Bài thuyết của Sư phụ Lý Hồng Chí tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Miền Tây Hoa Kỳ

(Ngày 21 tháng Mười năm 2000)

Vậy đã lâu rồi! (vỗ tay hoan hô)

Thôi nào, xin ngưng vỗ tay và nghe Thầy nói.

Mỗi khi bất cứ một sinh mệnh nào trong vũ trụ giác ngộ ra Pháp của mình, nguyên lý về Pháp, hoặc Quả Vị của bản thân — dẫu tại cấp bậc nào đi nữa — người ấy phải trải qua một thử thách thật sự nghiêm túc. Điều ấy khẳng định xem những điều anh ta giác ngộ có chỗ đứng vững vàng trong vũ trụ hay không, và điều ấy cũng gây dựng uy đức cho anh ta. Vì vậy trong quá trình tu luyện ai ai cũng phải trải qua tình huống như những gì xảy đến với chúng ta hôm nay. Quý vị đã biết, khi Thích Ca Mâu Ni tại thế, khi Giê-Su tại thế, và khi những chính giáo và Chính Pháp khác được truyền vào cõi này, họ đều gặp phải những điều này và đều phải trải qua những thử thách tương tự. Đó là một quy luật vũ trụ. Nhưng đối với Đại Pháp của chúng ta, tôi nói rằng không có ai xứng đáng để thử thách Nó [Đại Pháp]. Vì tất cả mọi sinh thể — và điều này bao gồm luôn cả mọi sinh mệnh trong vũ trụ — cũng từ Nó mà hình thành, mà xuất sinh, vì thế không ai xứng đáng để thử thách Nó đâu. (vỗ tay hoan hô)

