Kinh Sách & Kinh Văn của Sư phụ Lý Hồng Chí

Tên sách

Công bố

Cập nhật

Chuyển Pháp Luân

12-1994

09-2015

Pháp Luân Công

04-1993

02-2014

Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa giải

08-1995

2-2017

 
 

Chuyển Pháp Luân Pháp giải

11-1997

11-2016

 
 

Chuyển Pháp Luân (Quyển II)

11-1995

06-2015

 
 

Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996]

03-1997

03-2014

 
 

Đại viên mãn Pháp

03-1997

07-2006

 
 

Giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ quốc [1997]

07-1997

12-2001

Tinh tấn yếu chỉ

03-1997

06-2015

 
 

Hồng Ngâm

01-1999

01-2024

Đạo Hàng

12-2001

11-2016

 
 

Tinh tấn yếu chỉ II

01-2002

06-2015

 
 

Hồng Ngâm II

04-2003

01-2024

Hồng Ngâm III

10-2011

01-2024

 
 

Tinh tấn yếu chỉ III

07-2013

06-2015

 
 

Ghi chú: Vì để kính trọng Sư phụ Lý Hồng Chí thì chúng tôi không đưa hình tác giả là Sư phụ Lý Hồng Chí vào các bản dịch trên internet. Máy in cá nhân có thể không phù hợp để in ra hình ảnh chất lượng cao, vì vậy quý vị nên in hình Sư phụ độ phân giải cao với thiết bị chuyên nghiệp. Hình Sư phụ độ phân giải cao, hình Sư phụ và đồ hình pháp luân để in sách (8M)