Thiêu hồng ma • Luyện kim cương

烧红魔 炼金钢

万人奏访中南阙
恶党匪首脑残缺
赌上红朝斗天法
八面阴风放诡谲
古今中外大丑祸
狂飙耗尽把墓抉
百炼金钢红朝散
法徒回天兑誓约

李洪志
二零一四年二月十四日

 

Phiên âm:

Thiêu hồng ma • Luyện kim cương

Vạn nhân tấu phỏng Trung Nam khuyết
Ác đảng phỉ thủ não tàn khuyết
Đổ thượng hồng triều đấu Thiên Pháp
Bát diện âm phong phóng nguỵ quyệt
Cổ kim trung ngoại đại xú hoạ
Cuồng tiêu háo tận bả mộ quyết
Bách luyện kim cương hồng triều tán
Pháp đồ hồi thiên đoái thệ ước

Lý Hồng Chí
Nhị linh nhất tứ niên nhị nguyệt thập tứ nhật 

 

Diễn nghĩa:

Nướng ma đỏ • Luyện kim cương

Vạn người thỉnh nguyện ở toà nhà Trung Nam [Hải]
Cầm đầu thổ phỉ của đảng tà ác là thứ đầu não cháy hỏng
Đem triều đại đỏ làm đồ đánh cược để đấu với Pháp của Trời
[Làm ra] tám phía [khắp nơi] gió âm, lộ ra xảo quyệt
[Là kẻ gây] hoạ xấu xí lớn nhất xưa nay trong ngoài [Trung Quốc]
Cơn cuồng phong qua đi [hắn] đào mộ [cho mình]
Kim cương trải qua trăm luyện [rèn xong], tan hết triều đại đỏ
Đồ đệ Đại Pháp về trời, hoàn thành thệ ước

Lý Hồng Chí
14 tháng Hai, 2014

 

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: //www.minghui.org/mh/articles/2014/2/15/287703.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: //en.minghui.org/html/articles/2014/2/16/145471.html
Dịch ngày 18-2-2014. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.