Vậy, tại sao chúng ta phải trải qua những việc này? Như quý vị đã biết, Lý Hồng Chí lấy danh tướng người thường mà thực thi tất cả; bằng xác thân con người, sử dụng một dạng ngôn ngữ thấp nhất nơi vũ trụ này — ngôn ngữ loài người, chính ngôn ngữ loài người thô sơ nhất hôm nay — và viện đến phương pháp tu luyện tầm thường nhất: khí-công. Điều này đã làm cho tất cả các sinh mệnh trong toàn vũ trụ lơ đãng. Để thẩm định và minh xác địa vị tâm tính mỗi cá nhân, cần phải làm thế nào để tâm tính thật của từng cá nhân được hiển lộ. Vì vậy họ đã không được phép biết đến sự thật. Không một sinh mệnh nào nơi vũ trụ này được phép biết sự thật. Họ xem tôi như một người tu luyện, vì thế họ dám làm điều mà họ hiện đã làm. Như là tôi đã có nói cho quí vị, không một sinh mệnh nào biết được Pháp của vũ trụ. Vì vậy họ tưởng rằng việc tôi làm là xây dựng một hệ thống của những gì tôi đã chứng ngộ được — trong khi tôi thực sự đang làm việc thanh lọc [bằng] Pháp — chỉ với một điểm khác biệt là điều ấy thanh tịnh và chân chính một cách vượt bậc, và cực kì cao cấp –. Họ tưởng tất cả chỉ có vậy. Đó là nguyên do tại sao họ đã dám mang tai họa thế này giáng xuống chúng ta thời gian qua. Nói cách khác, một quả vị cao hơn và một Pháp quảng đại cỡ này đòi hỏi phải có thử thách ghê gớm như thế. Tuy thế, nếu điều ấy không được phép thì nó đã không xảy ra. Tôi đã có chủ ý lợi dụng những gì họ sắp đặt từ trước để đánh giá tâm tính qua hành động của họ. Họ đã sắp đặt điều này từ rất lâu rồi. Lịch sử nhân loại thường lặp lại, và họ không biết được một Pháp vĩ đại như thế đang triển khai — một Pháp thật phi thường. Nhân loại thuộc chu kỳ trước cũng đã trải qua một quá trình như thế này như một thực nghiệm, và thậm chí đã còn đi xa hơn cả loài người ngày hôm nay. Ô nhiễm môi trường đã dẫn đến kết cục con người bị biến dạng và tận diệt. Đấy là những gì đã xảy đến với nhân loại chu kỳ trước. Những gì đã xảy ra lần trước thì bây giờ được lặp lại, nhưng lần này là lần thanh lọc [bằng] Pháp thật sự. Nói cách khác, điều này đã được sắp đặt từ lâu rồi. Họ đã dựng ra một hệ thống để tránh sự lệch lạc và đảm bảo cho sự việc ngày hôm nay sẽ ổn thoả. Họ cứ nghĩ rằng mọi việc xảy ra và xuất hiện hôm nay là đều nằm trong sự bài trí của họ. Không có một điều gì xảy ra trong quá trình này là ngẫu nhiên hết; dẫu rằng chúng được xem như ngẫu nhiên nơi cõi người và xảy ra hệt theo cách thức của con người. Như vậy những điều này quả thật do họ sắp đặt từ lâu. Theo cách nói của họ, một vị thần [God] là thừa đủ sức thu xếp mọi thứ ổn thoả cho mọi sinh mệnh trên toàn trái đất. Vô số thần thánh — có rất nhiều — đang theo dõi việc này. Làm sao sai trật được? Quá trình này không thể sai trật. Nhưng đó chỉ là sự sắp đặt của những vị thần của vũ trụ cũ, như trước đây tôi đã từng đề cập. Họ không dám huỷ diệt bất kể thứ gì nơi ấy, bởi vì họ cũng đã nhận ra những trục trặc mà vũ trụ sẽ hứng chịu, và họ cũng biết rằng tôi đang đảm nhận trách nhiệm này. Tuy thế, họ đồng thời cũng không biết tôi là ai. Vì thế họ đã xếp đặt theo những gì họ muốn. Mọi người đã hiểu chưa? (vỗ tay hoan hô). Mục đích bề ngoài của họ là cho phép Pháp của chúng ta thiết lập uy đức, và để cho Pháp này được mọi sinh mệnh nơi vũ trụ kính trọng vì uy đức lớn của Nó [Đại Pháp]. Bên