Chính Niệm [2014]

正念

擊風電掣上九霄
雷霆萬鈞比天高
橫掃穹宇無盡處
敗類異物一併消

李洪志
二零一四年二月十三日

Phiên âm:

Chính Niệm

Kích phong điện xiết thượng cửu tiêu
Lôi đình vạn quân tỷ thiên cao
Hoành tảo khung vũ vô tận xứ
Bại loại dị vật nhất tính tiêu

Lý Hồng Chí
Nhị linh nhất tứ niên nhị nguyệt thập tam nhật


Diễn nghĩa:

Chính Niệm [2014]

Gió điện [chớp] xung kích tận chín tầng trời
[Lực lượng] nhanh mạnh như sấm sét cao hơn trời
Quét ngang đại khung vũ trụ khắp nơi đến vô tận
Những đồ cặn bã biến dị nhất loạt bị tiêu mất

Lý Hồng Chí
13 tháng Hai, 2014

Tạm dịch:

Chính Niệm [2014]

Cuồng phong chớp giật chín tầng mây
Lôi đình vạn quân rợp trời bay
Quét ngang vô tận khung vũ trụ
Sạch hết dị hình cặn bã này

Lý Hồng Chí
13 tháng Hai, 2014

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: //big5.minghui.org/mh/articles/2014/2/14/287702.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: //en.minghui.org/html/articles/2014/2/14/145412.html
Dịch ngày 20-2-2014. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

dị vật: bản tiếng Anh dịch là những thứ biến dị, khác với lối hiểu thông thường là những thứ lạc vào từ bên ngoài.