quốc] trên diện rộng? Phải chăng cũng nên suy xét đến năng lực tiếp thụ của người Trung Quốc? Vì người Trung Quốc Đại Lục là khác với hải ngoại, [họ] bị lừa dối đầu độc rất sâu rồi.

Sư phụ: Hiện giờ tất cả những gì chúng ta làm, tôi nói về cơ bản là rất có lý trí, dù là người Trung Quốc Đại Lục, hay là người Trung Quốc đang ở ngoài Trung Quốc Đại Lục, thì đều có thể tiếp thụ. Tôi cảm thấy hiện nay những kênh thông tin ấy làm được cũng khả dĩ rồi, về phương diện giảng chân tướng thì phương thức được dùng để báo cáo và các bài được viết ấy, người Trung Quốc Đại Lục cũng hoàn toàn có thể tiếp thụ.

[Còn về] hoàn toàn nhắm vào Trung Quốc Đại Lục, hiện nay vẫn chưa được. Trong tương lai báo do đệ tử Đại Pháp làm cũng là tờ báo số một toàn thế giới, (vỗ tay) bởi vì những kênh lừa dối kia đều có tội, những người kia cũng phải bồi thường, kênh thông tấn của họ cũng phải bồi thường.

[Xem ra] tôi vẫn là giải đáp hết cho mọi người rồi. (vỗ tay) Xã hội nhân loại đã trải qua quá trình hơn một trăm triệu năm như thế, chúng sinh đều vì Pháp này mà đến. Hết thảy các sinh mệnh trong tam giới đều vì Pháp này mà đến, vì Pháp này mà được tạo nên, vì Pháp này mà thành, kể cả vạn sự vạn vật. Hết thảy những gì ở thế gian con người, đều đang vận chuyển xoay quanh Đại Pháp, dù người thường có cảm giác thấy hay không cảm giác thấy, dù chư vị cảm thấy rằng họ có ý thức ra hay không ý thức ra được, thì điều gì cũng đang chuyển quanh Đại Pháp. Kể cả tất cả [những ai] toàn thế giới có biểu hiện dù là thờ ơ hay là chú tâm tới cuộc bức hại này, cũng đang chuyển quanh Đại Pháp, vì nhu cầu của Chính Pháp, chính là cần thiết một số người ở trạng thái như thế, [được] phong [kín bảo] tồn vì lô người tu luyện tiếp sau. Nghĩa là chư vị chớ xem hết thảy dường như không có [trật] tự, [thực ra] đều có [trật] tự, điều gì cũng có liên hệ mật thiết với lần Chính Pháp này.

Hết thảy những gì chúng ta làm đều vĩ đại, hết thảy những gì đệ tử Đại Pháp làm đều là cứu độ chúng sinh, hết thảy những gì đệ tử Đại Pháp làm đều là con người trước đây trong lịch sử chưa từng làm. Sự vĩ đại của họ là vì có Đại Pháp, sự vĩ đại của họ cũng là vì Đại Pháp tạo nên lứa người tu luyện như thế này, cũng là vì Đại Pháp đang hồng truyền ở tam giới và thế gian con người, mà trên trái đất nhỏ bé này lại động chạm tới khung thiên thể to lớn. Xem ra bình thường thôi, thấy như không có khác nhiều lắm so với các việc người thường, nhưng uy đức của họ lại đối ứng với thiên thể tối cao.

Các đệ tử Đại Pháp trải qua những năm tháng gian khổ như vậy, tôi mong mọi người sẽ bước đi thật tốt đoạn đường cuối cùng, hãy trân quý đoạn đường chư vị đã đi qua, hết thảy những gì trong tương lai đều thể hiện ra từ trong chứng thực Pháp của chư vị.

(vỗ tay chừng một phút đồng hồ)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: //big5.minghui.org/mh/articles/2004/3/26/70982.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: //www.falundafa.org/book/eng/lectures/20040228L.html.
Dịch ngày: 30-7-2012. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