ngoài, mục đích của những sắp đặt của họ chỉ có vậy. Nhưng trái lại điều này hiện đã trở thành chướng ngại cho tiến trình thanh lọc [bằng] Pháp. Tôi biết trước họ sẽ làm như thế, do đó tôi lợi dụng chỗ này để kiểm tra tâm tính của họ qua mỗi việc họ sắp đặt, và sắp xếp lại vị trí của họ một cách tương ứng. Trên đường tu của mình, mỗi học viên phải nhận thức được rõ quan hệ giữa việc tu luyện của mình và quá trình thanh lọc [bằng] Pháp. Quý vị nhìn nhận thế nào trước mỗi thử thách và nhọc nhằn gánh chịu? Tôi có thể nói thẳng rằng, nếu một người không mang quá nhiều nghiệp lực, chắc chắn người ấy không phải chịu đau khổ quá lớn như thế. Quý vị phải phân biệt rõ giữa việc tu luyện bản thân với sự phá hoại Pháp từ thế lực tà ác. Những dàn xếp gây cản trở cho Đại Pháp, những gì cố miễn cưỡng áp đặt lên tôi hoặc Pháp, tất cả điều ấy đều không thể chấp nhận được. Vậy nên họ buộc phải chịu trách nhiệm về mọi việc họ đã làm. Điều này khác gì với việc ngược đãi đức Giê-Su hoặc ngược đãi các đồ đệ của Thích Ca Mâu Ni thuở xưa? Họ phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi việc này — họ nhất định phải chịu trách nhiệm về những gì đã làm. Có đôi điều lúc trước tôi đã có nói với quí vị, thế nào là một vị Phật? “Như Lai” là thuật ngữ người đời dùng để chỉ bậc đã hiểu chân lý và có quyền lực để thực thi nguyện ước, tuy thế các vị Phật thực sự chính là những vị bảo vệ vũ trụ và chịu trách nhiệm về mọi nhân tố chân chính trong vũ trụ. Dù thế, trong sự kiện này, họ đã thể hiện rõ vị trí tâm tính của họ sau khi lệch khỏi Pháp và hoàn toàn phơi lộ tất cả mặt bất tịnh (không trong sạch) của mình. Điều này dẫn đến rất nhiều tình huống lẽ ra không nên xảy ra và đủ loại quấy nhiễu; điều này giống như sự thể hiện tâm tính của học viên chúng ta hiện nay trong quá trình tu của bản thân họ. Tất cả mọi sinh mệnh trong vũ trụ đều đang ở trong quá trình thanh lọc [bằng] Pháp, và mọi việc họ làm đều có thể hiện tướng trong cõi người này, bởi vì tôi đang thực hiện việc này tại cõi người. Tôi có thể nói rằng mọi khó khăn đau khổ các học viên Đại Pháp đang gánh chịu không phải chỉ đơn thuần nhắm vào việc tu của riêng họ — mà nó còn do các sinh mệnh (nơi các) tầng cao đang thử Đại Pháp dùng nghiệp lực của học viên, với biện hộ rằng để “cải thiện họ”, và thông qua hành động ngược đãi do sinh mệnh thoái hoá cấp thấp thực hiện. Thực ra, những việc làm ấy đã làm tổn hại tiến trình thanh lọc Pháp. Quý vị đang gánh chịu những đau khổ không chỉ do con người gây ra. Một phần quý vị đã tu xong, vậy quý vị là những vị thần lớn, do đó chư thần tại tầng cấp rất, rất cao hiện đang thử quý vị. Vì vậy, những gì xảy ra hôm nay chưa từng có trong lịch sử — khó khăn sóng gió cỡ này chưa từng xảy ra. Đấy là hiểu nó từ góc độ của người tu. Về phương diện khác, tôi nói rằng không một ai xứng đáng kiểm định Đại Pháp. Vậy mà họ vẫn làm, và họ đã phạm tội, và họ sẽ phải chịu trách nhiệm về những việc họ đã làm. Tôi chỉ có thể lược giải đôi nét tình hình cho quý vị như thế thôi. Như đã nói, tôi muốn dùng hành động của họ để nhận rõ tâm tính (của họ) và sắp xếp vị trí cho họ, và đồng thời qua đó thử đồ đệ và tạo điều kiện cho đồ đệ chứng đắc viên-mãn. Họ đang sử dụng những sinh mệnh tà ác nhất để làm mọi sự việc này một cách thật hủy diệt.

