Trừ ác

Bấy lâu nay, những đặc vụ lưu manh của ác đảng Trung Cộng vẫn không ngừng làm cái gọi là “tình báo về Pháp Luân Công”. Thực ra Đại Pháp được truyền xuất ra chỉ để con người ta tu luyện; trong truyền Pháp hết thảy đều là công khai, không có bí mật; ngay cả trong cuộc bức hại tà ác vô lý trí của ác đảng nhắm vào các đệ tử Đại Pháp, thì những gì mà các đệ tử Đại Pháp quốc tế làm khi phản đối bức hại thảy cũng đều công khai; kỳ thực rất nhiều sự việc đều là được viết thành các bài đăng trên mạng lưới Minh Huệ Net để trao đổi công khai. Thực ra những hoạt động của đặc vụ lưu manh của ác đảng, theo một phương diện, là do biết cuộc bức hại là vô lý, trong tâm trống rỗng [không có bằng chứng], từ đó khuyếch trương thanh thế hư dối; theo một phương diện khác là [do] nội bộ Trung Cộng lừa dối nhau, tạo tin tình báo giả, chỉ vì một số cá nhân bức hại Pháp Luân Công rồi như ngồi trên lưng hổ mà bịa tạo ra lý do. Tuy vậy những ai không còn đầu óc, không phân biệt thiện ác, nhất là [ai] đã đầy ắp [trong đầu] những văn hoá đảng tà ác và dùng hết thảy những lý luận nhận thức của ác đảng mất cả nhân tính thông thường để làm tiêu chuẩn đo lường thiện ác, tốt xấu, cái gì nên cái gì không nên, [họ] đều bị ác đảng lợi dụng một cách thuận tiện, đã hoàn toàn trở thành công cụ lưu manh của ác đảng; đồng thời, những kẻ đó trong cuộc đàn áp các đệ tử Đại Pháp đã thực sự phạm phải tội ác tày trời, đã không thể tha tội được nữa.

Thực ra vào những năm tôi truyền Đại Pháp độ chúng sinh là bao quát hết thảy các giai tầng, hết thảy nghề nghiệp, đối với con người là không có phân biệt. Trong việc Đại Pháp cứu độ thì chúng sinh đều bình đẳng, trong đó bao gồm cả những ai làm nghề đặc vụ vốn [là nghề] xấu xa vô cùng. Một số tác phẩm văn học và nghệ thuật miêu tả những người làm nghề đó như những anh hùng, đó là cần thiết cho chính trị, đó là cần thiết cho chủ nghĩa dân tộc, đó là cần thiết cho quyền lực, ấy là con người gọi đó là ‘anh hùng’ [mà thôi]. Những người ấy, trong con mắt của chư Thần, là những kẻ tội lỗi hạ tiện nhất, là kẻ nói dối, là kẻ phá hoại đạo đức của nhân loại; biểu hiện nhân cách là ti tiện và vô liêm sỉ, hành vi là tội lỗi. [Họ] khác với những nhân viên phá án hình sự địa phương thông thường; tuy nhiên chớ quên rằng những sự việc ở nhân loại là do Thần an bài, dẫu con người cho rằng biểu hiện đó là tốt hay xấu đi nữa. Vì con người có nghiệp lực, nên phải có nghiệp lực luân hồi báo ứng. Điều Thần không để cho làm, thì dẫu con người cho rằng đó là tốt hay xấu, cũng sẽ không ai làm được. Còn điều Thần bảo làm, thì hành vi của con người chỉ là một bộ phận của biểu hiện báo ứng mà thôi.

Trong những năm truyền Pháp, quả thực có một số người làm nghề này, dù họ đã đến [học Pháp] với mục đích gì đi nữa, khi đã nhận thức được Đại Pháp, [họ] đã trở thành đệ tử Đại Pháp chân chính. Vì vậy tôi vẫn luôn cấp cho những người đó các cơ hội, bởi vì trong những người đó quả thực có một số người có căn cơ rất khá, và trong các đời trước, khi sinh mệnh luân hồi, cũng đều là người tốt; cũng có [người] là sinh mệnh thượng giới xuống đây; do vậy tôi không thể chỉ xét rằng đời này họ làm đặc vụ mà không [cứu] độ họ. Sinh mệnh là trân quý, quá trình của sinh mệnh cũng là đáng quý; do đó tôi vẫn luôn đợi họ có thể minh bạch trở lại, dẫu rằng các đệ tử Đại Pháp vẫn đang phải chịu đựng bức hại của những người này. Vì để cứu họ, tôi còn bảo các đệ tử Đại Pháp, trong khi bị bức hại, hãy giảng chân tướng cho họ. Nhưng kẻ tà ác đã không những không nghe, nghiệp lực cũng càng ngày càng lớn, lớn tới mức không thể được cứu độ nữa. Hơn nữa, giờ đây can nhiễu của đặc vụ đã trở thành hình thế bức hại các đệ tử Đại Pháp, điều đó tuyệt đối là không được. Những gì cựu thế lực an bài rằng dùng loại đặc vụ lưu manh này nhắm vào tu luyện của các đệ tử Đại Pháp, là tuyệt đối không thể thừa nhận. Giữa tu luyện và những đặc vụ lưu manh hạ tiện nhất trong nhân loại ấy là không hề có quan hệ tất yếu nào về tu luyện cả. Do vậy tôi không tiếp tục thừa nhận loại này nữa; tương lai của nhân loại cũng sẽ không có cơ cấu chuyên nghiệp theo nghề này và [không có] một lượng lớn những người theo đuổi nghề nghiệp hạ tiện này.

Từ nay trở đi, tôi và chư Thần sẽ triệt hạ hoàn toàn con đường tương lai loại nghề nghiệp này của nhân loại, triệt hạ phúc phận nhân sinh của tất cả đặc vụ lưu manh mà ác đảng Trung Cộng tạo ra từ 20 tháng Bảy năm 1999 tới nay, khiến họ, trong khi hoàn trả tội ác do bản thân tạo ra, sẽ đi hết cuộc đời cực ngắn [của họ]. Đặc biệt là tất cả những ai tham dự và lên kế hoạch sự kiện Atlanta, phúc phận nhân sinh của họ đều hoàn toàn bị triệt hạ; từ nay trở đi, khi hoàn trả ác nghiệp, họ sẽ sống mà không bằng chết, hơn nữa từng người sẽ rất mau chóng chết rồi hạ địa ngục. Nếu không hối cải, tất cả các đặc vụ trong và ngoài [nước Trung Quốc] của Trung Cộng sẽ phải đối mặt với tương lai cũng như thế. Tôi là đang cứu độ hết thảy các chúng sinh, [nhưng với những ai] không muốn có tương lai, thì cũng sẽ không thể để họ huỷ hại cơ hội đắc độ của chúng sinh được.

Với những ai còn đang bức hại đệ tử Đại Pháp, tôi mong rằng các vị sẽ thật sự hiểu ra rằng Pháp Luân Công là gì, rằng ác đảng vì sao bức hại các đệ tử Đại Pháp, và hy vọng hơn nữa rằng các vị sẽ có được tương lai tốt đẹp.

Lý Hồng Chí

Ngày 9 tháng Hai, 2006.

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Dịch từ nguyên bản tiếng Hán: //minghui.ca/mh/articles/2006/2/9/120476.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: //en.minghui.org/emh/articles/2006/2/9/69839.html.
Dịch ngày: 12-2-2006, chỉnh sửa: 14-2-2006. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

hạ tiện: hạ đẳng, ti tiện.