ác nhân: người ác, kẻ ác.
biên duyên: trong bài này được dịch là biên giới.
canh tân: đổi mới.
chính: một từ chính này, một khái niệm chính này có mấy sắc thái khác nhau; ta tham khảo các từ trái nghĩa: (i) , oai với nghĩa là bất chính, không ngay chính; ví dụ: tà môn oai đạo; (ii) phụ với nghĩa tiêu cực, không chính diện, hoặc chỉ một trong hai chủng vật chất cao tầng; ví dụ: phụ diện (mang tính tiêu cực), vật chất phụ (hai loại vật chất chínhphụ); và (iii) phản với nghĩa đối lập, trái với lẽ thuận; ví dụ: phản Lý; người dịch giữ nguyên cách dùng từ chính-tà, chính-phụ, chính-phản này; như vậy, cặp từ chính-phụ là không có giống nghĩa mà người Việt thường hiểu (vốn là tương tự với cặp từ chủ-phó hơn, ví như chủ nguyên thần, phó nguyên thần).
chủ tể, chúa tể: làm chủ; chữ ấy có hai cách đọc là chủchúa.
Đại Lục: Trung Quốc Đại Lục.
đạp thượng nhất chỉ cước, vĩnh thế bất đắc phiên thân: đạp [thêm] cho nó một cước, để nó trọn đời không ngóc lên được nữa (một khẩu hiệu phổ biến trong thời Đại Cách mạng Văn hoá).
Đãng tận vọng niệm, Phật bất nan tu: hai câu trong bài Vô Tồn trong tập thơ «Hồng Ngâm»; tạm dịch Sạch bong vọng niệm, Tu Phật không khó.
đô một hữu bào xuất Như Lai Phật đích thủ chưởng tâm: đều không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai; trong văn hoá Trung Hoa, cũng có ngụ ý là đã hoàn toàn trong tầm khống chế vững vàng, dù có muốn khác đi cũng không thể khác đi được.
hắc thủ: bàn tay đen; hắc ám → đen tối. Đó là nghĩ bề mặt của từ; nghĩa cụ thể của từ hắc thủ này đã được Sư phụ giảng kỹ trong các kinh văn rồi.
hiện thành: vốn đã thành tựu như thế, vốn dĩ đã hình thành như thế rồi, nguyên lai đã vậy rồi.
hồ tư loạn tưởng, tưởng nhập phi phi: trong bài dịch là suy nghĩ lung tung, tưởng tượng viển vông.
lạn quỷ: quỷ hư nát, gớm guốc, biến dị; lạn → hư thối, mục nát.
ma đầu, đại ma đầu: thường dùng để chỉ Giang Trạch Dân.
Thần tích: [kỳ] tích của Thần (diễn nghĩa bề mặt chữ), thường để nói về những điều kỳ diệu (ngụ ý có ảnh hưởng của Thần) triển hiện ra ở nhân gian, như bệnh chứng nan y đột nhiên biến mất, Phật quang xuất hiện, v.v. Dân gian thường coi rằng Thần tích xuất hiện là khi người ta có tín tâm mạnh mẽ vào Thần Phật, hoặc là điềm báo hiệu cho đại sự phát sinh.
thần thông đại hiển: thần thông triển hiện rõ ra, hoặc cho nhiều người biết, hoặc trên diện rộng.
thuần chân: ngây thơ, thuần phác; đây là chữ chân trong Chân-Thiện-Nhẫn.
tích cực, tiêu cực: trong bài này có chỗ chính diện, phụ diện được dịch thành tích cực, tiêu cực.
tiền vô cố nhân, hậu vô lai giả: trước không có người, sau không có ai tới, ngụ ý là điều gì đó xưa chưa từng xảy ra và sau này cũng sẽ không diễn lại nữa.
tiểu đệ tử: thường hiểu là đệ tử nhỏ tuổi. lão học viên: thường được dịch là học viên tu lâu.
Trung Cộng: đảng cộng sản Trung Quốc.
tử quan: tạm hiểu là quan ải, khảo nghiệm cực kỳ quan trọng, mang tính then chốt; tử → chết.
vô thượng: không còn gì cao hơn được nữa, hiểu là rất cao, cao nhất rồi; chí cao vô thượng → cao nhất, cùng tột, rất cao rồi.
vô phi thị nhân tâm, hữu tâm bất thị bi: Chữ bi [悲] (trong từ từ bi) là gồm chữ phi [非] (trong từ phi thường, phi Phật phi Đạo) ở trên và chữ tâm [心] ở dưới. Nói “vô phi thị nhân tâm, hữu tâm bất thị bi”, theo nghĩa bề mặt thì có thể hiểu là: trong chữ bi mà bỏ chữ phi đi thì là tâm con người (chữ tâm), mà phàm đã là có tâm (hữu tâm) thì không phải là bi nữa (có thể hiểu hữu tâm là trái nghĩa với phi tâm).
vô xứ bất tại: không đâu không có, có ở khắp nơi.