Như Sư phụ nhận thấy, việc đảm đương này gây ra bao đau khổ bởi vì quý vị đồng thời sống với Pháp trong thời thanh lọc Pháp. Trong quá khứ tại bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, con người chưa từng phải đối mặt với những đau khổ sóng gió lớn như thế, và người tu trong tương lai — tất nhiên sẽ không phải là quý vị, mà là loài người trong tương lai — sẽ không phải chịu như vậy, vì họ chỉ liên quan đến tự tu thôi. Còn quý vị, trái lại, gắn liền đến Pháp.

Hơn một năm qua tôi giữ im lặng vì một số lý do khác nhau. Khi tôi không nói, tôi quan sát thấy mọi học viên đều hành xử tốt. Nó nói lên rằng, quý vị có thể hành xử tốt ngay cả khi không có tôi kèm bên. Thật xuất sắc! Không chỉ ứng xử như là một người tu hành, quý vị còn vững vàng bảo vệ Đại Pháp — quý vị thật vinh quang! Đó là quý vị tuân theo Pháp, và tự coi mình là người tu. Đấy là điều mà người thường không thể làm được — người thường tuyệt nhiên không thể làm được. Điều này chưa thấy trong lịch sử nhân loại. Nó vô hiệu hoá mọi cố gắng của các thế lực tà ác muốn hại chúng ta định tiêu diệt chúng ta — không hề có chuyện tương tự trong lịch sử, mà loài người cũng không đủ năng lực làm điều ấy. Dẫu ai phá hoại Đại Pháp đi nữa, đó là chuyện người chống lại thần thánh, và kết cục thì đã rõ. Tất nhiên qua những sự kiện ấy, học viên của chúng ta đã hiểu rõ hơn; Có một sự khác biệt lớn khi gian khổ sóng gió vừa bắt đầu. Nhiều người đã chấn động. Một số tự hỏi: “Vậy ông Lý Hồng Chí là loại người nào?” Có người nghĩ: “Pháp này có phải là Chính Pháp không vậy?” Một kiểm định toàn diện và phức tạp hướng đến mọi chấp trước khác nhau của con người. Bất kể quý vị đã có chấp trước gì trước khi đến với Đại Pháp, mọi chấp trước đều phải qua kiểm định. Một số cho rằng về điểm này điểm nọ thì Đại Pháp cũng tốt, nhưng kiểm định hôm nay cay đắng quá, nhưng đó là vì không một chấp trước nào của con người có thể được đem theo lên trời (thiên cảnh) đâu.

Tôi có thể khẳng định rằng trong lịch sử chưa hề có một con người nào tu hành đến đích cả — bất kể tu theo pháp môn nào. Bởi vì Phó Nguyên Thần chỉ điều hành thân xác tại mức vi mô ngoài tam giới chứ nó không hề nhập tam giới. Đơn giản là không có sinh mệnh nào có thể quay về — điều ấy chưa xảy ra trong lịch sử. Nhưng vì quý vị đã gặp đúng thời thanh lọc Pháp hôm nay — không phải vì quý vị có tiền duyên hy hữu, và cũng không phải đơn thuần do ngẫu nhiên — quý vị có thể thực sự quay trở về qua (sự) tu luyện! (vỗ tay hoan hô)

Bất kể một vị thần đến từ tầng cấp nào, một khi đã vào tam giới, đều không thể quay về được — tuyệt đối là như thế. Đây là điều không một ai dám tiết lộ, bởi vì nó sẽ đẩy nhân loại nhanh chóng đến chỗ hủy diệt: một khi người ta biết được sự thật, những sinh mệnh vô vọng ấy sẽ chẳng từ một việc ác nào. Nhưng Đại Pháp của chúng ta đã cho phép [mọi người quay về] — chúng ta đã thực sự có thể — và nó đã hoàn thành vai trò ấy. Vậy nên tôi tiết lộ sự thật này cho tất cả quý vị. (vỗ tay hoan hô)

Học viên chúng ta thật xuất sắc. Một thời gian trước đây, tất cả đều làm nhiều việc mà quý vị cần phải làm cho tiến trình thanh lọc Pháp. Trong thời điểm gần đây, rất nhiều người đã làm rất nhiều việc để công chúng biết sự thật. Là đồ đệ Đại Pháp, là thành phần của Đại Pháp của vũ trụ, quý vị nên làm như thế. Khi có người làm tổn hại Pháp… tất nhiên, không ai có thể làm tổn hại Pháp được — làm sao Pháp của vũ trụ lại có thể bị con người làm tổn hại được? Không ai đủ sức làm điều đó đâu… Nhưng khi có kẻ đến công kích Pháp thì quý vị phải làm gì như một đồ đệ Đại Pháp? Lẽ nào quý vị không nói cho mọi người biết sự thật? Đấy là việc làm xuất phát từ chỗ đứng của quý vị. Quý vị là một thành phần của Pháp, vậy quý vị phải đóng vai trò này.

Từ góc độ khác, tôi muốn nói rằng tất cả các vị thần nơi vũ trụ — bất kể một ai dù đã qua thanh lọc hay chưa — đều nói rằng với tất cả những gì quý vị hiện đang làm hôm nay, lòng từ bi của chúng ta thật quảng đại (vỗ tay hoan hô). Quý vị biết chăng: vào lúc thế lực tà ác dồn dập kéo đến, rất nhiều người bị đánh lừa bởi những điều dối trá bịa đặt đê hèn của chúng; họ đã ghét bỏ Đại Pháp và đồ đệ của tôi; những kẻ đó phải chịu số phận tận diệt trong tương lai; nhưng ngay cả với những kẻ ấy, quý vị đã giải trình chân lý và cho biết những thực tế qua đó họ có thể gạt bỏ quan niệm xấu và những suy nghĩ tà ác trước đây, và rất có thể họ sẽ được cứu rỗi. (vỗ tay hoan hô) Công bố sự thật cho thế giới không phải là làm chính trị dẫu dưới hình thức nào, cũng không phải làm với mục tiêu nào thúc đẩy. Tôi nói rằng việc này chính là việc quí vị từ bi, và quý vị [đang làm như vậy để] thật sự cứu độ mọi người trong tương lai! (vỗ tay hoan hô) Nếu những kẻ kia chẳng thay đổi suy nghĩ — mọi người hãy nghĩ xem — họ đã chấm hết rồi. Tôi tin rằng là học viên, là người tu, quý vị nên thực hiện những việc này xuất phát từ từ tâm. Hãy cho mọi người biết sự thật, hãy nói cho họ hay — đấy cũng là cứu rỗi thế gian.

Tôi cũng muốn nhân dịp này bày tỏ lòng biết ơn thật sự đến các cấp [lãnh đạo] nhà nước Hoa Kỳ và Canada vì những giải thưởng danh dự mà họ dành cho chúng ta và cho tôi. (vỗ tay hoan hô) Trong hoàn cảnh đặc biệt hiện nay, tôi không thể trực tiếp cảm ơn từng vị được, nhưng tôi sẽ đem lại cho họ một tương lai tốt đẹp. (vỗ tay hoan hô) Trên bề mặt, chúng ta viện đến hỗ trợ từ công chúng cho Đại Pháp. Đấy là cách nghĩ từ phía người đời, được hiển tướng như thế nơi cõi người. Nhưng nhìn từ phía khác thì lại ngược lại. Ai hỗ trợ Đại Pháp hoặc bênh vực Đại Pháp, người ấy đang tạo dựng sự sinh tồn của mình trong tương lai và xây đắp nền tảng đắc Pháp sau này. (vỗ tay hoan hô)

Có rất nhiều vấn đề cần xử lý, nhưng tôi không muốn nói quá nhiều. Tôi sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để đứng ra diễn giải chính thức và rõ ràng mọi chuyện cho quý vị. (vỗ tay hoan hô) Nhưng tôi muốn nói điều này: Hỡi tất cả những học viên đã đứng ra [để chứng thực Pháp], Sư phụ xin cảm ơn! (vỗ tay hoan hô) Rất xuất sắc! (vỗ tay hoan hô)

Mỗi người chúng ta làm những việc cho Đại Pháp như thanh lọc Pháp, quảng bá Pháp, và công bố chân lý. Chúng ta không hề tham gia vào đấu tranh chính trị, dẫu khi ấy có đến quảng trường Thiên An Môn, Trung Nam Hải, hoặc công bố sự thật cho mọi người trong đủ mọi tình huống. Nếu chẳng phải bị thế lực tà ác ngược đãi, chúng ta đã không cần phải giải thích sự thật với công chúng hoặc làm việc này việc khác. Chúng ta cũng không nghĩ rằng việc chúng ta đứng lên kháng cáo hoặc trình bày sự thật hiện giờ gây rối cho bất kỳ ai. Khi bị ngược đãi, ai cũng cần được phép trình bày ý kiến — đấy là một quyền cơ bản nhất của con người.

Tất nhiên, qua đó có thể thấy được rõ ràng vị trí tâm tính mọi học viên. Quý vị đã trải qua một quá trình suy nghĩ nghiêm túc khi sự việc bắt đầu, nhưng cho dù là gì đi nữa, điều ấy không sai, bởi vì quý vị đã có được một cơ hội để cân nhắc: vậy ông Lý Hồng Chí là người ra sao? Phải chăng Pháp này có phải là Chính Pháp? Hỡi những vị nào đã dứt bỏ được nhân tính thường tình, những ai đã có khả năng theo đến hôm nay, tôi xin nói rằng quý vị đã thành công! (vỗ tay hoan hô lâu) Như quý vị đã biết, vào thời điểm thế lực tà ác ngập tràn, chúng dường như chụp lấy trái đất và che phủ bầu trời — chúng rất ghê gớm. Tất cả nay đã bị tiêu trừ! (vỗ tay hoan hô) Chỉ còn tồn tại những người tà ác [nơi cõi người] thôi. Hơn nữa tất cả mọi người với thiện ý — tôi không nói đến học viên chúng ta — tất cả những người thường với suy nghĩ chân chính đã đứng lên phản đối. Đó là vì ma quỷ trước đây khống chế công chúng, và sau khi ma quỷ bị tiêu diệt, công chúng đã hiểu rõ và họ đang nhìn nhận và đánh giá lại mọi việc. Những điều dối trá bịa đặt kia sẽ phơi bày hết lượt. (vỗ tay hoan hô)

Tôi đã muốn nói nhiều điều. Và quý vị chắc cũng có nhiều thắc mắc: “Làm thế này có được không? Làm thế kia có đúng chăng?” Tôi có thể nói rằng nói chung tất cả những gì quý vị đã làm đều đúng. Còn một vài điểm nhỏ quý vị chưa hiểu rõ, tôi tin rằng quý vị sẽ tự biết cách hành xử đúng đắn trên con đường đến viên mãn. (vỗ tay hoan hô) Đấy là vì hơn một năm qua, những gì diễn ra đã xác minh rằng quý vị có thể làm tốt khi không có tôi kèm bên — thật sự tốt, thật xuất sắc! (vỗ tay hoan hô) Một số trục trặc nhỏ, và một số trục trặc với một vài cá nhân đã xảy ra, nhưng những điều ấy không đại diện cho Đại Pháp. Những điều ấy cũng đã được sắp đặt như thế. Có thể nói rằng chúng khó mà tránh khỏi. Thực ra nó đã được sắp đặt như thế: nghĩa là vào khi nào ai sẽ hành xử ra sao, người này làm gì trong thời gian nọ, và nó cũng bao gồm cả việc có những người trong trại giam đã hành xử rất tốt trong thời gian đầu, nhưng đến cuối lại thay đổi hẳn — họ dừng học, dừng tập, và thậm chí còn khuyến khích các học viên khác… Mọi người hãy nghĩ xem: liệu có thể nào là ngẫu nhiên chăng? Không có gì là ngẫu nhiên hết, bởi vì quí vị phải trải qua những thử thách cơ bản trên suốt con đường tu luyện của mình cho đến đích cuối cùng. Dù thế nào đi nữa, trong số chúng ta không hề có bất kỳ vị nào chân chính tu Đại Pháp bị rớt lại qua những thử thách ấy.

Tôi chỉ nói vậy thôi. Khi đến lúc, tôi sẽ giải thích cho quý vị thật chi tiết. (vỗ tay hoan hô) Dẫu là những người bị kẻ ác cướp đi mạng sống, hoặc có người bị giam cầm tù ngục, dẫu phải chịu muôn vàn đau khổ với những tình cảnh khác nhau hoặc bị buộc rời khỏi nhà, hoặc là học viên tại ngoài nước, hoặc học viên tại môi trường khác, tất cả những gì quý vị làm đều gây dựng nên uy đức của mình. Hãy hoàn tất bước cuối cùng. Tôi mong rằng quý vị sẽ còn hành xử tốt hơn nữa và thật sự tiến đến viên mãn! Cám ơn! (vỗ tay hoan hô)

Dịch từ Anh sang Việt ngày 6 tháng Mười một năm 2000.